De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Verwarring van rupsen met bladwesplarven

Het komt nog al eens voor dat rupsen verward worden met larven van andere insecten. Met name bladwespen lijken sterk op rupsen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide groepen, verduidelijkt met foto’s.
Klik hier voor een overzicht van verwarring met larven van andere insecten.
 

Onafgebroken rij buikpoten

Om rupsen te onderscheiden van bladwesplarven, is het allereerst nodig om te letten op het aantal echte poten (de borstpoten) en het aantal schijnpoten (de buikpoten + de naschuivers) van het insect. Het onderscheid tussen echte poten en schijnpoten ziet u in onderstaande schematische tekening van een rups.
Rupsen hebben drie paar borstpoten, daarna minimaal twee segmenten (de eerste achterlijfsegmenten) zonder poten, daarna maximaal vier paar buikpoten, vervolgens weer een aantal segmenten zonder poten en aan het eind een paar naschuivers.
 


Het belangrijkste verschil is dat bladwesplarven na de drie paar borstpoten slechts één achterlijfsegment zonder potenpaar hebben en daarna een onafgebroken rij buikpoten, zie de foto hieronder. Bladwesplarven hebben geen naschuivers en het uiteinde van hun achterlijf is vaak naar beneden gekromd.
 

Een bladwesplarve van het geslacht Cimbex. Let op de onafgebroken rij buikpoten (foto: Gert Gelmers).

 

Geribbeld lijf, geen afzonderlijke segmenten zichtbaar

Vooral op een foto is het kenmerk van de buikpoten niet altijd even goed te zien, maar gelukkig zijn er meer verschillen. Bladwesplarven hebben bijna altijd een wat geribbeld lijf en de afzonderlijke segmenten zijn bijna niet zichtbaar.
 

Bij deze bladwesplarve zijn de afzonderlijke segmenten nauwelijks zichtbaar (foto: Meint Mulder).

 

Ronde, zwarte kop

Naast de buikpoten en het geribbelde lijf is er nog een derde kenmerk waarop gelet kan worden: de kop is meestal zwart en rond en steekt buiten het lichaam uit.
(Let op! Ook sommige rupsen hebben een zwarte uitstekende kop.)
 

Bladwesplarve Trichiocampus grandis. Let op de ronde, zwarte kop die buiten het lichaam uitsteekt (foto: Judith Bouma).

 

Laatste wijziging: 28 januari 2011

Meer voorbeelden van bladwesplarven


Foto: Trudy Lelieveld
Tenthredo marginella
Foto: Math Muris
bladwesplarve
Foto: Danielle Klaver-Overdijk
Rhadinoceraea micans
Foto: Jan Jongen
bladwesplarve
Foto: Judith Bouma
Nematus spec.
Foto: Judith Bouma
Hemichroa crocea
Foto: Judith Bouma
Hemichroa crocea
fotograaf onbekend
Neodiprion sertifer
Foto: Joep Steur
Periclista spec.
Foto: Judith Bouma
Nematus spec.
Foto: Hanneke de Caluwé
Phymatocera aterrima

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen