De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders
vorige  |  volgende
ogentroostdwergspanner  (Eupithecia laquaearia)

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)
meer informatie over deze familie »


Let bij het determineren van deze soort altijd goed op de gelijkende soorten.




Kenmerken

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Een breedvleugelige dwergspanner met talloze lichte en donkere, sterk geaccentueerde dwarslijntjes. De buitenste (witte) dwarslijn aan de voorrand van de voorvleugel heeft aan de binnenzijde een kam van zwarte pijlvlekjes, ongeveer zoals bij de zwartkamdwergspanner (Gymnoscelis rufifasciata). Tussen de middelste dwarslijn en binnenste dwarslijn bevindt zich aan de voorrand een opvallende verdonkering die tot de middenstip doorloopt, en die soms als donker bandje verder doorloopt over de vleugel. De achtervleugel is grijsachtig met duidelijk aanwezige dwarslijnen. De franje van zowel de voor- als de achtervleugel is geblokt.

Voorkomen

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1897 in Limburg.

Habitat

In het buitenland vooral droge graslanden in de bergen.

Waardplanten

Ogentroost.

Vliegtijd en gedrag

Mei-juli in één generatie. De vlinders vliegen in de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland september.
De jonge rupsen leven in dichtgesponnen bloemen van de waardplant. Oudere rupsen leven in groepen dicht bij de bloem of de vrucht van de plant. Overdag rusten de rupsen met de kop naar beneden.

Laatste wijziging: 25 november 2015


De kaartjes en diagrammen van de nachtvlinders op Vlindernet zijn gebaseerd op de waarnemingen uit 'Noctua', het gegevensbestand van De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek, dat is samengesteld uit waarnemingenbestanden van onder andere:

N.B. Het ontbreken van stippen op de kaart betekent niet per se dat de soort op de betreffende locatie niet voorkomt. Het kan ook betekenen dat de soort er wel is waargenomen, maar dat een ingevoerde waarneming nog niet is gevalideerd, of dat we van die plek (nog) geen waarnemingen voor Noctua ontvangen hebben.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen