citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)

Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot | mannetje bovenkant |
terugverder
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot
mannetje bovenkant
© Copyright van de foto berust bij de fotograaf
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot | vrouwtje onderkant
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot | vrouwtje bovenkant
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot | mannetje onderkant
Foto: Bernard Fransen; collectie Jaap Poot | mannetje bovenkant