De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Rupsen

Een rups is niets anders dan de larve van een vlinder. Tijdens zijn leven heeft de rups maar één doel: eten.

Omdat rupsen een gewilde prooi zijn voor veel dieren, zoals vogels en egels, gebruiken ze allerlei trucs. Veel rupsen zijn goed gecamoufleerd en vallen daardoor nauwelijks op in de omgeving. Andere soorten zijn juist opvallend gekleurd of getekend, waarmee ze aangeven dat ze giftig zijn. Ook zware beharing is een methode om prooidieren op afstand te houden.

Veel mensen die ‘aan (nacht)vlinders doen’, houden zich vrijwel uitsluitend bezig met het adulte stadium: de vlinder. Toch is het vaak minstens zo interessant om op zoek te gaan naar de rups, het larvale stadium van de soort. Dit stadium duurt in de meeste gevallen langer dan de periode dat de soort als vlinder is waar te nemen; sommige soorten leven zelfs enkele jaren als rups. Bovendien geldt voor een heel aantal soorten (nacht)vlinders dat de rups gemakkelijker te vinden is dan de vlinder.

Lees meer over:
 

Rups van de hermelijnvlinder (Cerura vinula). Foto: Jeroen Voogd

 

Laatste wijziging: 15 december 2013
Rups van de populierenpijlstaart (Laothoe populi). Foto: Joep Krijnen
Millingerwaard - 8 augustus 2010.

Rups van de voorjaarsspanner (Apocheima hispidaria). Foto: Joop Woelke
Rups van de grote beer (Arctia caja. Foto: Jeanette Essink
Rups van de koninginnenpage (Papilio machaon). Foto: Marianne Vos-Jaspers

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen