De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
korstmosspanner  (Cleorodes lichenaria)

De korstmosspanner is een zeer zeldzame soort, die alleen nog voorkomt in de kuststreek.

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.
Kenmerken

Voorvleugellengte: 14-18 mm. Kleiner dan de andere spikkelspanners. Heeft een variabele hoeveelheid groene en zwarte vlekjes op een gebroken witte ondergrond; de indruk die deze soort qua kleur maakt is afhankelijk van de hoeveelheid van deze vlekjes en loopt uiteen van gebroken wit tot groen of bijna zwart. Onderscheidt zich door de fijne, getande en onregelmatig slingerende buitenste dwarslijn op de voor- en de achtervleugel.

Gelijkende soorten

Zie de berkenspikkelspanner (Aethalura punctulata) en de witvlekspikkelspanner (Parectropis similaria).

Voorkomen

Zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen van Noord-Holland; wordt ook elders af en toe waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Habitat

Vooral dichte volgroeide sleedoorn- en meidoornstruwelen, bossen en houtsingels.

Waardplanten

Diverse mossen op bomen.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin augustus in één generatie. De vlinders komen op licht; verder worden ze zelden gezien.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon tussen korstmossen.

Laatste wijziging: 9 december 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.
Meer over deze soort:
Foto: Han Klein Schiphorst; collectie Naturalis Biodiversity Center Leiden
Foto: Han Klein Schiphorst
Frankrijk - 3 juli 2009
 naar fotoalbum »


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen