De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Waarnemingen doorgeven

U kunt al uw waarnemingen van dagvlinders en nachtvlinders online doorgeven via de website Telmee.
Deze waarnemingen zijn belangrijk voor De Vlinderstichting, want actuele informatie over de dag- en nachtvlinders in ons land helpt ons bij de bescherming van deze soortgroepen.

Waarom waarnemingen doorgeven?
Gaat de vlinderstand in ons land achteruit en waar heeft dat mee te maken? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Gaat het hooibeestje in de duinen even sterk achteruit als in de rest van het land of is er verschil? Is bij de nachtvlinders ook een achteruitgang te zien, net als bij veel dagvlindersoorten? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden heeft De Vlinderstichting veel gegevens nodig. Het is belangrijk dat de informatie over de verspreiding van vlinders, libellen en andere dieren en planten in Nederland goed gebruikt wordt. Zo kunnen we voorkomen dat belangrijke leefgebieden worden vernietigd.
U kunt ons helpen bij het beschermen van de vlinders in Nederland! Geef al uw waarnemingen door via Telmee (zie ook het artikel 'Zelfs beter dan landkaartje: telmee.nl' uit het tijdschrift Vlinders, februari 2008).

Foto gemaakt?
U kunt bij uw waarneming op Telmee foto’s toevoegen. Mooie foto's van vlinders in hun natuurlijk leefomgeving ontvangen we ook graag via het fotoformulier voor gebruik op Vlindernet.

Tip
Neem ook eens een kijkje bij de Aandachtssoorten van deze maand!
 

Laatste wijziging: 20 december 2008
sint-jacobsvlinder (Tyria jacobaeae)
Ospel - 17 april 2008
Foto: Piet van Nieuwenhoven
Ook waarnemingen van rupsen, zoals van deze sint-jacobsvlinder (Tyria jacobaeae) ontvangen we graag!
Foto: Jeroen Voogd

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen