De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
citroenvlinder  (Gonepteryx rhamni)

Bescherming en beheer

Bedreigingscategorie op de Rode Lijst

De citroenvlinder staat als thans niet bedreigd op de Rode Lijst.

Aanbevolen beheermaatregelen

Op landelijk niveau zijn geen speciale beschermingsmaatregelen nodig. De stand van deze soort kan worden bevorderd door de aanplant van sporkehout en wegedoorn in het openbaar groen en het agrarisch gebied. Aanplant of behoud van vroegbloeiende nectarrijke struiken en bomen helpt het vrouwtje in het voorjaar voldoende nectar vinden.

Toekomst
De citroenvlinder gaat op dit moment achteruit, maar blijft voorlopig nog wel een algemene standvlinder.

Trend op lange en korte termijn

Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting).
Uit het Landelijk Meetnet Vlinders blijkt dat de aantallen citroenvlinders een sterke afname vertonen.
trend lange termijn

trend korte termijn

Laatste wijziging: 13 februari 2012
Meer over deze soort:
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot
mannetje bovenkant
Foto: Marian Schut
Uddel - 16 augustus 2008
Foto: Jeroen Voogd
 naar fotoalbum »

filmpje
citroenvlinder


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen