De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Nachtvlinderwerk in Nederland

In Nederland zijn verschillende organisaties betrokken bij de bestudering van nachtvlinders.
 

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is niet alleen betrokken bij dagvlinders en libellen, maar in toenemende mate ook bij nachtvlinders. De Vlinderstichting is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie met ongeveer 5000 donateurs en 1500 vrijwilligers. Met hun kennis ondersteunen de medewerkers van De Vlinderstichting iedereen die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen. Daartoe doen ze onderzoek naar de verspreiding van soorten en de veranderingen daarin en naar de oorzaken van deze veranderingen. Ze adviseren beheerders over beschermingsmaatregelen en ontwikkelen projecten waarin ze hun kennis beschikbaar maken voor een breed publiek. Bij hun activiteiten werken ze samen met veel andere organisaties. Bij het nachtvlinderwerk is de samenwerking met de Werkgroep Vlinderfaunistiek belangrijk; één van de samenwerkingsprojecten is deze website www.vlindernet.nl. Ook de uitgave in 2006 van de determinatiegids NACHTVLINDERS en de organisatie van de Nationale Nachtvlindernacht, een landelijk evenement waarbij in één nacht op zo veel mogelijk locaties in het land nachtvlinders worden geteld, zijn gezamenlijke projecten.
Meer informatie over De Vlinderstichting is te vinden op www.vlinderstichting.nl.
 

Werkgroep Vlinderfaunistiek

De Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) is onderdeel van de Stichting European Invertebrate Survey (EIS) Nederland en bestaat sinds 2002. De werkgroep stelt zich ten doel het verzamelen van zoveel mogelijk betrouwbare gegevens over het voorkomen van vlindersoorten in Nederland, niet alleen van macronachtvlinders, maar ook van microvlinders en dagvlinders. De verspreidingsgegevens (waaronder soortnaam, stadium, plaats, datum en waarnemer) zijn opgeslagen in een databank, die op dit moment ongeveer 1,8 miljoen waarnemingen telt. Dit aantal groeit nog steeds snel, dankzij de hulp van een groot aantal medewerkers. Deze medewerkers komen zowel uit de kring van De Vlinderstichting als van de secties Snellen en Ter Haar van de Nederlandse Entomologische Vereniging. De databank is een gemeenschappelijk bezit van De Vlinderstichting en de WVF; het beheer wordt verzorgd door de WVF.
Natuurlijk is niet alleen het verzamelen en opslaan van gegevens het doel van de WVF, maar ook het gebruik ervan. Iedere particuliere vlinderaar kan (gratis) informatie krijgen over bijvoorbeeld de vlinderfauna van een gebied, de mate van zeldzaamheid en de voor- of achteruitgang van soorten. De databank is ook de basis van de informatie op deze website. Daarnaast wordt de databank gebruikt bij de jaarlijkse rapportage over bijzondere waarnemingen door de secties Snellen en Ter Haar in het tijdschrift Entomologische Berichten.
Een bijzondere activiteit van de WVF is het Trekvlinderonderzoek, dat in 1940 gestart is door B.J. Lempke. Ook over de resultaten hiervan wordt jaarlijks gerapporteerd in Entomologische Berichten.
Meer informatie over de WVF is te vinden op www.eis-nederland.nl en in de nieuwsbrief van EIS Nederland.
 

Sectie Ter Haar van de Nederlandse Entomologische Vereniging

De doelstelling van de sectie Ter Haar is de kennis over macrovlinders in Nederland te vergroten en toegankelijk te maken voor iedereen. Het zwaartepunt ligt hierbij op nachtvlinders. De sectie Ter Haar is opgericht in november 1998 en is dus nog een jonge sectie van de NEV met inmiddels ruim honderd leden. De sectie houdt ieder jaar twee bijeenkomsten, één in het voorjaar en één in het najaar (zie ook de Agenda). Tijdens de bijeenkomsten worden wetenswaardigheden uitgewisseld, lezingen gegeven en materiaal getoond. Bovendien wordt jaarlijks, samen met de sectie Snellen (microvlinders), een excursie georganiseerd naar een natuurgebied ergens in Nederland, waar alle deelnemers met een vergunning (nacht)vlinders kunnen waarnemen en vangen. Van de resultaten verschijnt later een inventarisatierapport, zie Excursieverslagen secties Ter Haar en Snellen. De sectie geeft, wederom samen met de sectie Snellen, tweemaal per jaar het mededelingenblad Franje uit voor alle leden. Hierin staan behalve de verslagen van de voor- en najaarsbijeenkomsten ook andere verhalen over het interessegebied. Nu en dan worden workshops georganiseerd, waarin een bepaald thema of een soort(groep) centraal staat. Een groot aantal leden van de sectie Ter Haar heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van deze Nederlandse veldgids, met name op het gebied van de verspreiding en de zeldzaamheid van de soorten.
Meer informatie over de sectie Ter Haar is te vinden op www.nev.nl.
 

Laatste wijziging: 17 november 2011
kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum)
Foto: Henk van der Weijde
rups van de kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum)
Foto: Jeroen Voogd
groot avondrood (Deilephila elpenor)
Foto: Hans van Kuijk
rups van het groot avondrood (Deilephila elpenor)
Foto: Anna Almekinders
tweekleurige tandvlinder (Leucodonta bicoloria)
Foto: Bernard Fransen
rups van de tweekleurige tandvlinder (Leucodonta bicoloria)
Foto: Jeroen Voogd
agaatvlinder (Phlogophora meticulosa)
Hilversum - 22 augustus 2008
Foto: Hans van Oosterhout
rups van de agaatvlinder (Phlogophora meticulosa)
Spanderswoud - 22 januari 2008
Foto: Hans van Oosterhout

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen