De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
stro-uiltje  (Rivula sericealis)

Het stro-uiltje is een heel gewone dagactieve soort van vochtige graslanden, moerassen, heiden en natte bospaden.

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)
meer informatie over deze familie »


Deze soort is goed tot redelijk goed te determineren, ook voor een serieuze beginner.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De voorvleugel van deze kleine spinneruil is strokleurig met een bruine achterrand en bruine franje; afgevlogen exemplaren zijn lichter, soms bijna witachtig van kleur. Kenmerkend is de duidelijke middenvlek, die op het eerste gezicht bruin lijkt, maar die met een loep bekeken bij verse vlinders paars blijkt te zijn met twee zwarte stipjes. De kleur van de voorvleugel is enigszins variabel; vooral exemplaren van de tweede generatie zijn soms geelachtig bruin of lichtbruin en kleiner.

Gelijkende soorten

Te verwarren met de lijnvalkmot (Evergestis forficalis), een microvlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae); deze is echter groter en heeft meerdere schuine strepen op de vleugels.

Voorkomen

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat

Vochtige graslanden, moerassen, heiden en natte bospaden.

Waardplanten

Diverse grassen, waaronder boskortsteel en pijpenstrootje.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half oktober in drie generaties. De vlinders vliegen zowel overdag als vlak na de schemering; ze bezoeken bloemen, komen op licht en zijn gemakkelijk op te jagen.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De rups is vrijwel uitsluitend ´s nachts actief en verbergt zich overdag dicht bij de grond. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon tussen grashalmen.

Laatste wijziging: 20 januari 2016


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie P. Rooy
Foto: Marieke van Dijk
Foto: Edo Goverse
Amsterdam - 26 april 2014
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen