De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Hoe gaat het met de Nederlandse dagvlinders?

De Vlinderstichting is in 1990 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders. Het doel van dit project is: actuele informatie verzamelen over de veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland. Daarom worden, verspreid over het hele land, routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke vlindersoorten er voorkomen en in welke aantallen. Met het monitoringproject houden we zo de vinger aan de pols en kunnen de mogelijke oorzaken van veranderingen achterhaald worden.
Ook u kunt meedoen en zo een bijdrage leveren aan onze kennis van de ontwikkeling van vlinders in Nederland. U kunt zich opgeven via de e-mail of door telefonisch contact op te nemen met De Vlinderstichting.
Meer informatie over het Meetnet vindt u op de algemene website van De Vlinderstichting.
 

Landelijk Meetnet Vlinders

Nieuwsbrieven
Sinds 2009 worden er tijdens het telseizoen van het Landelijk Meetnet Vlinders via de e-mail regelmatig een nieuwsbrief naar de tellers gestuurd. Hieronder vindt u een overzicht van de tot nu toe verschenen nieuwsbrieven.
Nieuwsbrieven 2009
Nieuwsbrieven 2010
Nieuwsbrieven 2011
Nieuwsbrieven 2012
Nieuwsbrieven 2013

Jaarverslag 2012
Klik hier voor het jaarverslag van het Landelijk Meetnet Vlinders en Libellen.
 

Artikelen

Hieronder vindt u links naar artikelen over het Landelijk Meetnet Dagvlinders die zijn verschenen in het tijdschrift Vlinders. Ook enkele andere artikelen die handelen over de dagvlinderstand in Nederland worden genoemd.

Vroeg, vroeger, vroegst - Meetnet Vlinders (Vlinders, mei 2012) »

Dagvlinders in ’t Gooi 2008 t/m 2011- rapportage van tellingen op monitorroutes »

Oranje Boven - Meetnet Vlinders (Vlinders, februari 2012) »

Een positief geluid uit het meetnet (Vlinders, november 2011) »

Vlinderstrends van de eenentwintigste eeuw (Vlinders, augustus 2011) »

Dagvlinders in ’t Gooi 2008 t/m 2010- rapportage van tellingen op monitorroutes »

Duinvlinders vroeger en nu (Vlinders, februari 2011) »

Effecten van klimaatverandering op dagvlinders, Vliegtijdenvoorspelling en trekvlinders (Vlinders, februari 2011) »

Het Luttenbergerven, een waardevol blauwgrasland (Vlinders, februari 2011) »

Vlinders in de Rotterdamse haven (Vlinders, november 2010) »

Dag bloemen - dag vlinders! (Vlinders, mei 2010) »

Goede tijden, slechte tijden (Vlinders, mei 2010) »

Twintig jaar vlinders tellen (Vlinders, februari 2010) »

Meetnet Vlinders: Vlinders in de stad (Vlinders, november 2009) »

Grootste klappen in de soortenrijke duinen (Vlinders, augustus 2009) »

Vlindermonitoring in Midden-Limburg (Vlinders, augustus 2009) »

Waarom gaat het met de vlinders toch zo slecht? (Vlinders, augustus 2008) »

Dagvlinders en natuurontwikkeling: meer vlinders door ontgronding? (De Levende Natuur, jaargang 110(1)-2009) »

Nederlandse dagvlinders: feiten en cijfers (Vlinders, november 2007) »

Meer vlinders in 2006 (Vlinders, augustus 2007) »

Zandogen op de Heksenberg: 17 jaar monitoring (Vlinders, augustus 2007) »

Dagvlinders van natte schraallanden. (De Levende Natuur, jaargang 108(3)-2007) »

Help! het microklimaat koelt af (Vlinders, februari 2007) »

Nederland verdeeld (Vlinders, februari 2007) »

Waarheen stuurt het weer de vlinderstand? (De Levende Natuur, jaargang 107(6)-2006) »

De nieuwe Rode Lijst Dagvlinders (Vlinders, augustus 2006) »

Wordt de hei steeds minder hei? (Vlinders, mei 2006) »

Standvlinders profiteren van ecologisch beheer (De Levende Natuur, jaargang 106(4)-2005) »

Butterfly densities on line transects in The Netherlands from 1990-2001 (Entomologische Berichten, augustus 2003) »

Britse vlinders reageren onverwacht (Vlinders, februari 2002) »

Dagvlinders in 1998; nog steeds onder druk (Nederlandse Faunistische Mededelingen (9-1999) »

Vlinderbescherming, van landelijk tot achtertuin (De Levende Natuur, jaargang 97(5)-1996) »
 

Laatste wijziging: 7 oktober 2013
donker pimpernelblauwtje (Phengaris nausithous)
Roerdal - 4 augustus 2007
Foto: Peter Logtmeijer
zilveren maan (Boloria selene)
Giethoorn - 18 mei 2008
Foto: Janny van Os
kleine heivlinder (Hipparchia statilinus)
Kootwijk - 5 september 2008
Foto: Marian Schut

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen