De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Nieuw op Vlindernet 2010

1 december 2010: er zijn nieuwe artikelen geplaatst uit het tijdschrift Vlinders van november 2010. Zie bijvoorbeeld het artikel over de duinparelmoervlinder op Ameland.

25 november 2010: er is een determinatiepagina toegevoegd voor twee sterk op elkaar lijkende soorten uit het geslacht Autographa: donkere jota-uil (A. pulchrina) - jota-uil (A. jota).

9 augustus 2010: er is een determinatiepagina toegevoegd voor vier sterk op elkaar lijkende soorten uit de geslachten Mesapamea en Apamea: halmrupsvlinder (M. secalis) - weidehalmuiltje (M. secalella) - rietgrasuil (A. unanimis) - tweekleurige grasuil (A. illyria).

31 juli 2010: er zijn nieuwe artikelen geplaatst uit het tijdschrift Vlinders van augustus 2010. Zie bijvoorbeeld het artikel over het groot koolwitje en sluipwespen.

22 juni 2010: er is een determinatiepagina toegevoegd voor de sterk op elkaar lijkende soorten uit het geslacht Mesapamea: halmrupsvlinder (M. secalis) - weidehalmuiltje (M. secalella).

15 juni 2010: er is een determinatiepagina toegevoegd voor twee sterk op elkaar lijkende soorten uit het geslacht Eupithecia: vingerhoedskruiddwergspanner (E. pulchellata) - vlasbekdwergspanner (E. linariata).

7 juni 2010: de etymologie van de Nederlandse naam boterbloempje is toegevoegd.

7 juni 2010: de verspreidingsinformatie van een aantal soorten is geactualiseerd. Zie bijvoorbeeld het kalkgraslanddikkopje en het kaasjeskruiddikkopje.

7 juni 2010: in de eerste vijf maanden van 2010 zijn meer dan 1500 nieuwe foto's verwerkt.

5 juni 2010: er zijn diverse artikelen uit het tijdschrift Entomologische Berichten van mei 2010 toegevoegd aan Vlindernet, onder andere het meest recente jaaroverzicht van interressante macronachtvlinders en trekvlinders.

5 juni 2010: er zijn nieuwe artikelen geplaatst uit het tijdschrift Vlinders van februari en van mei 2010. Zie bijvoorbeeld het artikel over de essengouduil en het artikel Schatkaart van de Nederlandse macros.

begin mei 2010: bij ongeveer 300 soorten is een nieuwe foto van een museumexemplaar geplaatst. Zie bijvoorbeeld de aardappelstengelboorder en de berkenbrandvlerkvlinder.

17 april 2010: Het verspreidingskaartje op de hoofdpagina van de nachtvlindersoorten is vernieuwd. Sinds de vorige actualisatie van de kaartjes in januari, zijn er tienduizenden nieuwe waarnemingen in verwerkt.

27 februari 2010: Het vliegtijddiagram op de hoofdpagina van de nachtvlindersoorten is geactualiseerd.

11 februari 2010: De verspreidingskaartjes op de verdiepende pagina 'verspreiding en zeldzaamheid' van de nachtvlindersoorten zijn geactualiseerd. Ook de waarnemingen die binnenkomen via Waarneming.nl zijn er nu in meegenomen. De kaartjes zijn verdeeld in vier perioden: tot 1982, 1983-1997, 1998-2004 en 2005-2009 en zijn qua opmaak nu hetzelfde als het kaartje op de hoofdpagina van de soort. Zie voor een voorbeeld de kaartjes van het bosbesbruintje (Macaria brunneata).

9 februari 2010: er zijn vier nieuwe artikelen geplaatst uit het tijdschrift Vlinders van februari 2010: een artikel over het belang van rupsenkennis op de pagina van het bosbesbruintje, een artikel over twintig jaar vlinders tellen, een artikel over rottend fruit en nachtvlinders en een artikel over aanpassing van enkele dagvlindernamen.

8 februari 2010: diverse dag- en nachtvlinders hebben een nieuwe wetenschappelijke naam gekregen. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Naamswijzigingen op Vlindernet.

28 januari 2010: Het verspreidingskaartje op de hoofdpagina van de nachtvlindersoorten is vernieuwd. Ook de waarnemingen die binnenkomen via Waarneming.nl zijn er nu in meegenomen.

26 januari 2010: er zijn twee nieuwe artikelen geplaatst uit het tijdschrift Nederlandse Faunistische Mededelingen: Een ontdekking in De Peel: de uil Xestia stigmatica nieuw voor Nederland (Lepidoptera: Noctuidae) en De heidewortelboorder (Phymatopus hecta) in verzuurde bossen in Zuid-Nederland (Lepidoptera: Hepialidae).

25 januari 2010: er zijn drie determinatiepagina's toegevoegd voor de sterk op elkaar lijkende soorten uit het geslacht Thera:
 

Laatste wijziging: 31 januari 2012

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen