De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Nieuwsarchief

4 mei 2017

#vergeetnatuurniet

Onder de noemer #vergeetnatuurniet hebben twaalf grote groene organisaties 2 mei jl een hartenkreet gestuurd aan Formateur Schippers. Aanleiding is de zorg dat er, ondanks aandacht van de onderhandelende partijen voor duurzaamheid, de grote opgaven op het gebied van natuur vergeten worden. (...) Lees verder »

27 april 2017

Nieuwe idylles Zuid-Holland, aanmelden kan nog!

Idylles zijn bloemrijke plekken, geen tuin maar bloemrijk grasland, voor vlinders, bijen en mensen. De afgelopen jaren zijn er al meer dan 40 aangelegd in het land. In de komende twee jaar worden, met steun van de provincie Zuid-Holland en Fonds1818 en in samenwerking met de Groene Motor, IVN en Groene Cirkel Bijenlandschap, nog dertig idylles aangelegd in Zuid-Holland. (...) Lees verder »

26 april 2017

Nieuwe purpermot in Nederland

Paracrania chrysolepidella, het vraatbeeld en de vlinder (foto's: Maarten Immerzeel en Magnus Inger)Op 14 april 2017 werden in Valkenburg de vraatsporen van de rupsen van een nieuwe nachtvlinder gevonden. Deze micro, die nog geen Nederlandse naam heeft, hoort tot de familie van de purpermotten. De wetenschappelijke naam, Paracrania chrysolepidella duidt aan dat het om een vlindertje gaat met gouden schubben. (...) Lees verder »

24 april 2017

Biodiversiteit op groene daken

Het nut en belang van groene daken is aangetoond; het bespaart energie (isolatie), houdt water langer vast en heeft een hogere biodiversiteit. Helaas weten we over dat laatste veel te weinig. De Vlinderstichting en Vogelbescherming Nederland zijn een laagdrempelig onderzoek gestart om te onderzoeken wat nu daadwerkelijk de bijdrage van groene daken voor natuur is. (...) Lees verder »

24 april 2017

Van kroeg tot kraamkamer

Er wordt de komende dagen weer hard in de tuin gewerkt. Veel mensen vinden het leuk als er ook vlinders, vogels en andere dieren van hun tuin gebruik maken. Je tuin kan een kroeg zijn, waar ze wat te eten en drinken halen, maar je kunt er ook voor zorgen dat het een kraamkamer is, waar ze zich ook voortplanten. (...) Lees verder »

17 april 2017

Is groot-hoefbladboorder wel zo zeldzaam?

De vlinder van de groot-hoefbladboorder wordt maar zelden gezien (foto: Leo Poot)De groot-hoefbladboorder staat te boek als een zeldzame soort. Toch bleek de soort in Vlaanderen veel meer voor te komen dan werd gedacht toen er gericht naar de rupsen werd gezocht. Daar is het nu de tijd voor en wie weet is de groot-hoefbladboorder veel algemener dan we denken. (...) Lees verder »

17 april 2017

Veel landkaartjes dit voorjaar?

De naam heeft het landkaartje te danken aan de lijnen en vlekken op de onderzijde (foto: Kars Veling)De eerste landkaartjes zijn uit de pop gekropen en vlogen tijdens de warmere dagen vorige week. Nu het weer wat kouder is blijven de overige nog in de pop, maar in de komende weken komen die ook tevoorschijn. Vorig jaar had het landkaartje een grote derde generatie en we zijn benieuwd of dat dit voorjaar leidt tot grote aantallen. (...) Lees verder »

13 april 2017

Natuurfeestjes bouwen tijdens Fête de la Nature

Het festival Fête de la Nature vindt dit jaar plaats op 20 en 21 mei. Doe mee aan dit grootste grassroots natuurfestival en organiseer ook een leuk natuurfeestje! Dit jaar willen we nog meer verrassende, groene evenementen houden om op die manier zo veel mogelijk mensen een dagje in de natuur te brengen. (...) Lees verder »

10 april 2017

Hoe was 2016 voor vlinders en libellen?

Vuurlibel en houtpantserjuffer (foto's: Kars Veling)Wekelijks worden door vrijwillige veldmedewerkers vlinders en libellen geteld op vaste routes en onder standaard omstandigheden. Voor de dagvlinders gebeurt dit al vanaf 1990 en voor libellen vanaf 1997. Via dit Meetnet houden we de vinger aan de pols van vlinders en libellen en kunnen we adequaat reageren als dat nodig is. Het jaarverslag over 2016 is nu beschikbaar. (...) Lees verder »

7 april 2017

Wow! wat een dagpauwogen!

De felgekleurde dagpauwoog is onmiskenbaar (foto: Kars Veling)De dagpauwoog is een algemene vlinder in Nederland, maar dit voorjaar is hij wel erg talrijk. Er zijn al duizenden gemeld via de invoerportalen Waarneming en Telmee. Het warme weer in september van vorig jaar lijkt heel positief te zijn geweest voor deze kleurrijke vlinder. (...) Lees verder »

5 april 2017

Kwetsbaarheid Europese vlinders in beeld gebracht

De felle vuurvlinder is een van de 56 soorten die niet op de Europese Rode Lijst staan, maar die wel kwetsbaar is (foto: Chris van Swaay)Welke soorten zijn het meest kwetsbaar voor uitsterven? Een Rode Lijst maakt dat duidelijk. Deze Rode Lijsten worden zowel landelijk als Europees of zelfs wereldwijd opgesteld. Maar dan weet je nog niet welke eigenschappen een soort kwetsbaar maken. Dit is nu voor het eerst voor Europese dagvlinders in beeld gebracht. (...) Lees verder »

3 april 2017

Veel vlinders uit de pop!

Vooral afgelopen weekend zijn er erg veel oranjetipjes gezien (foto: Kars Veling)Veel mensen hebben de afgelopen weken in die heerlijk maartmaand vlinders gezien. De eerste weken ging dat vooral om de vlinderoverwinteraars citroenvlinder, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia, maar de laatste tijd worden ook veel vlinders gemeld die als pop de winter hebben doorgebracht. (...) Lees verder »

28 maart 2017

Oranjetipje: zwaluw van vlinderaars

Mannetjes zijn opvallend door hun oranje vleugelpunt (foto: Kars Veling)De berichten komen al een aantal dagen langs via de sociale media: “Jippie! Mijn eerste oranjetipje gezien!” Voor veel vlinderaars is het oranjetipje wat de boerenzwaluw is voor de vogelaars; de ultieme lentebode. (...) Lees verder »

26 maart 2017

Nu ook in buitengebied vlinders

Boomblauwtje op wilg (foto: Kars Veling)De eerste vlinders worden vooral in het bebouwd gebied gezien, in steden en dorpen. Daar is vaak in het vroege voorjaar meer voedsel te vinden dan in het buitengebied. Nu sleedoorn en wilg bloeien zijn er echter ook buiten stad en dorp vlinders te zien. (...) Lees verder »

23 maart 2017

Gagelbier voor rupsen grote vos

grote vossen worden de laatste tien jaar weer meer gezien (foto: Kars Veling)De grote vos was eind vorige eeuw vrijwel verdwenen uit ons land. De laatste jaren wordt hij weer vaker gezien en er zijn ook eitjes afgezet. In 2010 en 2011 zijn rupsen gevonden, maar de jaren daarna niet meer. Nu staat er een beloning van heerlijk gagelbier voor de eerste rupsenvondst in 2017.

22 maart 2017

Meld uw tuin aan als Tuinreservaat

De Jaarrond Tuintelling heeft nóg meer aandacht voor het aantrekkelijk maken van de eigen tuin voor wilde dieren en planten. Het is namelijk mogelijk om uw tuin aan te melden als Tuinreservaat! (...) Lees verder »

17 maart 2017

Geweldige voorjaarsvlinderweek!

Citroenvlinder is de afgelopen week het meeste gemeld (foto: Kars Veling)Veel zon, temperatuur van 12 tot zelfs plaatselijk 18 graden, dat is prima vlinderweer. Als het dan ook nog eens half maart is, worden de vlinders volop actief. Er zijn dan ook duizenden dagvlinders gemeld de afgelopen week. De citroenvlinder was de absolute koploper. (...) Lees verder »

13 maart 2017

Wikipedia workshop bij De Vlinderstichting

Als je een zoekterm invoert op Google zul je vrijwel altijd een verwijzing naar een Wikipedia-artikel bij de eerste resultaten te zien krijgen. Dat geldt ook voor allerlei zoekopdrachten over natuur: het is een veelgebruikt medium. Als we kijken naar de informatie over planten en dieren dan zien we dat er nog heel wat ruimte is voor aanvulling en verbetering. (...) Lees verder »

9 maart 2017

Vlinders, libellen & nieuwe wet natuurbescherming

Het gaat nog steeds slecht met de speerwaterjuffer (foto: Christophe Brochard)Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht geworden. Doel was de bestaande wetten te vereenvoudigen en een stevige wettelijke basisbescherming te bieden aan de natuur die dat echt nodig heeft. Op aandringen van De Vlinderstichting zijn vlinders en libellen van de Rode Lijst aan de lijst met beschermde soorten toegevoegd. (...) Lees verder »

6 maart 2017

Luc Knijnsberg vlinderbeheerder van het jaar

Titia Wolterbeek bekijkt met beheerder van het jaar Luc Knijnsberg de onderscheiding. Foto Joost Uittenbogaard.Tijdens de Landelijke Dag op 4 maart is Luc Knijnsberg (PWN) uitgeroepen tot vlinderbeheerder van 2017. Hij moest die dag werken, maar met list en bedrog was hij naar Wageningen gelokt (collega's bij PWN, bedankt!) zodat hij de onderscheiding ter plekke in ontvangst kon nemen uit handen van directeur Titia Wolterbeek. (...) Lees verder »

6 maart 2017

Landelijke dag weer geslaagd

Titia Wolterbeek tijdens het welkomstwoord. Foto:Joost Uittenbogaard.Meer dan vijfhonderd mensen waren op 4 maart naar Wageningen gekomen om de Landelijke Dag van De Vlinderstichting bij te wonen. Zij genoten van het gevarieerde programma van lezingen, gelardeerd met films en een - voor het eerst interactieve - quiz en de huldiging van de Vlinderbeheerder van 2017. (...) Lees verder »

6 maart 2017

Eikensteltmot na 60 jaar herontdekt

De fijngevlekte eikensteltmot (foto: Luc Knijnsberg)In 1959 werd de laatste fijngevlekte eikensteltmot voor het laatst in Nederland gezien. Dat was in Oostburg in Zeeuws Vlaanderen. Er werd van uit gegaan dat de soort uit Nederland was verdwenen. Verrassend was het dan ook dat Luc Knijnsberg op zondag 26 februari er een aantrof in de duinen van Noord-Holland. (...) Lees verder »

1 maart 2017

Kroondomein Het Loo: een paradijs voor boerenlandvlinders?

Bloemen zijn niet alleen aantrekkelijk voor vlinders (foto: Arthur Ebregt)Kroondomein Het Loo is, als het over dagvlinders gaat, vooral bekend vanwege de ernstig bedreigde bosparelmoervlinder en het zeldzame gentiaanblauwtje. Maar hoe gaat het op het grootste landgoed van Nederland eigenlijk met de zogenaamde boerenlandvlinders, die het overal in ons land moeilijk hebben? (...) Lees verder »

28 februari 2017

Goed klimaat voor vlinders en libellen

Gentiaanblauwtje komt vast en zeker aan de orde op de Landelijke Vlinderdag in Wageningen (foto: Chris van Swaay)Het thema van de Landelijke Vlinderdag, die aanstaande zaterdag 4 maart wordt gehouden in theater de Junushoff in Wageningen is een goed klimaat voor vlinders. Niet alleen klimaatverandering en de gevolgen daarvan komen aan de orde, maar ook hoe we kunnen zorgen voor een goed leefklimaat voor deze dieren. (...) Lees verder »

25 februari 2017

Op zoek naar meidoornspanners

Vrouwtjes zijn vleugelloos (hier vrouwtje meidoornspanner) (foto: Jurriën van Deijk)In januari en februari denken nog niet veel mensen aan nachtvlinders, maar de eerste soorten zijn toch echt al actief! Naast de winteruilen en voorjaarsspanners hebben ook de meidoornspanners alweer gevlogen. Met erg veel geluk kan je nu nog zijn zeldzamere broertje de late meidoornspanner aantreffen. (...) Lees verder »

22 februari 2017

Atalanta bedenkt zich

Atalanta met de vleugels dicht (foto: Kars Veling)De atalanta was het schoolvoorbeeld van een trekvlinder. In het najaar vlogen ze naar zuidelijker streken om zich voort te planten waarna ze stierven. In het voorjaar vlogen de nakomelingen weer naar ons land of nog verder naar het Noorden. In de winter waren ze hier niet. Maar dat was vroeger. (...) Lees verder »

19 februari 2017

Ook uw tuin vol vlinders?

Dagpauwoog op de bekende vlinderstruik, maar er zijn nog zoveel andere goede nectarplanten (foto: Kars Veling)Het voorjaar klopt al voorzichtig op de deur en binnenkort gaan we weer volop aan de slag in de tuin. Veel mensen houden van een kleurige en geurige tuin en vlinders mogen daarin natuurlijk niet ontbreken. Er zijn veel goede vlinderplanten en het is niet moeilijk je tuin tot vlinderkroeg te maken. Maar is het niet nog leuker als je tuin thuis is voor vlinders? (...) Lees verder »

15 februari 2017

Bruin blauwtje verovert Nederland

Parende bruin blauwtjes (foto: Kars Veling)Bij het begin van het Landelijk Meetnet Vlinders in 1990 werd het bruin blauwtje nog ingedeeld als een ‘karakteristieke soort voor de open duinen’. Daarnaast kwam hij zeer lokaal voor op opspuitterreinen (bijvoorbeeld in de Amsterdamse havens), op een aantal dijken in het rivierengebied en plaatselijk in Zuid-Limburg. Inmiddels heeft de soort zich flink uitgebreid. (...) Lees verder »

15 februari 2017

Vazenveiling op Retail Experience levert ruim € 11.000 op.

Deze tien unieke vazen werden geveild voor het goede doel.Speciaal voor de beurs Tuinzaken Retail Experience, een vakbeurs voor tuincentra, heeft een aantal kunstenaars tien grote potten van Artstone op unieke wijze beschilderd. Tijdens het feestelijke gala voorafgaand aan de beurs zijn de potten geveild. Dat leverde het fantastische bedrag op van € 11.250,-. De opbrengst is in zijn geheel ten goede gekomen aan De Vlinderstichting. (...) Lees verder »

12 februari 2017

Nu een vlinder zien? Zou zo maar kunnen!

Dagpauwoog, zonnend op kaal zand (foto: Kars Veling)Terwijl ik dit schrijf ligt Nederland onder een witte sneeuwdeken en wijst niets erop dat het voorjaar eraan komt. Toch gaat de temperatuur de komende dagen flink omhoog en belangrijker nog, er komt zon. Het zou zo maar kunnen dat u komende dagen de eerste dagvlinder te zien krijgt. (...) Lees verder »

6 februari 2017

Spannend voorjaar op de zandgronden

Grote voorjaarsspanner (foto: Marian Schut)Als de nachttemperatuur boven het vriespunt komt zijn er direct weer nachtvlindermeldingen. Eerder berichten we al over soorten die op stroop afkomen zoals zwartvlekwinteruil en wachtervlinder. Ook de voorjaarspanners zijn nu actief, maar die komen minder op zoetigheid af, maar die moet je zoeken bij licht. Ze zijn vooral talrijk op de zandgronden. (...) Lees verder »

6 februari 2017

De Vlinderstichting op Tuinidee

Van 16 t/m 19 februari wordt de beurs Tuinidee gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. Ook De Vlinderstichting is daar aanwezig met een stand. (...) Lees verder »

5 februari 2017

Wordt bruine eikenpage duinvlinder?

Over de dramatische achteruitgang van de bruine eikenpage in Nederland is al eerder alarm geslagen. Landelijk zijn we sinds 1992 maar liefst 95% van de bruine eikenpages kwijt geraakt. Op de zandgronden is hij nog maar op een paar plekken aan te treffen. In de duinen gaat het gelukkig wat beter. (...) Lees verder »

31 januari 2017

Wachtervlinder in je tuin?

De wachtervlinder is er al vanaf november, maar heeft even een winterslaapje gehouden. Nu, zeker door de hogere temperatuur zijn ze weer ontwaakt en je kunt ze nu in het hele land te zien krijgen, zelfs in je eigen tuin! (...) Lees verder »

27 januari 2017

Vinger aan de pols van vlinders en libellen

De zeldzame kommavlinder is de afgelopen 25 jaar achteruit gegaan (foto: Kars Veling)Al vele jarenlang worden door waarnemers van De Vlinderstichting in de vliegtijd regelmatig op vaste routes vlinders en libellen geteld. Doordat het overal en ieder jaar op dezelfde wijze gebeurt kunnen we met die gegevens prima zien hoe het met libellen en vlinders gaat. Er zijn al meer dan 1000 routes, maar hoe meer er geteld worden, hoe betrouwbaarder de gegevens. (...) Lees verder »

26 januari 2017

Actueel: citroenvlinder leeft nog!

Vorige week verscheen een bericht over citroenvlinders die de winter niet hadden overleefd. De bijgaande foto toonde twee citroenvlinders in de sneeuw. Met de pootjes samengevouwen voor hun lijfje leken ze morsdood. Nieuwe foto’s van donderdag laten echter zien dat in ieder geval een van de twee nog springlevend is.

25 januari 2017

Kom op 4 maart naar de Landelijke dag

Op 4 maart vindt onze jaarlijkse Landelijke dag plaats. Dit jaar is er veel nieuws. U kunt kennismaken met onze nieuwe nachtvlinderman, onze nieuwe website en de nieuwe atlas Dagvlinders in Drenthe. En er is een nieuwe quiz! (...) Lees verder »

24 januari 2017

Vluchtelingen helpen kleine ijsvogelvlinder

Heerlijk aan het werk in het bos en nuttig voor kleine ijsvogelvlinder(foto: Eric van Oijen)Het was zaterdag een drukte van belang in het bijenbos. Vluchtelingen uit azc Oisterwijk werkten samen met de werkgroep Kleine Landschapselementen Liempde (Noord-Brabant) aan het onderhoud van bosranden. De kleine ijsvogelvlinder, die niet ver daar vandaan voorkomt, gaat hopelijk profiteren van deze maatregelen. (...) Lees verder »

24 januari 2017

Kunnen vlinders tegen gefaseerd begrazen kalkgraslanden?

Op Zuid-Limburgse kalkhellingen liggen verspreid nog graslanden met hoge natuurwaarde. Zowel door het beëindigen van de oorspronkelijke beweiding met kleine schaapskuddes als door verrijking van de bodem door stikstof uit de lucht is de biodiversiteit van deze graslanden sterk achteruit gegaan. Er wordt volop gewerkt aan herstel, maar vooral voor de insectenfauna vergt dat maatwerk. (...) Lees verder »

20 januari 2017

Monniksparkiet, Chinese wolhandkrab en geraniumblauwtje in nieuwsbrief exoten

Er zijn heel wat exotische planten en dieren in ons land tegenwoordig. Er zijn erbij die invasief genoemd kunnen worden. Deze breiden zich sterk uit, vaak ten koste van hier van oorsprong thuishorende soorten. De laatste jaren wordt hier meer aandacht voor gevraagd onder andere door het uitbrengen van een nieuwsbrief. Inmiddels is nummer 18 verschenen met weer een erg gevarieerd aanbod aan exoten. (...) Lees verder »

19 januari 2017

Citroenvlinders in de sneeuw

Deze citroenvlinders hebben de winter niet overleefd (foto: Karin van Boggelen)Nu we een wat koudere winterperiode hebben vragen mensen zich af welke invloed dit heeft op de vlinders die nu in overwintering zijn. De meeste soorten zijn ei, rups of pop in de winter. Een paar soorten brengen de winter als vlinder door. Kunnen ze wel tegen de kou? Deze citroenvlinder heeft het in ieder geval niet gered. (...) Lees verder »

13 januari 2017

Zwartvlekwinteruil nu overal te zien

Zwartvlekwinteruil (foto: Kars Veling)Als in november de eerste nachtvorsten zijn geweest kun je ze verwachten, de zwartvlekwinteruilen. Vanaf dan zijn ze de hele winter aanwezig en actief als het niet al te koud is. Tot in maart kom je ze nog geregeld tegen. Voor 2005 was hij nauwelijks in Nederland, nu overal. (...) Lees verder »

13 januari 2017

Wild van vlinders!

De vlinderposter “Wild van Vlinders” (Jeroen Helmer, ARK) laat zien welke natuurlijke processen het aantrekkelijk maken voor dagvlinders.ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting werken in het project ‘Wild van vlinders’ aan een vlinderherstelplan voor Zuidoost-Nederland. Voor achttien typische soorten, maar nog meer meeliftsoorten wordt gekeken hoe ze duurzaam kunnen overleven in een natuurlijker landschap. ARK tekenaar Jeroen Helmer bracht belangrijke natuurlijke processen voor vlinders in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis te downloaden. (...) Lees verder »

6 januari 2017

Dit witje is veel te vroeg!

Op 6 januari vond Mart van der Slot een verrassing in zijn huiskamer. In de gordijnen hing een net uit de pop gekropen klein geaderd witje. Vermoedelijk heeft deze als pop in de kerstboom gehangen en door de hoge temperatuur binnenshuis gedacht dat de lente was begonnen. (...) Lees verder »

5 januari 2017

Meer vlinders dankzij vutters

Vutters aan het werk (foto: Piet van Nieuwenhoven)Bij het IVN in Weert is al jaren een Vuttersploeg actief. Mensen die geen baan meer hebben, maar nog graag lekker en nuttig aan het werk kunnen en willen. Onder bezielende leiding van de Vlinderwacht Harrie Vossen hakken, maaien en sjouwen ze in en voor de natuur. Zeldzame vlinders profiteren ervan. (...) Lees verder »

3 januari 2017

Micro’s in 2016

In juni was het koolmotje zeer talrijk (foto: Kars Veling)Nachtvlinders worden onderverdeeld in twee groepen: de macro’s en de micro’s. In 2016 zijn maar liefst vijf nieuwe soorten microvlinders waargenomen. Hieronder worden, naast wat andere opmerkelijke waarnemingen, er drie genoemd. De andere twee nieuwe soorten worden eerst nog officieel in Entomologische Berichten gepubliceerd. (...) Lees verder »

2 januari 2017

Forse groei sociale media van De Vlinderstichting

Facebook van De VlinderstichtingDe laatste jaren zijn we als Vlinderstichting ook actief bezig om mensen te enthousiasmeren voor vlinders en libellen via internet. Naast ons prachtige tijdschrift ‘Vlinders’ en de andere uitgaven zijn internet weer andere en meer mensen te bereiken. (...) Lees verder »

23 december 2016

Bijzonder nachtvlinderjaar 2016

Waarnemingen nachtvlinders vanaf 2010 (bron: NDFF)Het was een bijzonder jaar voor nachtvlinders. Opvallend waren de zeer lage aantallen vlinders die in nazomer en najaar op smeer afkwamen, maar daarnaast zijn er dit jaar ook een nieuwe en een aantal uiterst zeldzame soorten in Nederland waargenomen! Hieronder een kleine opsomming van opvallende nachtvlinderwaarnemingen van afgelopen jaar. (...) Lees verder »

21 december 2016

Dagvlinders rond de Middellandse Zee

Apharitis cilissa, een van de bedreigde soorten rond de Middellandse Zee (foto: Kars Veling)In opdracht van de IUCN, de internationale natuurbeschermingsorganisatie, is er gekeken welke dagvlinders voorkomen rond de Middellandse Zee en hoe het daarmee gaat. De Vlinderstichting heeft, met hulp van tientallen specialisten uit het netwerk van Butterfly Conservation Europe, hier recent een Rode Lijst van gepubliceerd. (...) Lees verder »

19 december 2016

Dagvlinderjaar 2016

Zo met de jaarwisseling voor de deur even een paar opvallende nieuwtjes over dagvlinders in 2016. Het gaat hier om allemaal positieve berichten, maar helaas was het voor veel zeldzame, maar ook voor een aantal ‘gewone’ soorten geen goed jaar. Veel vlinders deden het minder dan gemiddeld. Hierover volgen later nog wel berichten.

19 december 2016

Klimaatbestendig heidebeheer in uitvoering

Gentiaanblauwtje: gevoelig voor klimaatextremen (foto: Henk Bosma)De noodzaak om in het natuurbeheer aandacht te besteden aan het toenemend risico op klimaatextremen werd dit voorjaar vooral in Noord-Brabant duidelijk. Door de extreme regenval was de waterstand in de vennen en op de heide hoger dan normaal in de winter! En dat terwijl het in andere jaren al snel weer te droog kan zijn. (...) Lees verder »

19 december 2016

Kunstlicht slecht voor nachtvlinders

De productie van sekslokstoffen bij de kooluil: linkerbalk donker, daarnaast groen, wit en rood licht (foto: Kars Veling, grafiek: Koert van Geffen)Ook 's nachts is overal licht! De bekende foto van astronaut Andre Kuipers, die hij maakte vanuit de ruimte toont, zeker in Noordwest Europa, een enorme lichtvervuiling. Veel nachtdieren zijn echter gebaat bij het donker. De afgelopen jaren is een groot onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van lichtvervuiling op de natuur. Vrijdag was hierover in Loenen een veldwerkplaats. (...) Lees verder »

13 december 2016

Meer dan handen-prijs voor Prachtlint

Onlangs werden in Deventer de ‘Meer dan handen’-vrijwilligersprijzen 2016 uitreikt. Het Prachtlint, waarin De Vlinderstichting participeert, werd uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs in de categorie Lokaal. (...) Lees verder »

13 december 2016

Vlinders zoeken in de winter (2)

Het aan de tak gesponnen blad waar je de rups van grote weerschijnvlinder in de buurt moet zoeken (foto: Kars Veling)Vorige week was er een Nature Today-bericht over het zoeken van eitjes van kleine pages. Deze eitjes overwinteren en zijn dan goed te vinden. Er zijn ook rupsen van dagvlinders die je kunt vinden als je tenminste weet waarop je moet letten. Zo kun je bijvoorbeeld nu rupsen van de zeldzame grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder vinden. (...) Lees verder »

8 december 2016

Vlinders zoeken in de winter (1)

Eitjes van iepenpage zitten in de boomkroon (foto: Kars Veling)Er is al regelmatig bericht over het feit dat de eitjes van de sleedoornpage in de winter makkelijker te vinden zijn dan de vlinder zelf in de zomer. Dit zijn niet de enige waar je in de winter naar kunt zoeken, want ook de andere kleine pages: iepenpage, eikenpage en bruine eikenpage zijn nu als ei aanwezig. (...) Lees verder »

6 december 2016

Heimans en Thijsse Prijs 2017

Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel bevlogenheid werkt aan het enthousiast maken van mensen voor de natuur? Iemand die u bewondert om zijn of haar ideeën, initiatieven, niet aflatende inzet voor de natuur? Ja? Dan horen wij graag van u. Zo iemand willen de Heimans en Thijsse Stichting graag erkenning geven voor zijn of haar werk met de Heimans en Thijsse Prijs 2017. (...) Lees verder »

2 december 2016

Agaatvlinder gaat maar door

Vorige week zat er nog een op de klimop te drinken, maar ook zitten ze nu als rups ergens in de tuin. De rups overwintert en is op milde winterdagen actief en op allerlei plekken en op allerlei verschillende planten aan te treffen. Zit hij ook bij u in de tuin? (...) Lees verder »

28 november 2016

Breng plataanvouwmijnmot in kaart

Indeze afgevallen plataanbladeren kun je nu de mijnen vindenIn welke stad of welk dorp is er geen plataan te vinden? Deze boom wordt veel gebruikt in het openbaar groen. Dat is mooi voor de plataanvouwmijnmot ook wel plataanvouwmot genoemd, die helemaal op deze boom is gespecialiseerd. De vlinder zien we niet snel, want het is een zeer klein ’s nachts actief diertje, dat ook nog vaak hoog in de boom aanwezig is. Toch kunnen we de soort nu prima vinden. (...) Lees verder »

25 november 2016

Boomblauwtje in de lift

Het boomblauwtje is zilvergrijs van onderen zonder oranje vlekjes (foto: Kars Veling)Het boomblauwtje is een algemene vlinder die met name ook veel voorkomt in tuinen. Het gaat goed met het boomblauwtje en het is een soort die veel mensen wel eens zien, hoewel ze er misschien niet direct de juiste naam aan kunnen geven. (...) Lees verder »

23 november 2016

Hoe gaat het met de gehakkelde aurelia?

De donkere onderzijde is bedoeld om niet op te vallen tussen takken en dorre bladeren (foto: Kars Veling)De gehakkelde aurelia is een zeer algemene dagvlinder die tegenwoordig in het hele land voorkomt. Ook in tuinen is het een veel geziene gast. Op dit moment zitten de vlinders weggekropen in struiken en tussen boomwortels en takkenbossen om zo de winter door te brengen. Hoe gaat het met deze soort? (...) Lees verder »

21 november 2016

Nachtvlinderverwachting eind november

De zoekresultaten van de nachtvlinderverwachting bij Wageningen op 27 november (bron: Vlindernet)Op de website vlindernet staat een handige tool: nachtvlinderverwachting. Deze geeft aan welke soorten nachtvlinders er op een bepaald moment op een bepaalde plek te verwachten zijn. Als je zoekt op eind november in de buurt van Wageningen, dan worden nog 12 soorten genoemd. (...) Lees verder »

16 november 2016

Vlinders in novembernacht

Soms zitten mannetjes, zoals hier open, maar vaak hebben ze hun vleugels omhoog geklapt (foto: Kars Veling)Al is het bijna winter, je kunt nog steeds vlinders te zien krijgen. Als je nu ’s avonds als het net donker is buiten loopt zie je soms in het schijnsel van een straatlantaarn of in de koplampen van een auto witachtige vlindertjes vliegen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om kleine wintervlinders. (...) Lees verder »

16 november 2016

Agrarische natuur op Kroondomein Het Loo

Ree op het Kroondomein (foto: Arthur Ebregt)Op 24 november 2016 organiseert Kroondomein Het Loo een themadag over agrarische natuur voor belangstellenden. Tijdens een gevarieerd programma van lezingen en een excursie leert u van alles over Kroondomein Het Loo, agrarische natuur, flora en fauna en monitoring. Natuurlijk zal voorzien worden in de nodige hapjes en drankjes. (...) Lees verder »

14 november 2016

Citroenvlinder is helemaal terug

De citroenvlinder is een bekende dagvlinder en in het vroege voorjaar zijn de forse felgele mannetjes niet te missen als ze op een van de eerste zonnige dagen kilometers patrouilleren op zoek naar vrouwtjes. Het ging niet zo best met deze vlinder, maar hij is helemaal terug! Met weinig moeite kunt u ook helpen door uw tuin een thuis voor hem te maken. (...) Lees verder »

9 november 2016

12 en 13 november Nature Talks met de puzzeldag

dagvlinders, nachtvlinders, micro's en libellen doen allemaal meeDe voorbereidingen zijn in volle gang. Zaterdag 12 november is de vlinder- en libellenpuzzeldag. Dit keer een uitgebreide versie, want het is in de Reehorst in Ede met nog veel meer natuur- en fotoactiviteiten. Heel veel lezingen, films, workshops en stands zijn zowel zaterdag als zondag te bezoeken. (...) Lees verder »

7 november 2016

Laat vlinders in de kou staan!

Overwinterende dagpauwoog (foto: Kars Veling)Het wordt eindelijk koud en de vlinders gaan in overwintering. De meeste doen dit als ei, rups of pop, maar er zijn er ook die als vlinder de winter doorkomen. Sommige soorten doen dat bij ons in huis en dat is onverstandig nu wij de verwarming aanzetten. Warmte is dodelijk, dus zet ze in de kou! (...) Lees verder »

2 november 2016

In een week op een plek twee nieuwe vlindersoorten voor Nederland!

De witte sparspanner (foto: marcel Prick)Eén nieuwe soort vinden is al erg bijzonder, maar Marcel Prick vond in de omgeving van Vaals begin september in één week tijd twee nieuwe soorten nachtvlinders voor Nederland; de witte sparspanner (Thera vetustata) en Caloptilia honoratella. Inmiddels heeft deze laatste soort ook al een Nederlandse naam gekregen: bleke esdoornsteltmot. (...) Lees verder »

1 november 2016

Vlinderwinter begonnen?

Klein koolwitje ids de meest gemelde vlinder in de laatste week van oktober (foto: Kars Veling)De afgelopen week waren er nog steeds veel vlinders te zien. Hoge temperatuur en flink wat zon hebben gezorgd voor honderden vlindermeldingen van zestien verschillende soorten. Nu het wisselvalliger wordt en kouder zal het nu snel afgelopen zijn, hoewel veel vlinders nog wel even kunnen overleven zolang er geen flinke vorst is. (...) Lees verder »

27 oktober 2016

Bloemen voor vlinders, bijen en mensen

Leerlingen van het Dongemondcollege presenteren hun ideeën voor de idylle (foto: Kars Veling)Goede voorbereiding, draagvlak en betrokkenheid van mensen, geduld, gefaseerd werken, goed zaad en nog veel meer werd genoemd als succesfactoren om idylles aan te leggen. Idylles zijn bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Tijdens een drukbezocht symposium op 26 oktober werden ervaringen uitgewisseld en inspiratie opgedaan. (...) Lees verder »

21 oktober 2016

Puzzeldag op Nature Talks

Op 12 november wordt weer de vlinder- en libellenpuzzeldag gehouden, dit keer in de Reehorst in Ede. Mensen komen langs met foto’s van vlinders en libellen en samen met experts worden die op naam gebracht. Leerzaam en ook leuk, want je krijgt allerlei mooie foto’s te zien van dichtbij en ver weg. (...) Lees verder »

21 oktober 2016

Klimop bij nacht

Iedereen met bloeiende klimop in de tuin weet dat dit een geweldige bron van nectar en stuifmeel is voor vlinders, bijen, zweefvliegen en nog veel andere insecten. Op een zonnige dag kan het in oktober en november een enorm gefladder en gezoem zijn rond de bloemen. Maar hebt u wel eens ’s nachts gekeken? (...) Lees verder »

18 oktober 2016

Opvallende harige rupsen

De opvallende rups van de meriansborstel (foto: Kars Veling)De vlindertijd loopt op haar eind. Bij mooi weer worden nog steeds wel dagvlinders doorgegeven, maar het aantal neemt snel af. Wel worden er nu rupsen gezien en een paar daarvan zijn zeer opvallend. (...) Lees verder »

18 oktober 2016

26 oktober: symposium idylle

Ook in nieuwbuwwijken: minder groen, meer kleur (foto: Kars Veling)Op 26 oktober wordt van 13.00 uur tot 17.30 uur een minisymposium gehouden over idylle, bloemen voor vlinders, bijen en mensen. Het is een praktische middag waarin uitgebreid wordt ingegaan op hoe je een mooie bloemrijke plek kunt maken en kunt onderhouden. (...) Lees verder »

11 oktober 2016

Waar komt de Vlinderstichting-idylle? Meld je aan!

De Vlinderstichting heeft, samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en financieel gesteund door de Postcodeloterij, de afgelopen jaren zestig idylles gerealiseerd, bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Met het geld dat onze donateurs bijeen hebben gebracht gaan we de Vlinderstichting-idylle aanleggen. Waar? Zegt u het maar en geef uw favoriete locatie door. (...) Lees verder »

11 oktober 2016

Hebt u dit jaar een kolibrievlinder gezien?

Vorig jaar was een topjaar voor de kolibrievlinder. Deze trekvlinder, die hier niet de winter kan overleven, was enorm veel aanwezig. Dit jaar zijn er veel minder waarnemingen: de kolibrievlinder staat er om bekend dat hij jaarlijks in hele wisselende aantallen voorkomt. (...) Lees verder »

10 oktober 2016

Kakelverse vlinders!

Kakelverse argusvlinder, gefotografeerd op 9 oktober 2016 (foto: Kars Veling)Het is inmiddels midden oktober, maar toch worden er dagelijks nog veel dagvlinders gezien. In het afgelopen weekend, 8 en 9 oktober, werden meer dan twintig soorten gemeld. Sommige waren zo te zien nog maar net uit de pop gekomen. (...) Lees verder »

6 oktober 2016

Puzzeldag vlinders en libellen op 12 november

Op 12 november wordt weer de puzzeldag gehouden, nu in de Reehorst in Ede. Naast dagvlinders, nachtvlinders en libellen kunnen ook foto’s van micro’s worden meegenomen, want er zijn ook van die groep experts aanwezig. (...) Lees verder »

3 oktober 2016

Nog steeds veel bont zandoogjes

Een mannetje bont zandoogje zit op de uitkijk (foto: Kars Veling)Het bont zandoogje is de afgelopen 20 jaar sterk in aantal toegenomen en komt nu in het hele land voor. Dit jaar is het een prima nazomer voor het bont zandoogje. Nog steeds worden er veel gemeld en dat kan ook de komende weken nog. (...) Lees verder »

3 oktober 2016

Klimaatbestendig heidebeheer

Door verdroging staan gentianen alleen op laagste plekjes, die juist bij extreme neerslag onder water staan (foto: Michiel Wallis de Vries)Klimaatextremen worden met de voortschrijdende opwarming steeds duidelijker zichtbaar. Na de extreme regenval in juni zitten we nu sinds eind augustus weer met een uitzonderlijke droogte. Het bedreigde gentiaanblauwtje heeft daar steeds meer last van, maar met gerichte maatregelen kunnen de effecten beter worden opgevangen. (...) Lees verder »

29 september 2016

Vlinder- en libellenpuzzeldag op Nature Talks festival

Op zaterdag 12 november wordt weer de jaarlijkse vlinder- en libellenpuzzeldag gehouden zoals we nu al jarenlang met groot succes doen. Iedereen die foto’s heeft van vlinders of libellen zonder naam komt daar langs en samen met experts wordt de soort gedetermineerd. Dit jaar is er nog heel veel meer te beleven. (...) Lees verder »

23 september 2016

Mini-symposium: Idylle: bloemen voor vlinders, bijen en mensen

De afgelopen drie jaar zijn De Vlinderstichting en de NBV, gesteund door de Nationale Postcodeloterij, bezig geweest met het aanleggen van idylles. Dit zijn vaak grote, bloemrijke graslanden waar vlinders en bijen volop voedsel en voortplantingsmogelijkheden vinden, maar waar ook mensen van kunnen genieten. Er zijn idylles in het buitengebied, maar de meeste liggen in het stedelijk gebied. (...) Lees verder »

19 september 2016

Trektocht atalanta in volle gang

Atalanta's overwinteren niet in Nederland, maar in Zuid-Europa en Noord-AfrikaDe atalanta is een vlinder die je overal in Nederland kan tegenkomen. Hij is te herkennen aan zijn zwart met rode vleugels. Maar er is iets bijzonders aan: de atalanta overwintert namelijk niet in ons land. Zodra de temperatuur zakt en de dagen korter worden trekken atalanta's naar Zuid-Europa en Noord-Afrika. (...) Lees verder »

14 september 2016

Is het warme weer goed voor vlinders?

De sint-jansvlinder lijkt, net als dat landkaartje, een extra generatie te hebben.Het vlinderjaar is zeker nog niet voorbij. Geholpen door het opvallende warme weer zijn er nog flink wat vlinders te zien. Maar voor sommige vlinders zorgt dat warme weer juist dat de aantallen afnemen. (...) Lees verder »

14 september 2016

Veel dagpauwogen

De afgelopen warme dagen zijn er heel veel dagpauwogen gemeld. Waarnemingen van tientallen bij elkaar zijn geen uitzondering. Uit Weert in Limburg kwam zelfs een melding van 47 dagpauwogen op een hortensia! (...) Lees verder »

14 september 2016

Vlinderplanten in het najaar

Vaak zijn in spetember meer kleine vuurvlinders te zien dan in voorjaar en zomer (foto: Kars Veling)Het is september, maar het lijkt wel hoogzomer! Op bloeiende bloemen als herfstaster, hemelsleutel of koninginnekruid kan je nog steeds veel vlinders zien. (...) Lees verder »

13 september 2016

Zeldzame nachtvlinders gezien

De beverneldwergspanner uit Margraten (foto: Arjan Ovaa)De afgelopen tijd zijn er weer een aantal bijzondere nachtvlinders gezien. Zo was er de tweede melding van de maagdenuil en is er ook weer een beverneldwergspanner ontdekt. (...) Lees verder »

12 september 2016

Buxusmot breidt sterk uit

De buxusmot is ook de afgelopen weken weer veel gemeld (foto: Nathalie Verstappen)Er zijn in de zomer van 2015 weer veel buxusmotten gezien. Deze vlinder, die afkomstig is uit Azië, is in 2007 pas voor het eerst in ons land waargenomen. De eerste jaren was hij alleen in het westelijk rivierengebied aanwezig, maar inmiddels heeft hij zich flink uitgebreid. (...) Lees verder »

31 augustus 2016

Derde generatie landkaartje

De zomer en de extra generatie is zwart met een witte baan en variabele oranje tekening (foto: Kars Veling)De voorjaarsgeneratie van het landkaartje die eind april en mei vloog was erg matig. De aantallen waren veel lager dan het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar. De tweede generatie in juli en begin augustus was daarentegen groter dan normaal. Hoe groot zal de derde generatie zijn? (...) Lees verder »

30 augustus 2016

Opening Vlinderstad Deventer

Op 3 september wordt in Deventer de Vlinderstad geopend. Een stad met speciale voorzieningen voor bijzondere bewoners; vlinders, bijen en hommels. Een plek waar vlinders hun hele leven kunnen wonen, van ei tot einde. (...) Lees verder »

20 augustus 2016

Cursus bijen herkennen in Groningen

Herkennen van wilde bijen is geen sinecure. Om je op weg te helpen organiseert De Vlinderstichting dit najaar in Groningen een cursus bijen herkennen, in opdracht van de provincie Groningen. Doe mee en word een heuse bijenteller! (...) Lees verder »

19 augustus 2016

Veel waarnemingen rups windepijlstaart

Rupsen van de windepijlstaart kunnen tot zo’n 8 centimeter lang worden en zo dik als een duim. (Foto: Loek Scheepers)De afgelopen dagen krijgt De Vlinderstichting opvallend veel meldingen van de rups van de windepijlstaart. Deze grote nachtvlinder is in Nederland vrij zeldzaam. In 2015 echter, werden er veel meer windepijlstaarten gezien dan normaal. En dat zien we nu terug in het nageslacht: er zijn erg veel rupsen. (...) Lees verder »

11 augustus 2016

Weinig argusvlinders in 2016

Van de vlinders in ons land doen maar weinig soorten het zo slecht als de argusvlinder.Van de vlinders in ons land doen maar weinig soorten het zo slecht als de argusvlinder. 2016 was tot op heden daarop geen uitzondering. Tijdens de speciale argusvlindertelling dit voorjaar werden er maar weinig gezien en ook in de routes van het meetnet was het erg mager. Kunnen we nog argusvlinders verwachten deze zomer? (...) Lees verder »

11 augustus 2016

Zeldzaam staartblauwtje in Limburg gezien

Tot 1933 werd er tien keer een staartblauwtje in Nederland gezien, maar daarna duurde het bijna tachtig jaar voor het weer eens raak was. In 2011 kwam de eerste waarneming van dit piepkleine blauwe vlindertje. Ook dit jaar werden er staartblauwtjes gezien: deze week kwam er een melding uit Limburg. (...) Lees verder »

7 augustus 2016

Zeldzame argusvlinders in Kuinderbos

Bij de vlindertelling in het Kuinderbos werden zondagmiddag tussen twee en drie uur 586 vlinders van 17 verschillende soorten geteld tussen 14.00 en 15.00 uur. Opvallend was de waarneming van 44 zeldzame argusvlinders. (...) Lees verder »

7 augustus 2016

Atalanta met voorsprong de meest getelde vlinder in Nederlandse en Vlaamse tuinen

De atalanta werd het meest geteld tijdens de tuinvlindertellingAfgelopen weekend organiseerde De Vlinderstichting voor de achtste keer de tuinvlindertelling. Uit de eerste 5000 tellingen blijkt de meest getelde vlinder met grote voorsprong de atalanta te zijn: een grote zwarte dagvlinder met witte en oranje banden. (...) Lees verder »

5 augustus 2016

Symposium Idylle: bloemen voor vlinders, bijen en mensen

De afgelopen drie jaar zijn De Vlinderstichting en de NBV, gesteund door de Postcodeloterij, bezig geweest met het aanleggen van idylles. Dit zijn, vaak grote, bloemrijke graslanden waar vlinders en bijen volop voedsel en voortplantingsmogelijkheden vinden, maar waar ook mensen van harte welkom zijn. Er zijn idylles in het buitengebied, maar de meeste liggen in het stedelijk gebied. (...) Lees verder »

3 augustus 2016

Hei bloeit: heivlinders vliegen

Hievlinder houdt van variatie: open zand, gras, hei en een boompje (foto's: Kars Veling)De heide bloeit en dat is de tijd dat de heivlinder vliegt. Deze komt trouwens niet alleen in heiden voor, maar ook aan de kust, in de duinen kun je de vlinder tegenkomen. Het is geen algemene soort, maar zijn broertje de kleine heivlinder is nog heel veel zeldzamer. (...) Lees verder »

3 augustus 2016

De sleedoornpage is een laatvlieger

Vrouwtjes worden regelmatig drinkend gezien op guldenroede (foto: Henk Bosma)De eerste dagvlinders verschijnen al in februari en in mei en juli is het toptijd, maar er zijn ook vlinders die pas in augustus tevoorschijn komt. De sleedoornpage is daar een van. Het is een zeldzame soort, die in ons land heel plaatselijk voorkomt. (...) Lees verder »

3 augustus 2016

Tuinvlindertelling 2016: wat kunnen we verwachten?

Door het wisselvallige weer laten de vlinders zich weinig zienOp 5, 6 en 7 augustus organiseert De Vlinderstichting weer een landelijke tuinvlindertelling. Maar hoe gaat het eigenlijk met de vlinders? En is 2016 echt zo'n slecht jaar? (...) Lees verder »

1 augustus 2016

Goede zomergeneratie landkaartje

Landkaartjes gebruiken nu onder andere berenklauw als nectarbron (foto: Kars Veling)Na een matig voorjaar is het landkaartje nu op veel plekken meer aanwezig dan normaal. Ook allerlei locaties waar deze fraaie vlinder al een paar jaar niet was gezien blijken nu door landkaartjes bevolkt. Waarschijnlijk heeft de vochtigheid dit voorjaar goed gewerkt voor de rupsen. (...) Lees verder »

29 juli 2016

Spectaculaire vondst: iepenpage in Amsterdam

Vrouwtje iepenpage (foto uit Hongarije, Kars Veling)In Amsterdam is een populatie ontdekt van de zeer zeldzame iepenpage. Niet in het Amsterdamse Bos of in een mooi stukje natuur, maar op de oprit van de rondweg A10. Volgend jaar moet blijken of de soort wellicht op nog meer locaties in de hoofdstad te vinden is. (...) Lees verder »

28 juli 2016

Tuinvlindertelling op 5, 6 en 7 augustus

Om erachter te komen hoe het met de vlinders in de tuin gaat, houdt De Vlinderstichting op 5, 6 en 7 augustus de jaarlijkse tuintelling. Dankzij de tellingen krijgt De Vlinderstichting een goed beeld van de natuur in stad en dorp. Lodewijk Hoekstra, ambassadeur van De Vlinderstichting, opent de telling tijdens de beurs Bloem & Tuin in Nuenen. Alle tellingen kunnen worden doorgegeven via www.vlindermee.nl. (...) Lees verder »

26 juli 2016

Superzeldzaam blauwtje in stadstuin!

Het geraniumblauwtje uit Bilthoven (foto: Sylvia van Leeuwen)Het geraniumblauwtje is een zeldzame vlinder die niet eens elk jaar in Nederland wordt gemeld. Afgelopen vrijdag zat er een in een tuin in Bilthoven en ook de dag erna werd hij daar gezien. Het kan zijn dat, door het vrij lang aanhoudende warme weer, dit kleine blauwtje de komende weken op meer plaatsen wordt aangetroffen. (...) Lees verder »

26 juli 2016

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

Spiegeldikkopje (foto: Kars Veling)Als gevraagd wordt om de mooiste vlinder te noemen dan worden vaak koninginnenpage of dagpauwoog genoemd en maar zelden het spiegeldikkopje. Dat komt niet zozeer door het uiterlijk van deze prachtige vlinder, maar meer door onbekendheid. Spiegeldikkopjes zijn dan ook zeldzaam. De vlinder lijkt echter in 2016 een redelijk jaar te hebben. Kan hij zich hierdoor herstellen en uitbreiden? (...) Lees verder »

26 juli 2016

Tel mee in het Kuinderbos

Als je vlinderaars vraagt naar mooie vlindergebieden in ons land dan zullen niet veel aan Flevoland denken. Toch is het Kuinderbos, in de Noordoostpolder, een echte vlinderhotspot, waar niet alleen veel soorten te zien zijn, maar waar ook gewoon lekker veel vlinders vliegen. Op 7 augustus is er een grote vlindertelling waar iedereen aan mee kan doen. (...) Lees verder »

18 juli 2016

Tropische vlinders in Nederlandse tuinen

De oranje passiebloemvlinder leeft oorspronkelijk in Zuid- en midden-Amerika, maar wordt ook in Nederlandse kassen gekweekt (Foto: Silvain de Munck).De afgelopen dagen krijgt De Vlinderstichting regelmatig meldingen van tropische vlinders, zoals de zebravlinders en de passiebloemvlinder. En deze vlinders leven alleen maar aan de andere kant van de wereld: hoe komen ze dan in onze tuinen terecht? (...) Lees verder »

15 juli 2016

Landkaartjes profiteren van natte zomer

Dat deze kletsnatte zomer ook voordelen heeft, laat het landkaartje zien. We zien een explosie van deze mooie zwart-witte vlinders en krijgen uit het hele land veel meer meldingen dan normaal. Hoe dat komt? De afgelopen weken hebben de rupsen hun buikjes meer dan rond kunnen eten aan de brandnetels, die door het vochtige weer goed gegroeid hebben. (...) Lees verder »

14 juli 2016

Vlinders op vakantie

Koningspage (foto: Kars Veling)Ga je binnenkort op vakantie? Dan kan je ook van de vlinders genieten! In Zuid-Frankrijk, Spanje en Italië bijvoorbeeld, zijn veel meer soorten vlinders dan in Nederland. Hebben we het in ons land over zo’n vijftig dagvlinders, in Frankrijk, Spanje en Italië gaat het om zo’n 250. (...) Lees verder »

14 juli 2016

Grote weerschijnvlinder breidt uit

Prachtige blauwe weerschijn (foto: Dini Hurenkamp)Een jaar of twintig geleden was de grote weerschijnvlinder een zeldzame verschijning in Nederland. Maar de laatste jaren wordt deze schitterende en bijzondere vlinder, die zijn naam dankt aan de blauwe 'weerschijn' op zijn vleugels, op veel meer plaatsen gemeld. (...) Lees verder »

7 juli 2016

Groene vlinder in je tuin?

Zomervlinder (foto: Jeroen Voogd)Een groene vlinder in je tuin? Dat kunnen een paar verschillende soorten zijn. We hebben er een paar op een rijtje gezet. (...) Lees verder »

30 juni 2016

Veel klein geaderd witjes

Bij klein geaderd witje zitten de donkere schubben geconcentreerd langd de aders (foto: Kars Veling)Een aantal weken waren er nauwelijks koolwitjes te zien. Dat is nu wel anders, want ze vliegen nu volop. Er zijn drie soorten algemene koolwitjes. Normaal gesproken is klein koolwitje het meest talrijk. Op dit moment echter worden er veel meer klein geaderd witjes gemeld. (...) Lees verder »

29 juni 2016

Een bijzondere appeltak

De afwijkende appeltak (foto: Remco Vos)Onlangs werd door Remco en Violet Middelman in de Kaapse bossen bij Doorn een bijzondere vlinder gevonden. Het ging om een appeltak. Op zich is dit geen zeldzame vlinder; integendeel, deze fraaie blauwachtig groene spanner is zelfs zeer algemeen en komt veel op het laken. Het bijzondere aan dit exemplaar was echter een sterk afwijkende tekening. (...) Lees verder »

27 juni 2016

Waar zijn de koninginnenpages?

Als we kijken naar de aantallen vlinders in de eerste helft van 2016 is er met de koninginnenpage iets bijzonders aan de hand. (...) Lees verder »

27 juni 2016

Veel kleine vossen in 2016

De kleine vos staat erom bekend dat zijn aantallen er fluctuerenDe kleine vos is een vlinder die erom bekend staat dat hij flink kan fluctueren: het ene jaar zijn er heel veel, het andere jaar maar heel weinig. Dat heeft te maken met een parasiet. (...) Lees verder »

24 juni 2016

'Vlinderdip' in juni is voorbij

Het bruin zandoogje kan je nu overal zienJuni is meestal niet de beste maand om vlinders te zien. De voorjaarsvlinders zijn uitgevlogen en de zomervlinders zijn er nog niet. Dit noemen we de junidip. De meeste vlinders waren dus nauwelijks te zien de afgelopen weken. Maar nu is die 'dip' echt voorbij. (...) Lees verder »

16 juni 2016

Hoe gaat het met de vlinders? De eerste helft van 2016.

Het Landelijk Meetnet Vlinders laat zien hoe het met onze dagvlinders gaat. Zo kunnen we signaleren dat het met bepaalde vlinders niet goed gaat, of juist wel. En we zien ook vlinders die fluctueren; het ene jaar zijn er veel, het andere jaar maar weinig. (...) Lees verder »

8 juni 2016

Waar zijn de vlinders toch gebleven?

Vraagt u zich ook af waar de vlinders toch zijn gebleven? We zitten nu middenin de zogenaamde 'junidip'. In juni zijn de meeste vlinders rups of pop. Aan het eind van de maand komt de nieuwe generatie vlinders tevoorschijn. Weinig vlinders in juni is dus heel normaal, en geen reden tot zorg! (...) Lees verder »

8 juni 2016

Natuur op Oerol

Terschelling is een prachtig eiland waarop het volop genieten is van de natuur. Of het nu gaat om planten, zoogdieren, vlinders, libellen, zeeleven of andere soortgroepen, op Terschelling kom je altijd aan je trekken. In de week van 11-19 juni wordt op Terschelling het traditionele Oerolfestival gehouden. In die week organiseren soortenorganisaties in samenwerking met Staatsbosbeheer ook allerlei natuuractiviteiten. (...) Lees verder »

3 juni 2016

Distelvlinder komt massaal binnen

Distelvlinder op koninginnenkruid (foto: Kars Veling)De afgelopen dagen zijn er heel veel waarnemingen binnen gekomen van de distelvlinder, een trekvlinder die in wisselende aantallen in ons land gezien wordt. Ook een andere trekvlinder, het koolmotje, een micro, wordt heel erg veel gemeld. Wordt het een goed trekvlinderjaar? (...) Lees verder »

1 juni 2016

Populatie vaal kokerbeertje

Vaal kokerbeertje (foto: Jens Bokelaar)In 2014 werd voor het eerst het vaal kokerbeertje (Eilema caniola) in Nederland gevonden. Jens Bokelaar had er een in de lichtval in Westdorpe in Zeeland. Daarna zijn er nog wat losse meldingen gekomen, onder andere uit Maastricht, Sint Joost, Berkelaar en Sluis. (...) Lees verder »

30 mei 2016

De Nationale Nachtvlindernacht komt er weer aan!

Van 3 tot 5 juni aanstaande vindt voor de twaalfde keer de Nationale Nachtvlindernacht plaats.Verspreid over het hele land worden nachtvlinderexcursies gehouden. Overal zijn specialisten aanwezig die meer over nachtvlinders kunnen vertellen en helpen om uit te zoeken welke soorten er rondvliegen (...) Lees verder »

30 mei 2016

Blauwe en bruine blauwtjes

Icarusblauwtje en bruin blauwtjes (foto: Kars Veling)Het is eind mei en de laatste jaren is de piek van de meeste voorjaarsvlinders dan zo’n beetje voorbij. Dit jaar echter is het allemaal, door de koude aprilmaand, wat achter en een aantal blauwtjes worden nu erg veel gezien. Boomblauwtje is al ver over het hoogtepunt heen, maar icarusblauwtje en bruin blauwtje worden veel gemeld. (...) Lees verder »

25 mei 2016

Brandnetels voor vlinders

Eitjes afzettende kleine vos met een detail van die eitjes (foto's: Kars Veling)Het ligt misschien niet direct voor de hand om de brandnetel als vlinderplant aan te merken. Toch is hij voor vlinders erg belangrijk: een aantal vlinders is er zelfs helemaal van afhankelijk. Zonder brandnetel kunnen ze zich niet voortplanten. (...) Lees verder »

24 mei 2016

Nieuwe Zakgids Dagvlinders verschenen

Onze medewerkers Albert Vliegenthart en Ties Huigens hebben voor Uitgeverij Kosmos een Nederlandstalige editie verzorgd van de Pocket Guide to the Butterflies of Great Britain and Ireland van de gerenommeerde natuurillustrator Richard Lewington. Dat betekende niet alleen vertalen, maar ook aanpassen aan de Nederlandse en Vlaamse situatie. (...) Lees verder »

20 mei 2016

Rups heideblauwtje vinden? Let op mieren

Rups heideblauwtje (foto: Bert van Rijsewijk)Vlinders zie je vaak op de bloemen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook op die plaats uit het ei zijn gekropen. Bij oranjetipjes is het vaak wel duidelijk: die gebruiken pinksterbloemen en look-zonder-look zowel als nectarplant als voedselplant voor de rupsen. Bij mobiele soorten als citroenvlinders kunnen die twee vele kilometers uit elkaar liggen. Hoe zit dat bij heideblauwtjes? (...) Lees verder »

18 mei 2016

Citroenvlinders in je tuin?

Een van de meest opvallende voorjaarsvlinders is citroenvlinder. Vanaf de eerstee zonnige dagen in maart zie je, vooral de felgele mannetjes, volop patrouilleren. Vrouwtjes zijn onopvallender, zowel in gedrag als in kleur. Ze zetten nu hun eitjes af, misschien wel bij u in de tuin. Als u tenminste vuilboom in de tuin hebt. (...) Lees verder »

13 mei 2016

Landkaartje houdt van fluitenkruid

De voorjaarsvorm van landkaartje is oranje met zwarte tekening (foto: Kars Veling)De afgelopen dagen is de voorjaarsvorm van het landkaartje verschenen. Verspreid door het hele land wordt de fraai oranje vlinder gezien. Als een van de weinige dagvlinders drinken landkaartjes graag van fluitenkruid, dat momenteel ook volop in bloei komt. (...) Lees verder »

13 mei 2016

Slechte start voor sommige vlinders door temperatuurschommelingen

In de eerste paar maanden van het jaar zijn ten opzichte van vorig jaar 45 procent minder vlinders doorgegeven.In de eerste paar maanden van het jaar zijn ten opzichte van vorig jaar 45 procent minder vlinders doorgegeven en ten opzichte van 2014 zelfs 65 procent minder. Een mogelijke oorzaak: te hoge activiteit midden in de winter gevolgd door een lange periode met grote temperatuurschommelingen en weinig voedsel. (...) Lees verder »

11 mei 2016

Alle vlinders en bijen weggemaaid!

Maai nooit alles! (foto: Kars Veling)Wat was het mooi in dat bermpje! Al die hooibeestjes, kleine vuurvlinders en diverse wilde bijen! Op de pinksterbloemen waren vrouwtjes oranjetipje bezig eitjes af te zetten en er patrouilleerde ook een mannetje met zijn prachtige oranje vleugelpunten. Maar dan kom je een dag later terug met je fototoestel en dan schrik je je rot: alles is gemaaid! (...) Lees verder »

10 mei 2016

In mei kruipt de rups uit het ei

Voor onderzoek aan de zeldzame en bedreigde bruine eikenpage zijn eitjes gezocht in de Provinciale Waterleidingduinen bij Bergen. De onderzoeker was nu getuige van het uitkomen van een van de eitjes. (...) Lees verder »

4 mei 2016

Oranjetipje niet eenkennig

Mannetje oranjetipje drinkend op pinksterbloem (foto: Kars Veling)Er zijn vlinders die helemaal gespecialiseerd zijn op één plantensoort. Zonder die plant kunnen ze niet overleven. Het oranjetipje, die nu volop vliegt, is minder eenkennig, maar de rups stelt wel degelijk eisen aan de voedselplant. De komende weken worden de eitjes afgezet en als u weet waarop te letten, zijn deze goed te vinden. (...) Lees verder »

2 mei 2016

Heeft u boomblauwtje in de tuin?

Boomblauwtje wordt veel gezien in stad en dorpOp zonnige en niet te koude dagen zijn de dagvlinders volop actief. Meer dan 20 soorten kun je nu in het voorjaar tegenkomen en een aantal daarvan juist ook dichtbij, in de eigen tuin. Het boomblauwtje is daar een van. (...) Lees verder »

1 mei 2016

Argusvlinders tellen in het Pinksterweekend

In het weekend van 14, 15 en 16 mei organiseren De Vlinderstichting en Waarneming.nl een telweekend voor de argusvlinder.In het weekend van 14, 15 en 16 mei organiseren De Vlinderstichting en Waarneming.nl een telweekend voor de argusvlinder. Deze oranje boerenlandvlinder is in de afgelopen twintig jaar 98% afgenomen in ons land. Om in kaart te brengen waar de argusvlinder nu nog voorkomt, wordt sinds 2014 een telweekend in mei georganiseerd. Iedereen kan daaraan meedoen! Met de resultaten van het telweekend werkt De Vlinderstichting aan gerichte bescherming van de argusvlinder in ons land. (...) Lees verder »

22 april 2016

Veranderende patronen in voorkomen van bestuivers

Bont zandoogje met stuifmeel (foto: Kars Veling)Insecten zoals bijen, zweefvliegen en vlinders zijn belangrijk voor bestuiving van wilde planten en landbouwgewassen. Daarom is het belangrijk te begrijpen hoe bestuivende insecten worden beïnvloed door klimaatverandering en landgebruik. Recent onderzoek laat zien hoe veranderingen in verspreiding van bestuivers gedurende de laatste 60 jaar samenhangen met hun specifieke eigenschappen. (...) Lees verder »

22 april 2016

Oranjetipjes op Koningsdag?

Een mannetje op paardenbloem (foto: Kars Veling)Eind april is de tijd voor oranjetipjes en ze worden nu dan ook al regelmatig gemeld. Van oudsher was 30 april, koninginnendag, een topdag voor deze voorjaarsvlinder, maar de laatste jaren vliegt hij dagen eerder. Als het een beetje zonnig is op koningsdag dan zullen we er dan volop van kunnen genieten. (...) Lees verder »

18 april 2016

Drones helpen onderzoek veenbesblauwtje

Veenbesblauwtje (foto: Kars Veling)Het veenbesblauwtje is een van de meest bedreigde vlinders van ons land. Om de soort effectief te kunnen beschermen wordt nu onderzoek gedaan naar het voorkomen van het veenbesblauwtje en haar leefgebied. Daarbij worden ook drones gebruikt. Door vanuit de lucht te zoeken naar geschikt leefgebied, hoeven we het kwetsbare natuurgebied niet te betreden. (...) Lees verder »

18 april 2016

Bestel nu uw vlinderplanten!

Ook in de tuin aan de slag? Vergeet dan de vlinders niet! Ze leven van nectar, een zoete stof die in bloemen zit. Door nectarrijke planten neer te zetten draagt u bij aan vlinderbescherming én kunt u volop genieten van hun schitterende kleurenpracht. (...) Lees verder »

11 april 2016

Steeds minder vlinders in het boerenland

In weilanden en akkers zijn steeds minder vlinders te vinden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Vlinderstand van De Vlinderstichting. Een belangrijke oorzaak is de voortdurende intensivering van de landbouw, waardoor er steeds minder bloemen te vinden zijn. (...) Lees verder »

6 april 2016

SNL-monitoring in Gelderland wegens succes herhaald

Hooibeestjes (foto: Rob Smeenk)In 2015 heeft een groep enthousiaste vrijwilligers dagvlinders en sprinkhanen geïnventariseerd op de Edese Heide. De gegevens die zijn verzameld, worden nu door Defensie gebruikt in het natuurbeheer. Omdat deze vorm van monitoring zowel bij de vrijwilligers als bij de terreinbeheerder goed beviel, wordt het dit jaar opnieuw georganiseerd. (...) Lees verder »

1 april 2016

Green Deal Infranatuur vergroot kansen voor natuur

Op vrijdag 1 april tekenden 20 organisaties (onder andere overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en De Vlinderstichting) de Green Deal Infranatuur met als doel: vergroten van bewustwording over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur. De organisaties zetten gezamenlijk hun ervaring en kennis in om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Op deze manier kan de infrastructuur een grote betekenis krijgen voor een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur beide voordeel van hebben. (...) Lees verder »

30 maart 2016

Prachtige beelden van ontpoppende kleine vos

Al jarenlang maakt Annette van Berkel voor De Vlinderstichting filmbeelden van vlinders en libellen. Om ze goed in beeld te krijgen is vooral veel geduld nodig. Vorig jaar lukte het om een kleine vos vast te leggen, die uit zijn pop kwam. (...) Lees verder »

30 maart 2016

De droom en de werkelijkheid: vlinders, bloemen en vogels in de wei

Argusvlinder. Foto Anthonie StipDe Vlinderstichting organiseert 23 april in samenwerking met Vogelbescherming een gratis toegankelijke informatieve dag met als thema: hoe realiseren we onze droom, bloemen, vlinders en vogels in de wei? Wat komt daar bij kijken? Voor welke keuzes komt een boer te staan die ruimte voor de natuur op zijn bedrijf heeft? (...) Lees verder »

30 maart 2016

Vlinderecologen kijken naar de toekomst

Vandaag, 31 maart, gaat het internationale congres Future4Butterflies van start. Zo’n 160 vlinderecologen uit 27 landen komen dan, op uitnodiging van De Vlinderstichting en Butterfly Conservation Europe, in Wageningen bijeen om elkaar op de hoogte te brengen van de actuele stand van kennis rond vlinderbescherming. (...) Lees verder »

25 maart 2016

Nieuwe populatie veldparelmoervlinder

Het zoeken naar rupsennesten (foto: Michiel Wallis de Vries)Afgelopen week is in Zuid-Limburg een nieuwe populatie van de uiterst zeldzame veldparelmoervlinder ontdekt. En wel op een heel bijzondere plek: in de bermen van Rijksweg A79. Hier zijn 27 rupsengroepen gevonden. Rijkswaterstaat zal door aangepast maaibeheer meewerken aan het behoud van deze vlinder en andere bijzondere soorten op deze plek. (...) Lees verder »

25 maart 2016

Het koolwitje bestaat niet

Klein geaderd witje (foto: Kars Veling)De komende weken zullen er weer veel witjes actief worden en kunnen we ze overal tegenkomen. Citroenvlinder en oranjetipje horen bijvoorbeeld tot de witjes, maar ook koolwitjes. Maar hét koolwitje bestaat niet; er zijn drie soorten koolwitjes die verspreid door het hele land kunnen worden gezien. (...) Lees verder »

22 maart 2016

Dagvlinders laat dit jaar

Kleine vos is al flink gemeld vorige week (foto: Kars Veling)Hoewel er natuurlijk vorige week al flink vlinders zijn gezien, vooral die heerlijk zonnige en relatief warme donderdag, blijven de aantallen ver achter bij wat we de afgelopen jaren gewend waren. Ook deze week zal de temperatuur niet of maar nauwelijks boven de tien graden komen en het zal nog weken duren voordat popoverwinteraars als koolwitjes en bont zandoogje op volle sterkte aanwezig zijn. (...) Lees verder »

17 maart 2016

Vluchtelingen voor vlinders

Op initiatief van De Vlinderstichting zijn er de afgelopen maanden verschillende activiteiten geweest waarbij vluchtelingen een handje konden helpen in de natuur. De Vlinderstichting hoopt dat dit vrijwilligerswerk in de natuur de integratie van asielzoekers bevordert. (...) Lees verder »

16 maart 2016

2016 topjaar distelvlinder?

Op spectaculaire filmbeelden uit de Negev woestijn zien we vele duizenden distelvlinders vliegen. Gaan deze allemaal naar het noorden en hoe zit het met de aantallen in het Atlasgebergte, waar onze distelvlinders vandaan komen? De tijd zal het leren, maar we zijn gewaarschuwd. (...) Lees verder »

14 maart 2016

Vooral kleine vossen trotseren kou

Om actief te kunnen zijn bij de relatief lage temperatuur moeten vlinders langdurig zonnen, zoals hier deze kleine vos (foto: Kars Veling)Het was een zonnig weekend en de verwachting was dat de dagvlinders volop zouden vliegen. Alle soorten die konden worden verwacht werden ook wel gezien de afgelopen dagen, maar het waren er nog maar weinig. Alleen kleine vossen waren op veel plekken actief. De temperatuur, in combinatie met de wind, maakt het nog te koud voor de meeste vlinders. (...) Lees verder »

11 maart 2016

Nieuwe iepen dankzij ‘Sporters voor Natuur’

Iepenpage (foto: Kars Veling)Op 9 maart werd door wethouder Gerdo van Grootheest van Maastricht een steeliep geplant in het Jekerdalpark. De Vlinderstichting en de gemeente Maastricht willen met de aanplant van elf iepen extra aandacht besteden aan de zeldzame iepenpage. De aanplant is mogelijk geworden door crowdfunding. (...) Lees verder »

7 maart 2016

Jurgen Couckuyt Beheerder van het Jaar dankzij innovatieve maaimethode

Jurgen Couckuyt: Beheerder van het Jaar. Foto: Joost Uittenbogaard.De Vlinderstichting heeft de uitvinder van het sinusbeheer, Jurgen Couckuyt uit Lokeren (Vlaanderen), uitgeroepen tot Vlinderbeheerder van het Jaar. Het sinusbeheer is een totaal nieuwe aanpak voor het maaien van grasland, waar vlinders veel baat bij hebben. Tijdens de jaarlijkse Landelijke Dag op 5 maart is Couckuyt daarom in het zonnetje gezet. (...) Lees verder »

29 februari 2016

Feestelijke Landelijke Dag

Grote vuurvlinder (foto: Kars Veling)Het thema van de Landelijke Vlinderdag op 5 maart is feest! Zo wordt onder andere teruggeblikt op de verjaardagen van grote vuurvlinder (100 jaar) en pimpernelblauwtje (25 jaar). Maar er komt veel meer aan de orde op deze traditioneel drukbezochte dag in Wageningen, waaronder sinusbeheer, een heel nieuwe manier van maaien waar vlinders en andere dieren van profiteren. (...) Lees verder »

24 februari 2016

De Vlinderstichting op TuinIdee

Donderdag 25 februari t/m zondag 28 februari is De Vlinderstichting aanwezig op de beurs TuinIdee. (...) Lees verder »

23 februari 2016

Voor uilen is voorjaar begonnen

Wachtervlinder (foto: Kars Veling)Als de nachten niet te koud zijn kunnen al volop nachtvlinders worden gezien. Een aantal overwinterende uilen, zoals wachtervlinder en zwartvlekwinteruil, is dan actief en ook de ‘echte’ voorjaarsuilen zullen nu niet lang meer op zich laten wachten. Om ze te zien te krijgen moet je wel eerst even de keuken in. (...) Lees verder »

19 februari 2016

Hoe damherten de duinen veranderen

Argusvlinder heeft te lijden onder de hoge begrazingsdruk van damherten en koninginnenkruid is helemaal uit de vlinderroutes verdwenen (foto: Kars Veling)Er is al langere tijd commotie om plannen damherten te schieten in de Waterleidingduinen van Amsterdam. Dierenbescherming en Partij voor de Dieren hebben zelfs een rechtszaak aangespannen tegen de provincie Noord-Holland, die heeft besloten een vergunning voor het afschot te geven. Deze week is een artikel verschenen over effecten van begrazing door damherten op planten en andere dieren in het gebied. (...) Lees verder »

16 februari 2016

Stiekeme rupsen in uw tuin

Rups huismoeder (foto: Marion van der Velden)Hoewel het winter is zijn er nog rupsen actief. Vooral ’s nachts kun je in je eigen tuin de rupsen tegenkomen van agaatvlinder, vierkantvlekuil en huismoeder, drie algemene nachtvlinders. Overdag verbergen ze zich door in de grond te kruipen, maar op niet te koude nachten komen ze tevoorschijn. (...) Lees verder »

16 februari 2016

Kom naar de Landelijke Dag op 5 maart

De Landelijke Dag: dé ontmoetingsplek voor vlinderliefhebbersVorig jaar vierden we tijdens de landelijke dag het 25-jarig bestaan van het meetnet Vlinders. Maar er is nog meer te vieren. Zo was het vorig jaar 100 jaar geleden dat onze eigen grote vuurvlinder werd ontdekt. En ook het pimpernelblauwtje gaf reden tot vreugde: 25 jaar terug in Nederland. Tel daarbij op dat het trekvlinderonderzoek in Nederland 75 jaar bestond, en dan ligt het thema van de Landelijke Dag 2016 voor de hand. Feest! (...) Lees verder »

12 februari 2016

Biodiversiteit vraagt maatwerk EU

Bloemenstrook langs grasland (foto: kars Veling)Biodiversiteit in Europa staat onder druk. Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) geeft aan dat op een deel van de landbouwgrond natuur een belangrijke functie moet krijgen om verdere achteruitgang te stoppen. Tot dusverre, is dit beleid niet succesvol geweest. Een recente studie van Wageningen Universiteit geeft aan dat maatwerk nodig is. (...) Lees verder »

10 februari 2016

Dubbelstipsnuituil al in 2006 in ons land

Dubbelstipsnuituil (foto: Jack Pouw)Vorig jaar op 8 februari verscheen een Natuurbericht over de vondst van de dubbelstipsnuituil in een bunker in Zuid-Holland. Het was een nieuwe soort voor ons land, die nog niet eerder was gemeld, maar inmiddels zijn er foto’s opgedoken uit 2006 waarop de soort te zien is. (...) Lees verder »

5 februari 2016

Monitoring gevolgen gewasbeschermingsmiddelen op bestuivers hoognodig

Wormkruidbij (foto: Kars Veling)Gewasbeschermngsmiddelen, gebruikt in land- en tuinbouw, blijken negatieve effecten te hebben op mens, milieu en biodiversiteit. De nieuwe generatie middelen, zoals de neonicotinoïden en fipronil, zijn op één of enkele schadelijke soorten gericht, maar kunnen ook slecht zijn voor veel andere soorten, waaronder voor ons ‘nuttige’ insecten, zoals vlinders, bijen en zweefvliegen . Het is van groot belang om op korte termijn een meetnet op te zetten om de gevolgen op wilde bestuivers in kaart te brengen. (...) Lees verder »

3 februari 2016

Pimpernelblauwtjes vieren carnaval!

Pimpernelblauwtje (foto: Kars Veling)Komend weekend is het zover: Carnaval. Velen kijken er naar uit, anderen kunnen niet wachten tot het over is. Dit jaar wordt het een heel bijzondere carnaval, want de pimpernelblauwtjes doen mee! Om het natuurherstelproject ‘Blues in the Marshes’ bij de mensen bekend te maken zal er in de grote optocht in Den Bosch op maandag 8 februari een echte blauwtjeswagen meerijden. (...) Lees verder »

29 januari 2016

Nieuwe Kijk op exoten

Er zijn nogal wat planten en dieren uit verre streken die zich de laatste tientallen jaren in ons land hebben gevestigd. Sommige breiden zich zo hard uit dat het een probleem vormt voor de inheemse soorten. Dit noemen we invasieve exoten. Er is een nieuwe nieuwsbrief verschenen met interessante bijdragen over allerlei soorten. (...) Lees verder »

27 januari 2016

Opnieuw vlinders gewekt uit winterslaap

Atalanta zoekt zonnewarmte op raamkozijn (foto: Kars Veling)Ook deze week sneuvelden er weer weerrecords. Nog niet eerder was het op 25 januari warmer geweest in de Bilt. Het was bovendien zonnig weer en dat zorgde er voor dat er weer vlinders uit hun winterslaap zijn gekomen en zijn gaan vliegen. Net als in december en november ging het niet om een enkele vlinder, maar om tientallen exemplaren. De citroenvlinder is het meest gemeld, maar ook atalanta, dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia vlogen. (...) Lees verder »

22 januari 2016

Veel eitjes sleedoornpage

Ieder sleedoornstruikje wordt zorgvuldig afgezocht op zoek naar eitjes sleedoornpage (foto: Kars Veling)Nu de temperatuur weer even ‘normaal’ laag is worden er nauwelijks vlinders gemeld. Toch is er een aantal soorten waarvoor men nu wel op pad kan om ze te inventariseren. Er is een aantal vlinders die als eitje de winter doorbrengen. Deze kunnen uitstekend tegen de vorst en zullen koude perioden prima kunnen overleven Een deel daarvan is goed te vinden als je weet waar en hoe te zoeken. (...) Lees verder »

21 januari 2016

Blauwtjes herkennen moeilijk?

Boomblauwtje is een van de makkelijkst te herkennen blauwtjes (foto: Kars Veling)Als mensen een vlindergids openslaan bij de blauwtjes en pagina na pagina doorbladeren worden ze soms moedeloos. “Daar kom ik nooit uit! Al die blauwe blauwtjes.” Toch valt het reuze mee als je weet waarop je moet letten. Vaak zijn er maar enkele kenmerken relevant voor de herkenning. Nu in deze wintertijd kunnen we dat goed leren met nieuwe zoekkaarten. (...) Lees verder »

18 januari 2016

Overwinterende gehakkelde aurelia in bunker

De in een bunker overwinterende gehakkelde aurelia (foto: Kees Mostert)Er zijn vier soorten dagvlinders die van oudsher hier de winter als vlinder doorbrengen. Ze kruipen weg op beschutte plekken en wachten op de eerste voorjaarsdagen om actief te worden en zich voort te planten. Dagpauwoog en kleine vos zoeken daar vaak schuurtjes, zolders en bunkers voor op, gehakkelde aurelia en citroenvlinder zitten in struiken en takkenbossen. (...) Lees verder »

8 januari 2016

Uilen midden in een winternacht

Zwartvlekwinteruil is momenteel de meest waargenomen uil (foto: Kars Veling)Winter is natuurlijk geen vlindertijd en hoewel we deze winter al vreemde dingen hebben gezien op vlindergebied, zijn waarnemingen nu dun gezaaid. Zeker voor dagvlinders geldt dat er maar enkele worden gezien. Nachtvlinders zijn regelmatiger te vinden. Dan moet je wel gericht op zoek bij licht of bij zoetigheid dat ze als voedsel gebruiken. Als je stroopt kun je nu vooral drie uilen verwachten. (...) Lees verder »

6 januari 2016

Tweestreepvoorjaarsuil in de war

Roesje wordt overwinterend gevonden in schuurtjes, bunkers en op zolders (foto: Kars Veling)In de eerste week van 2016 zijn er al meer dan tien soorten actieve nachtvlinders gemeld. Het gaat hierbij om soorten die gedurende de hele winter wel gevonden kunnen worden, een aantal die in januari begint te vliegen, maar ook een paar opmerkelijke wintervondsten. (...) Lees verder »

4 januari 2016

2015: een slecht jaar voor vlinders

Aantal vlinders per route per week. Rood = 2015, blauw = het gemiddelde van 1990-2014 (bron: Landelijk Meetnet Vlinders)2015 was een slecht jaar voor vlinders, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van de Landelijk Meetnet Vlinders van De Vlinderstichting. Veel soorten deden het duidelijk minder dan in 2014. Maar er waren ook een aantal lichtpuntjes. (...) Lees verder »

28 december 2015

Op valreep 2015: zuidelijke wikke-uil, nieuwe soort voor Nederland

De zuidelijke wikke-uil uit Callantsoog (foto: Gert Jan Smit)Op kerstavond werd er in de werkschuur van Natuurmonumenten bij het Zwanenwater in Callantsoog een nachtvlinder gevonden die op het licht was afgekomen. Het bleek een zuidelijke wikke-uil te zijn, die nog niet eerder in Nederland is gezien. Het is een soort uit Afrika en de Canarische eilanden, die soms als trekvlinder naar het Noorden komt. (...) Lees verder »

27 december 2015

Zeldzame vlinder gezien op tweede kerstdag

Tweede kerstdag 2015 werd de zeldzame grote vos gemeld in LimburgOp tweede kerstdag zijn er tientallen dagvlinders gezien. In Zuid-Limburg werd zelfs een grote vos gemeld. Dit is een erg zeldzame vlinder in Nederland. Uniek, want vlinders zijn normaal gesproken niet actief in december. (...) Lees verder »

27 december 2015

Tientallen vlinders met kerst

Atalanta is het meest gezien (foto: Kars Veling)Er was al op gerekend en over gespeculeerd: dit jaar zouden er wel eens vlinders gezien kunnen worden met kerst. Op eerste kerstdag was het weer niet goed genoeg, maar op tweede kerstdag werden tientallen actieve dagvlinders gezien. Atalanta was het meest talrijk, maar de waarneming van de grote vos was wel het meest spectaculair. (...) Lees verder »

23 december 2015

Dagvlinderjaar 2015: net niet en net wel nieuwe soort

Oostelijke vos heeft het niet gered (foto: Kars Veling)Zoals ook al gemeld werd in de jaaroverzichten van nachtvlinders en libellen was 2015 ook voor dagvlinders geen goed jaar. Wel waren er een aantal opvallende gebeurtenissen zoals het scheefbloemwitje die tot tweemaal toe werd gezien, blauwtjes die zich uitbreiden en de oostelijke vos die het niet gered heeft. (...) Lees verder »

23 december 2015

Pimpernelblauwtje ontpopt! Schitterende beelden Holland: natuur in de Delta.

Het heeft wel de nodige nachtrust gekost, maar uiteindelijk is de ontpopping van het pimpernelblauwtje prachtig vastgelegd. (...) Lees verder »

23 december 2015

2015: matig nachtvlinderjaar met wat lichtpuntjes

Prachtpurperuiltje (foto: Henk Wagenaar)De liefhebbers van nachtvlinders zullen het afgelopen jaar het liefst snel vergeten wat het was niet best. In vergelijking met andere jaren waren er veel minder nachtvlinders aanwezig. Dat geldt voor het onderzoek met lamp en laken, voor de vlindervallen en ook voor de vlinders die met smeer werden gelokt. (...) Lees verder »

20 december 2015

Fijne feestdagen!

De medewerkers van De Vlinderstichting wensen u fijne feestdagen! In verband met de vakantie is ons kantoor gesloten van woensdag 23 december tot maandag 4 januari. Wij staan graag weer voor u klaar in 2016.

17 december 2015

Vlinders met kerstmis?

De kleine vos, citroenvlinder en de dagpauwoog zitten met kerst normaal gesproken verscholen in een schuur of een vogelhuisje te overwinteren. Maar dit jaar begint de winter niet in december en zijn er nog dagelijks vlindermeldingen. Op de warmste 17 december ooit loop je grote kans een vlinder te zien. En wanneer dit weer nog een week aanhoudt, loop je kans een unicum mee te maken: vlinders met Kerstmis. (...) Lees verder »

16 december 2015

Vlindernamen: de draak

De vlinder is met zijn camouflagepak onopvallend en doet helemaal niet denken aan een draak.Woensdag vlindernamendag! Elke week een 'vreemde' vlindernaam onder de loep. Vandaag: de draak. (...) Lees verder »

15 december 2015

Twintig soorten nachtvlinders nog steeds actief

Kleine wintervlinders worden nog elke avond gezien (foto: Kars Veling)Hoewel het al half december is zijn er de afgelopen weken, met de hoge temperatuur, toch zo’n twintig soorten nachtvlinders doorgegeven aan Waarneming en Telmee. Ze worden gezien tegen bomen en struiken, bij lichtbronnen, zoals buitenlampen, maar grote aantallen worden gelokt met stroop. (...) Lees verder »

9 december 2015

Sleedoornpage vinden? Eitje!

Zoeken van eitjes, hier in essenhoahout bij Langbroek (foto: Kars Veling)Hoewel de sleedoornpage een verborgen leven leidt is het niet zo moeilijk om de soort in kaart te brengen. De hele winter zijn namelijk de witte eitjes van deze zeldzame soort aanwezig en als je wat ervaring hebt zijn ze prima te vinden. (...) Lees verder »

9 december 2015

Vlindernamen: de atalanta

De naam 'atalanta' is afgeleid uit het GrieksWoensdag vlindernamendag! Elke week een 'vreemde' vlindernaam onder de loep. Vandaag: de atalanta. (...) Lees verder »

7 december 2015

Hoe film je de rups van pimpernelblauwtje in een mierennest? The making of…


Veel mensen hebben de film ‘Holland: natuur in de Delta’ al gezien en hebben zich vast en zeker verbaasd over de schitterende opnamen daarin. (...) Lees verder »

7 december 2015

Ook in december nog vlinders

Ook atalanta is er nog en profiteert van de schaarse zonnestralen (foto: Kars Veling)Sinterklaas is terug naar Spanje en de winkels maken zich helemaal op voor de kersttijd. Geen vlindertijd meer zou je denken, maar toch zijn er nog dagelijks vlindermeldingen op Waarneming en Telmee en dan niet alleen de winternachtvlinders die je zou verwachten. (...) Lees verder »

2 december 2015

Vlindernamen: het koevinkje

Hoe komt het koevinkje aan zijn naam?Woensdag vlindernamendag! Elke week een 'vreemde' vlindernaam onder de loep. Vandaag: het koevinkje. (...) Lees verder »

30 november 2015

Kom naar de waarnemers- en puzzeldag!

Op 19 december is er in Natuurplaza in Nijmegen een waarnemersdag. Daar zijn presentaties, workshops en de mogelijkheid om foto's van alle soortgroepen op naam te brengen. (...) Lees verder »

30 november 2015

Er zit een vlinder in mijn huis, wat moet ik doen?

Als het koud blijft is het prima, maar verwarmde ruimtes zijn ongeschikt als overwinteringsplaats (foto: Kars Veling)Het wordt kouder en steeds meer worden de kachels aangezet. Dat geeft een behaaglijk gevoel voor ons mensen, maar het is dodelijk voor de vlinders die bij ons in huis overwinteren. Je kan zo'n vlinder dus maar het beste buiten zetten, hoe gek dat ook klinkt! (...) Lees verder »

30 november 2015

Natuurtour bijeenkomst: Belang van vrijwilligers bij natuurinventarisaties

Op dinsdag 1 december is er een bijeenkomst in Tilburg om het belang van natuurvrijwilligers te benadrukken. De avond wordt verzorgd door De Vlinderstichting, SOVON Vogelonderzoek en gemeente Tilburg. (...) Lees verder »

30 november 2015

Klimaatverandering en vlinders

Het kaasjeskruiddikkopje is mobiel en heeft zich dan ook vanuit het zuiden in Nederland gevestigd (foto: kars Veling)Nu, in de aanloop naar de klimaattop in Parijs, is het weer zeer actueel: klimaatverandering. Inmiddels is er geen twijfel meer of het klimaat verandert, maar we weten nog lang niet precies welke gevolgen dit zal hebben op planten en dieren. (...) Lees verder »

20 november 2015

Meer kleur in stedelijk groen

Dinsdag 24 november wordt het startsein gegeven van een Greendeal over stedelijke natuur, tijdens het vakevent ‘Future Green City’. Ook De Vlinderstichting werkte mee aan deze Greendeal. Het doel is minimaal 1000 natuurvriendelijk beheerde hectares erbij in stad en dorp. Goed voor biodiversiteit en zeker ook voor vlinders. (...) Lees verder »

18 november 2015

Te warm voor wintervlinder

mannetjes zitten met hun vleugels omhoog en vallen dan erg op als je met een zaklamp de stammen beschijnt (foto: Kars Veling)Normaal gesproken zijn er na half november al veel kleine wintervlinders te zien. Dit jaar zijn de aantallen nog maar de helft van wat normaal is de afgelopen jaren. Waarschijnlijk door de hoge temperaturen laten ze het nog even afweten. (...) Lees verder »

13 november 2015

Landbouwgebied vlinderwoestijn!

Icarusblauwtje, een van de graslandvlinders die steeds minder te zien zijn in het landbouwgebied (foto: Kars Veling)In Trouw van vrijdag 13 november stond een artikel over het Europese landbouwbeleid. De ‘vergroening’ daarvan faalt zo blijkt uit een studie van het Europees Milieubureau (EEB). Dat is doodzonde, want juist in het landbouwgebied gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Dat geldt zeker ook voor de dagvlinders. (...) Lees verder »

12 november 2015

Winter: eitjes van de sleedoornpage zoeken

Omdat de vlinders erg verborgen leven, kan de sleedoornpage het best worden geteld door de eitjes te zoeken in de winter.De sleedoornpage is een zeldzame vlinder die op de Rode Lijst staat als bedreigd. Daarom is het voor De Vlinderstichting van belang om te volgen hoe het met hem gaat. Omdat de vlinders erg verborgen leven, kan de sleedoornpage het best worden geteld door de eitjes te zoeken in de winter. (...) Lees verder »

10 november 2015

Zijn de vlinders winterklaar?

Deze tuin is prima klaar voor de winter: voldoende overwinteringsplekken en nog veel boeiender ook dan een kale tuin (foto: Kars Veling)Er zijn vier soorten dagvlinders die als vlinder overwinteren. Twee daarvan, gehakkelde aurelia en citroenvlinder doen dat buiten, maar dagpauwoog en kleine vos zoeken daar ook regelmatig plekken in huis voor. Als we gaan stoken wordt het daar veel te warm. Naar buiten met ze! (...) Lees verder »

30 oktober 2015

Zwartvlekwinteruil gaat hele winter door

Je kunt zwartvlekwinteruil te zien krijgen door 's avonds klimop af te zoeken (foto: Kars Veling)Vanaf half oktober worden de eerste zwartvlekwinteruilen gemeld via Waarneming en Telmee. De komende weken, en zeker als er eerst nog wat koude nachten zijn, zullen ze nog verder toenemen en ze zijn tot volgend jaar april te zien. (...) Lees verder »

29 oktober 2015

Living Planet Report: goed nieuws en slecht nieuws

Veel soorten van de heide gaan achteruit, waaronder heivlinder en kleine heivlinder (foto's: Kars Veling)Op 29 oktober is door het WNF het Living Planet report uitgebracht. Het rapport schetst het meest uitgebreide beeld van trends in dierpopulaties in Nederland tot nu toe. De studie is uitgevoerd samen met de duizenden vrijwilligers van soortenorganisaties Anemoon, EIS, Ravon, Sovon, De Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging en met Naturalis Biodiversity Center. (...) Lees verder »

28 oktober 2015

Woensdag vlindernamendag: schoenlappers

De atalanta hoort bij de groep van 'schoenlappers'Woensdag vlindernamendag! Elke week een 'vreemde' vlindernaam onder de loep. Vandaag: de schoenlappers. (...) Lees verder »

27 oktober 2015

Hoe herken je scheefbloemwitje?

Het scheefbloemwitje uit Posterholt (foto: Marlie Huskens)Na berichten over scheefbloemwitje kwamen er bij De Vlinderstichting veel foto’s waarvan mensen dachten dat het er ook een was, maar alle bleken van andere koolwitjes te zijn. Het scheefbloemwitje lijkt op klein koolwitje en groot koolwitje, allebei zeer algemene soorten in Nederland. Wat zijn de verschillen? (...) Lees verder »

26 oktober 2015

Ruimte voor vlinders en bijen in Pijnacker dankzij idylle

Samen met De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenvereniging opende Wethouder Jaap van Staalduine op 23 oktober een nieuwe 'idylle': een bloemenweide voor bijen, vlinders en mensen. (...) Lees verder »

23 oktober 2015

Scheefbloemwitje al in juli in Nederland

Scheefbloemwitje (foto: Marlie Huskens)Op 27 september 2015 werd door Pieter Vantieghem het scheefbloemwitje voor het eerst in Nederland waargenomen op de Sint Pietersberg. Dat was de eerste melding, maar inmiddels blijkt de vlinder in juli al te zijn gefotografeerd in Posterholt. (...) Lees verder »

19 oktober 2015

‘Niet zonder elkaar’ wint Jan Wolkers Prijs 2015

De Jan Wolkers Prijs 2015 voor het beste Nederlandse natuurboek is in het radioprogramma Vroege Vogels uitgereikt aan de auteurs van het boek ‘Niet zonder elkaar – bloemen en insecten’. Het boek vertelt over de fascinerende relaties tussen planten en hun bestuivers. (...) Lees verder »

16 oktober 2015

Vlinders in de herfst

Een dagpauwoog en een atalanta op herfstaster (Foto via Vlindertuin Wolfheze)In de tweede helft van oktober staat de winter voor de deur en denk je niet direct aan vlinder. Maar dat is een misvatting. Als de weersomstandigheden gunstig zijn kan je tot wel vijftien verschillende soorten vlinders tegenkomen! (...) Lees verder »

16 oktober 2015

Nachtelijk bezoek klimop

De agaatvlinder is gek op klimop.Klimop biedt voedsel voor vlinders die laat in het jaar nog actief zijn (zie ook ons eerdere bericht). En als het donker wordt, komen ook de nachtvlinders van de klimop snoepen! (...) Lees verder »

14 oktober 2015

Woensdag vlindernamendag: boterbloempje

Hoe komt het 'boterbloempje' aan zijn naam?Woensdag vlindernamendag! Elke week neemt De Vlinderstichting een 'vreemde' vlindernaam onder de loep. Deze week: het 'boterbloempje'. (...) Lees verder »

7 oktober 2015

Woensdag: vlindernamendag

Waar komt de naam 'rood weeskind' vandaan?De Vlinderstichting roept woensdag uit tot vlindernamendag. De hele winter lang nemen we elke week een 'vreemde' vlindernaam onder de loep. Vogels en andere gewervelde dieren krijgen in het Nederlands vaak namen die in eerste instantie de betreffende diersoort aanduiden: vink, vos, slang, snoek... Bij vlinders is dat heel anders. Onder die namen bevinden zich allereli fantasierijke, soms haast poëtische namen. De primeur is voor het 'rood weeskind'. (...) Lees verder »

6 oktober 2015

Datum Nachtvlindernacht 2016 bekend

Ook komende jaren worden er weer nationale nachtvlindernachten (NNN) georganiseerd. Tijdens deze manifestatie worden zoveel mogelijk mensen in contact gebracht met de boeiende wereld van nachtvlinders. (...) Lees verder »

5 oktober 2015

Veel vlinders op klimop

De atalanta is de meest talrijke vlinder op klimop (foto: Kars Veling)In het najaar bloeien er niet meer zoveel planten. Maar de vlinders die nu nog actief zijn hebben wel voedsel nodig!. Op bloeiende klimop, waar veel nectar in zit, kunnen ze nu goed 'bijtanken'. (...) Lees verder »

1 oktober 2015

Zet in de agenda: Vrijwilligersdag natuur Noord-Brabant

Op vrijdag 27 mei 2016 vindt de Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant 2016 plaats, voor vrijwilligers die zich in Noord-Brabant inzetten voor monitoring, bescherming en kleinschalig beheer van natuurgebieden. Op deze dag kunnen Brabantse vrijwilligers, terreinbeheerders en soortenorganisaties elkaar beter leren kennen en kennis en ervaring delen op het gebied van biodiversiteit en natuurbeheer. (...) Lees verder »

29 september 2015

Feestelijke lancering bij- en vlindervriendelijke vegetatiemat Sempergreen

De lancering van de Bees & Butterfliesmat.In samenwerking met De Vlinderstichting heeft Sempergreen een Bees & Butterfliesmat ontwikkeld. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 25 september werd het allereerste project met zo'n mat onthuld op het Polderdak in Amsterdam. Deze prachtig groene daktuin met dynamische waterberging is gesitueerd bovenop een creatieve hotspot genaamd Old School en vormt een inspiratiebron voor vele gebieds- en gebouwontwikkelaars. (...) Lees verder »

28 september 2015

Nieuwe dagvlinder in Nederland: het scheefbloemwitje

Scheefbloemwitje, Maastricht, 27 september 2015. Foto: Pieter Vantieghem.Voor de kenners zat het er al aan te komen, en zondag 27 september 2015 was het zover: het eerste scheefbloemwitje werd bij het Fort Sint Pieter bij Maastricht waargenomen door Pieter Vantieghem. Een nieuwe dagvlindersoort voor Nederland. (...) Lees verder »

28 september 2015

Kakelverse sint-jansvlinder in september?

Mysysterieus: verse sint-jansvlinder op 20 september (foto: Kars Veling)Sint-jansvlinders vliegen van mei tot in augustus. Soms wordt er nog een oude en versleten vlinder in september gemeld, maar nu zijn er de afgelopen weken op een paar locaties tientallen verse vlinders gezien. Wat is hier aan de hand? (...) Lees verder »

25 september 2015

Waarnemers: doe mee aan de enquête

Geef je waarnemingen door? Af en toe, regelmatig of heel vaak? Doe dan mee aan de waarnemersenquête! Met deze enquête wordt in kaart gebracht wat jij belangrijk vindt. We gaan vooral in op drie onderwerpen: je werkwijze, je motivaties, en je ideeën over het delen van waarnemingen. (...) Lees verder »

25 september 2015

Cursus, workshop of excursie? Groen en Doen helpt!

Vanaf 1 oktober kun je weer vouchers aanvragen in het kader van Groen en Doen. Wil je zelf, met anderen scholing, cursussen, workshops of clinics op gebied van natuur, dan kun je hiervoor ondersteuning krijgen van Groen en Doen. (...) Lees verder »

22 september 2015

Twee van 'onze' boeken genomineerd voor Jan Wolkersprijs

Aan twee van de vijf boeken die zijn genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2015 heeft De Vlinderstichting meegewerkt. Het gaat om Larven van libellen en Niet zonder elkaar. Beide boeken zijn te koop in onze winkel. (...) Lees verder »

21 september 2015

September kleine vuurvlindermaand

Kleine vuurvlinder is de komende weken nog volop te zien (foto: Kars Veling)Veel vlindersoorten met maar één generatie vliegen in de zomer en soorten met meer generaties per jaar hebben vaak een voorjaars- en een zomergeneratie in juli-augustus. De kleine vuurvlinder heeft 3 generaties en juist die in september is vaak het grootst. (...) Lees verder »

14 september 2015

Nachtvlindernacht 2015 veel mensen, niet zo veel vlinders

Door een zoete stroop op bomen te smeren kun je nachtvlinders lokkenAfgelopen weekend was weer de nationale nachtvlindernacht. Op meer dan 100 locaties gingen waarnemers op pad om met licht en smeer de nachtvlinders te lokken en in kaart te brengen. (...) Lees verder »

11 september 2015

Zeldzame stippelrietboorder op Texel

Bij de Schorren op Texel is de stippelrietboorder gevonden. Dat het hierbij niet gaat om een incidentele zwerver blijkt uit het feit dat er tijdens 1 avond vier individuen werden gezien. (...) Lees verder »

11 september 2015

Weer extra generaties dagvlinders

Soms is het wit bij de derde generatie van landkaartje donkerder, creme tot zelfs oranje toe (foto: Kars Veling)Het is al een beetje gewoon aan het worden, maar ook dit jaar zien we extra generaties van soorten die tot vroeger maar een of twee generaties hadden. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de verandering van het klimaat. (...) Lees verder »

4 september 2015

Boomblauwtjesrupsen nu te vinden in uw tuin

Vrouwtje van boomblauwtje is te herkennen aan grote zwarte vleugeltip (foto: Kars Veling)Het boomblauwtje heeft een aantal generaties per jaar. De rupsen leven op bloemknoppen. In het voorjaar worden eitjes afgezet op vuilboom en hulst bijvoorbeeld, die dan bloemknoppen hebben. In de zomer is klimop een goede waardplant. (...) Lees verder »

3 september 2015

Idylle Heerenveen geopend

Wethouder Broekhuizen van Heerenveen bij opening IdylleSamen met De Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenvereniging opende wethouder Hans Broekhuizen op 1 september in Heerenveen een nieuwe 'idylle': een bloemenweide voor bijen, vlinders en mensen. (...) Lees verder »

2 september 2015

Beter beheer voor vlinders in graslanden

Maai niet alles tegelijk, zodat er altijd voedsel voor insecten isVan oudsher houden beheerders van natuurlijke graslanden rekening met de planten die er groeien. De laatste jaren is er ook steeds meer belangstelling voor insectenvriendelijk graslandbeheer. Dankzij 'sinusbeheer' wordt het voor beheerder makkelijker om dit in de praktijk toe te passen. (...) Lees verder »

2 september 2015

Meer leefgebied voor het pimpernelblauwtje

Het pimpernelblauwtje is een unieke vlinder en komt nog maar op één plek in Nederland voor. En er hoeft maar iets te gebeuren en hij is ook daar weg. De Vlinderstichting en Natuurmonumenten proberen dat te voorkomen. (...) Lees verder »

28 augustus 2015

Zeldzaam staartblauwtje gezien in 'idylle'

Het staartblauwtje is te onderscheiden van andere blauwtjes door de 'staartjes' aan zijn vleugels.Het zeldzame staartblauwtje lijkt zich weer langzaam uit te breiden. Dit jaar werd hij zelfs gezien in een van onze idylles! Dit kleine blauwe vlindertje is te onderscheiden van andere blauwe vlinders door de 'staartjes' aan zijn vleugels. (...) Lees verder »

25 augustus 2015

Waarnemers opgelet: nieuwe informatie op Vlindernet!

Late heide-uil (Xestia agathina). Foto: Martin Scheper.Vlindernet geeft veel informatie over afzonderlijke vlindersoorten. Het is echter lastig om een goed beeld te krijgen van de vlinderfauna in een bepaald gebied. Daarom stellen de Werkgroep Vlinderfaunistiek en De Vlinderstichting nu ook interessante informatie beschikbaar over de verdeling van de Nederlandse nachtvlinderfauna over 5 x 5 km-hokken! (...) Lees verder »

19 augustus 2015

Het mysterie van de mierennesten

In Nederland leven verschillende vlinders die bij hun voortplanting afhankelijk zijn van mieren. Het is een complex proces waar nog veel onduidelijkheden over zijn, maar recent onderzoek heeft weer nieuwe antwoorden onthuld. (...) Lees verder »

19 augustus 2015

Doe mee aan de Nationale Nachtvlindernacht

Maak kennis met de kleurrijke wereld van nachtvlindersWist je dat je op 11 en 12 september overal in het land nachtvlinders kan gaan kijken? Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht worden tientallen excursies georganiseerd. Maak kennis met de wereld van deze nachtelijke vliegers en kijk op www.nachtvlindernacht.nl voor een excursie bij jou in de buurt. (...) Lees verder »

18 augustus 2015

Zomerstop stropen is voorbij

Rood weeskind (foto: Kars Veling)In voor- en najaar zijn veel vlinderaars actief met stropen. Dit is een methode waarbij je nachtvlinders lokt met een zoete stof op bomen. Vanaf april tot in juli is er veel concurrentie van bloeiende planten, maar nu loont het weer te 'stropen'. (...) Lees verder »

17 augustus 2015

Veel tijgerblauwtjes gezien

Tijgerblauwtjes zijn onder andere te herkennen aan het 'oog' op de vleugels (Foto: Marian Schut)De laatste twee weken van augustus zijn er erg veel tijgerblauwtjes in Nederland gezien. Bijzonder, want deze trekvlinder was enkele jaren geleden heel erg zeldzaam. Andere jaren leek het erop dat ze als verstekeling met peultjes uit Noord Afrika meekwamen; toen waren er ook diverse meldingen uit supermarkten en keukens. Maar nu lijkt het erop dat de tijgerblauwtjes op eigen kracht onze kant op zijn gekomen. (...) Lees verder »

17 augustus 2015

Meer dan 10.000 eitjes zeldzaam gentiaanblauwtje op Hoge Veluwe

Klokjesgentiaan waarop gentiaanblauwtjes hun eitjes afzetten (foto: Kars Veling)Het gentiaanblauwtje is een zeldzame vlinder die in Nederland alleen voorkomt op vochtige heideterreinen. De vlinder stelt hoge eisen aan haar leefomgeving. Een telling in het Nationaal park Hoge Veluwe leverde maar liefst 10.939 eitjes op, verspreid over 1826 bloeiende klokjesgentianen. (...) Lees verder »

16 augustus 2015

Wat plakt er op mijn eik?

Een plakkervrouwtje legt eitjes op een boom en bedekt ze met haren (foto: Kars Veling)De laatste dagen worden er veel meldingen gedaan van plakkers. Vaak weten de mensen niet om welke soort het gaat, maar sturen ze een foto op. Vaak zijn het vrouwtjes van deze nachtvlinder, bezig met het afzetten van de eitjes. (...) Lees verder »

12 augustus 2015

Geheim van geluid doodshoofdvlinder ontrafeld

Foto: Jeroen VoogdRecente studie heeft uitgewezen dat het piepende geluid dat de doodshoofdvlinder maakt, wordt geproduceerd door 'accordeonachtige monddelen'. De nachtvlinder, die vooral bekend werd dankzij de film the Silence of the Lambs, is in Nederland zeldzaam. (...) Lees verder »

11 augustus 2015

Oostelijke vos heeft het niet gered

Oostelijke vos (Kars Veling)Vorig jaar was er in juli een grote invasie van oostelijke vos. Deze vlinder was nog niet eerder in ons land gezien, maar toen werden er honderden gemeld. Veel vlinders overwinterden succesvol, maar tot voortplanting lijkt het niet te hebben geleid. (...) Lees verder »

10 augustus 2015

Buxusmot in nieuwsbrief exoten

De nieuwe nieuwsbrief over exoten in Nederland is uit. In dit nummer onder andere aandacht voor de buxusmot. Dit is een micro die pas sinds 2007 in ons land is, maar wel aan een flinke opmars bezig is. (...) Lees verder »

7 augustus 2015

Ook nachtvlinders in je vlindertuin

Gamma-uil is een van de meest talrijke soorten, ook in de tuin (foto: Kars Veling)Vorig weekend was de Nationale Tuinvlindertelling en vele duizenden mensen telden toen welke vlinders en in hun tuin rondvlogen. Dit waren vooral dagvlinders en overdag actieve nachtvlinders als de gamma-uil. Maar ook ’s nachts zijn er vlinders in uw tuin. (...) Lees verder »

5 augustus 2015

Uitkomen pop pimpernelblauwtje voor het eerst vastgelegd

Op de dag dat in de Moerputten in Den Bosch gevierd werd dat het pimpernelblauwtje 25 jaar terug is in het gebied, werd in de studio voor het eerst gefilmd dat dit vlindertje uit zijn pop kroop. Wat de BBC nooit is gelukt hebben de filmers van de natuurfilm 'Holland, natuur in de delta' voor elkaar gekregen. De vlinder is na het filmen losgelaten in de Moerputten. De beelden worden internationaal gebruikt door onderzoekers.

(...) Lees verder »

5 augustus 2015

Let op zeer zeldzame ni-uil tussen de gamma's

De ni-uil, boven (foto: Hans van Kuijk) en gamma-uil onder (fot: Kars Veling)De gamma-uil is buitengewoon talrijk de laatste weken. Op allerlei plaatsen kom je ze tegen, op de heide, in de duinen en in je eigen tuin. Tijdens de tuinvlindertelling van het eerste weekend van augustus werden er bijna 3000 gemeld. Maar ook de uiterst zeldzame ni-uil is gezien en dat betekent extra opletten als je een gamma-uil denkt te zien. (...) Lees verder »

4 augustus 2015

Blauwe en bruine blauwtjes

Bruin blauwtje wordt regelmatig gemeld de afgelopen dagenDe eerste dagen van augustus zijn de blauwtjes flink losgekomen. In de tuinvlindertelling was het boomblauwtje al flink hoog geëindigd en buiten de tuin worden nu vooral veel icarusblauwtjes gezien. Ook de Rode Lijstsoort bruin blauwtje wordt regelmatig gemeld. (...) Lees verder »

2 augustus 2015

Atalanta meest geteld tijdens tuinvlindertelling 2015

De atalanta werd het meest geteld tijdens de tuinvlindertelling 2015Traditioneel het eerste weekend van augustus: de landelijke tuinvlindertelling van De Vlinderstichting. Van vrijdag tot en met zondag werden in het hele land en ook in België bijgehouden welke vlinders er in de tuin te zien zijn. Duizenden mensen tellen een kwartier lang welke vlinders ze in hun tuin tegenkomen. Er deden meer dan 6000 tuinen mee en er werden ruim 81.000 vlinders geteld. (...) Lees verder »

28 juli 2015

Kleine vos, atalanta, dagpauwoog of toch distelvlinder?

De laatste jaren wordt het bont zandoogje ook steeds meer een tuinvlinderKomend weekend is weer de jaarlijkse tuinvlindertelling. Duizenden mensen tellen een kwartier lang welke vlinders ze in hun tuin tegenkomen. Kleine vos was de afgelopen jaren vaak de meest gemelde vlinder, maar is dat dit jaar weer zo? (...) Lees verder »

24 juli 2015

Geslaagde verjaardag pimpernelblauwtjes

Jan van der Made, oud directeur van De Vlinderstichting hield een korte toespraakDonderdag 23 juli was er een verjaardagsfeestjes voor de pimpernelblauwtjes in de Moerputten bij Den Bosch. Vijfentwintig jaar geleden werd de soort er geherintroduceerd en hij doet het er goed. Dankzij het Life+ project: Blues in the Marshes zal er nog veel meer geschikt leefgebied ontstaan en zal de soort zich hopelijk flink in het gebied uitbreiden. (...) Lees verder »

24 juli 2015

Vlinderliefhebbers en – fotografen: blijf op pad!

Het pimpernelblauwtje kan prima worden gezien en gefotografeerd vanaf het pad. Neem rustig de tijd!Ieder jaar in de vliegtijd van kwetsbare en zeldzame vlinders gaan veel mensen op pad om deze te zien en vaak ook te fotograferen. Helaas wordt dan vaak het leefgebied sterk betreden en vertrapt. Dit is niet nodig en zeer ongewenst. (...) Lees verder »

23 juli 2015

Het pimpernelblauwtje is 25 jaar!

Het pimpernelblauwtje is 25 jaar terug in Nederland!In het natuurgebied de Moerputten, vlakbij Den Bosch, werd donderdag 23 juli de 25e verjaardag van
het pimpernelblauwtje gevierd. Wethouders van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden en Vught
sneden de verjaardagstaart aan. (...) Lees verder »

21 juli 2015

Goed jaar voor spiegeldikkopje

Veel spiegeldikkopjes in de Peel (foto: Jac Steevens).Het spiegeldikkopje is een bedreigde vlinder. Gelukkig blijkt 2015 een goed jaar voor de soort. Zal hij nieuwe locaties kunnen vinden en koloniseren? (...) Lees verder »

20 juli 2015

Tuinvlindertelling: vlinder mee op 1 en 2 augustus!

www.vlindermee.nlOm erachter te komen hoe het met de vlinders in de tuin gaat, houdt De Vlinderstichting op 1 en 2 augustus weer de jaarlijkse tuintelling. Lodewijk Hoekstra, ambassadeur van De Vlinderstichting, opent de telling in de vrolijkste vlindertuin van Nederland. Dankzij de tellingen krijgt De Vlinderstichting een goed beeld van de natuur in stad en dorp. Ontdek wat er allemaal rondvliegt in je tuin en doe mee! (...) Lees verder »

20 juli 2015

Keizersmantel terug van weggeweest

Keizersmantel. Foto: Henk BosmaDe keizersmantel vliegt weer! Er zijn dit jaar alweer meldingen uit zes provincies. Toch staat deze prachtige dagvlinder sinds 1980 als ‘verdwenen uit Nederland’ te boek. De laatste jaren worden er echter steeds meer gezien. En ook jaren achtereen op dezelfde plekken. (...) Lees verder »

15 juli 2015

Heeft de oostelijke vos zich voortgeplant?

Vorig jaar tussen 10 en 20 juli dook plotseling de oostelijke vos op in Nederland. Een nieuwe dagvlindersoort in ons land, dat gebeurt niet vaak. Dit voorjaar bleken ze overwinterd te hebben. Maar hebben ze zich nu ook voortgeplant? (...) Lees verder »

15 juli 2015

Vlinders in tijden van klimaatverandering

De gehakkelde aurelia verovert Lapland. Foto: Henk Bosma.De klimaatverandering laat zich dit jaar wel duidelijk zien. Na het zachtste jaar ooit volgde een van de droogste voorjaren met een flinke hittegolf bij het begin van de zomer: zowel opwarming als extreem weer dus. Dagblad Trouw wijdt er een artikelenserie aan. Daarin vandaag aandacht voor de vlinders via een interview met Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting en Wageningen University. (...) Lees verder »

13 juli 2015

Opening tuinvlindertelling in de vrolijkste vlindertuin van Nederland

Samen met onze ambassadeur Lodewijk Hoekstra is De Vlinderstichting op zoek naar de vrolijkste vlindertuin van Nederland! Daar willen we de komende tuinvlindertelling, op 31 juli, 1 en 2 augustus, openen. Heb jij een mooie tuin? Dan komen we graag bij jou op bezoek! Stuur ons de mooiste foto's van jouw tuin. En wie weet nemen we binnenkort contact met je op! (...) Lees verder »

10 juli 2015

Sterk herstel van libellen in Nederland

De paardenbijter is een algemene libel waarmee het goed gaat (foto: Kars Veling)Het gaat goed met de Nederlandse libellenfauna. Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten die in de twintigste eeuw sterk achteruit gingen zich de laatste 25 jaar hersteld hebben. Soorten van stromend water en warmteminnende soorten nemen het sterkst toe. (...) Lees verder »

9 juli 2015

Spannend boek over de ontdekking van de grote vuurvlinder

Een meeslepend boek over de ontdekking van de grote vuurvlinder.Op een mooie zomerdag, honderd jaar geleden, ving een nietsvermoedende schooljongen in Friesland een exemplaar van de uitgestorven gewaande grote vuurvlinder. De vondst was voor vlinderkenners en natuurbeschermers in Nederland en ver daarbuiten een sensatie. Natuurjournalist Caspar Janssen reconstrueerde de ontdekking en de gebeurtenissen die erop volgden. Zijn naspeuringen resulteerden in boek Het veen, de vlinder en de openbaring. (...) Lees verder »

8 juli 2015

Koninginnenpage: kroon op het werk

Komende tijd kunt ook u een koninginnenpage te zien krijgen (foto: Kars Veling)We leggen, als Vlinderstichting samen met de NBV en vele andere partners, verspreid door het land idylles aan: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Bij de opening van de idylle in Brielle werd de koninginnenpage genoemd als kroon op het werk. (...) Lees verder »

7 juli 2015

In Middelharnis zeer zeldzame bruine prachtuil gezien

De bruine prachtuil uit Middelharnis (foto: Gerda van Rijn).Een dag nadat de melding van de kersenspinner binnenkwam (Nieuwsbericht van maandag) was er al de volgende spectaculaire nachtvlinderwaarneming. Op Goeree-Overflakkee werd op 4 juli een bruine prachtuil gezien. (...) Lees verder »

6 juli 2015

Zeer zeldzame nachtvlinder ontdekt in Baarn

De Baarnse kersenspinner (foto: Remco Vos)Afgelopen weekend kwam er een spectaculaire melding via Twitter @vlinderNL binnen. Het ging om een mooie, grote en zeer opvallende nachtvlinder, de kersenspinner. Deze is slechts een paar keer in Nederland gezien waarvan de laatste 15 jaar helemaal niet meer. (...) Lees verder »

3 juli 2015

Sint-jacobsvlinder volop actief

De sint-jacobdsvlinder is gemakkelijk te herkennen aan zijn zwart met rode vleugels (foto: Marian Schut).De sint-jacobsvlinder is een opvallende verschijning met zijn zwart-rode vleugels. Vaak komen mensen niet achter de naam van deze vlinder omdat ze op zoek gaan in dagvlinderboeken. De sint-jacobsvlinder is echter een overdag actieve nachtvlinder en staat daar dus niet in. (...) Lees verder »

3 juli 2015

Veel waarnemingen buxusmot

De zwart-witte buxusmot heeft zich sinds 2007 steeds verder uitgebreid.Er zijn de afgelopen dagen weer buxusmotten gezien. Deze zwarte-witte vlinder is afkomstig uit Azië en komt pas sinds 2007 in Nederland voor. Hij lijkt zich steeds verder uit te breiden. (...) Lees verder »

29 juni 2015

Houdt u ook zo van dikkopjes?

Groot dikkopje is te herkennen aan de vlekjes op de vleugel (foto: Kars Veling)Er zijn mensen waarvoor dikkopjes de meest aantrekkelijke vlinders zijn. Ze hebben iets aandoenlijks, met hun, letterlijk, dikke kopjes en de speciale manier waarop ze hun vleugels houden. Voor sommige anderen zijn het uiterst lastig op naam te brengen krengen. (...) Lees verder »

26 juni 2015

Kennisdag: graslandbeheer voor insecten

Op 21 augustus organiseert natuurbeheerder It Fryske Gea samen met De Vlinderstichting een kennisdag over graslandbeheer voor insecten. De Vlinderstichting zal op deze dag kennis en expertise inbrengen. (...) Lees verder »

24 juni 2015

Nieuwe nieuwsbrief Blues in the Marshes

Het project Blues in the marshes is nu volop bezig en inmiddels is al weer de derde nieuwsbrief verschenen. (...) Lees verder »

24 juni 2015

Is junidip eindelijk voorbij?

Bruin zandoogjes kondigen het einde van de junidip aan (foto: Kara Veling)Vlinders met meer generaties per jaar vliegen vaak in mei en dan weer in juli. In juni is er dan ook vaak een periode dat er maar erg weinig dagvlinders te zien zijn. Dit jaar duurde deze junidip vele weken. (...) Lees verder »

22 juni 2015

Unieke Nederlandse Vlinderkas in Vierlingsbeek geopend door Lodewijk Hoekstra

De vlinderkas wordt officieel geopend door Titia Wolterbeek en Jan ThomassenIn Nederland zijn diverse vlinderkassen te vinden, bijna altijd met tropische vlinders. In Vierlingsbeek is vandaag een uniek project geopend: de Nederlandse Vlinderkas. In deze kleinschalige kas zijn uitsluitend inheemse vlinders en hun voedselplanten te vinden. (...) Lees verder »

16 juni 2015

Wie ziet bruine eikenpage in Limburg?

We zijn benieuwd naar de waarnemingen van bruine eikenpage dit jaar (foto: Kars Veling)Bruine eikenpage is een zeldzame dagvlinder. Het gaat niet goed met deze vlinder in Nederland. Vooral in het binnenland is hij op veel plekken verdwenen. Dit jaar maken we de balans voor Limburg op. U kunt meehelpen door uw waarnemingen door te geven! (...) Lees verder »

14 juni 2015

2015: met recht een jubileumjaar ‘Trekvlinderregistratie’!

Vlekdaguil (foto: Han Klein Schiphorst)Dit jaar worden er in ons land relatief veel trekvlindersgezien, onder andere de distelvlinder en de gamma-uil. Maar ook van meer zeldzame tot zeer zeldzame soorten, zoals de vlekdaguil en de gestreepte pijlstaart, worden opvallende aantallen waargenomen. Een bijzondere samenloop! Want tegelijk is het dit jaar 75 jaar geleden dat de bekende vlinderdeskundige Barend J. Lempke begon met de landelijke registratie van waarnemingen van trekvlinders in Nederland. Tijd voor een terugblik. (...) Lees verder »

12 juni 2015

Tentoonstelling 100 jaar grote vuurvlinder geopend

Leerlingen van De Vuurvlinder hielpen bij de opening van de tentoonstelling (foto: Egbert Beens)In het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in de Weerribben is vandaag de tentoonstelling over 100 jaar grote vuurvlinder geopend. De leerlingen van de Christelijke Basisschool ‘De Vuurvlinder’ zorgden hiervoor. Vervolgens kregen ze een prachtige vaarexcursie door het leefgebied van deze vlinder in de Weerribben. (...) Lees verder »

9 juni 2015

Nieuwe soort voor Nederland: prachtpurperuiltje

Het prachtpurperuiltje uit Kruiningen (foto: Piet Jopse).In Zeeland is op 5 juni een nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland ontdekt. In zijn val had Piet Jopse een prachtig vlindertje, wat hij niet kende uit het nachtvlinderboek. Het bleek te gaan om het prachtpurperuiltje. (...) Lees verder »

9 juni 2015

Zeer zeldzame gestreepte pijlstaart gezien in tuin

De gestreepte pijlstaart op de bezemsteel (foto: Peter Oudt)Dit voorjaar is goed voor trekvlinders. Naast distelvlinder en atalanta, die in grote getale zijn binnengevlogen komen er ook al veel meldingen van kolibrievlinder binnen. Klap op de vuurijl is wel de gestreepte pijlstaart die op 7 juni werd gezien in een tuin. (...) Lees verder »

8 juni 2015

De kolibrievlinders zijn er weer!

De kolibrievlinder kan overal in Nederland gezien wordenDe afgelopen dagen krijgt De Vlinderstichting regelmatig meldingen binnen van een opvallende verschijning: de kolibrievlinder. Net als het gelijknamige vogeltje kan deze vlinder stilhangen voor een bloem, terwijl hij razendsnel met zijn vleugels slaat. Tot een jaar of vijftien geleden een zeldzame verschijning, maar tegenwoordig heel gewoon in Nederland! (...) Lees verder »

8 juni 2015

Goed distelvlinderjaar

Dit jaar zijn er in mei al ruim 1200 meldingen en dat voorspelt vele duizenden distelvlinders komende zomer.Het aantal distelvlinders dat jaarlijks wordt gezien fluctueert sterk. In goede jaren gaat het om vele tienduizenden, in andere jaren om honderden. Dit jaar zijn er in mei al ruim 1200 meldingen en dat voorspelt vele duizenden vlinders komende zomer. (...) Lees verder »

5 juni 2015

Grote vuurvlinder wordt 100 jaar

De zeldzame grote vuurvlinder viert dit jaar een jubileum: hij werd 100 jaar geleden ontdekt in Friesland. Dat was voor vlinderkenners en natuurbeschermers een sensatie: het bleek dat in Nederland een aparte ondersoort voorkomt die nergens anders ter wereld te vinden is. Een daarop lijkende Engelse vlinder was rond 1864 uitgestorven. (...) Lees verder »

5 juni 2015

Tussenstand: veel of weinig vlinders in 2015?

Het voorjaar is eigenlijk voorbij, maar we wachten nog op de zomer. Of in ieder geval op de zomervlinders. Nog een weekje of wat, dan zullen de bruine zandoogjes en grote dikkopjes de telroutes van de vlinders weer bevolken. (...) Lees verder »

28 mei 2015

iep iep hoera!

een triathlon voor de iepenpage!De iepenpage is ernstig bedreigde vlinder in Nederland. Je kan deze vlinder op maar een paar plekken in Nederland tegenkomen. Om te zorgen dat er meer leefgebied voor deze bijzondere vlinder komt, gaan we op een heel bijzondere manier aan de slag... een triathlon voor het eerste Nederlandse iepenlint! (...) Lees verder »

22 mei 2015

Tuintelling wint Natuurprijs 2015

www.tuintelling.nlDe Jaarrond Tuintelling van Sovon, Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting en vier andere natuurorganisaties heeft de Natuurprijs 2015 van het Nationale Groenfonds gewonnen. Het thema van de Natuurprijs was dit jaar ‘Feest met de Natuur!’. (...) Lees verder »

22 mei 2015

Meld u aan voor activiteiten grote vuurvlinder

De grote vuurvlinder is 100 jaar in Nederland!Het is in 2015 honderd jaar geleden dat de grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava) werd ontdekt in Nederland. Daarvoor was de soort niet bekend van ons land. Dit jubileumjaar wordt gevierd met verschillende activiteiten. (...) Lees verder »

21 mei 2015

Kom naar de natuurboulevard!

De natuurgebieden ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch worden steeds mooier en gevarieerder. Dat is goed nieuws voor onder andere de grote modderkruiper en het pimpernelblauwtje. Op zaterdagmiddag 23 mei worden deze en andere bijzondere dieren en planten in het zonnetje gezet op de Natuurboulevard. Kom naar de parkeerplaats aan de Deutersestraat en doe mee aan verschillende leuke activiteiten. Kijk hier voor het hele programma. (...) Lees verder »

21 mei 2015

Tel argusvlinders met Pinksteren!

Argusvlinder (vrouwtje). Foto: Anthonie StipIn het komende Pinsterweekend gaan overal in het land vlinderliefhebbers op zoek naar de argusvlinder. Het wordt spannend op hoeveel plekken de bedreigde vlinder van het boerenland opduikt. Heeft de mooie nazomer en herfst van 2014 de argusvlinder een zetje in de rug gegeven? U kunt De Vlinderstichting helpen die vraag te beantwoorden door in uw buurt met argusogen te speuren. (...) Lees verder »

21 mei 2015

Stem voor natuur en tegen afbraak Europese regelgeving

Laat je stem horen voor de natuur en steun de petitie! Foto AgamiNatuurorganisaties in heel Europa roepen het publiek op een duidelijk signaal te geven aan de Europese Commissie om de regels voor natuurbescherming in stand te houden. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Europese Commissie deze regels wil afbreken. Daardoor dreigt de natuurwinst van de afgelopen decennia verloren te gaan. (...) Lees verder »

8 mei 2015

Verspreiding, populatiegrootte en trends: het belang van waarnemingen verzamelen

Veel vlinderaars doen mee aan het Landelijk Meetnet Vlinders, of geven hun losse waarnemingen door aan Landkaartje, Telmee of Waarneming.nl. Maar wat zijn de verschillen? (...) Lees verder »

4 mei 2015

Rectificatie: prijzen verrekijker

In het meinummer van het tijdschrift Vlinders, dat zojuist verschenen is, is helaas een verkeerde prijs afgedrukt bij de Pentax Papilio II verrekijker. (...) Lees verder »

30 april 2015

Trekvlinders komen eraan

Van oudsher een typische trekvlinder: atalanta (foto: kars Veling)We kennen allemaal wel trekvogels, die hier broeden en de winter in Afrika doorbrengen. Maar wist u dat er ook trekvlinders zijn? Begin mei is de tijd dat ze vanuit het zuiden ons land binnenkomen. (...) Lees verder »

30 april 2015

Koninginnedag zonder Koningin van de weide?

Argusvlinder: meer dan 90% achteruit (foto: Kars Veling)De argusvlinder is vorig jaar in Friesland omarmd als de ‘kenigin fan de greide’ – Koningin van de weide. Koninginnedag zijn we kwijt geraakt, maar de voorheen algemene argusvlinder wacht hopelijk niet hetzelfde lot. De afgelopen 25 jaar zijn de aantallen argusvlinders met 98% afgenomen. De redenen daarvoor zijn nog niet goed duidelijk. Een zojuist gepubliceerd artikel levert een eerste antwoord. (...) Lees verder »

30 april 2015

Bermen vol icarusblauwtjes

Mannetje icarusblauwtje (foto: Kars Veling)Naast het boomblauwtje, dat al vanaf begin april te zien was, is nu ook het icarusblauwtje verschenen. Zitten boomblauwtjes veel in tuinen, icarusblauwtjes zijn veel meer vlinders van bloemrijke graslanden en bermen. (...) Lees verder »

30 april 2015

Giftige sint-jacobsvlinder waarschuwt vogels

Sint-jacobsvlinder (foto: J. Wessels)Hoewel veel nachtvlinders bruinig en weinig fel gekleurd zijn, kun je ook schitterend gekleurde tegenkomen. Nu is bijvoorbeeld de sint-jacobsvlinder actief. Deze vliegt gewoon overdag op plekken waar jakobskruiskruid staat. (...) Lees verder »

30 april 2015

Juffertjes kleuren waterkant blauw

Vrouwtjes van lantaarntje kunnen allerlei kleuren hebben op hun borststuk (foto: Kars Veling)Langs sloten, vijvers en waterpartijen, maar ook bij een wat kleinere tuinvijver is het nu volop genieten van de juffertjes. De meeste van deze frêle diertjes zijn vooral blauw gekleurd. Vier daarvan zijn erg algemeen en kun je ook in je tuin tegenkomen. (...) Lees verder »

30 april 2015

Boomblauwtje zoekt bloemknoppen

Vrouwtjes boomblauwtje zoeken bloemknoppen om hun eitjes op af te zetten (foto: Kars Veling)Het eerste blauwtje dat we in het voorjaar tegenkomen is boomblauwtje. Dit fraaie vlindertje voelt zich ook prima thuis in stad en dorp en we kunnen hem ook in de tuin vinden. Is onze tuin er een echt thuis voor? (...) Lees verder »

23 april 2015

Welk koolwitje is dat?

Klein koolwitjeVlinders die nu veel te zien zijn, zijn koolwitjes, witte vlinders met wat zwart. Koolwitjes lijken gemakkelijk te herkennen, maar er vliegen momenteel wel drie verschillende soorten. En welke is nu welke? (...) Lees verder »

20 april 2015

Pop gaat ondergronds

De pop van ligusterpijlstaart (foto: Willem Domhof)Als mensen weer in de tuin aan het werk gaan krijgen we weer regelmatig bericht van mensen die bij het spitten glanzende bruine poppen tegenkomen. Meestal gaat het hier om poppen van nachtvlinders. (...) Lees verder »

20 april 2015

Exclusief voor Moederdag: vlinderchocola

Exclusief voor Moederdag: vlinderchocolaHet is alweer bijna zover, op 10 mei is het Moederdag. Verras je moeder met dit originele geschenk: een doosje heerlijke chocoladevlinders. Niet alleen lekker, maar ook nog nuttig: een deel van de opbrengst gaat naar De Vlinderstichting en komt ten goede aan de bescherming van vlinders. Direct bestellen (...) Lees verder »

17 april 2015

Oranjetipjes in uw tuin?

Oranjetipjes vliegen de komende weken volop (foto: Kars Veling)Het oranjetipje is een typische voorjaarsvlinder, die maar een generatie per jaar heeft die vliegt in april en mei. Inmiddels komen ze flink uit de pop en de komende weken gaan ze zich voortplanten. Dat kan ook in uw tuin. (...) Lees verder »

9 april 2015

Zijn insecticiden oorzaak achteruitgang boerenlandvlinders?

De kweekruimte van De Vlinderstichting.‘Ravage door insecticiden blijkt groter dan verwacht’ en ‘Bijengif doodt veel meer insecten’ kopten de Volkskrant en Trouw van 9 april. Maandag wordt het rapport door EASAC, het hoogste onafhankelijke wetenschapsorgaan van Europa, gepresenteerd. (...) Lees verder »

8 april 2015

Lodewijk Hoekstra ambassadeur van De Vlinderstichting

Lodewijk Hoekstra is ambassadeur voor De Vlinderstichting.Lodewijk Hoekstra is ambassadeur voor De Vlinderstichting. Dat werd afgelopen maandag bekend tijdens het programma Koffietijd. (...) Lees verder »

3 april 2015

Paasvlinders

Dagpauwoog (hier op sneeubal) is nog niet veel gezien dit voorjaar (foto: Kars Veling)In het paasweekend is het eindelijk iets warmer en zonniger dan de voorgaande weken en nu is de tijd om naast eieren ook vlinders in de tuin te gaan zoeken. Je zou er zo een soort of 9 tegen kunnen komen. (...) Lees verder »

31 maart 2015

Oranjetipje blijft zitten waar hij zit (en verroert zich niet)

Oranjetipjes blijven nog in de pop (foto: Kars Veling)Vorig jaar hadden we een erg warm voorjaar. De hele natuur was vele weken eerder dan normaal. Ook voor vlinders gold dat. In maart 2014 waren er al bijna 800 meldingen van het oranjetipje. Nu blijven ze nog in de pop. (...) Lees verder »

27 maart 2015

Friese nachtvlinders digitaal beschikbaar

In Friesland is er al veel jaren aandacht voor nachtvlinders. De Vlinderwerkgroep is al jaren bezig met het overzicht van de Friese nachtvlinders. Nu is de Voorlopige Atlas van de macro-nachtvlinders digitaal beschikbaar. In deze atlas kun je van alle 674 (!) soorten die uit de provincie bekend zijn verspreidingskaartjes vinden. (...) Lees verder »

25 maart 2015

Uit de pop! Het is voorjaar

Klein koolwitje (foto: Kars Veling)Na de vele waarnemingen van citroenvlinder en kleine vos en in mindere mate dagpauwoog, atalanta en gehakkelde aurelia, de vlinderoverwinteraars, zijn ook de eerste vlinders al gezien die als pop hebben overwinterd. (...) Lees verder »

24 maart 2015

Libellentellers gezocht

Wilt u meehelpen om vast te stellen welke libellensoorten voor- of achteruitgaan? En kunt u in de periode mei-september tenminste eens in de twee weken libellen tellen op een telroute vlakbij huis? Meld u dan nu aan voor deelname aan het Landelijk Meetnet Libellen! (...) Lees verder »

20 maart 2015

Welke vlinders vliegen in uw tuin?

De vroege vlinders vind je bijvoorbeeld op winterheide, zoals deze gehakkelde aurelia (foto: Kars Veling)Je hoeft niet ver weg om vlinders te zien. Zeker in het vroege voorjaar zijn de meeste vlinders te zien in steden en dorpen. In tuinen met de juiste planten vinden ze volop nectar. Welke vlinders zitten in uw tuin? (...) Lees verder »

17 maart 2015

Kleine vuurvlinder vliegt nog niet

Als hij zit is oranje berkenspanner niet te verwarren met de kleine vuurvlinder (foto: Paul Kreijger)Het voorjaar is losgebarsten en dan komen ook direct de meldingen van kleine vuurvlinder uit heideterreinen verspreid door het land. Deze dagvlinder vliegt echter nog lang niet en de waarnemingen hebben betrekking op een overdag actieve nachtvlinder, oranje berkenspanner. (...) Lees verder »

13 maart 2015

SNL-monitoring: natuurliefhebbers gezocht!

Vlinders en/of sprinkhanen tellen op de Edese heide (foto: Kars Veling)Dat we niet zonder natuurliefhebbers kunnen die monitoringsroutes lopen, hebben de afgelopen 25 jaar wel bewezen. Het Landelijk Meetnet Vlinders, dat 25 jaar bestaat, bergt een schat aan informatie, waarmee we een steeds beter inzicht krijgen in hoe het met onze vlinders gaat en wat ze nodig hebben om te overleven. (...) Lees verder »

9 maart 2015

Wat een vlinderweekend!

De kleine vos is door het mooie weer uit zijn winterslaap ontwaakt en werd veel gemeld afgelopen weekend. (foto: Kars Veling)Het was een prachtig zonovergoten weekend en dat was te merken aan de dagvlinders die massaal hun overwinteringsplekken verlieten. Veel mensen zagen zaterdag en vooral zondag hun eerste vlinder van 2015. Citroenvlinder was absolute koploper, maar meest bijzonder waren de 6 oostelijke vossen. (...) Lees verder »

4 maart 2015

Stroop lokt voorjaarsuilen

De dubbele stip op de vleugels van dubbelstipvoorjaarsuil zijn overduidelijk (foto: Bob van de Dijk)Het is maart en dat betekent dat de eerste voorjaarsnachtvlinders worden gezien. Deze komen vooral af op licht, maar er binnenkort worden ook vlinder actief die je kan lokken met stroop. (...) Lees verder »

2 maart 2015

Volop kansen voor graslandvlinders in de stad

Het gaat niet goed met de graslandvlinders in het boerenland.Het gaat niet goed met de graslandvlinders in het boerenland. Door het intensieve landgebruik is er steeds minder geschikt leefgebied. Deze soorten kunnen in steden en dorpen wel uitstekend overleven als er rekening mee wordt gehouden. (...) Lees verder »

1 maart 2015

Vlindertellers liepen tweemaal de aarde rond

Het Nederlandse Vlindermeetnet bestaat 25 jaar. Ruim 1500 vrijwilligers tellen voor De Vlindertichting wekelijks vaste routes tijdens de vliegtijd van de vlinders. Samen hebben ze in ruim 100 duizend uur meer dan twee keer de aarde rond gelopen. Ze telden miljoenen vlinders. Conclusie: 18 soorten zijn toegenomen, 9 stabiel en 24 zijn achteruit gegaan. Alle resultaten zijn te vinden in het overzicht '25 jaar vlinders tellen'. (...) Lees verder »

20 februari 2015

Overleeft bruine eikenpage schapenbegrazing?

Het PWN terrein is de belangrijkste vliegplaats van bruine eikenpage (foto: Kim Huskens)De bruine eikenpage is in Nederland een bedreigde dagvlinder, waarvan het Noord-Hollands Duinreservaat op dit moment de belangrijkste populatie herbergt. Delen van de duinen worden begraasd met schapen en het is de vraag of de bruine eikenpage hier goed kan overleven. (...) Lees verder »

18 februari 2015

Uitgehongerde vlinders willen bloemen

Een van de eerste bloeiende planten in het buitengebied is klein hoefblad, hier met drinkende kleine vos (foto: Kars Veling)Op de eerste zonnige dagen de afgelopen week ontwaakten de eerste vlinders uit hun winterslaap en kwamen ze tevoorschijn. Door te zonnen konden ze opwarmen en de gewenste temperatuur van zo’n 30 graden bereiken. Voor ze echt heel actief kunnen worden moeten ze eerst op zoek naar brandstof. (...) Lees verder »

16 februari 2015

Voorzichtige start vlindervoorjaar

De eerste kleine vossen zijn ontwaakt (foto: Kars Veling)Afgelopen vrijdag ging er een vossenalert uit, want ze zouden wel eens flink kunnen gaan vliegen dit weekend. Uiteindelijk waren er wel wat vlinders actief, maar zeker niet massaal. De temperatuur was nog te laag en de wind maakte het nog killer. (...) Lees verder »

13 februari 2015

De vossen gaan los! Wie meldt de eerste oostelijke in 2015?

Aan de onderzijde is oostelijke vos moeilijk te herkennen (foto: kars Veling)Ze hebben de hele winter in winterslaap ergens verscholen gezeten, maar nu de eerste voorjaarsdagen zich aandienen ontwaken ze en ze zouden vandaag zomaar tevoorschijn kunnen komen: de vossen. (...) Lees verder »

11 februari 2015

Stropen in de stad

Een uur na het stropen kun je controleren (foto: Kars Veling)De afgelopen dagen was het ’s nachts net even boven nul en dat zie je direct terug is de waarnemingen van nachtvlinders die in de winter vliegen. Bij vorst zijn ze in rust, maar bij 4 graden zijn ze al actief. (...) Lees verder »

6 februari 2015

Nieuwe nachtvlinder in Nederland: dubbelstipsnuituil

Jaarlijks worden in bunkers niet alleen de vleermuizen, maar ook de vlinders geteld (foto: Kees Mostert)Bij de controle van bunkers op vleermuizen werden door Ben van As en Kees Mostert, drie overwinterende dubbelstipsnuituilen gevonden. Deze soort is nog nooit eerder in Nederland gezien. Het feit dat er drie exemplaren zijn gevonden is een aanwijzing dat de soort zich mogelijk al in ons land heeft gevestigd. (...) Lees verder »

3 februari 2015

Zaai geen carnavalsmengsel

In idylles wordt gewerkt met inheems materiaal (foto: Kars Veling)Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor bijen en vlinders. Op veel plekken worden bloemenmengsels ingezaaid om deze bedreigde dieren te helpen. Vaak kleurrijk en prachtig om te zien, maar helpen carnavalsmengsels bijen en vlinders? (...) Lees verder »

3 februari 2015

Nachtvlinderwereld in beweging

Zwartvlekwinteruil heeft zijn areaal de laatste tien jaar sterk uitgebreid (foto: Kars Veling)In 2006 verscheen de eerste Nederlandstalige veldgids nachtvlinders. Dit betekende een enorme toename van belangstelling voor nachtvlinders. Sinds die tijd is de kennis over voorkomen en verspreiding enorm toegenomen en het werd hoog tijd voor een geheel herziene versie. (...) Lees verder »

19 januari 2015

Dwergspanner gek op schuim?

De fijnspardwergspanner op schuim (foto: Rob de Ridder)Afgelopen zomer maakte Rob de Ridder een foto van een spardwergspanner (Eupithecia tantillaria) die zat bij een klodder schuim van een cicade. De vlinder vloog weg, maar binnen een halve minuut was hij weer terug bij het schuim. Of hij er daadwerkelijk met de roltong in zat is niet goed te zien, maar lijkt wel zo. (...) Lees verder »

16 januari 2015

Vlindervrienden bedreigen monarchvlinder

Monarchvlinder is in de overwinteringsgebieden meer dan 90% achteruit gegaan (foto: Kars Veling)Het gaat, zeker de laatste jaren, erg slecht met de monarchvlinder in Noord-Amerika. Deze prachtige grote trekvlinder is onder andere slachtoffer van het gebruik van gifstoffen in de landbouw. Een andere bedreiging komt, paradoxaal genoeg, van vlinderliefhebbers die de monarchvlinder willen helpen. (...) Lees verder »

14 januari 2015

Nog geen vlindervoorjaar

Roesje overwinterend op een zolder (foto: Kars Veling)Hoewel de temperatuur op sommige dagen flink hoger is dan normaal is er nog geen sprake van een vlindervoorjaar. Als er geen zon is kunnen dagvlinders niet actief zijn. Ze blijven gewoon in overwintering. (...) Lees verder »

12 januari 2015

Vlinderstichting nu ook op Instagram

U heeft het wellicht al gezien of gehoord, afgelopen zondag 11 januari kreeg de Facebookpagina van De Vlinderstichting haar 10.000-ste like. Daarnaast volgen nog bijna 6600 mensen ons via Twitter. Voor een klein deel zijn dit dezelfde mensen, maar je kunt er wel van uitgaan dat de meeste mensen slechts via 1 platform werken. (...) Lees verder »

9 januari 2015

Drie jaar nachtvlinderen in het Leeuwarder Bos

De laatste tien jaar wordt er steeds meer naar nachtvlinders gekeken en zitten overal in het land mensen avonden lang bij lamp en laken. Dat levert veel informatie op waarmee op den duur nachtvlinders ook effectief beschermd kunnen worden. (...) Lees verder »

5 januari 2015

Vlinders in januari?

Vlinders in januari: hoe kan dat? (Dagpauwoog, foto: Wilma van Holten)Het is januari, maar toch krijgt De Vlinderstichting in het hele land meldingen van vlinders die rondvliegen. Hoe kan dat? En: kunnen ze dat overleven? (...) Lees verder »

2 januari 2015

De Vlinderstichting sociaal!

We willen graag zoveel mogelijk mensen vertellen over vlinders en libellen en de bescherming die deze dieren verdienen. Naast het tijdschrift ‘Vlinders’en de lezingen is De Vlinderstichting natuurlijk ook zeer actief op internet. (...) Lees verder »

2 januari 2015

De beste wensen voor 2015

De Vlinderstichting wenst iedereen een heel goed 2015 toe. Laten we zorgen dat vlinders en libellen zich nog beter thuisvoelen!

23 december 2014

Wintervlinderen

Sleedoornpage (foto: Kars Veling)Wie denkt dat vlinderliefhebbers niets te doen hebben in de winter hebben het mis! Ook in de winter is er van alles te beleven op vlindergebied. Sommige soorten kun je zelfs ’s winters beter onderzoeken dan in de zomer. (...) Lees verder »

22 december 2014

Vlinder- en libellenpuzzeldag 2015

PuzzeldikkopjeNa de zeer succesvolle vorige edities zal er weer een vlinder- en libellenpuzzeldag worden gehouden. Op 31 januari 2015 vanaf 10 uur is het kantoor van De Vlinderstichting gevuld met puzzelaars. (...) Lees verder »

22 december 2014

Tien jaar Europese vlinderbescherming

Een van de bedreigde vlinders in Europa, goudooghooibeestje (Coenonympha oedippus) (foto: Kars Veling)In Nederland staan de vlinders onder druk, maar ook in andere Europese landen is dat het geval. Tien jaar geleden werd daarom Butterfly Conservation Europe (BCE) opgericht. Een goed moment om de balans op te maken van wat er is bereikt, maar ook welke uitdagingen er nog liggen. (...) Lees verder »

18 december 2014

Eindejaarssluiting

Het kantoor van De Vlinderstichting is gesloten van 20 december 2014 tot en met 4 januari 2015. Wij zijn dan telefonisch niet bereikbaar en ook de mail die u stuurt naar ons algemene mailadres, wordt onregelmatig gelezen. Na 4 januari 2015 staan wij weer voor u klaar.

Alle medewerkers van De Vlinderstichting wensen u fijne feestdagen!

8 december 2014

Grote vuurvlinder: terug naar De Wieden

De grote vuurvlinder, een bijzondere laagveenbewoner.De grote vuurvlinder kan weer terugkomen in De Wieden. Daarover bestaat overeenstemming tussen De Vlinderstichting, provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In de loop van de afgelopen tien jaar is deze opvallende vlinder verdwenen uit De Wieden. De resterende vlinders zitten nu grotendeels in het noordelijker gelegen natuurgebied De Weerribben. De Vlinderstichting heeft vandaag een plan voor de 'verhuizing' van de grote vuurvlinder vanuit de Weerribben naar De Wieden aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Overijssel, Hester Maij. (...) Lees verder »

8 december 2014

Heerlijk in de Marokkaanse zon

Distelvlinder in marokko (foto: Kars Veling)De winter is nu echt begonnen en voor vlinders is er hier nu weinig te halen. De temperatuur is laag en er zijn nauwelijks bloeiende planten en dus geen nectar. Distelvlinders wisten dat en zijn vertrokken naar Marokko. (...) Lees verder »

8 december 2014

Handmatig plaggen voor het gentiaanblauwtje op de Hoge Veluwe

Kleinschalige plagplek (foto: Michiel Wallis de Vries)Wat is er mooier dan op 5 december cadeautjes uitdelen? Dat deden zeven vrijwilligers op de Hoge Veluwe vrijdag, door nieuw leefgebied aan het gentiaanblauwtje te geven. Dit deden ze door handmatig te plaggen, zoals de zogenaamde Blauwe Brigades op verschillende plaatsen in het land doen. (...) Lees verder »

3 december 2014

Avondrood in 'vijftig tinten grijs'?

Avondrood (foto: Kars Veling)Wat heeft een avondrood aan zijn prachtige zuurstokroze kleur? Deze pijlstaart is alleen ’s nachts actief en zonder licht wordt ook het mooiste roze grijs, toch? Ja, voor ons mensen wel, maar het blijkt dat flink wat dieren ook in het donker nog kleuren zien. (...) Lees verder »

1 december 2014

November dagvlindermaand!

Atalanta was de meest talrijke soort in november (foto: Kars Veling)Vroeger was er in november niet zoveel meer te beleven op dagvlindergebied, maar dit jaar is anders! Slechts op één dag in de afgelopen maand zijn er geen dagvlinders doorgegeven! (...) Lees verder »

20 november 2014

Een laat geraniumblauwtje

Het geraniumblauwtje op de Hoge Fronten (foto:  Cridi Frissen)Er zijn nog erg veel vlinders gezien de afgelopen tijd. Op zonnige dagen zijn er vooral veel atalanta's, maar ook andere trekvlinders als oranje luzernevlinder en distelvlinder en natuurlijk de vlinderoverwinteraars worden nog gemeld. Maar ook een zeldzaamheid liet zich zien. (...) Lees verder »

19 november 2014

Nu al record aantal dagvlinders in november

Bijna 60% van alle waarnemingen hadden betrekking op de atalanta (foto: Kars Veling)Het aanhoudende zachte weer en het ontbreken van flinke nachtvorst zorgt er voor dat er nog steeds veel vlinders te zien zijn. Op maandag 17 november werden maar liefst 8 soorten dagvlinders gemeld en vorige week nog het zeer zeldzame geraniumblauwtje. (...) Lees verder »

10 november 2014

Agaatvlinder: zowel rups als vlinder nu in de tuin

Als je vandaag in je tuin op zoek gaat kan het maar zo dat je rupsen van agaatvlinder aantreft. En vanavond met een zaklantaarn bloeiende klimop onderzoeken kan de agaatvlinder zelf opleveren, met haar roltong nectar verzamelend. (...) Lees verder »

4 november 2014

Help, er zit een vlinder in mijn huis!

Als het koud blijft is het prima, maar verwarmde ruimtes zijn ongeschikt als overwinteringsplaats (foto: Kars Veling)Het wordt kouder en steeds meer worden de kachels aangezet. Dat geeft een behaaglijk gevoel voor ons mensen, maar het is dodelijk voor de vlinders die bij ons in huis overwinteren. Je kan zo'n vlinder dus maar het beste buiten zetten, hoe gek dat ook klinkt! (...) Lees verder »

3 november 2014

Erg veel dagvlinders in warm weekend

Veel atalanta’s trekken weg, maar het was de meest talrijke soort afgelopen weekend (foto: Kars Veling)In het weekend van 1 en 2 november zijn er bijna 2000 dagvlinders gemeld via de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee. Er waren maar liefst 17 soorten actief deze dagen. De atalanta was de grote winnaar. (...) Lees verder »

30 oktober 2014

Vlinders volgen voor betere bescherming

Promovendus Chris van Swaay (foto: Kars Veling)Op 31 oktober 2014 promoveert Chris van Swaay bij Wageningen University op het proefschrift Tracking butterflies for effective Conservation (Vlinders volgen voor betere bescherming). Wat moet er allemaal gebeuren voordat je effectief kun beschermen? (...) Lees verder »

23 oktober 2014

Viervlakvlinder opvallend talrijk dit jaar

Vrouwtje van de viervlakvlinder (foto: Kars Veling)De viervlakvlinder is een nachtvlinder die geen blijvende populaties heeft in ons land. Het is een zeldzame trekvlinder, die vanuit het zuiden ons land binnenkomt en zich mogelijk tijdelijk voortplant. Dit jaar wordt de vlinder opvallend veel gemeld. (...) Lees verder »

16 oktober 2014

Succesvolle eerste bijeenkomst werkgroep argusvlinder

Mannetje argusvlinder (foto: Kars Veling)In september heeft De Vlinderstichting een landelijke werkgroep argusvlinder opgericht. In de werkgroep nemen vrijwilligers deel die de argusvlinder met argusogen volgen. Zaterdag 11 oktober was er een succesvolle eerste bijeenkomst in de argusvlinderrijke Alblasserwaard. (...) Lees verder »

10 oktober 2014

Merkwaardige rupsen meriansborstel veel gemeld

Rups meriansborstel met prachtige scheerkwasten en rode haarpunt (foto: Kars Veling)Meriansborstel is trending topic bij de afdeling vragen bij De Vlinderstichting, want er worden momenteel erg veel rupsen gezien. Het zijn opvallende dieren met hun witte scheerkwasten en rode pijl, maar veel mensen weten niet waarmee ze te maken hebben. (...) Lees verder »

8 oktober 2014

Het is echt herfst, want de herfstuilen zijn er!

Bruine herfstuil op klimop (foto: Kars Veling)Het dagvlinderseizoen is wel zo’n beetje afgelopen op wat nabranders na, maar er zijn nog heel wat nachtvlinders die nu pas verschijnen en de komende tijd hun piek bereiken. Herfstuilen en gouduilen zijn daar voorbeelden van. (...) Lees verder »

7 oktober 2014

Vlinderstichting woensdagmiddag niet bereikbaar

Op woensdag 8 oktober a.s. vanaf 12.30 uur wordt de stroom in ons kantoor in Wageningen afgesloten. Wij zijn die middag dus niet bereikbaar. Vanaf donderdag staan wij u graag weer te woord!

1 oktober 2014

Esdoornblokspanner: nieuw voor Nederland

Op de Sint Pietersberg in Zuid-Limburg is weer een nieuwe nachtvlinder voor ons land opgedoken. De esdoornblokspanner is ook in België een erg zeldzame vlinder en komt met name in Midden Europa veel voor. (...) Lees verder »

30 september 2014

Feest voor vlinders, bijen en mensen

De afgelopen week waren er weer een aantal mijlpalen in het project idylle, waar De Vlinderstichting samen met de Nederlandse Bijen Vereniging (NBV) en mogelijk gemaakt door de Nationale PostcodeLoterij, bloemrijke plekken creëren voor vlinders, bijen en mensen. Er is al veel meer kleur in ons land. (...) Lees verder »

30 september 2014

Er zijn weer oranje luzernevlinders

De volgende generatie van de oranje luzernevlinder, een trekvlinder, vliegt weer momenteel. Op plekken waar de soort zich in augustus heeft voortgeplant kun je nu soms wel tien tot wel vijftig vlinders bij elkaar aantreffen. (...) Lees verder »

30 september 2014

Ga mee op zoek naar mijnen en rupsen

Onlangs verscheen in tijdschrift Vlinders een artikel over bladminerende vlinders. Oftewel, kleine microvlinders, die in het blad leven. Leuk om daar deze herfst bij stil te staan. Tijdens de zoektocht zullen er ook veel rupsen gevonden worden, die zich lenen voor een prachtige foto. (...) Lees verder »

25 september 2014

Zeer zeldzame bonte daguil in Groningen

Afgelopen week is er een bonte daguil gezien in Groningen, deze zeer zeldzame trekvlinder is nog maar 7 keer in ons land aangetroffen, met name in de veertiger jaren van de vorige eeuw. (...) Lees verder »

22 september 2014

Grote derde generatie ernstig bedreigde argusvlinder

Mannetje argusvlinder met opvallende geurstreep (foto: Kars Veling)De argusvlinder is de afgelopen Jaren meer dan 95% achteruit gegaan. Het is daarmee een van de sterk bedreigde vlindersoorten in ons land en trouwens ook in de ons omringende landen. De soort heeft dit jaar wel een forse derde generatie. (...) Lees verder »

18 september 2014

Wat een vlinders!

Het is een heel bijzonder vlinderjaar. Vanaf het voorjaar lopen de vlinders een paar weken voor op hun normale vliegtijd en nu, in de tweede helft van september, vliegen er veel meer vlinders dan normaal. Welke zijn dat? (...) Lees verder »

15 september 2014

Toegift vlinders: aantal neemt deze herfst niet af maar toe

Normaal gesproken zijn er in september nog wel vlinders te zien, maar neemt het aantal gedurende de maand af. Maar dit jaar is alles anders! De aantallen vlinders die worden gezien op de telroutes van De Vlinderstichting, nemen juist weer toe. (...) Lees verder »

12 september 2014

Booming bont zandoogje!

Het bont zandoogje is de laatste tien jaar enorm vooruit gegaan in Nederland. Op dit moment is er net een nieuwe generatie verschenen die veel en op veel plaatsen wordt gezien. (...) Lees verder »

4 september 2014

Blauw weeskind in Noord-Hollandse duinen

Blauw weeskind in het PWN-terrein (foto: Luc Knijnsberg)In de nacht van 27 op 28 augustus werden er op licht, op twee verschillende plekken in het Noord Hollands Duinreservaat blauw weeskinderen waargenomen door John van Roosmalen en Luc Knijnsberg. Deze trekvlinder is zeer zeldzaam en wordt maar af en toe in Nederland waargenomen. (...) Lees verder »

4 september 2014

Honderden landkaartjes bij elkaar!

Landkaartje (foto: Kars Veling)U kent het misschien wel van uw vakantie in het verre Zuiden: een verzameling van wel 10 of soms zelf 50 vlinders op een natte plek of op een drol. Dit ‘poedelen’ zien we in Nederland zelden, maar in de Meinweg was het deze week raak. (...) Lees verder »

28 augustus 2014

Geocachers aan de slag voor beschermde vlinders op Texel

Op zondag 31 augustus gaat een groep mensen aan de slag voor vlinders in de duinen van Texel. Er worden werkzaamheden gedaan die beschermde vlinders, die in dit gebied leven, ten goede komen. Het werk wordt gedaan tijdens een CITO-evenement, georganiseerd door Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting. (...) Lees verder »

25 augustus 2014

Derde generatie landkaartje is er vroeg bij.

Bovenkant van landkaartje (boven) en kleine ijsvogelvlinder (onder)Vroeger had het landkaartje twee generaties per jaar, de eerste vliegt in april en mei, de tweede van juli tot half augustus. Door de opwarming zien we de laatste tien jaar een derde generatie in september, maar nu al vanaf half augustus. (...) Lees verder »

25 augustus 2014

Toch argusvlinders in nat en winderig telweekend

Vrouwtje argusvlinder (foto: Anthonie Stip)In het weekend van 9 en 10 augustus hebben tientallen vlindertellers het slechte weer getrotseerd om argusvlinders in kaart te brengen. De harde wind en vooral op zondag veel regen hebben de resultaten behoorlijk beïnvloed. Desondanks konden nog een paar honderd argusvlinders genoteerd worden. (...) Lees verder »

19 augustus 2014

Oostelijke vos overwintert: vleermuistellers let op!

Een van de oostelijke vossen uit het Zwanenwater (foto: Kars Veling)Ze waren nog nooit bewust waargenomen in Nederland maar in juli was het raak. Een heuse invasie oostelijke vossen bereikte vanuit het noordoosten ons land. Zij kozen vooral voor de duinen. Na een week of twee waren ze plotseling verdwenen. Waar zijn ze gebleven? (...) Lees verder »

18 augustus 2014

Niet zonder elkaar: bloemen en insecten

Bloembestuiving: geen proces laat zich gemakkelijker bekijken in een tuin met bloemen, een wegberm in de polder, een plantenkas of een zomerweide in de bergen. Insecten, verschillend in uiterlijk en gedrag, haasten zich van bloem naar bloem. Dat er onder dit idyllisch schouwspel een harde strijd schuil gaat met verleiding, concurrentie en bedrog, zou je op het eerste gezicht niet verwachten. (...) Lees verder »

17 augustus 2014

Twee nieuwe nachtvlinders in Nederland

Het windeweeskind op foto's van internet (lepinet.fr)Er zijn de afgelopen tijd twee nieuwe nachtvlinders vastgesteld in ons land. Op 20 juli werd in Friesland een nieuwe uil gevonden en bij het werken aan de vlindercollectie van Naturalis Biodiversity Center ontdekte Rob de Vos een nieuwe soort die al in 1987 was verzameld. (...) Lees verder »

13 augustus 2014

Spectaculaire dagvlinderwaarnemingen

Ge grote vuurvlinder (carueli) uit Limburg (foto: Jos)De afgelopen weken zijn er een aantal bijzondere vlinders in ons land gezien. In Groningen was er een melding van de bosrandparelmoervlinder, in Zuid-Limburg werd een grote vuurvlinder waargenomen. Het ging hier om de ondersoort carueli, die nog nooit eerder was gezien. (...) Lees verder »

11 augustus 2014

Nu volop oranje luzernevlinder te zien

Oranje luzernevlinder zit altijd met gesloten vleugels (foto: Kars Veling)Een jaar of twintig geleden was het een bijzonderheid als je een oranje luzernevlinder zag in Nederland. Af en toe was er een heel goed jaar voor deze trekvlinder. Inmiddels komt hij regelmatiger voor. Ook nu zijn ze er weer volop. (...) Lees verder »

5 augustus 2014

Argusvlinders tellen op 9 en 10 augustus

Argusvlinder mannetje (foto Chris van Swaay)De Argusvlinder verdwijnt in hoog tempo uit ons land. Tot ongeveer het jaar 2000 was het een algemene graslandvlinder die je vrijwel overal in Nederland kon aantreffen. Maar sindsdien gaat het bergafwaarts en is hij zelfs verdwenen van de zandgronden. De alarmerende teruggang van 98% is voor De Vlinderstichting reden om het Beschermingsplan Argusvlinder op te stellen. Eén van de dingen die we doen is het zo goed mogelijk in kaart brengen van de verspreiding in ons land. Dat gebeurt, net als tijdens het eerste telweekend in mei met jouw hulp, tijdens het tweede Telweekend Argusvlinder op 9 en 10 augustus 2014. (...) Lees verder »

31 juli 2014

Een nieuwe Europese nachtvlinder

Ericeia inangulata (foto Marcel Prick)Het gebeurt niet vaak dat er een nieuwe vlindersoort in Nederland opduikt. Maar een nieuwe vlindersoort voor Europa vinden in Nederland is al helemaal een bijzonderheid. (...) Lees verder »

25 juli 2014

Stropen in de zomer loont!

Huismoeder komt graag op stroop (foto: Kars Veling)We hebben al vaker aandacht besteed aan het gebruik van stroop om nachtvlinders aan te trekken. Meestal gebeurt dit in de winter en vroege voorjaar, maar juist nu zijn er veel en grote nachtvlinders te lokken. (...) Lees verder »

25 juli 2014

Oostelijke vos in tuinvlindertelling 1-3 augustus?

Dagpauwoog (boven) en kleine vos (onder) zijn soorten die nu veel in de tuin te zien zijn (foto's: Kars Veling)De mail staat niet stil, Twitter bruist en op Facebook verschijnt de ene mooie vlinderfoto na de andere. Het is toptijd voor de tuinvlinders! Tientallen vlinders bevolken de vlinderstruiken. Tijd voor de tuinvlindertelling. (...) Lees verder »

24 juli 2014

Vlinders vangen

Wie het leuk vindt om vlinders te vangen kan zich voortaan uitleven in een spelletje. Vlinders vangen is een nieuwe app van De Vlinderstichting om vlinders te (leren) herkennen. (...) Lees verder »

22 juli 2014

Vlinders maken veranderingen in het milieu zichtbaar

De veldparelmoervlinder is een van de vele soorten die door hun afhankelijkheid van schrale graslanden met een warm microklimaat zeldzaam zijn geworden.Veranderingen in de vlinderfauna blijken op verrassende wijze inzicht te geven op veranderingen in onze leefomgeving. Zo blijkt het effect van stikstof, uit kunstmest of uit neerslag uit de lucht, op voedsel en het microklimaat voor rupsen van grote invloed op de vlinders van Noordwest-Europa. Dat stelt de Wageningse entomoloog en medewerker van De Vlinderstichting Michiel Wallis de Vries na onderzoek in het recente nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Basic and Applied Ecology. (...) Lees verder »

21 juli 2014

Zomerpiek vlinders weken vroeger

Klein geaderd witjeHoewel juli nog niet eens is afgelopen lijkt de zomerpiek voor vlinders al achter de rug. Het aantal vlinders deze zomer was even hoog als de afgelopen 25 jaar, maar alles vloog weken eerder dan het langjarig gemiddelde. (...) Lees verder »

17 juli 2014

Pimpernelblauwtje in het nieuws

De pimpernelblauwtjes vliegen weer en er vindt weer volop onderzoek plaats naar de vlinder, maar ook naar andere zaken die van belang zijn, zoals de mieren en springstaarten, evenals de plantengroei. (...) Lees verder »

16 juli 2014

Geef je waarneming van de oostelijke vos door

Oostelijke vos. Foto: Chris van Swaay.Deze week is de oostelijke vos voor het eerst in Nederland gezien. Ben jij er ook een tegengekomen? Leuk! Wij willen graag weten waar. Klik hier om hem door te geven. Dat kan heel eenvoudig, zonder eerst een account aan te maken. Gewoon even doen, dus! (...) Lees verder »

14 juli 2014

Invasie nieuwe vlindersoort in Nederland: oostelijke vos gesignaleerd

Oostelijke vos. Foto: Chris van SwaayDeze week is een vlindersoort ons land binnengekomen die nog nooit eerder in Nederland is gezien: de oostelijke vos. Het gaat om tientallen exemplaren. Deze soort bleef aanvankelijk onopgemerkt, omdat hij sterk lijkt op een andere: de grote vos. Een deskundige van De Vlinderstichting ontdekte dat de vele waarnemingen van grote vossen die sinds eind vorige week werden doorgegeven, niet klopten. Het ging in alle gevallen om de oostelijke vos. (...) Lees verder »

10 juli 2014

Insectenetende vogels verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoïde

Veldleeuwerik. Foto: Flickr/Webted.Insectenetende vogels als boerenzwaluw en veldleeuwerik gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van drie grote datasets. Biologen van de Radboud Universiteit en van Sovon publiceerden hun onderzoek 9 juli in het tijdschrift Nature. (...) Lees verder »

10 juli 2014

Gezocht: kandidaten met een groen-blauw hart!

Op 18 maart 2015 zijn er waterschapsverkiezingen in Nederland. Water Natuurlijk is op zoek naar gemotiveerde kandidaten met een groen-blauw hart. Bent u geïnteresseerd? Beschikt u over bestuurlijke kwaliteiten, en heeft u een brede kijk? Word kandidaat namens Water Natuurlijk! (...) Lees verder »

9 juli 2014

Weer nieuwe soort: vaal kokerbeertje

Het vaal kokerbeertje uit Westdorpe (foto: Jens Bokelaar)Er worden regelmatig nieuwe vlinders in Nederland gemeld. Dat zijn vaak nachtvlinders omdat daar erg veel soorten van zijn. Recent werd zoomvlekspanner ontdekt en nu is er begin juni ook een vaal kokerbeertje gezien. Zijn het blijvertjes? (...) Lees verder »

5 juli 2014

Bescherm ook buitenlandse vlinders: gebruik webobs op vakantie

Door twee keer op het icoontje naast Dagvlinders te klikken, werkt u de soortenlijst voor dagvlinders in Webobs in een keer bij voor heel Europa.In Nederland wordt veel naar vlinders gekeken, en online of via een mobiele app waarnemingen doorgeven is inmiddels heel gewoon. (...) Lees verder »

28 juni 2014

Zeer succesvolle start Nationale NachtvlinderNacht

Met een zeer druk bezocht minisymposium over het project ‘Licht op de Natuur’ en een geslaagd nachtvlinderonderzoek met 16 lakens en een strooproute is de tiende Nationale Nachtvlindernacht uitstekend van start gegaan. Ook zaterdagavond is er nog op veel plekken gekeken naar nachtvlinders. (...) Lees verder »

22 juni 2014

De braamparelmoervlinder: van zwerver naar blijver?

Braamparelmoervlinder onderkantIn 2011 hadden we er een nieuwe vlindersoort bij: de braam-parelmoervlinder. Ook in 2013 en 2014 werd er een gezien. Gaat deze soort zich nu echt vestigen? (...) Lees verder »

20 juni 2014

Zilveren manen voor jonkies

NJN: zomerkamp in de natuur

Op zomerkamp naar Terschelling samen met leeftijdsgenoten en vrienden? Ga dan mee met de NJN op avontuur in de natuur: vogels kijken, schelpen zoeken, zilveren manen spotten, libellen vangen of lekker door de duinen struinen en ‘s avonds gezellig bij een kampvuur bijkletsen. (...) Lees verder »

17 juni 2014

Nieuwe vlindersoort in Nederland!

Met een felle lamp en een laken worden nachtvlinders onderzocht (foto: Kars Veling)In het prachtige Savelsbos in Zuid-Limburg is kort geleden een spannende ontdekking gedaan. Daar werd voor het eerst in ons land de zoomvlekspanner (Stegania cararia) waargenomen. (...) Lees verder »

12 juni 2014

Het wordt weer zandogentijd

Bont zandoogje is al weer aan tweede generatie bezig (foto: Kars Veling)Juni is een echte zandogentijd. Bruin en bont zandoogjes zijn het meest talrijk, maar plaatselijk komen ook oranje zandoogje, koevinkje en hooibeestje tevoorschijn. Het zijn allemaal graslandvlinders, maar ze hebben toch hun eigen optimale leefgebied. (...) Lees verder »

11 juni 2014

Tot nu toe geweldig jaar voor kleine vos

Een ei-afzettend vrowutje van kleine vos (foto: Kars Veling)In het voorjaar was het al de meest talrijke vlinder en ook nu de tweede generatie verschijnt, vliegt de kleine vos in groot aantal. Zal de volgende generatie in augustus helemaal massaal worden? (...) Lees verder »

3 juni 2014

Pas op! De beer gaat los

De harige rups van grote beer (foto: Sander Pruiksma)Momenteel worden er in vochtige gebieden enorme aantallen rupsen van de grote beer gezien. De sterk behaarde rupsen zijn met hun 5-6 cm grote formaat een opvallende verschijning. Wordt het in juni druk met grotebeervlinders? (...) Lees verder »

20 mei 2014

Junidip in mei

Witjes zijn er niet veel op het moment (foto: Kars Veling)Als je nu op pad gaat om vlinders te zien kan het voorkomen dat je op flinke stukken van je wandeling weinig of geen dagvlinders tegenkomt, terwijl het weer prima is. We zijn dit jaar vroeg in de junidip terecht gekomen. (...) Lees verder »

19 mei 2014

Argusvlinder vrijwel verdwenen uit Oost-Nederland

Het weer zat bijzonder mee bij de argusvlindertelling die afgelopen weekend, op 17 en 18 mei is gehouden. Er zijn veel argusvlinders gezien, maar helaas bijna alleen in het westen van het land. De soort lijkt vrijwel verdwenen uit het oostelijke deel van Nederland. (...) Lees verder »

19 mei 2014

Fête de la Nature: nieuw natuurfestival in Nederland

Fête de la Nature is een nieuw landelijk festival in de natuur. In het weekend van 24 en 25 mei vinden onder de vlag van Fête de la Nature ongeveer driehonderd verrassende evenementen plaats waar iedereen de natuur kan vieren. Van stadspark tot wildernis, van weiland tot achtertuin. Zo zijn er speurtochten, workshops, kan je dauwtrappen en vlinders kijken. (...) Lees verder »

14 mei 2014

Symposium 'Licht op Natuur' met André Kuipers

Het symposium is in het kader van de tiende Nationale Nachtvlindernacht.De Nationale Nachtvlindernacht wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden. Dat vieren we met het minisymposium 'Licht op Natuur' in Wageningen. Aansluitend vindt er een spectaculaire nachtvlindernacht plaats met een groot aantal lichtopstellingen. Iedereen is van harte welkom om het jubileum met ons te komen vieren. (...) Lees verder »

13 mei 2014

Nieuwe datum opening libellenkijkvlonders in De Weerribben

De sierlijke witsnuitlibel is binnenkort van dichtbij te zien. Foto: Macromia.nlVanwege het slechte weer is afgelopen zaterdag de opening van twee nieuwe libellenkijkvlonders in De Weerribben afgelast. De nieuwe datum voor deze opening is komende zaterdag 17 mei. (...) Lees verder »

12 mei 2014

Actie voor argusvlinder

Hetmannetje is goed herkenbaar aan de brede donkere geurstreep aan de bovenzijde (foto: Eric Verhagen)Op 17 en 18 mei organiseert De Vlinderstichting een telweekend voor de bedreigde argusvlinder. Deze graslandvlinder is hard op weg om uit Nederland te verdwijnen en is nu al vrijwel weg van de zandgronden. (...) Lees verder »

7 mei 2014

Help, de brandnetel wordt kaal gevreten!

Er komen bij De Vlinderstichting nog niet veel telefoontjes binnen van verontruste mensen die zich zorgen maken over rupsenvraat. Als het om zomereik of kardinaalsmuts gaat is dat altijd wel het geval, maar bij brandnetel blijkbaar minder. (...) Lees verder »

5 mei 2014

Let op de penningen!

Vrouwtje oranjetipje, hier op judaspenning, heeft geen oranje vleugelpunten (foto: Kars Veling)Hoewel het ergste van de crisis over lijkt moeten we toch nog op de penningen blijven letten en dan met name die in de tuin. Op de judaspenning kunnen we nu eitjes en rupsen vinden van oranjetipje. (...) Lees verder »

30 april 2014

Goed nieuws over vlinders, maar om een aantal soorten nog zorgen

KlaverblauwtjeVan weinig soortgroepen zijn zoveel soorten uit ons land verdwenen als van de dagvlinders. Toen de eerste vlinderatlas gemaakt werd in 1989 bleken er van de 70 soorten die in Nederland voorkwamen maar liefst 17 verdwenen. Bij de laatste Rode Lijst in 2005 bleek de teller nog steeds op deze stand te staan. Hoe staat het er nu eigenlijk voor? (...) Lees verder »

14 april 2014

Hoognodige aandacht voor argusvlinder

Argusvlinder vrouwtje (foto: Kars Veling)De afgelopen twintig jaar is de argusvlinder enorm achteruit gegaan. Kwam hij vroeger overal in het land voor, inmiddels is de vlinder in het oosten en zuiden op de zandgronden uiterst zeldzaam geworden. (...) Lees verder »

2 april 2014

Er vliegt een blauwtje in uw tuin!

Een sluipwesp parasiteert een rups van het boomblauwtje (foto: Kars Veling)Prachtig felblauw is hij en nu wordt hij overal in het land gezien. Zoals veel andere vlinders is hij er door het warme weer vroeg bij dit jaar. Wellicht ziet u hem ook bij u in de tuin. (...) Lees verder »

31 maart 2014

Fantastisch vlinderweekend!

Het was geweldig weer voor mensen dit weekend, maar ook de vlinders hebben erg goed gevlogen. Warm en zonnig weer dat is waar ze van houden (zowel de mensen als de vlinders). Citroenvlinder is het meest gemeld.

31 maart 2014

Nachtvlindercursus in Muntendam (Gr.)

Met dank aan de subsidieregeling 'Groen en Doen' is er een bijzondere mogelijkheid om kennis te maken met nachtvlinders: een nachtvlindercursus, gegeven door Kees Boele (Natuurpresentaties en wellicht bekend van de reizende Nachtvlinderestafette). Cursuslocatie is theeschenkerij De Vlinderij in Muntendam. (...) Lees verder »

28 maart 2014

Handen uit de mouwen voor Idylle

Gesteund door de Nationale Postcode Loterij is De Vlinderstichting, samen met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, bezig bloemrijke plekken te creëren verspreid over het land. Soms gebeurt dat door een ander beheer, maar vaak is het een kwestie van zaaien en planten. (...) Lees verder »

27 maart 2014

Oranjetipje is er weer vroeg bij

Komend weekend komen ze waarschijnlijk echt los: oranjetipjes (foto: Kars Veling)Er worden al weer op allerlei plekken oranjetipjes gezien. Dit voorjaarsvlindertje, dat vroeger de piek rond koninginnendag had is er de laatste tientallen jaren steeds vroeger bij. (...) Lees verder »

26 maart 2014

Stem op Kees Beaart (en Johannes Goedaert)

Stem op Kees!Kees Beaart – donateur van De Vlinderstichting - doet momenteel mee aan ‘Je beste vondst’, een wedstrijd voor amateurhistorici. Zijn ‘beste vondst’ is Johannes Goedaert (1617-1668), de ontdekker van de metamorfose van insecten. (...) Lees verder »

25 maart 2014

Op zoek naar rupsen van de veldparelmoervlinder

De zeer zeldzame veldparelmoervlinder stierf twintig jaar geleden uit in Nederland. Vorig jaar werden in Brabant minstens zes 'immigranten' uit België waargenomen. Samen met Vroege Vogels Radio ging De Vlinderstichting op pad om te zoeken op die locatie of er ook overwinterende rupsen de winter hebben overleefd. (...) Lees verder »

25 maart 2014

Boekwinkel De Vlinderstichting in YouBeDo

De Vlinderstichting is aangesloten bij de webwinkel YouBeDo. Van uw aankoop via YouBeDo wordt 10% gedoneerd aan een goed doel naar keuze. Bijvoorbeeld De Vlinderstichting! Sinds kort hebben wij een eigen boekenwinkel op YouBeDo met een selectie van boeken over vlinders, libellen en andere insecten. (...) Lees verder »

18 maart 2014

De Nachtvlinderestafette: ook in 2014

In 2012 en 2013 werd een Nachtvlinderestafette dwars door Nederland gereden op initiatief van de Stichting Natuurkampeerterreinen en de Vlinderstichting en uitgevoerd door Natuurpresentaties. Dit was zo succesvol dat eigenaren van voornamelijk natuurkampeerterreinen dit jaar besloten het initiatief voort te zetten. (...) Lees verder »

16 maart 2014

Grote vos terug?

Grote vos op schijnhazelaar Wageningen (foto: Kars Veling)De grote vos was eind vorige eeuw vrijwel verdwenen uit ons land. De laatste tijd wordt hij steeds vaker gezien en is er ook voortplanting geconstateerd. Komende weken is hij vooral nog te zien. (...) Lees verder »

12 maart 2014

Denk je nu al een kleine vuurvlinder te zien?

Kaartje met de waarnemingen van oranje berkenspanner van VlindernetIeder jaar in maart komen er waarnemingen van kleine vuurvlinder binnen. Deze dagvlinder vliegt pas over meer dan een maand en de waarnemingen hebben betrekking op een overdag actieve nachtvlinder, de oranje berkenspanner. (...) Lees verder »

12 maart 2014

Vlinders ontpoppen

Kleine vos was afgelopen week de meest talrijke dagvlinder (foto: Kars Veling)Nadat de afgelopen dagen al heel veel vlinders werden gezien die als vlinder de winter hebben doorgebracht komen nu, door het aanhoudende warme weer, ook de popoverwinteraars tevoorschijn. (...) Lees verder »

10 maart 2014

Super vlinderweekeinde!

Nog nooit zijn er zo vroeg in maart zoveel vlinders doorgegeven als dit weekend. Alleen van de kleine vos zijn er al vele duizenden gezien. De meeste vind je nu in stad en dorp. (...) Lees verder »

6 maart 2014

Steenwijk actief voor sleedoornpage

Meer dan 1850 eitjes zijn er deze winter in Steenwijk gevonden (foto: Kars Veling)Enkele jaren geleden werd de zeldzame sleedoornpage slachtoffer van de renovatie van een sportpark in Steenwijk. De consternatie die erop volgde heeft nu geleid tot een prima samenwerking en een enorme vooruitgang van de vlinder daar. (...) Lees verder »

5 maart 2014

Kunstlicht is mogelijke verklaring voor teruggang van nachtvlinders

Ecoloog Koert van Geffen verbonden aan de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie van de Wageningen Universiteit deed een serie proeven om uit te zoeken of het overvloedig gebruik van kunstlicht een mogelijke oorzaak vormt voor de teruggang van het aantal nachtvlinders in Nederland. De onderzoeker stelt dat er sterke aanwijzingen dat de invloed van kunstlicht er is. Hij vond een aantal mechanismen die die achteruitgang kunnen verklaren. (...) Lees verder »

2 maart 2014

Nieuwe app Vlindernieuws van De Vlinderstichting

De app Vlindernieuws is gratis beschikbaar voor iPhone en Android. Klik op het plaatje om direct te downloaden.Op 1 maart lanceerde De Vlinderstichting een nieuwe app: Vlindernieuws. Actualiteiten, Facebook- en Twitterberichten en evenementen van De Vlinderstichting in 1 overzicht op je telefoon. De app is gratis en beschikbaar voor Android en iPhone. (...) Lees verder »

1 maart 2014

Gouden vlinder voor Anton Baaijens

Anton Baaijens (l) kreeg de onderscheiding in Wageningen van Jan Willem Sneep, tijdens de jaarlijkse Landelijke Dag van De Vlinderstichting.Anton Baaijens uit Groot-Abeele heeft zaterdag de Gouden Vlinder 2014 van De Vlinderstichting gekregen. Baaijens krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij het in kaart brengen van de Zeeuwse dagvlinders. (...) Lees verder »

28 februari 2014

Programma Landelijke Dag

De Landelijke Dag van De Vlinderstichting vindt plaats op zaterdag 1 maart 2014. De dag wordt gehouden in de Junushoff, Plantsoen 3, te Wageningen. (...) Lees verder »

27 februari 2014

Programma Landelijke Dag op je smartphone

Kom je naar de landelijke dag? Dan kun je nu het programma op je smartphone bekijken via de volgende link: http://m.twoppy.com/vlinderdag/. Nog makkelijker: scan de QR-code.

27 februari 2014

Voor vlinders is het voorjaar begonnen

Winterheide is een van de planten waarop nu de vlinders gezien worden (fotto: Kars Veling)Maandag was het zover: het was relatief zacht, de zon scheen op veel plaatsen en de voorjaarsvlinders kwamen tevoorschijn. Vijf soorten zijn er waargenomen, maar de kleine vos was verreweg de meest gemelde vlinder. (...) Lees verder »

26 februari 2014

Onderzoek voor bedreigde bruine eikenpage

De bruine eikenpage is landelijk een bedreigde vlinderDe Vlinderstichting zocht deze week eitjes van de bruine eikenpage, een vlinder die onder andere voorkomt in de duinen van PWN in Noord-Holland. De bruine eikenpage is landelijk een bedreigde vlinder, maar in de duinen van Kennemerland gaat het er nog relatief goed mee. Omdat ze vorig jaar nog maar sporadisch werden gezien, houdt De Vlinderstichting ze in 2014 extra in de gaten.

26 februari 2014

Extreem vroege waarneming bont zandoogje

Het bont zandoogje verschijnt normaal gesproken -zelfs in warme jaren- op zijn vroegst in maart (Foto: Suzanne Smits-Walraven)Afgelopen week kwamen er bij De Vlinderstichting 3 meldingen van het bont zandoogje binnen. Dat is bijzonder, deze vlinder verschijnt normaal gesproken op zijn vroegst in maart! (...) Lees verder »

24 februari 2014

Zeldzame roetvlek gevonden in Noord-Hollandse duinen

In februari is de zeer zeldzame roetvlek gevonden in het Noord-Hollands duinreservaat bij Bergen. Deze vlinder is in Nederland nog maar enkele malen waargenomen. De laatste waarneming was in 2001 in Drenthe. (...) Lees verder »

17 februari 2014

Aan het werk voor kleine ijsvogelvlinder

Kleine ijsvogelvlinder (foto: Kars Veling)Staatsbosbeheer en IVN Mierlo hebben onlangs werkzaamheden afgerond in natuurgebied Sang en Goorkens bij Mierlo voor de kleine ijsvogelvlinder. In de bosrand zijn inhammen gemaakt waardoor het leefgebied van deze schaarse soort is verbeterd. (...) Lees verder »

12 februari 2014

Nachtvlinders zaaien verwarring

Brandvlerkvlinder. Foto: Bob van de DijkIn het februari van het tijdschrift Vlinders heeft een nachtvlinder voor verwarring gezorgd. Diverse lezers attendeerden ons op een fout in het artikel over de Nachtvlinderestafette. (...) Lees verder »

7 februari 2014

Voor spanners is voorjaar begonnen

Grote voorjaarsspanner is nog niet zoveel gezien (foto: Kars Veling)Al is het nog de eerste helft van februari, de voorjaarsspanners worden al regelmatig gemeld via Telmee en Waarneming.nl. De kleine voorjaarsspanner is het meest talrijk en wordt in het hele land gezien. (...) Lees verder »

5 februari 2014

Bijzondere nachtvlinders in Noord-Hollandse duinen

De gezaagde eikenvouwmot is een van de zeer fraaie micro's die wordt besproken (foto: John van Roosmalen)Het Noordhollands duinreservaat is een prachtig duingebied tussen Wijk aan Zee en de Schoorlse duinen. Ook in 2013 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de nachtvlinders en er zijn veel bijzondere soorten gezien. (...) Lees verder »

3 februari 2014

Nachtvlinders in Groot-Brittanië en Nederland

Er waren veel mensen aanwezig in Birmingham. Foto: Richard FoxIn Birmingham werd vorige week de 4e bijeenkomst van het ‘National Moth Recording Scheme’ gehouden. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Butterfly Conservation UK, het Britse equivalent van De Vlinderstichting. Zo’n 200 mensen waren aanwezig en luisterden naar verschillende presentaties over nachtvlinders, waaronder de eikenprocessierups. Ties Huigens van De Vlinderstichting vergeleek de Nederlandse en Britse nachtvlinderfauna. Hij vertelde o.a. over de alarmerende achteruitgang van veel soorten macro-nachtvlinders en de mogelijke oorzaken daarvoor. (...) Lees verder »

27 januari 2014

Vlindereitjes zoeken succesvol

Verspreiding van sleedoornpage (bron: www.telmee.nl) en de vlinder (foto: Kars Veling)De afgelopen weken waren er zeer regelmatig meldingen van sleedoornpage op waarneming.nl en Telmee. Dat gaat dan niet om waarnemingen van vlinders, maar in de winter worden de eitjes gevonden. (...) Lees verder »

27 januari 2014

Geocachers doen wat terug voor de natuur

Geocaching is enorm in opkomst. Vele duizenden mensen gaan in hun vrije tijd op zoek naar ‘caches’ met behulp van een GPS. Het decor voor hun activiteiten is vaak de natuur. (...) Lees verder »

19 januari 2014

Nachtvlinders lokken in de winter

Zwartvlekwinteruil is nu meest te vinden op smeer (foto: Kars Veling)Hoewel bijna alle nachtvlinders de winter als ei, rups of pop overleven zijn er ook een paar die nu vlinder zijn. In het najaar verschijnen ze en drinken uit de laatste klimop. Nu kun je ze lokken met stroop. (...) Lees verder »

15 januari 2014

Het roesje overwintert met zijn vijand

roesje (foto: B.J. Smit)Het roesje is een nachtvlinder die als vlinder in groepjes overwintert in schuren, bunkers, mergelgroeven, vochtige tunnels en kelders. Dus vaak samen met vleermuizen bij wie het roesje op het menu staat. (...) Lees verder »

13 januari 2014

Weer zeer geslaagde puzzeldag

Afgelopen zaterdag 11 januari waren 40 enthousiaste mensen bij De Vlinderstichting voor de inmiddels traditionele vlinder- en libellenpuzzeldag. (...) Lees verder »

4 januari 2014

Extreem vroeg landkaartje

Het supervroege landkaartje (foto: Marcel Kok)Vrijdag 3 januari heeft Marcel Kok in Heiloo een landkaartje aangetroffen. Dit is een bijzonder vroege vondst, want normaal gesproken verschijnen landkaartjes pas in de loop van april. (...) Lees verder »

23 december 2013

Dagvlinderjaar 2013

Oranje luzernevlinder (foto: Kars Veling)Terugkijkend op het goede vlinderjaar 2013 zijn er een aantal opmerkelijke waarnemingen gedaan. Een terugblik met aandacht voor onder andere overwinterende grote vos, massale aanwezigheid oranje luzernevlinder en de omzwervingen van de duinparelmoervlinder. (...) Lees verder »

23 december 2013

Komt atalanta door de winter?

Een vroege atalanta op winterheide (foto: Kars Veling)Het is tot nu toe een milde zachte winter. Uiteraard is het pas januari, maar tot nu toe is er maar weinig nachtvorst geweest. Dat betekent dat de atalanta’s die hier zijn gebleven het nog hebben overleefd. Redden ze het? (...) Lees verder »

23 december 2013

Nachtvlinderjaar 2013

Dubbelstipvoorjaarsuil, een van de soorten van de zoekkaart voorjaarsuilenTerugkijkend op 2013 zijn er een aantal opmerkelijke waarnemingen gedaan en activiteiten geweest.Een terugblik met aandacht voor de waarneming van het herfstpapegaaitje, over nachtvlinders in de schijnwerper en de nachtvlinderestafette. (...) Lees verder »

20 december 2013

Goed jaar pimpernelblauwtjes

Pimpernelblauwtje (foto: Joost Uittenbogaard)Na een lange koude lente begon in de loop van juni eindelijk de zomer, en op 4 juli werd het eerste pimpernelblauwtje van dat jaar welkom geheten. Op 7 juli, zo’n drie weken later dan normaal werd de eerste gezien in de route van het Landelijk Meetnet Dagvlinders. Eindelijk! (...) Lees verder »

16 december 2013

Veel vlinders in 2013, geen record

Het heideblauwtje was massaal aanwezig in 2013 (foto: Kars Veling)Een groot deel van de telgegevens uit het Meetnet Vlinders is door de vrijwillige tellers ingevoerd en we kunnen de voorlopige balans opmaken. Het afgelopen jaar was goed, maar valt net buiten de top drie van de afgelopen vierentwintig jaar. (...) Lees verder »

11 december 2013

Meer licht, meer vlinders in Jagersveld

Een open gekapt bospad in Jagersveld (foto: Kars Veling)In de wijk Jagersveld in Lelystad is kleinschalig gekapt in het bos. Paden zijn breder gemaakt en er zijn inhammen gecreëerd. Bewoners hebben de vlinders geteld en zien heel wat soorten profiteren. (...) Lees verder »

6 december 2013

Noord-Brabant goed voor flora en fauna

Titia Wolterbeek overhandigt een pimpernelblauwtje aan Yolande van der Meulen, van de Provincie Noord-Brabant (foto: Kars Veling)De provincie Noord-Brabant boekt successen in het behoud en herstel van planten- en diersoorten. Dat werd vandaag benadrukt tijdens het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in Noord-Brabant in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. (...) Lees verder »

3 december 2013

De Vlinderstichting is Goede Doel van het Jaar!

De Vlinderstichting is Goede Doel van het Jaar!Seniorenorganisatie ANBO en Omroep MAX hebben maandag 2 december in het televisieprogramma Tijd voor MAX De Vlinderstichting aangewezen als winnaar van de ANBO MAX Goede Doelen Prijs 2013. De Vlinderstichting ontving de meeste publieksstemmen. (...) Lees verder »

3 december 2013

Puzzelen met foto's!

Op 11 januari wordt er bij de Vlinderstichting in Wageningen weer de vlinder- en libellen puzzeldag gehouden. Mensen zijn hier welkom om, samen met experts, hun foto’s van een naam te voorzien.
Naast het puzzelen zijn er ook presentaties over een aantal moeilijke soortgroepen. (...) Lees verder »

28 november 2013

Zoeksystemen weer beschikbaar

De Googlekaarten op Vlindernet die horen bij nachtvlinderverwachting, het rupsenzoeksysteem en het vlinderzoeksysteem zijn weer beschikbaar. Met dank aan Argiope Webdesign!

25 november 2013

Nieuwe vlindertuin: de Vlinderhof

Tuinarchitect Piet Oudolf, ontwerper van de Vlinderhof, ontving de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs.Nog maar één winter wachten… en dan is ons land weer een vlindertuin rijker: de Vlinderhof in het Máximapark te Utrecht. Deze siertuin, ontworpen door de internationaal vermaarde tuinarchitect Piet Oudolf, ontving maandag 11 november uit handen van Koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. (...) Lees verder »

25 november 2013

Vlinders geëvacueerd

De kleine vos, toen nog in de nok van de zolderOp zolder zaten vier kleine vossen en een dagpauwoog, die daar de winter wilden doorbrengen. Maar daar staat ook de verwarmingsketel en het wordt er veel te warm, dus actie was vereist. (...) Lees verder »

20 november 2013

Zoeksystemen tijdelijk niet volledig toegankelijk

Door een wijziging van de codes bij Google zijn de Googlekaarten die horen bij nachtvlinderverwachting, het rupsenzoeksysteem en het vlinderzoeksysteem tijdelijk niet bruikbaar. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze zo spoedig mogelijk weer ter beschikking komen.

18 november 2013

Wintervlinders doen hun naam eer aan

Mannetjes kleine wintervlinder wachten op de stam op vrouwtjes (foto: Kars Veling)De komende weken kunt u in uw tuin of in de directe omgeving kleine wintervlinders vinden. Deze worden pas echt actief als het koud is geweest en vliegen soms door tot ver in december of zelfs januari. (...) Lees verder »

18 november 2013

Fladderiepen voor vlinders

Het planten van fladderiepen in Heerlen (foto: Gertie Scherpenisse)De iepenpage is een zeer zeldzame vlinder die maar op een paar plekken in Nederland voorkomt. In Heerlen, bij de plek waar de soort nog voorkomt, zijn nieuwe iepen aangeplant om het leefgebied van de vlinders te versterken. (...) Lees verder »

15 november 2013

Verhuizing van blauwgrasland voor pimpernelblauwtjes succesvol verlopen

Succesvolle maatregelen voor het pimpernelblauwtje (foto: Arthur van Dijk)Afgelopen oktober zijn er voor het LIFE+ project Blues in the Marshes maatregelen uitgevoerd, die de ontwikkeling van blauwgrasland op voormalige landbouwpercelen moet versnellen. Blauwgrasland uit natuurgebied Moerputten is als het ware verhuisd naar het naastliggende gebied Honderdmorgen. (...) Lees verder »

13 november 2013

Boek cadeau doen? Steun tegelijk De Vlinderstichting!

De Vlinderstichting is aangesloten bij YouBeDo, de enige webwinkel voor boeken waarbij je 10% van elke aankoop gratis kunt doneren aan een goed doel van jouw keuze. De Vlinderstichting bijvoorbeeld. Ze hanteren daarbij dezelfde prijzen als andere boekwinkels, dus doneren kost je niets! (...) Lees verder »

13 november 2013

Een duurzame oplossing voor de NDFF

De Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) wordt per 1 januari 2014 opgeheven wegens financiële tekorten. Deze stichting zorgde tot dusver voor de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna, de NDFF. De Vlinderstichting heeft vanaf het begin intensief meegewerkt aan deze gezamenlijke databank. Op dit moment zijn er in de NDFF meer dan 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren opgeslagen. (...) Lees verder »

13 november 2013

Schrijf u in voor de Landelijke Dag van De Vlinderstichting

Het kan u als donateur van De Vlinderstichting, lezer van Vlinders of bezoeker van de website niet ontgaan zijn. De Vlinderstichting heeft een flink bedrag ontvangen van de Nationale Postcodeloterij voor het project Idylle. Zo’n groot project hebben we nog niet eerder gehad en dat is een goede reden om extra aandacht aan Idylle te besteden tijdens de Landelijke Dag. (...) Lees verder »

13 november 2013

Motie groene vrijwilligers aangenomen

(...) Lees verder »

13 november 2013

Green Deal Tijdelijke Natuur wint Runner Up Award

Minister Kamp (Foto via Agentschap NL)De drie winnaars van de Green Deal Runner Up Award zijn de Green Deal Tijdelijke Natuur, de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit en de Green Deal Verduurzaming Betonketen. De Vlinderstichting is nauw betrokken bij de Green Deal Tijdelijke Natuur. (...) Lees verder »

13 november 2013

Stem op De Vlinderstichting!

De Vlinderstichting is dit jaar genomineerd voor de ANBO MAX Goede Doelen prijs. Dit jaar is het thema dierenwelzijn en strijden vijf goede doelen om de prijs. De winnaar wordt bepaald door het Nederlandse publiek. De Vlinderstichting kan ook uw stem gebruiken! Stemt u ook op De Vlinderstichting?

7 november 2013

Weer strooptijd

Deze vierkantvlekuil drinkt van de zoete stroopHet is weer strooptijd. Het feit dat het nacht is en donker maakt het al spannend en je weet ook nooit wat je allemaal te zien krijgt. En 'stropen' kan gewoon in je eigen tuin! (...) Lees verder »

5 november 2013

Amerikaanse gifrups in Kortenaken

In de VS zorgt deze Saddleback caterpillar geregeld voor opschudding (foto: Creative Commons)Onlangs kreeg een familie uit Kortenaken (Be) een giftige rups uit Noord-Amerika over de vloer, zo meldt Natuurbericht. Het gaat om de 'saddleback moth' (Acharia stimulea), een Noord-Amerikaanse vlinderrups. De rups glipte België land binnen via een exotische palmboom. (...) Lees verder »

5 november 2013

Unieke vlinderdaktuin Nature’s Pride

De basis voor de vlindertuin wordt gelegd.In Maasdijk wordt momenteel het nieuwe bedrijfspand van Nature’s Pride gebouwd. Op het nieuwe pand wordt, gesteund door het project Idylle van De Vlinderstichting een vlinderdaktuin gerealiseerd. Op het kleurig bloeiende dak zullen vlinders en bijen goed leefgebied vinden. (...) Lees verder »

4 november 2013

Laat vlinders in de kou staan

Vlinders zoeken nin huis een koele plek, hier kleine vos onder boekenplank (foto: Kars Veling)Het wordt kouder en steeds meer worden de kachels aangezet. Dat geeft een behaaglijk gevoel voor ons mensen, maar het is dodelijk voor de vlinders die bij ons in huis overwinteren. (...) Lees verder »

3 november 2013

Laat tijgerblauwtje

Het is al een uiterst zeldzame zwerver in ons land, maar dat het zo laat in het jaar is maakt de waarneming nog leuker. Op 31 oktober had Jo Hermans op de Brunsummerheide het geluk een tijgerblauwtje te zien en te fotograferen.

1 november 2013

Uilen in de herfst

Zwartstipvlinder is nu 's nachts in je tuin te vinden (foto: Kars Veling)Veel mensen denken dat het vlinderseizoen na september wel is afgelopen. Toch zijn er het hele jaar door vlinders te zien. Er zijn zelfs soorten die pas vanaf september uit de pop kruipen. De herfstuilen bijvoorbeeld. (...) Lees verder »

17 oktober 2013

Weer oranje luzernevlinders

Het moet wel een beetje weer zijn, maar dan zie je ze nog: oranje luzernevlinder (foto: Kars Veling)Het was een fantastisch jaar voor de oranje luzernevlinder, een trekvlinder uit Zuid-Europa die in sommige jaren in ons land te zien is. Nog niet eerder waren er zoveel geteld. De vlinders die deze zomer aanwezig waren hebben zich voortgeplant en nu worden, als het een beetje warm en zonnig is, de nakomelingen gezien. (...) Lees verder »

10 oktober 2013

Vlinderhotspot Hoge Veluwe onderzocht

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is in Nederland een hotspot voor de vlinders van heidegebieden. Nergens anders vind je nog zowel de soorten van de natte heide als van droge heischrale graslanden in één enkel gebied bij elkaar. Dat willen we graag zo houden! (...) Lees verder »

9 oktober 2013

Let op roodstreepspanners!

Een roodstreepspanner (foto: Hans van Kuijk)De roodstreepspanner (Rhodometra sacraria) is een zeldzame trekvlinder die verspreid over het hele land kan worden waargenomen. Het gaat hierbij bijna altijd om maar 1 exemplaar per waarneming. Hans van Kuijk en Anna Almekinders meldden dat ze er de afgelopen nacht in Zeeuws Vlaanderen maarliefst 5 hadden! (...) Lees verder »

8 oktober 2013

Achteruitgang vlinders gestopt?

Klaverblauwtje, teruggekeerd in NederlandDe achteruitgang van de bedreigde vlinders lijkt momenteel te zijn gestopt. Dat blijkt uit een indicator die door het Centraal Bureau voor de Statistiek is ontwikkeld. Deze volgt de lengte van de rode lijsten, die een belangrijke aanwijzing geven voor de biodiversiteit: hoe goed of slecht gaat het? De Vlinderstichting is voorzichtig positief, maar waarschuwt dat de meeste vlinders nog steeds worden bedreigd. (...) Lees verder »

2 oktober 2013

Zeer zeldzaam herfstpapegaaitje gezien

Het herfstpapegaaitje van Terschelling (foto: Frank London)De afgelopen weken zijn er diverse meldingen geweest van zeldzame nachtvlinders. Zo werd in op Terschelling en in Castricum een herfstpapegaaitje gezien, die de laatste vijftig jaar maar een keer of tien was gemeld en in de Amsterdamse Waterleidingduinen een zwarte witvleugeluil. (...) Lees verder »

2 oktober 2013

Kleine extra generatie kleine ijsvogelvlinder

Kleine ijsvogelvlinder in WeertWe kennen het al uit de afgelopen tien jaar. In sommige jaren maken vlinders een extra generatie. Dit jaar hebben we dit kunnen zien bij landkaartje, maar ook bij de kleine ijsvogelvlinder. (...) Lees verder »

2 oktober 2013

Nieuw: Vlinders en libellen Alblasserwaard

Op donderdag 10 oktober brengt de Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ het boek Dagvlinders en libellen in de Alblasserwaard uit. (...) Lees verder »

30 september 2013

Lok vlinders met rot fruit

Bont zandoogje is ook te vinden op rottend fruit (fot: Kars Veling)Het is bijna herfst en de appels vallen van de bomen. Rottend fruit is voor een aantal vlinders erg aantrekkelijk. Door het in de tuin neer te leggen kun je ze lokken en mooi bekijken. (...) Lees verder »

24 september 2013

let op kolibrievlinders

Hij heeft zijn naam niet voor niets, want het lijkt net een kolibrie. Stil staand voor een bloem drinkt hij de nectar, de kolibrievlinder. De afgelopen weken is deze op veel plekken in Nederland weer gezien, vooral in tuinen. (...) Lees verder »

18 september 2013

Nieuwe soort: gewoon grasgeeltje

Het gewoon grasgeeltje uit Montfoort (foto: Jan Oostveen)In juli is in een tuin in Montfoort (Utrecht) Eurema hecabe gefotografeerd. Deze dagvlinder komt niet in Europa voor en is afkomstig uit Azië of Afrika. De vlinder is nog nooit eerder uit Nederland gemeld. (...) Lees verder »

17 september 2013

Loretta Schrijver opent eerste 'idylle'

Titia Wolterbeek en Loretta Schrijver bij het zojuist onthulde informatiebord. (Foto: Liesbeth van Agt)Vanmiddag heeft Loretta Schrijver de ‘idylle’ Hof van Puccini in Tilburg geopend. Een braakliggend terreintje middenin een woonwijk is omgetoverd tot een bloemrijk grasland. Daar zullen bijen, hommels en vooral vlinders zich gaan thuisvoelen. Het zal de wijk een stukje groener maken. Dit is de eerste idylle die met steun van de Nationale Postcodeloterij door De Vlinderstichting en Nederlandse Bijenhoudersvereniging is ontwikkeld. De Vlinderstichting gaat de komende jaren op veel meer plekken in Nederland dit soort idylles inrichten. (...) Lees verder »

16 september 2013

Zesde exotennieuwsbrief is uit

Het zijn weer prachtige namen van de exoten die langs komen in deze nieuwe nieuwsbrief. Ooit gehoord van de gewone slingerzakpijp? Meer weten over de zwarte pacu of er achter komen waar de Bruinkopdiksnavelmees te zien is? Is geraniumblauwtje weer gezien deze prachtige vlinderzomer? Voor dit en nog veel ga hier naar de Pdf van Nieuwsbrief 6.

11 september 2013

Betrouwbare verspreidingsgegevens uit losse waarnemingen

Met losse waarnemingen van vlinders wordt een enorme database opgebouwd. (Foto: Chris van Swaay).Mooie vlinder gezien? Veel mensen melden hun waarnemingen op sites als telmee.nl of waarneming.nl en bouwen zo samen een enorme database op. Deze 'losse' waarnemingen zijn waardevol materiaal voor onderzoekers. Met geavanceerde statistische technieken kunnen zij er veranderingen in de verspreiding van soorten mee volgen, schrijven medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en De Vlinderstichting in het Journal of Applied Ecology, 11 september 2013 online. (...) Lees verder »

10 september 2013

Zwartsprietdikkopjes met lichte voelsprieten

Dit dikkopje heeft niet de echt zwarte sprietknoponderzijde (foto: Marion Zondervan)Twee lastig te onderscheiden soorten in Nederland, zwartsprietdikkopje en geelsprietdikkopje, worden beide regelmatig gemeld. De laatste weken zijn er weer regelmatig foto’s met vragen over deze soorten. (...) Lees verder »

9 september 2013

Vlinders op zee!

De dageraad (foto: Wouter Teunissen)Er zijn wel eens vaker waarnemingen van vlinders op zee en de afgelopen weken werd meermalen melding gemaakt van vlinders die vanuit zee het strand op vlogen. Wouter Teunissen heeft daadwerkelijk midden op zee vlinders gezien. Hier zijn relaas. (...) Lees verder »

8 september 2013

Veel vlinders en mensen in Nachtvlindernacht

Koperuil werd veel gezien dit weekend.Afgelopen weekend was weer de Nationale Nachtvlindernacht. Op meer dan 100 locaties in Nederland werden nachtvlinders aangelokt met licht en stroop. Na de regen in de middag was het ’s avonds goed weer en werden veel vlinders gezien. (...) Lees verder »

4 september 2013

Tweede bretons spikkeldikkopje ooit?

Het waarschijnlijke bretons spikkeldikkopje uit Twente (foto: Jose Uitslag)Op vlindergebied worden we dit jaar wel verwend. Niet alleen waren er veel zomervlinders, ook werden er veel leuke zwervers gemeld. Vorige week werd in Twente een bijzonder spikkeldikkopje gevonden. Is het de tweede waarneming ooit van het Bretons spikkeldikkopje in ons land? (...) Lees verder »

30 augustus 2013

Vlinders en libellen als indicatoren

Wie wordt er niet gelukkig als hij een koninginnenpage tegenkomt?De biodiversiteit van de wereld is overweldigend groot. Een recente schatting kwam tot 8,7 miljoen soorten, waarvan het grootste deel in de tropen voorkomt. Maar ook in Nederland leven bijna 50.000 soorten. Om een beeld te krijgen van veranderingen in biodiversiteit moeten we ons haast wel beperken tot een selectie van soorten. Alleen van soorten die makkelijk herkenbaar zijn, waarvoor een breed draagvlak bij de bevolking aanwezig is, en waarvan op een betaalbare manier betrouwbare en representatieve trends over het hele land te maken zijn, komen in aanmerking. In dit licht is het niet verwonderlijk dat vogels, vaatplanten en dagvlinders al lang als indicatoren gebruikt worden. (...) Lees verder »

28 augustus 2013

Hoe de dagpauwoog de tuinvlindertelling won

Dagpauwoog: onverwachte winnaar van de tuinvlindertelling (Foto: Henk Bosma)Vrij onverwacht won de dagpauwoog de tuinvlindertelling. Een kwestie van geluk of 'net op tijd pieken'? (...) Lees verder »

20 augustus 2013

Organiseer een nachtvlinderexcursie (of ga mee)

Vlinders lokken met lamp en laken tijdens de nachtvlindernacht.Ook dit jaar organiseert De Vlinderstichting weer de Nationale NachtvlinderNacht, op vrijdag 6 september. Excursies kunnen weer worden aangemeld op de website. (...) Lees verder »

15 augustus 2013

Nachtvlinders op het Scharreveld

Moerasgoudvenstertje (foto E. Arnolds)Eind juli zijn op het Scharreveld bij Westerbork nachtvlinders gevangen. Met wit licht en twee gespannen lakens werden de vlinders gelokt. Na bestudering zijn ze weer vrijgelaten. De vangst was een recordaantal nachtvlinders voor één nacht in Drenthe: totaal ruim 870 vlinders en 138 verschillende soorten. (...) Lees verder »

14 augustus 2013

Het ultieme zomergevoel

Het ultieme vlindergevoel.Zelfs voor veel niet-vlinderaars horen bermen en tuinen vol vlinders tot de ingrediënten voor het ultieme zomergevoel. Lange warme dagen waarop je met een drankje van onder het zonnescherm je verbaast over al die vlinders die rondje vlinderstruik vliegen. Wie herkent dit niet? (...) Lees verder »

9 augustus 2013

Veel Spaanse vlaggen!

De spaanse vlag is een grote en spectaculaire vlinder (foto Guido Smeets).Deze zomer worden er in het zuiden van ons land opvallend veel exemplaren van de Spaanse vlag gezien. Deze grote en prachtige nachtvlinder is ook overdag actief en kan dan goed op bloemen van o.a. vlinderstruik, koninginnenkruid en distels worden gevonden. (...) Lees verder »

8 augustus 2013

Er zijn weer luzernevlinders

Oranje luzernevlinder: trekvlinder van de Middellandse zee.Wie regelmatig buiten komt kan het niet ontgaan zijn: er zijn ineens luzernevlinders. Gele en vooral oranje luzernevlinders lijken grote haast te hebben en soms zie je alleen een geeloranje schicht langsvliegen. (...) Lees verder »

6 augustus 2013

Veel trekvlinders

Distelvlinders zijn echte trekvlinders uit Afrika.2013 is hard op weg om een bijzonder vlinderjaar te worden. Veel zomervlinders zijn er (eindelijk) weer eens veel, en tijdens de tuinvlindertelling zaten de tuinen vol. En nu komen de trekvlinders. (...) Lees verder »

5 augustus 2013

Duizenden vlinders tijdens tuinvlindertelling 2013

De dagpauwoog werd het meest geteld tijdens de tuinvlindertelling 2013De tuinvlindertelling 2013 was een enorm succes. Er deden meer dan 6000 tuinen mee en daarin werden meer dan 160.000 vlinders geteld. Duidelijke winnaar was de dagpauwoog, die in vrijwel alle tuinen werd gezien. Zilver was voor de gamma-uil, een dagactieve nachtvlinder die dit jaar bijzonder talrijk is in ons land. Op de derde plaats kwam het klein koolwitje. (...) Lees verder »

26 juli 2013

Landelijke tuinvlindertelling op 2, 3 en 4 augustus

Tel mee op 2, 3 en 4 augustusDagpauwoog, kleine vos, koolwitje… en met wat geluk ook nog een kolibrievlinder! Op 2, 3 en 4 augustus 2013 organiseert De Vlinderstichting voor de vijfde maal de landelijke tuinvlindertelling. In dat weekend zal overal in Nederland gespeurd worden naar vlinders in de tuin. En omdat de tuinvlindertelling haar eerste lustrum viert, zijn er dit jaar veel nieuwe extra’s! (...) Lees verder »

25 juli 2013

Ook 's nachts een vlindertuin

Huismoeder is een van de soorten die je 's avonds op tuinplanten aan kunt treffen (foto: Kars Veling)Overdag genieten we van dagpauwoog en kleine vos op onze vlinderstruiken en van de atalanta op de hemelsleutel, maar ook als het donker wordt zijn er vlinders op de bloemen te zien. (...) Lees verder »

25 juli 2013

Meer bloemen voor vlinders, bijen en mensen: Idylle

Tijmblauwtje: een van de graslandvlinders die in Europa achteruit gaan (foto: Kars Veling)Er is erg veel aandacht geweest voor het verontrustende rapport van het Europees Milieu Agentschap (EEA) over de dramatische achteruitgang van graslandvlinders in Europa. Het verdwijnen van bloemen wordt als belangrijke oorzaak genoemd. Samen met de PostcodeLoterij is De Vlinderstichting het project Idylle gestart die op allerlei plaatsen zal zorgen voor meer bloemen.

22 juli 2013

Mobiel invoeren

WebobsIn deze snelle tijd van overal online hebben ook steeds meer vlinderaars een smartphone. En omdat die allemaal een gps hebben, kun je direct in het veld waarnemingen invoeren. Voor de Nederlandse invoerportalen zijn momenteel twee mogelijkheden. (...) Lees verder »

22 juli 2013

Graslandvlinders in Europa gaan achteruit

De trend van veel graslandvlinders in Europa is slecht. Sinds 1990 nam de stand met maarliefst 50% af. Dat zegt het Europees Milieu Agentschap in een persbericht. (...) Lees verder »

18 juli 2013

Massaal heideblauwtjes

Mannetjes zijn prachtig blauw met een brede zwarte rand (foto: Kars Veling)Het heideblauwtje is een bedreigde Rode Lijstsoort, maar dat geloof je niet als je op de goede plekken voor deze vlinder komt. Je kunt daar honderden, maar ook vele duizenden bij elkaar te zien krijgen. Nu is de top van de vliegtijd. (...) Lees verder »

16 juli 2013

Topjaar voor bosvlinders

Grote weerschijnvlinder (Foto: P. Cools)Na een lange winter en een te koud voorjaar hielden we onze adem in: wat zou dit betekenen voor onze vlinders? Inmiddels is wel duidelijk dat met name de bosvlinders een goed jaar hebben. (...) Lees verder »

16 juli 2013

Keizersmantel terug in Nederland

Na de vondst van de iepenpage vorige week is er wederom goed nieuws uit de vlinderwereld: de terugkeer van de keizersmantel. Onze grootste parelmoervlinder heeft zich na meer dan 30 jaar weer op twee plekken in Nederland succesvol voortgeplant. Een plek in Gelderland, en een in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. (...) Lees verder »

14 juli 2013

Nieuwe vindplaatsen zeldzame iepenpage

De iepenpage werd gezien bij WinterswijkAfgelopen week zijn er bij Winterswijk twee iepenpages gezien. Deze zeer zeldzame vlindersoort was tot nu toe alleen bekend van een paar plekjes in Zuid-Limburg. Het gaat volgens De Vlinderstichting waarschijnlijk niet om incidentele waarnemingen, maar om een nieuwe populatie. (...) Lees verder »

9 juli 2013

Voorjaarsbalans dagvlinders

Het bont dikkopje deed het goed dit voorjaar (foto: Kars Veling)Nu de zomer eindelijk op gang komt kunnen we de eerste balans opmaken van dit voorjaar. Dat doen we met de online ingevoerde tellingen van het Landelijk Meetnet Vlinders. (...) Lees verder »

24 juni 2013

In 1946 uitgestorven vlinder duikt op in Zuid-Limburg

Het vrouwtje rode vuurvlinder dat in Limburg is gezien (foto: Twan Teunissen)Half juni werd in Zuid-Limburg een spectaculaire ontdekking gedaan; er werd een rode vuurvlinder gezien. De rode vuurvlinder is al lange tijd verdwenen uit Nederland: in 1946 stierf de laatste populatie uit. (...) Lees verder »

21 juni 2013

Zeer geslaagd Business Event van De Vlinderstichting

Lodewijk Hoekstra met vlinderdeals (foto: Joost Uittenbogaard)Donderdagavond 20 juni was het Business Event van De Vlinderstichting in Burgers’ Zoo in Arnhem. Meer dan 50 bedrijven waren erop afgekomen en werden om half vijf ontvangen met koffie in de foyer. (...) Lees verder »

17 juni 2013

Hectares vol met bloemen!

Titia Wolterbeek bij de onthulling van banieren. Op de achtergrond een ingezaaide honingweide (foto: Kars Veling)Op veel plekken in Nederland liggen grote stukken land braak. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouwlocaties of plaatsen waar bedrijventerreinen zijn gepland, maar door de crisis blijven deze jaren ongebruikt. Kansen voor tijdelijke natuur. In Helmond zijn hectares ingezaaid met inheemse bloemen. (...) Lees verder »

17 juni 2013

Op vakantie parelmoervlinders tellen?

Een van de soorten die op de Waddenroutes wordt geteld: kleine parelmoervlinder (foto: Kars Veling)De routes voor de parelmoervlinders op Vlieland en Terschelling worden geteld door vakantiegangers die daar dan toch verblijven. We zoeken nog mensen die komende zomer op deze Waddeneilanden zijn en willen helpen. (...) Lees verder »

13 juni 2013

30.000 waarnemingen in 24 uur

Op zaterdag 22 juni 2013 wordt 24 uur lang de natuur onder de aandacht van het Nederlandse publiek gebracht. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is initiatiefnemer voor de manifestatie ’De 24 uur van de natuur’. Tijdens deze dag willen we zo veel mogelijk waarnemingen van vlinders, libellen en andere soortgroepen verzamelen. (...) Lees verder »

13 juni 2013

Hooibeestje terug in de Gelderse Poort

Zal het hooibeestje weer vaste voet krijgen in de Gelderse Poort? (foto: Kim Huskens)Het hooibeestje kwam vroeger (voor 1990) in het hele land voor, maar kreeg toen een zware klap. In sommige delen van Nederland is hij sindsdien niet terug gekomen, onder andere in de Gelderse Poort. Daar is nu een proefproject gestart om hem terug te krijgen. (...) Lees verder »

6 juni 2013

Tientallen icarusblauwtjes

Mannetjes van icarusblauwtje zijn felblauw van boven (foto: Kars Veling)De laatste dagen, met het zonnige en wat warmere weer, zien we het icarusblauwtje steeds meer verschijnen. Soms worden er wel dertig bij elkaar gemeld. Het zijn voornamelijk de felblauwe mannetjes die opvallen. (...) Lees verder »

3 juni 2013

Vlinders een maand later dan normaal

Citroenvlinders zijn nog volop aanwezigHoewel de meeste vlindersoorten dit jaar maar een of twee week later begonnen te vliegen zien we nu, begin juni, dat door de kou de vlinderbevolking heel vergelijkbaar is met die van begin mei in de afgelopen jaren. De Vlinderstichting kan dat concluderen aan de hand van de gegevens die afgelopen maand zijn verzameld. (...) Lees verder »

31 mei 2013

Heerlen adopteert iepenpage

De iepenpage is een zeldzame vlinderDe iepenpage is een zeldzame vlinder die in Nederland alleen nog in Heerlen een volledige populatie heeft. Daarom adopteert de gemeente Heerlen de vlinder. De gemeente vindt het haar plicht deze vlindersoort te behouden en werkt met onder andere De Vlinderstichting samen aan een verdere versterking en verbinding van het leefgebied van deze bijzondere vlinder. (...) Lees verder »

28 mei 2013

Nachtvlinderestafette 2013

De nachtvlinderestafette: een belevenis!Op 29 april is de Nachtvlinderestafette vertrokken voor een lange tocht, kriskras door Nederland met aanlegplaatsen op 39 natuurkampeerterreinen. Deze estafette wordt georganiseerd door Stichting Natuurkampeerterreinen, De Vlinderstichting en Natuurpresentaties. Een verslag van de eerste nachten. (...) Lees verder »

27 mei 2013

Vlinders leven langer dankzij kou

De atalanta spreidt de vleugels om zoveel mogelijk zon op te vangen op het donkere lijfje (foto: Kars Veling)De Vlinderstichting krijgt de laatste tijd regelmatig telefoontjes van verontruste vlinder- en libellenliefhebbers die zich zorgen maken over de kou van de afgelopen weken. Men vraagt zich af of vlinders en libellen dit weer wel overleven. (...) Lees verder »

22 mei 2013

Doe mee: Vlinders tellen in de Kampina of het Drents-Friese Wold

Wilt u bijdragen aan beter natuurbeheer? Altijd al graag op plekken willen komen waar normaal gesproken geen vrije toegang is? Kunt u goed dagvlinders herkennen en vindt u het leuk om een prachtig natuurgebied te leren kennen? Grijp dan nu uw kans! (...) Lees verder »

22 mei 2013

Wilde bestuivers en plantensoorten gaan de laatste jaren minder snel achteruit

Zweefvlieg. Foto: John T. SmitVerlies van soortenrijkdom van wilde bestuivers en planten gaat de laatste twintig jaar langzamer in Noordwest-Europa. Soms is er zelfs sprake van herstel.
Dit maken onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center, Leiden samen met de Universiteit van Leeds, Verenigd Koninkrijk bekend in hun publicatie in Ecology Letters op 22 mei 2013. Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldbiodiversiteitsdag. (...) Lees verder »

21 mei 2013

Gloednieuwe gratis app 'Vlinders van Nederland' voor Windows 8

De app Vlinders van Nederland is ontwikkeld voor Windows 8Vorig jaar lanceerde De Vlinderstichting in samenwerking met Zilverstede al een app 'Libellen van Nederland', voor Windows 8. Afgelopen winter is een tweede mooie app gemaakt: Vlinders van Nederland. Deze app is nu gratis verkrijgbaar in de Windows Store en geeft een overzicht van alle dagvlinders die in Nederland voorkomen. (...) Lees verder »

17 mei 2013

Springstaarten voor pimpernelblauwtjes

Pimpernelblauwtje (foto: Arthur van Dijk)Het pimpernelblauwtje is een zeldzame bedreigde vlinder, die alleen nog voorkomt bij Den Bosch. Er wordt hard gewerkt om meer geschikt leefgebied te maken in deze omgeving. Nu wordt er onderzoek gedaan naar de rol van springstaarten voor deze blauwtjes.

13 mei 2013

Al bijna 100 veenhooibeestjes gevonden

Zoek de rups! Ze zitten juist op eenarig wollegras. Het ernaast groeiende pijpenstrootje wordt ook wel gegeten, maar komt pas later in het seizoen tot ontwikkeling. Foto: Michiel Wallis de VriesEr zijn alweer bijna 100 veenhooibeestjes gezien – rupsen wel te verstaan. De teller staat na een zoekactie op Hemelvaart in de boswachterij Hooghalen op 95. “Ik voel me bij het zoeken soms net een luizenmoeder” zegt student Stefan Pronk, die er zijn afstudeeronderzoek aan wijdt, “maar met het verschil dat je er geen genoeg van krijgt. Het werkt gewoon verslavend!” (...) Lees verder »

10 mei 2013

Flight of the Butterflies

Wat weegt er minder dan een paperclip en legt ieder jaar een reis van duizenden kilometers af? Iedere winter zijn de afgelegen en bergachtige bossen van Mexico de thuisbasis van miljoenen migrerende monarchvlinders. Lange tijd was het een mysterie waar de miljoenen vlinders vanuit Canada ieder jaar naar toe vlogen om te overwinteren. De onthulling van de langste migratiereis ooit was een van grootste natuurlijke ontdekkingen. (...) Lees verder »

7 mei 2013

Slim begrazen voor de fauna op de heide

Gescheperde begrazing biedt de mogelijkheid tot sturing van de graasdruk in ruimte en tijd.Begrazing met runderen, paarden of schapen is niet weg te denken bij het beheer van heidegebieden. Dat begrazing goede resultaten kan opleveren was wel al duidelijk, maar over de effecten op de fauna was nog weinig bekend. Daarom voerde De Vlinderstichting in samenwerking met anderen een onderzoek uit naar de effecten van begrazing. (...) Lees verder »

1 mei 2013

Hoe gaat het met onze vlinders?

Het was geen gemakkelijke start van het vlinderseizoen. Vooral in de eerste weken van april was het zoeken naar een zonnig moment. langzaamaan wordt het beter en zien we al heel wat vlinders vliegen. Maar hoe gaat het ten opzichte van eerdere jaren? (...) Lees verder »

1 mei 2013

Eindelijk verbod op neonicotinoiden

De Vlinderstichting is blij met het tijdelijk verbod van de EU op het gebruik van neonicotinoiden. Deze chemicaliën zijn mogelijk betrokken zijn bij de achteruitgang van de bijen en vlinders. Het lijkt erop dat de gifstoffen insecten desoriënteren waardoor voortplanting stopt en kolonies ten onder gaan. (...) Lees verder »

29 april 2013

Nederland kiest koninginnenpage

Het is een afscheidscadeautje voor Koningin Beatrix en een welkom voor Maxima: het Nederlandse volk heeft de koninginnenpage verkozen tot favoriete vlinder. Het VARA- programma Vroege Vogels organiseerde de verkiezing samen met De Vlinderstichting. Zondag werd de winnaar bekend gemaakt en daar was geen enkele twijfel over: Papilio machaon werd met voorsprong de mooiste vlinder van ons land. (...) Lees verder »

29 april 2013

Nachtvlinderestafette op Natuurkampeerterreinen

Tijdens de nachtvlinderestafette ontdek je prachtige vlindersDit seizoen staat opnieuw de nachtvlinder centraal op een kwart van alle Natuurkampeerterreinen in Nederland. In de zomermaanden (en op een paar lentedagen) is er een estafette van nachtvlinderactiviteiten langs 38 terreinen. Van Wad tot Vaals zijn jong en oud, kampeerder en niet-kampeerder van harte welkom om eens kennis te maken met de mysterieuze wereld van de nachtvlinder. (...) Lees verder »

23 april 2013

Daar zijn ze dan: vers uit de pop!

Maandag meer dan 70 oranjetipjes doorgegeven (foto: Kars Veling)In het afgelopen weekend zijn eindelijk meer waarnemingen gedaan van de popoverwinteraars. Door de lang aanhoudende kou in maart en begin april waren ze tot nu toe maar mondjesmaat te zien. (...) Lees verder »

17 april 2013

Let op: grote vossen!

Grote vos zit nogal eens op bomen, als deze een wond hebben (foto: Kars Veling)Er zijn weer een aantal grote vossen gemeld de afgelopen dagen. Deze vlinder, die vrijwel is verdwenen uit Nederland, lijkt op de weg terug. Het vroege voorjaar is een goede tijd om hem te zien te krijgen. (...) Lees verder »

15 april 2013

De veldparelmoervlinder houdt vol

Op zoek naar rupsen van de veldparelmoervlinder.Er zijn weer rupsen van de veldparelmoervlinder gevonden! Een zoekactie op verschillende plekken leverde op zaterdag 11 rupsengroepjes op met zo’n 350 rupsen. (...) Lees verder »

15 april 2013

Weinig zon, toch vlinders

Vooral bij nectarplanten waren vlinders te vinden zoals deze gehakkelde aurelia (foto: Kars Veling)Een vlinderexplosie was het niet, maar toch zijn er zondag veel vlinders waargenomen. De citroenvlinder was de absolute topper, maar ook kleine vos en dagpauwoog zijn nog veel gemeld. De popoverwinteraars bleven nog wat achter. (...) Lees verder »

10 april 2013

Themanummer Natura over exoten

Tijgerblauwtje wordt nogal eens ingevoerd met peultjes uit Afrika (foto: Kars Veling)Onlangs is bij de achterban van de KNNV en alle PGO’s een themanummer van het KNNV-tijdschrift Natura over exoten op de mat gevallen. Alle donateurs van De Vlinderstichting ontvangen dit fraaie themanummer samen met ‘Vlinders’ van mei. (...) Lees verder »

3 april 2013

Driekwart minder dagvlinders in maart

Door de lage temperaturen zijn er in maart veel minder vlinders doorgegeven dan in dezelfde maand vorig jaar. Zes soorten zijn helemaal nog niet gezien in 2013, van veel soorten zijn de aantallen meer dan 90% lager.

29 maart 2013

Ook nachtvlinders laten op zich wachten

De wachtervlinders is in maart 2013 meer gezien dan in maart 2012 (foto: Kars Veling)Behalve zo nu en dan een kleine vos worden er, door het aanhoudende koude weer, erg weinig dagvlinders gezien. Maar ook nachtvlinders worden maar nauwelijks gemeld, op een enkele voorjaarsspanner en winteruil na. (...) Lees verder »

27 maart 2013

Overleven vlinders deze kou?

Zijn kleine vossen terug in winterslaap of gewoon in rust?(foto: Kars Veling)In de korte warme periode begin maart zijn er meer dan 1000 meldingen van vlinders doorgegeven. Ze waren uit hun winterslaap gekomen en actief geworden. Overleven ze de kou die nu al weken aanhoudt? (...) Lees verder »

25 maart 2013

Al 10.000 stemmen bij vlinderverkiezing

De kolibrievlinder is de hoogst genoteerde nachtvlinder bij de vlinderverkiezing (foto: hank Bosma)Binnen drie weken zijn er meer dan 10.000 stemmen uitgebracht in de verkiezing van de mooiste vlinders van Nederland, georganiseerd door Vroege Vogels. Opvallend in de tussenstand is dat vooral rood/oranje gekleurde en blauwe vlinders geliefd zijn. (...) Lees verder »

25 maart 2013

Mooi Nederland : eerste stap naar goede natuurwet

Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, waaronder De Vlinderstichting, zijn positief over de natuurwetplannen van PvdA, D66 en GroenLinks. Hun initiatiefnota Mooi Nederland is een duidelijke breuk met het wetsvoorstel van voormalig staatssecretaris Bleker, die de bestaande natuurwetgeving wilde uithollen. Mooi Nederland biedt een basis om natuur goed te beschermen en te herstellen. (...) Lees verder »

24 maart 2013

Poelen voor libellen en amfibieën

Poelen met goede water- en oeverplantengroei, helder water en niet teveel vis zijn uitstekend voor libellen (foto: Kars Veling)De afgelopen twintig jaar zijn op veel plaatsen poelen aangelegd. Deze blijken veel gebruikt te worden door amfibieën en libellen, maar om geschikt te blijven is wel regelmatig beheer nodig. (...) Lees verder »

21 maart 2013

Komt de keizersmantel terug?

Mannetje keizersmantel (foto: Kars Veling)Sinds 1980 heeft de keizersmantel geen vaste populaties meer in Nederland, maar de laatste jaren worden er wel steeds meer gezien. Het lijkt erop dat ze zich ook weer voortplanten in ons land. (...) Lees verder »

18 maart 2013

Tellers, beschermers en beheerders

In Nederland zijn vele duizenden mensen als vrijwilliger actief in de natuur. Ze beheren, beschermen of tellen. Vaak is er nog weinig uitwisseling tussen deze vrijwilligers en dat is zonde. Door goede samenwerking kan veel meer natuurwinst worden bereikt.

17 maart 2013

Meer open zand voor kleine heivlinder

Albert legt uit waarom we hier zijn en wat we gaan doen (foto: Kars Veling)Op zaterdag 16 maart waren meer dan 100 geocachers naar Kootwijk gekomen voor de kleine heivlinder. Begeleid door tientallen vrijwilligers van Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting is er erg hard gewerkt. (...) Lees verder »

11 maart 2013

Geocachers aan de slag op Kootwijkerzand voor beschermde vlinder

Op zaterdag 16 maart gaan 135 mensen aan de slag voor vlinders op het Kootwijkerzand.Op zaterdag 16 maart gaan 135 mensen aan de slag voor vlinders op het Kootwijkerzand. Er worden werkzaamheden gedaan die de beschermde kleine heivlinder, die in dit gebied leeft, ten goede komen. Het werk wordt gedaan tijdens een CITO-evenement, georganiseerd door Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting. (...) Lees verder »

11 maart 2013

Hard gewerkt op spoorinsnijding Eys

Zaterdag 9 maart hebben meer dan 25 mensen hard gewerkt om struiken en opslag van de spoorinsnijding bij Eys te verwijderen. Hierdoor krijgen zeldzame planten en dieren weer meer kansen. De activiteit was in het kader van de campagne Groen en Doen. (...) Lees verder »

6 maart 2013

Vlinderstand 2013: hoe gaat het met onze vlinders?

Tijdens de Landelijke Dag werd de Vlinderstand 2013 gepresenteerd. In deze brochure beschrijven wij hoe het gaat met het gaat met onze vlinders. De gegevens hiervoor komen uit het Landelijk Meetnet Vlinders. (...) Lees verder »

4 maart 2013

Landelijke Vlinderdag: druk, stimulerend en gezellig

Titia Wolterbeek opent Landelijke Vlinderdag (foto: Joost UittenbogaardHet was buitengewoon druk in de Junushoff afgelopen zaterdag. Meer dan zeshonderd vlinderliefhebbers hadden zich verzameld voor de Landelijke Vlinderdag 2013. Het thema dit jaar was vlinders en libellen in de schijnwerper. (...) Lees verder »

4 maart 2013

Vlinderstand naar nieuw dieptepunt

Het groentje is een van de soorten die steeds minder voorkomen. Foto Henk Bosma.In 2012 is het aantal dagvlinders in Nederland opnieuw sterk afgenomen. Hiermee is de vlinderstand op het laagste niveau van de laatste tien jaar terechtgekomen. Ten opzichte van 1992 is deze afname ruim 60 procent. (...) Lees verder »

3 maart 2013

Wat is uw favoriete vlinder?

Groot avondrood (foto: Kars Veling)Vanaf nu tot eind april kan men stemmen voor de vlinder verkiezing van Vroege Vogels. Maar hoe bepaal je wat je favorieten zijn? Kies je de mooiste, de zeldzaamste, de boeiendste of spelen nog andere dingen een rol? (...) Lees verder »

28 februari 2013

Alarm voor nachtvlinders!

Taartdiagram voorlopige Rode Lijst nachtvlindersSlechts 35% van de Nederlandse nachtvlinders is momenteel niet bedreigd. Deze schokkende conclusie staat in de voorstudie voor een Rode Lijst, die is opgenomen in het boekje ‘Nachtvlinders belicht’, dat zaterdag 2 maart op de Landelijke Vlinderdag wordt gepresenteerd. (...) Lees verder »

27 februari 2013

Aan het werk op Miljoenenlijntje

Bij Eys ligt een prachtig stukje kalkgrasland op de spoorhelling. Hier gaan we aan het werk (foto: Kars Veling)Op zaterdag 9 maart zal er gewerkt worden aan het verhogen van de natuurwaarden op de spoorlijn van de ZLSM bij Eys. Iedereen is van harte welkom. (...) Lees verder »

22 februari 2013

Schitterende natuur miljoenenlijntje belicht

Er is heel veel mooie natuur te vinden langs de spoorlijn tussen Kerkrade en Schin op Geul. Van de schitterende koninginnenpage, orchideeën, sprinkhanen en bijzondere bijen tot het onopvallende maar zeldzame bruin dikkopje (een vlinder). (...) Lees verder »

14 februari 2013

Postcodeloterij steunt Idylle van De Vlinderstichting

Tijdens het Goed Geld Gala woensdag 13 februari, maakte de Nationale Postcode Loterij bekend dat ze het project ‘Idylle’ van De Vlinderstichting zal steunen. Door Idylle krijgen we een kleurrijker Nederland, waarin vlinders en bijen meer kansen krijgen. (...) Lees verder »

11 februari 2013

Oranjetipje is te vroeg

Niet scherp, maar wel overduidelijk een oranjetipje (fot: Willy Reijtenbagh)Begin februari een oranjetipje? Dat kan niet goed zijn en zeker niet met de kou en sneeuw van dit moment. Is de natuur in de war of is er iets anders aan de hand? (...) Lees verder »

7 februari 2013

Zoekkaart voorjaarsuilen te bestellen

In het kader van 'Nachtvlinders in de schijnwerper' is een zoekkaart voorjaarsuilen ontwikkeld. Alle donateurs hebben deze meegestuurd gekregen met het tijdschrift 'Vlinders', maar hij is ook te bestellen. (...) Lees verder »

7 februari 2013

Dvd 'Dagvlinders in Nederland en Vlaanderen' weer leverbaar

De dvd was een tijdje uitverkocht maar is nu weer verkrijgbaar. De verkoopprijs stond abusievelijk verkeerd vermeld in het tijdschrift Vlinders. De dvd kost voor donateurs € 10,- (bestelnr. 0602) en voor niet-donateurs € 12,50 (bestelnr. 0603). De prijs is inclusief verzendkosten. U kunt hem natuurlijk ook meenemen op zaterdag 2 maart a.s. op de Landelijke Dag, dan betaalt u als donateur maar € 6,-. (...) Lees verder »

7 februari 2013

Geocachers aan de slag in Kuinderbos voor beschermde libellen

Tijdens een CITO-Event wordt er gewerkt aan leefgebied voor vlinders en libellenOp zaterdag 16 februari gaan veertig mensen aan de slag voor libellen in het Kuiderbos. Er worden werkzaamheden gedaan die beschermde libellen, die in dit gebied leven, ten goede komen. Het werk wordt gedaan tijdens een CITO-evenement, georganiseerd door Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting. (...) Lees verder »

7 februari 2013

Stropen!

In winter en voorjaar is stropen de manier om nachtvlinders te zien te krijgen. Door een heerlijk zoet en vaak alcoholisch mengsel op bomen te smeren lok je de vlinders en kun je ze bekijken en op naam brengen. Hier een recept. (...) Lees verder »

31 januari 2013

Vorst weg, nachtvlinders terug

Kleine voorjaarsspanner (foto: Bob van de Dijk)De nachttemperaturen liggen weer boven het vriespunt. Dit zie je direct terug in de activiteit van de nachtvlinders. De afgelopen dagen zijn er al weer soorten gemeld via Telmee en Waarneming. (...) Lees verder »

30 januari 2013

Ook aandacht voor vlinders in derde nieuwsbrief exoten

Een van de exoten, tijgerblauwtje (foto: Kars Veling)Zojuist is de derde nieuwsbrief exoten verschenen. De nieuwsbrief is een product van de samenwerking van de PGO’s, de KNNV, Sportvisserij Nederland, Waarneming.nl en de Gegevensautoriteit Natuur. (...) Lees verder »

22 januari 2013

Philips Drachten en De Vlinderstichting werken samen

Philips Drachten zal in samenwerking met De Vlinderstichtng de biodiversiteit op het terrein vergrotenPhilips in Drachten is in het begin van 2011 gestart met het Green Site Drachten project om van Drachten de groenste Philips site te maken. Dit krijgt in 2013 onder meer vorm door het terrein beter te maken voor vlinders, in samenwerking met De Vlinderstichting. (...) Lees verder »

21 januari 2013

Overlast van kleine vossen

Overwinterende kleine vos onder boekenplank in een koud blijvende kamer (foto: Kars Veling)De kou heeft echt haar intrede gedaan en dat betekent dat er veel meer telefoontjes bij De Vlinderstichting binnen komen van mensen die vlinders in huis hebben die actief worden. Wat moeten ze ermee? (...) Lees verder »

14 januari 2013

Soorten verdienen geen Zwarte Piet

Een soort als de veldparelmoervlinder komt niet vanzelf terug bij de juiste milieucondities. Foto: Kars VelingVlak bedreigde soorten niet uit maar benut ze als graadmeters

Door Michiel Wallis de Vries
Buitengewoon hoogleraar Ecologie en Bescherming van Insecten aan Wageningen University en senior projectleider bij De Vlinderstichting (...) Lees verder »

11 januari 2013

Vroege vlinders

De kleine voorjaarsspanner wordt al regelmatig gemeld (foto: Bob van de Dijk)Door de hoge temperaturen is de natuur er vroeg bij, dat zal u niet zijn ontgaan. Allerlei planten staan in bloei en padden komen uit hun winterslaap. Ook bij de vlinders blijken er een aantal heel vroeg bij te zijn. (...) Lees verder »

11 januari 2013

Hoop voor donker pimpernelblauwtje

Het gaat niet zo goed met het donker pimpernelblauwtje in Nederland. We hebben maar een populatie op een wegberm, en in de afgelopen zomer zijn de aantallen flink gekelderd. Als er niets gebeurt, zullen we deze soort verliezen. Maar er is hoop. (...) Lees verder »

7 januari 2013

Exotisch egaal kijkgaatje op nieuwjaarsdag

Het egaal kijkgaatje is net iets groter dan 1 cm (foto: Kars Veling)Op nieuwjaarsdag is in Culemborg binnenshuis een micro nachtvlinder aangetroffen. Het bleek te gaan om een exoot met de fraaie naam egaal kijkgaatje. Deze micro nachtvlinder hoort niet in ons land thuis, maar komt mee met plantmateriaal uit het buitenland. (...) Lees verder »

4 januari 2013

19 januari 2013: puzzeldag vlinders en libellen

Heel toevallig worden ze ook wel puzzeldikkopjes genoemdOp zaterdag 19 januari worden vlinderaars en libellenliefhebbers bij De Vlinderstichting verwacht om hun ongedetermineerde foto’s op naam te brengen. Ook als u zelf geen foto’s hebt maar wel mee wilt kijken en zoeken bent u van harte welkom. (...) Lees verder »

2 januari 2013

Eerste waarneming overwinterende grote vos ooit!

Grote vos werd veel gezien vorig voorjaar (foto: Kars Veling)Tijdens zoeken naar overwinterende vleermuizen is in Zuid-Kennemerland een grote vos aangetroffen. Dit is de eerste melding van zo’n overwintering ooit. Het lijkt dat de grote vos zich weer in ons land gaat vestigen. (...) Lees verder »

31 december 2012

Dagvlinders 2012

Het oranjetipje was dit voorjaar 'precies op tijd' (foto: Kars Veling)Het vlinderseizoen begon erg goed met een warme maartmaand waarin veel vlinders werden gezien. Vanaf april echter was het over met de warmte en was er maar mondjesmaat goed vlinderweer. Pas in augustus en september werd het weer wat beter. (...) Lees verder »

27 december 2012

Nachtvlinders 2012

De bleke daguil in Nijkerk (foto: Willem Oosterhof)Terugkijkend op het afgelopen jaar was het maar matig voor nachtvlinders. Behalve in maart, toen het opvallend warm was, waren er het hele jaar minder nachtvlinders aanwezig dan in de afgelopen jaren. Wel waren er weer een aantal bijzondere ontdekkingen. (...) Lees verder »

20 december 2012

Opmerkelijke decemberwaarnemingen

Deze rups van de atalanta zat, zoals het hoort, in september op zijn waardplant (foto: Kars Veling)Er zijn uit december nog een aantal meldingen van dagvlinders. Het gaat hierbij veelal om vlinders die binnenshuis worden aangetroffen, maar toch ook nog echt buiten aanwezige. Op zonnige momenten, ook al is het niet warm, zijn ze nog actief. (...) Lees verder »

10 december 2012

Fotowedstrijd nachtvlinders: inzenden tot 1 januari!

Er zijn al veel schitterende nachtvlinderfoto’s binnen gekomen en de jury zal een moeilijke taak krijgen om daar de winnaars uit te halen, maar u kunt het ze nog moeilijker maken door ook uw mooiste nachtvlinderfoto’s in te zenden. (...) Lees verder »

10 december 2012

Vlinders van Duin en Dijk

Zaterdag 8 december, op de Noord-Hollandse Natuurdag, is het eerste exemplaar van de vlinderatlas van Noord-Holland uitgereikt aan de gedeputeerde Bond. Deze uitgave van Landschap Noord-Holland en De Vlinderstichting, is vooral het werk van Klaas Kaag van de Vlinderwerkgroep Den Helder. (...) Lees verder »

6 december 2012

Weinig vlinders in 2012, maar een rampjaar?

De heivlinder lijkt in 2012 redelijk te hebben gevlogen (foto: Kars Veling)Het afgelopen jaar zijn er veel minder vlinders geteld dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Met name in juli, normaal de topmaand voor vlinders, vielen de aantallen tegen. Maar was 2012 een slecht jaar voor de vlinders? (...) Lees verder »

4 december 2012

Matig jaar pimpernelblauwtjes, maar wel op meer plekken.

Pimpernelblauwtje in avondlicht (foto: Paul Kreijger)De zomer van 2012 was niet geweldig voor veel vlindersoorten, ook niet voor de pimpernelblauwtjes. De aantallen vlinders in de Moerputten bij Den Bosch lagen weliswaar iets hoger dan in 2011, maar nog steeds ruim minder dan de jaren daarvoor. (...) Lees verder »

3 december 2012

Inzending fotowedstrijd nachtvlinders verlengd

Aangezien het tijdschrift ‘Vlinders’ door brand bij de drukker bijna een maand later bij onze donateurs in de bus lag willen we de inzendingstermijn voor de foto- en filmwedstrijd Nachtvlinders twee weken verlengen tot 1 januari 2013. (...) Lees verder »

26 november 2012

Keizersmantel lijkt terug te komen

Mannetje keizersmantel, te herkennen aan de zwarte geurstrepen (foto: Kars Veling)De keizersmantel is sinds ongeveer 1980 verdwenen uit Nederland. Sinds die tijd komen nog wel regelmatig zwervers ons land binnen. Inmiddels zijn er echter zoveel meldingen, en ook jaren achtereen uit eenzelfde omgeving, dat voortplanting erg waarschijnlijk is. (...) Lees verder »

26 november 2012

Late kleine parelmoervlinder

De kleine parelmoervlinder met bewijs op 22 november 2012 (foto: Piet van Nieuwenhoven)Piet van Nieuwenhoven zag en fotografeerde op 22 november nog een kleine parelmoervlinder in Ospel. Dat is een erg laat exemplaar. (...) Lees verder »

23 november 2012

Vlinderatlas Noord-Holland komt eraan

Op 8 december, op de Noord-Hollandse Natuurdag, wordt de vlinderatlas van Noord-Holland, `De Vlinders van Duin en Dijk, de dagvlinders van Noord-Holland 2000-2009`, gepresenteerd. Vanaf 10 december is hij te bestellen bij Landschap Noord-Holland. (...) Lees verder »

22 november 2012

Kou goed voor vlinders, warmte slecht

Dagpauwogen kruipen voor de winter ook wel in schuurtjes en huizen (foto: Kars Veling)De meeste vlinders overwinteren als ei, rups of pop. Enkele soorten overleven deze koude periode als vlinder. Twee van die soorten komen regelmatig binnenshuis en die kun je dus nu vinden op zolder of achter een boekenkast. (...) Lees verder »

22 november 2012

Gloednieuwe app 'libellen' voor Windows 8

De app Libellen van Nederland is ontwikkeld voor Windows 8Onlangs lanceerde Microsoft het nieuwe Windows 8. De Vlinderstichting heeft in samenwerking met Zilverstede nu al een mooie app ontwikkeld: Libellen van Nederland. Deze app geeft een overzicht van alle libellen die in Nederland voorkomen. Middels prachtige foto's en uitgebreide informatie kunt u kennis maken met de verschillende soorten libellen en families die Nederland rijk is.
(...) Lees verder »

21 november 2012

Novembernummer 'Vlinders' vertraagd

Tijdschrift VlindersAls gevolg van een brand bij de drukkerij, wordt het novembernummer van het tijdschrift Vlinders later bezorgd dan gebruikelijk. Naar verwachting valt het nummer omstreeks 30 november op de mat.
(...) Lees verder »

19 november 2012

Ook in de winter vlinderen

De wachtervlinder, te herkennen aan de 2 satelietvlekjes naast de niervlek (foto: Kars Veling)Hoewel de meeste vlinders nu als ei, rups, pop of vlinder in overwintering zijn, zijn er ook die actief blijven zolang het niet al te hard vriest. Zwartvlekwinteruil en wachtervlinder zijn er twee van. (...) Lees verder »

14 november 2012

Tijgerblauwtje en geraniumblauwtje gezien in 2012

Het geraniumblauwtje uit Maastricht (foto: Cees Pols)Ook in 2012 zijn de twee exotische blauwtjes, tijgerblauwtje en geraniumblauwtje weer gezien in Nederland. Bijna jaarlijks zijn er wel meldingen, maar vestiging is nog niet aan de orde. Waarschijnlijk worden ze ingevoerd met planten, groenten of fruit.
(...) Lees verder »

9 november 2012

Vleugelloze vlinders in de winter

Vrouwtje van kleine wintervlinder (foto: Kars Veling)Het lijkt niet te rijmen met het beeld dat we hebben van vlinders. Vlinders zijn zomerdieren en het meest opvallend zijn de prachtig gekleurde vleugels. Toch zijn er vanaf half november vlinders actief waarvan de vrouwtjes geen vleugels hebben: wintervlinders.
(...) Lees verder »

8 november 2012

Slecht jaar veenbesblauwtje

Het uiterst zeldzame veenbesblauwtje (foto: Henk Bosma)Het veenbesblauwtje is een uiterst zeldzame dagvlinder. Hij komt alleen nog voor in een gebied in Drenthe en in een veentje in Groningen. Dit jaar waren er erg weinig vlinders aanwezig op deze laatste vliegplaatsen. (...) Lees verder »

5 november 2012

Nog wel 10 soorten dagvlinders in november

Klein geaderd witje in november, zelfs met vorst (foto: Kars Veling)In de winter zijn dagvlinders als ei, rups of pop aanwezig en een paar soorten brengen als vlinder de winter door. Toch zijn er in november nog zeker 10 soorten aan te treffen als het een beetje zonnig weer is. (...) Lees verder »

29 oktober 2012

Vlinders op stinkzwam?

De bosbesuil, met de roltong zuigend aan de kop van de stinkzwam (foto: Hetty Soetekouw)Er waren veel paddenstoelen dit najaar en ook de grote stinkzwam was algemeen. Deze paddenstoel blijkt ook te worden gebruikt door vlinders, die trouwens wel meer apart voedsel blijken te nuttigen. (...) Lees verder »

25 oktober 2012

Op zoek naar rupsen van kleine heivlinder

Het Kootwijkerzand, leefgebied van heivlinder en kleine heivlinder (foto: Albert Vliegenthart)Kleine heivlinder is een van de zeldzaamste dagvlinders van Nederland en komt alleen voor op het Kootwijkerzand. Het is van belang te weten welke eisen de vlinder stelt aan haar leefgebied. Daarom is er op zoek gegaan naar rupsen. (...) Lees verder »

18 oktober 2012

Vlindertrek: 1000 meter hoogte, 50km/uur

De distelvlinder is een trekvlinder die in het najaar naar het zuiden vliegt. Nakomelingen van deze trekkers komen in het voorjaar vanuit Afrika onze kant op. Wetenschappers hebben nauwkeurig gekeken naar de distelvlindertrek in 2009, een echt topjaar voor deze soort. (...) Lees verder »

10 oktober 2012

Tweede exotennieuwsbrief is uit

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor exoten in de Nederlandse natuur. Sommige exoten kunnen schadelijk zijn omdat ze inheemse planten of dieren verdringen. In deze tweede nieuwsbrief 'Kijk op exoten' allerlei nieuws en wetenswaardigeden (...) Lees verder »

8 oktober 2012

Herfstuilen in uw tuin

De vatriabele herfstuil is er van lichtbruin tot bijna zwart (foto: Kars Veling)In oktober zijn de herfstuilen actief. Op niet te koude nachten zijn diverse soorten te zien op licht of op zoetigheid zoals bloeiende planten, rottend fruit of speciale stroop die op bomen wordt gesmeerd. (...) Lees verder »

2 oktober 2012

Slecht jaar donker pimpernelblauwtje

Sinds 2002 is het donker pimpernelblauwtje bekend uit het Roerdal. Sinds die tijd wordt de soort hier op de voet gevolgd. Het afgelopen jaar was deze zeldzame vlinder maar erg weinig aanwezig en dat baart ons zorgen. (...) Lees verder »

1 oktober 2012

Prachtige rupsenkoppen!

Op de Facebookpagina van De Vlinderstichting is een prachtige serie foto's gedeeld met daarop rupsen. Het zijn niet zomaar rupsen, maar het gaat om schitterende exemplaren met (nep)ogen. (...) Lees verder »

29 september 2012

Zeer zeldzame uil in het Gooi

De gele granietuil uit Hilversum (foto Miranda van Rijn)In Hilversum is de zeer zeldzame gele granietuil gezien en gefotografeerd. Dit is een bijzonderheid, want de laatste melding was al weer zes jaar geleden. Toen werd deze pure Gooibewoner in Laren aangetroffen. (...) Lees verder »

25 september 2012

Mathilde Groenendijk neemt afscheid

Mathilde bij haar afscheid (foto: Kars Veling)Maandag 24 september was de laatste werkdag van Mathilde Groenendijk bij De Vlinderstichting. Aan het eind van de middag namen de medewerkers afscheid van haar. (...) Lees verder »

14 september 2012

Zeldzame roodstreepspanner gezien

Een roodstreepspanner (foto: T. van Woerden)Op waarneming.nl stond een heel leuke waarneming van de roodstreepspanner. Dit is een zeldzame trekvlinder die maar weinig in Nederland wordt gezien. (...) Lees verder »

12 september 2012

Aan de slag voor vlinders in de natuur!

Geocaching is in opkomst. Op zoek naar een ‘cache’: een schat die ergens verborgen ligt en met GPS gevonden kan worden. Vaak liggen de caches in prachtige natuurgebieden. et project ‘geocaching voor vlinders en libellen’ beoogt zoveel mogelijk CITO Event Caches te organiseren, waarbij vlinders en libellen een handje geholpen worden. De eerste CITO's zijn gepubliceerd op www.geocaching.com (...) Lees verder »

3 september 2012

Het is uilentijd

Gamma-uil op vlinderstruik (foto: Kars Veling)September is een prima tijd om uilen te kijken. We hebben het nu niet over de vogels, maar over de nachtvlinders. De gamma-uil is ook gewoon overdag te zien, voor de koperuil moet je in de avond op pad. (...) Lees verder »

30 augustus 2012

Massale trek atalanta

Atalanta drinkend op ijzerhard (foto: Henk Bosma)De laatste weken werd de atalanta steeds talrijker. Op bloeiende planten werden tientallen tot zelfs honderden gezien. Op 29 augustus werd er ook op veel plaatsen in het land, soms massale, trek van atalanta gezien. (...) Lees verder »

27 augustus 2012

Honderden atalanta's

Een aantal van de 600 atalanta's (foto: Marco van der Lee)De atalanta is al weer een paar weken regelmatig aanwezig in tuinen en andere plekken met bloeiende planten. De afgelopen dagen nemen de aantallen van deze trekvlinder plaatselijk sterk toe, tot soms wel 600 bij elkaar. (...) Lees verder »

27 augustus 2012

Klein koolwitje alweer winnaar op het Pieterpad

Klein koolwitje op etappe 23 (van Dalerveen naar Dalen) Foto: Taetske Dekker)Het klein koolwitje was dit weekeinde weer de vlinder die de wandelaars op het Pieterpad het meest zagen. Op het pad tussen Pieterburen en de Sint Pietersberg werd zaterdag en zondag voor de vijfde en laatste maal het vlinderwandelweekend gehouden. (...) Lees verder »

16 augustus 2012

Huismoeders en weeskinderen

De huismoeder: ook gek op de stroop (foto: Kars Veling)De nazomer is de ideale tijd voor grotere nachtvlinders, zoals huismoeder en rood weeskind. Huismoeders zie je vaak op de vlinderstruik, voor weeskinderen moet je wat extra inspanning verrichten. Deze lok je prima aan met stroop. (...) Lees verder »

8 augustus 2012

Nu op pad voor heidevlinders

De heivlinder is nu te zienDe hei komt volop in bloei en dat lokt veel vlinders aan. Het is de tijd dat ook de typische soorten van de heide gaan vliegen. De komende weken zijn heivlinder, kleine heivlinder en kommavlinder op hun top. (...) Lees verder »

5 augustus 2012

Recordaantal tellers tijdens tuinvlindertelling

Ook in 2012 werd de kleine vos het meest geteld tijdens de tuinvlindertellingAfgelopen weekend hield De Vlinderstichting voor de vierde keer de jaarlijkse tuinvlindertelling. Nog nooit eerder werd er in zoveel tuinen geteld. Inmiddels zijn er ruim 1800 tellingen binnen en er wordt nog steeds doorgegeven. De kleine vos werd het meest geteld, gevolgd door de dagpauwoog en de atalanta. Alle resultaten staan op www.vlindermee.nl.
(...) Lees verder »

2 augustus 2012

Nieuwe dagvlinder in Den Helder

Tijdens de reguliere dagvlindertelling in de Schooten, ontdekte vlinderteller Klaas Kaag een vrouwtje van de eikenpage. Deze strikt aan eiken gebonden vlinder was nog niet bekend uit Den Helder. (...) Lees verder »

1 augustus 2012

Spiegeldikkopje extra onder druk

Het spiegeldikkopje komt nog maar erg weinig voor in Nederland. Er zijn nog een paar plekken waar deze prachtige vlinder nog goed te vinden is, maar vlinderliefhebbers en -fotografen vormen daar nog een extra bedreiging. (...) Lees verder »

27 juli 2012

Dagpauwogen op de vlinderstruik!

Zal de dagpauwoog dit jaar het meest geteld worden? (foto: Wanny Schelling)In iedere straat zie je ze wel staan in verschillende tuinen: de vlinderstruik, ook wel buddleia genoemd. En eindelijk zitten er weer vlinders op de buddleia, waarbij de dagpauwoog een van de talrijkste is. Vermoedelijk wordt volgende week de piek bereikt. Net op tijd voor de tuinvlindertelling op 4 en 5 augustus. Gaat de dagpauwoog de winnaar van 2012 worden?
(...) Lees verder »

25 juli 2012

Citroenvlinders tellen

De citroenvlinder was de laatste jaren weinig te zien, maar 2012 kijkt een goed jaar te worden.Nu de zon staat de branden aan een blauwe hemel vliegen er ineens citroenvlinders rond. Dat zijn we niet meer gewend van de laatste jaren. In het voorjaar vliegen er nog wel eens wat citroenvlinders, maar in de zomer worden er de laatste jaren maar weinig gemeld. Het Landelijk Meetnet Vlinders geeft meer duidelijkheid. (...) Lees verder »

17 juli 2012

Zeer zeldzame varenuil duikt weer op

De varenuil uit het Vijlenerbos (foto: Marcel Prick)De varenuil is een zeer zeldzame soort in Nederland, die slechts een enkele maal is waargenomen, de laatste 30 jaar maar twee keer. In de Vijlenerbossen in Zuid-Limburg is er nu weer een aangetroffen tijdens een lichtvangst. (...) Lees verder »

17 juli 2012

Neem stroop mee op vakantie!

Een Zuid-Europees weeskind, Catocala optata (foto: Kars Veling)Als u nachtvlinders wilt zien als u op vakantie gaat kunt u ’s morgens het sanitair op de camping controleren. Maar ook het smeren van stroop op een of meer bomen kan veel mooie nachtvlinders aanlokken, die zich goed laten bekijken. (...) Lees verder »

16 juli 2012

Nieuwsbrief exoten

De afgelopen jaren verschijnen er allerlei dieren en planten uit verre oorden. Sommige daarvan vestigen zich hier en een aantal zijn zelfs een bedreiging voor de inheemse flora en fauna. (...) Lees verder »

13 juli 2012

Vrijwilligers en studenten gevraagd

Van 26 tot en met 28 juli gaan we aan de slag in de rietmoerassen in de “Rottige Meente”.De Vlinderstichting is op zoek naar mensen die in Friesland willen helpen bij het inventariseren van eitjes, vlinders en voedselplanten. Inclusief een training, vervoer vanuit Wageningen en eten en drinken. (...) Lees verder »

10 juli 2012

Felgekleurde fossiele nachtvlinders ontdekt

Nachtvlinders hebben bij een breder publiek het imago saai gekleurd te zijn. Onzin! Er bestaan ook een heleboel prachtig gekleurde soorten. Zeker als we ver, ver terug gaan in de tijd. (...) Lees verder »

28 juni 2012

Weinig vlinders

Het weer werkt al niet echt mee als je vlinders wilt kijken, maar als de zon dan schijnt zie je ook nog eens weinig vlinders. Maar dat is toch elk jaar zo? Ja en nee. (...) Lees verder »

26 juni 2012

Zoek mee naar de grote parelmoervlinder op Texel

De witte vlekken op groene ondergrond onderscheiden de grote parelmoervlinder (foto) van de duinparelmoervlinder.Het wordt weer tijd voor de grote parelmoervlinder. In het kader van de Actie 10 voor 12 besteden we aparte aandacht aan deze soort.
Het gaat vooral in de duinen niet zo goed met deze fraaie vlinder, die langs de kust alleen nog op een paar Waddeneilanden voorkomt. (...) Lees verder »

25 juni 2012

Karakteristieke vlinders en libellen zoeken

Het groentje is een van de karakteristieke soorten op de website.Veel mensen gaan regelmatig op pad om vlinders en libellen te kijken. De waarnemingen worden doorgegeven aan De Vlinderstichting. Zo krijgen we een goed beeld van waar welke vlinders voorkomen. (...) Lees verder »

23 juni 2012

Toch veel vlinders tijdens nachtvlindernacht

De gestippelde houtvlinder: een van de 70 soorten in Wageningen (foto: Maarten Immerzeel)Ondanks de slechte weersvooruitzichten kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde Nationale NachtvlinderNacht. Op meer dan 100 locaties hebben mensen vanaf een uur of elf genoten van flink wat nachtvlinders. Meestal ging het om (vele) tientallen vlinders. (...) Lees verder »

13 juni 2012

9e Europese Nachtvlindernacht

Bonte worteluil (Agrotis vestigialis). Foto: Marian Schut.De welbekende Nationale Nachtvlindernacht (dit jaar op 22 juni) heeft ook een Europese tegenhanger, namelijk de European Moth Nights. Meervoud inderdaad, want men verzamelt waarnemingen gedurende een lang weekend, dit jaar van 14 tot 18 juni. (...) Lees verder »

12 juni 2012

Nationale Nachtvlindernacht op 22 juni

Op 22 juni is het voor de achtste keer Nationale NachtvlindernachtOp vrijdag 22 juni wordt voor de achtste keer de Nationale Nachtvlindernacht gehouden met nachtvlinderexcursies in het hele land. Organiseert u een excursie tijdens de Nachtvlindernacht, dan kunt u die als u dat nog niet hebt gedaan, aanmelden op de website van de Nachtvlindernacht. (...) Lees verder »

8 juni 2012

Bleke daguil (Heliothis nubigera) gesignaleerd!

De bleke daguil die door Willem Oosterhof werd waargenomen in Nijkerk.Anderhalve week geleden is door Willem Oosterhof een zeer bijzondere nachtvlinder waargenomen en gefotografeerd: de bleke daguil (Heliothis nubigera). (...) Lees verder »

4 juni 2012

Bruin zandoogjes beginnen te vliegen

Het bruin zandoogje is al vele jaren de meest getelde vlinder in het Landelijk Meetnet Vlinders. De soort komt lang niet overal voor, maar kan plaatselijk wel met veel bij elkaar worden gezien. De eersten zijn inmiddels tevoorschijn gekomen. (...) Lees verder »

30 mei 2012

Vlinderkamp in Hongarije voor studenten, jongeren en enthousiastelingen

Nog geen vakantie gepland? Van 26 juli tot 1 augustus kun je meedoen aan een vlinderkamp in Hongarije, voor de tweede keer georganiseerd door de Hungarian Natural Heritage Trust. Dit keer is de aandacht vooral gericht op de grote blauwtjes. (...) Lees verder »

22 mei 2012

Tweede ronde vlinderlente

De bruin blauwtjes komen weer uit de pop.Na het prachtige begin van de lente in maart viel het voor de vlinderaars niet mee in april en mei. De kou en regen maakten het er niet makkelijker op om vlinders te zien, al leken de vlinders er zelf niet zo heel veel last van te hebben. Maar inmiddels krijgen de lentevlinders nu toch nog een herkansing. (...) Lees verder »

15 mei 2012

Oranjetipje: net zo veel als vorig jaar, maar wel twee weken later

Evenveel, maar wel later: oranjetipje (foto: Chris van Swaay)Oranjetipjes zijn onze lentebodes bij uitstek. Maar dit jaar moesten ze het doen met weinig lenteachtig weer. Veel vlinderaars maakten zich dan ook zorgen: wat gaat dit betekenen voor onze oranjetipjes. (...) Lees verder »

10 mei 2012

Vacature: veldwerker

De Vlinderstichting zoekt zo spoedig mogelijk een veldwerker voor vier dagen per week tot 1 oktober 2012.

Er zijn inmiddels voldoende sollicitaties binnengekomen. Er kan dus niet meer worden gereageerd op deze vacature.
(...) Lees verder »

10 mei 2012

Wat is de beste vlinderstruik?

DistelvlinderDe afgelopen koude februarimaand heeft heel wat Buddleja’s het leven gekost. Daar moeten nieuwe voor in de plaats komen. De Vlinderstichting heeft de eerste voorlopige resultaten van de tellingen bij Bomenland Schiphorst, waar de Nederlandse plantencollectie van Buddleja zich bevindt. (...) Lees verder »

9 mei 2012

Tauvlinder of keizersmantel?

Een mannetje tauvlinder. Vliegend vallen de zwarte stippen niet erg op en lijkt het op een grote oranje dagvlinder (foto: Roos Klok)Elk voorjaar is het weer raak. Dan worden er eind april, begin mei keizersmantels, grote vossen en grote parelmoervlinders gemeld uit de bossen van de Veluwe, het Rijk van Nijmegen en Zuid-Limburg. De waarnemers worden misleid. (...) Lees verder »

8 mei 2012

Geef je moeder vlinders cadeau!

Zondag 13 mei is het Moederdag. Verras je moeder op deze dag met een mooi vlindercadeau! (...) Lees verder »

4 mei 2012

Distelvlindergolf(je)

Distelvlinders komen vanuit het zuiden richting NederlandHet was aan de auto's te zien afgelopen weekend: woestijnzand. Met de warme lucht die ons een prachtige Koninginnedag bezorgde was ook Saharazand meegekomen. Die warme lucht kwam dus van ver. En hij bracht ook nog een vlindercadeautje mee: distelvlinders. Niet zoveel als in 2009, maar toch genoeg om opgemerkt te worden. (...) Lees verder »

26 april 2012

Vlinderstichting krijgt Keurmerk Goede Doelen

Met gepaste trots kunnen wij u mededelen dat De Vlinderstichting het Keurmerk Goede Doelen heeft verworven. (...) Lees verder »

20 april 2012

Eikenhakhoutbrigade wint vrijwilligersprijs

Eikenhakhoutbeheer is goed voor vlinders, waaronder de kleine ijsovgelvlinderHet afgelopen winterseizoen hebben vele vrijwilligers ruim 50.000 uur geïnvesteerd in natuur en landschap in Overijssel. Om de vrijwilligers voor deze enorme prestatie te bedanken, verzorgde Landschap Overijssel op donderdag 19 april 2012 de traditionele 'Kapavond'. (...) Lees verder »

13 april 2012

Veel nieuwtjes via Twitter en Facebook

Twitterpagina de VlinderstichtingMensen die geïnteresseerd zijn in berichten over vlinders en libellen kijken regelmatig de nieuwsrubriek op de site van De Vlinderstichting. Ook kunnen ze zich abonneren op de Nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Via de sociale media worden nog veel meer berichten de wereld in gestuurd. (...) Lees verder »

11 april 2012

Enige Nederlandse populatie zwartvlekspikkelspanner in Rotterdam

Zwartvlekspikkelspanner (foto: Cora de Groot)Persbericht Bureau Stadsnatuur Rotterdam: eind maart ving nachtvlinderaar Cora de Groot in haar Rotterdamse achtertuin voor de vierde maal in zes jaar Zwartvlekspikkelspanners. Tot op heden is dit de enige plek in Nederland waar deze soort meer dan eens is waargenomen. (...) Lees verder »

6 april 2012

Zeldzame soorten en stikstof plaatsen beheerder in spagaat

Parende Veldparelmoervlinders (foto: Wim Dimmers)Kalkgraslanden in Zuid-Limburg worden begraasd om de typische planten- en insectensoorten te behouden. Er is echter steeds intensievere begrazing nodig door de verhoogde aanvoer van stikstof via de lucht als gevolg van industrie en landbouw. Onderzoek toont aan dat dit intensievere beheer een keerzijde heeft. Rupsen van de zeldzame Veldparelmoervlinder worden massaal opgegeten door de grazende schapen. Deze negatieve effecten van te intensieve begrazing treden waarschijnlijk ook voor andere bijzondere insectensoorten op. (...) Lees verder »

2 april 2012

Oranjetipjes zijn er al

De mannetjes zijn opvallend met hun oranje vleugelpunt (foto: Kars Veling)Verspreid over Nederland worden al zeer regelmatig oranjetipjes gemeld. Deze opvallende voorjaarsvlinder vliegt steeds vroeger in het jaar en zeker door de hoge temperatuur in maart lijkt hij op een record af te stevenen. (...) Lees verder »

29 maart 2012

Vroegste groentje ooit

Het vroegste groentje ooit (Hatertse Vennen) (foto: Jan Hartog)Dinsdag 27 maart is er een groentje gezien in de Hatertse Vennen. Dit is de vroegste betrouwbare waarneming ooit. Het groentje is een bewoner van randen van heideterreinen en open bossen, die vooral vliegt in mei. (...) Lees verder »

29 maart 2012

Populatie zwartvlekspikkelspanner (Menophra abruptaria)

In de tuin van Cora de Groot in Rotterdam wordt af en toe een exemplaar gezien van de zwartvlekspikkelspanner (Menophra abruptaria). (...) Lees verder »

26 maart 2012

Rupsen veldparelmoer op nieuwe locatie

Het opvallende spinsel van de rupsennesten is duidelijk herkenbaar (foto: Michiel Wallis de Vries)Vorig jaar is de veldparelmoervlinder op veel plaatsen in zuidelijk Limburg gezien. We zijn erg benieuwd of de soort zich ook op deze nieuwe locaties heeft voortgeplant. Daarom wordt er nu gezocht naar rupsennesten. (...) Lees verder »

26 maart 2012

Honderden vlinders door warme weer

Kleine vos, hier op maagdenpalm (foto: Kars Veling)Het vlindervoorjaar is nu echt losgebarsten. Dagelijks worden, met dit zonnige weer, vele tientallen tot honderden vlinders gemeld. De kleine vos is een van de meest algemene soorten, maar ook de popoverwinteraars vliegen al. (...) Lees verder »

16 maart 2012

Gratis download vlinderrapport

De zuidelijke koninginnenpage is een van de soorten die worden besproken (foto: Kars Veling)Het tijdschrift Nature Conservation heeft het artikel: ‘Dos and Don’ts for butterflies of the Habitats Directive of the European Union’ gepubliceerd. Het is een open access article en kan als pdf worden gedownload. (...) Lees verder »

14 maart 2012

Steenwijk herstelt schade sleedoornpage

Sleedoornstruweel in Steenwijk voor de grootschalige renovatie (foto: Kars Veling)Vorige winter werd in Steenwijk, bij vergissing, in het belangrijkste deel van het vlieggebied van de sleedoornpage, vrijwel alle sleedoorn verwijderd. Het leek rampzalig, maar dankzij adequate actie van de gemeente is deze winter een record aantal eitjes gevonden. (...) Lees verder »

13 maart 2012

Organiseer een excursie in de Nationale Nachtvlindernacht

De zwarte-c-uil (Xestia c-nigrum) werd het meest gezien tijdens de Nationale Nachtvlindernacht 2011 Foto: Marian Schut.Op vrijdag 22 juni 2012 worden in het hele land nachtvlinderexcursies gehouden in het kader van de Nationale Nachtvlindernacht. Organiseert u een excursie, dan kunt u die aanmelden op de website van de Nachtvlindernacht. (...) Lees verder »

13 maart 2012

Overzicht trekvlinders 2011

Van de gamma-uil (Autographa gamma) zijn in 2011 meer dan 6000 exemplaren gemeld.Elk jaar worden in Nederland weer een heel aantal soorten trekvlinders waargenomen. Via dit berichtje willen we u een overzicht geven van de soorten en de aantallen die in 2011 gemeld zijn. (...) Lees verder »

5 maart 2012

Citroenvlinder uit winterslaap

Een zonnend citroenvlindermannetje op dode bladeren (foto: Kars Veling)Na de kleine vos, die vorige week flink werd waargenomen, is nu ook de citroenvlinder ontwaakt uit de winterslaap. Er zijn al tientallen vlinders gemeld en de komende weken is deze opvallende, felgele dagvlinder nog veel meer te verwachten. (...) Lees verder »

28 februari 2012

Nachtvlinders 2011: toppers en dippers

De phegeavlinder (Amata phegea) is een van de soorten die het in 2011 uitzonderlijk goed deden. Foto: John Arntz.Zo aan het eind van februari zijn de meeste waarnemingen van het afgelopen jaar wel binnen. Tijd om een korte balans op te maken van soorten die het in 2011 goed deden, en van soorten die in 2011 juist min of meer slecht hebben gepresteerd. (...) Lees verder »

28 februari 2012

Congres: Toekomst van vlinders in Europa

Van 29 tot en met 31 maart wordt het derde internationale congres: ‘Future of Butterflies in Europe’ gehouden in Wageningen. Het congres, met sprekers uit meer dan 20 landen, wordt georganiseerd door De Vlinderstichting. (...) Lees verder »

27 februari 2012

Kleine voorjaarsspanner veel gemeld

De kleine voorjaarsspanner (foto: Kars Veling)Vanaf 1 januari zijn al driehonderd waarnemingen doorgegeven van de kleine voorjaarsspanner. Veelal gaat het om één of enkele exemplaren, maar er worden er ook tientallen gemeld, tot zelfs 70 vlinders. (...) Lees verder »

27 februari 2012

Kleine vos is los!

Kleine vos op winterheide (foto: Kars Veling)Tijdens de zonnige dagen in de afgelopen week zijn de eerste dagvlinders actief geworden. Zo werden meer dan twintig kleine vossen gemeld, vooral uit het westen van het land. Je moet ze nu zoeken op plaatsen waar bloeiende planten staan. (...) Lees verder »

23 februari 2012

Zoektocht naar ottersporen levert sleedoornpage op

Intensief worden de sleedoornstruiken afgezocht (foto: Kim Huskens)Tijdens een zoekactie naar ottersporen langs het Veluwemeer werd deze winter een onbekende populatie van de zeldzame sleedoornpage gevonden. De sleedoornpage heeft een verborgen levenswijze en is het beste te vinden door in de winter te zoeken naar eitjes. (...) Lees verder »

16 februari 2012

Eitjes van de sleedoornpage tellen: wisselende resultaten

Soms komt de sleedoornpage uit de bomen naar beneden om te drinken. Vaak zijn dit vrouwtjes (foto: Kars Veling)Op de plekken waar de zeldzame sleedoornpage voorkomt, worden momenteel eitjes gezocht en geteld. Door dat te doen, kan De Vlinderstichting iets zeggen over de voor- of achteruitgang van deze vlinder. Op een aantal plekken worden dramatisch weinig eitjes gevonden, maar er zijn ook locaties waar deze vlinder nog steeds in redelijke aantallen aanwezig is.
(...) Lees verder »

16 februari 2012

Kastanjebruine uil (Xestia castanea) op Texel

Het exemplaar van de kastanjebruine uil (Xestia castanea) dat in 2009 in het Bargerveen is waargenomen. Foto: Jan en Annie Rocks.Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht van 2 september 2011 blijkt een bijzondere waarneming te zijn gedaan op het eiland Texel. Marcel Groenendaal en Eline Reydon kregen bij de Mokbaai tijdens deze nacht een exemplaar van de kastanjebruine uil (Xestia castanea) op het laken.
(...) Lees verder »

15 februari 2012

Data landelijke dag tot... 2020

Volgend jaar weer een volle zaal?Afgelopen zaterdag, 11 februari 2011, was de Landelijke Dag van De Vlinderstichting (lees hier het verslag). Normaal is de Landelijke Dag op de eerste zaterdag in maart, maar door miscommunicatie met de Junushoff moest daar dit jaar van worden afgeweken. (...) Lees verder »

15 februari 2012

Vlinderstand 2012: hoe gaat het met onze vlinders?

Tijdens de Landelijke Dag op 11 februari jl. is de Vlinderstand 2012 gepresenteerd. Zoals de naam al aangeeft, wordt hierin uit de doeken gedaan hoe het gaat met onze vlinders. De gegevens hiervoor komen uit het Landelijk Meetnet Vlinders. (...) Lees verder »

15 februari 2012

Hoe vlindervriendelijk is uw tuin?

Via Tuinsms.nl kunt u berekenen hoe vlindervriendelijk uw tuin isVan een tuin vol vlinders wordt iedereen vrolijk, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Om u op weg te helpen, hebben De Vlinderstichting en Tuinsms.nl een handig hulpmiddeltje ontwikkeld: de tuinscore. Bereken uw score en zie hoe vlindervriendelijk uw tuin is! (...) Lees verder »

13 februari 2012

Gouden vlinder voor broeder Frans

Felicitaties van Titia Wolterbeek voor broeder Frans. Foto: Rina Bredie.Afgelopen zaterdag, tijdens de Landelijke Dag, werk bekendgemaakt dat Frans Melkert, beter bekend als broeder Frans, de Gouden Vlinder 2012 in ontvangst heeft mogen nemen. (...) Lees verder »

13 februari 2012

Goed en slecht nieuws op geslaagde Landelijke Dag

Dagvoorzitter Titia Wolterbeek'Oud en nieuw, dat ben ik', zei Titia Wolterbeek afgelopen zaterdag in haar openingspraatje bij de jaarlijkse Landelijke Dag. Het was immers de eerste keer in haar loopbaan als directeur dat zij als dagvoorzitter optrad. Er was nog veel meer oud en nieuw: nieuwe rode lijsten, nieuwe vlinders en veel oude bekenden. (...) Lees verder »

1 februari 2012

Voorintekenen fotogids Libellenlarvenhuidjes

In mei 2012 verschijnt de fotogids Libellenlarvenhuidjes. Wie voorintekent op deze gids, ontvangt € 7 korting en betaalt geen € 49,95 naar € 42,95. Dat kan tot 31 mei 2012. (...) Lees verder »

30 januari 2012

Vacature bij De Vlinderstichting

Ten behoeve van de leiding aan onderzoek en bescherming van nachtvlinders is De Vlinderstichting op zoek naar een nieuwe projectleider. Bent u geïnteresseerd in deze functie en denkt u te voldoen aan de gestelde eisen, dan zien wij uw sollicitatie graag vóór 28 februari 2012 tegemoet. (...) Lees verder »

27 januari 2012

Nieuwe familie-indeling nachtvlinders

Het roesje (Scoliopteryx libatrix) is een van de soorten die behoort tot de nieuwe familie Erebidae. Foto: Willem DomhofOp Vlindernet is deze week de nieuwe familie-indeling van de nachtvlinders overgenomen. De belangrijkste wijziging betreft een nieuwe familie: de Erebidae. (...) Lees verder »

26 januari 2012

Vlindermenu's in Wageningse restaurants

Sleedoornpage.Ter gelegenheid van de Landelijke Dag van De Vlinderstichting serveren zeven Wageningse restaurants op 11 februari 2012 een Vlindermenu. Per menu wordt € 5 gedoneerd aan De Vlinderstichting. Alle deelnemende restaurants zijn in Wageningen centrum op loopafstand van Junushoff. (...) Lees verder »

26 januari 2012

Kom naar de Landelijke dag op 11 februari 2012

Na de Landelijke Dag: eten voor de sleedoornpage.Ook in 2012 organiseert De Vlinderstichting weer haar landelijke dag. Zoals u van ons gewend bent, wordt het een dag vol interessante lezingen, boeiende films en een informatiemarkt waar van alles te zien en te koop is. Dit jaar kunt u na afloop van de Landelijke Dag in zeven Wageningse restaurants een vlindermenu eten. Per menu wordt
€ 5 gedoneerd aan De Vlinderstichting. (...) Lees verder »

23 januari 2012

Dick Groenendijk vertrekt bij De Vlinderstichting

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen vrijdag hebben de medewerkers van De Vlinderstichting afscheid genomen van collega Dick Groenendijk die een andere baan heeft aanvaard. (...) Lees verder »

22 januari 2012

Klein koolwitjesrups in de winter

De rups op de boerenkool (foto: Kars Veling)De winter is normaal gesproken een rustperiode voor veel vlinders. Door het zachte weer (ondanks wat lichte nachtvorst vorige week) worden er momenteel opmerkelijke zaken gezien, zoals een rups van een klein koolwitje en nogal wat atalanta’s. (...) Lees verder »

20 januari 2012

Eitjes sleedoornpage gevonden in Ede

Sleedoornpage (foto: Kars Veling)Sommige vlindersoorten zijn zo zeldzaam en verborgen levend dat ze maar weinig worden gezien. Een aantal van hen overwintert als eitje en die zijn normaal gesproken in de winter te vinden. In Ede zijn inmiddels al drie locaties ontdekt met eitjes. (...) Lees verder »

14 januari 2012

Nieuwe kans veenbesblauwtje

Veenbesblauwtje (foto: Kars Veling)Het veenbesblauwtje komt alleen nog voor in een aantal veentjes in Drenthe en een in Groningen. Het is een echte hoogveenspecialist, waarvan de rupsen leven op kleine veenbes en lavendelheide. Bij Sellingen is zaterdag hard gewerkt aan nieuw leefgebied. (...) Lees verder »

10 januari 2012

Zilveroogje: nieuwe (kleine) vlindersoort voor Nederland

In het Noord-Hollandse Schoorl werd onlangs een nieuwe vlindersoort voor Nederland vastgesteld. De soort heeft een oranje uiterlijk met een opvallend patroon bestaande uit zilveren schubben. De nieuwe vlinder kreeg de mooie naam zilveroogje. Ze komt oorspronkelijk voor in Zuid-Europa. (...) Lees verder »

9 januari 2012

Nieuwe versie gegevens NNN 2011

Het bericht over de resultaten van de Nationale Nachtvlindernacht 2011 is bijgewerkt met nieuw binnengekomen gegevens. Ook is op de website een nieuwe versie van de complete lijst met waarnemingen te vinden. Lees meer

5 januari 2012

Vleermuistellers tellen vlinders

Roesje, hier op rotte appel (foto: Kars Veling)Elke winter worden groeven, bunkers en kelders bezocht door vleermuisliefhebbers. Ze tellen daar jaarlijks de overwinterende vleermuizen, maar komen daar ook vlinders tegen, die door sommigen ook netjes worden geteld en doorgegeven. Zo zijn roesje, hopsnuituil, kleine vos en dagpauwoog gevonden in de mergelgroeven in Zuid-Limburg. (...) Lees verder »

3 januari 2012

Goede start van het nieuwe jaar

De medewerkers van De Vlinderstichting wensen u allemaal een heel succesvol jaar toe. Voor onszelf begon het werkjaar vandaag, 3 januari met een heerlijk nieuwjaarsontbijt. We zijn klaar voor een nieuw jaar beschermen van vlinders en libellen. (...) Lees verder »

2 januari 2012

De eerstelingen van 2012

Zwartvlekwinteruil op stroop (foto: Kars Veling)Op de eerste dag van het nieuwe jaar, 1 januari 2012 zijn er zeven soorten nachtvlinders gemeld via Telmee en Waarneming.nl. Het gaat zowel als soorten die op licht afkwamen als om vlinders aangelokt door stroop. (...) Lees verder »

26 december 2011

Opmerkelijk in 2011: dagvlinders

Braamparelmoervlinder (foto: Kars Veling)Nu 2011 achter ons ligt een selectie uit berichten van het afgelopen jaar over dagvlinders. Opmerkelijk onder andere het verschijnen van braamparelmoervlinder en staartblauwtje maar ook heivlinder die het al vele jaren slecht doet. (...) Lees verder »

23 december 2011

Noodklok blijft luiden voor bedreigde soorten

Grote vuurvlinder (foto: Saxifraga - Dirk Hilbers)Een amendement, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling Natuur, waarin het kabinet werd gevraagd om voor de korte termijn geld vrij te maken voor de bescherming van ernstig bedreigde soorten heeft geen meerderheid gekregen. Voor deze soorten kan twee jaar wachten funest zijn. (...) Lees verder »

23 december 2011

Nachtvlinders op vogelvoer

Een zwartvlekwinteruil op pinda's (foto: Koen Cuppens)Vorige winter werden er op de webcam van het project ‘Beleef de winter’ van Vogelbescherming infraroodbeelden van nachtvlinders gemaakt op een vetbol die voor de vogels was opgehangen. Was dit een uitzondering of komt het meer voor? (...) Lees verder »

22 december 2011

Opmerkelijk in 2011: nachtvlinders

Eierdoos met tientallen voorjaarsuilen (foto: Marc Bulte)Ter afsluiting van 2011 een selectie uit berichten van het afgelopen jaar over nachtvlinders. Opmerkelijk waren massale vlinderwaarnemingen van voorjaarsuilen en van de overdag actieve phegeavlinder, maar ook het gebruik van de vlinderstruik en andere bloeiende planten. (...) Lees verder »

21 december 2011

Gaat Bleker vlinders beter beschermen?

Het bedreigde spiegeldikkopje (foto: Kars Veling)In de Tweede Kamer gaf staatssecretaris Bleker aan dat in de concept-Natuurwet de bescherming van bedreigde soorten onvoldoende is geregeld. De Vlinderstichting roept staatssecretaris Bleker op om op dit punt de Natuurwet aan te passen. (...) Lees verder »

20 december 2011

Fijne feestdagen

Vrouwtje kleine wintervlinder (foto: Sander Pruiksma).Alle medewerkers van De Vlinderstichting wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2012.

In de week tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten. Op 2 januari staan onze medewerkers weer voor u klaar!

13 december 2011

Meer vlinders door tijdelijke natuur: Vlinderstichting tekent Green Deal

De koninginnenpage is een van de soorten die profiteren van tijdelijke natuur.De Vlinderstichting heeft vandaag de Green Deal Tijdelijke Natuur ondertekend. Deze Deal, waarin onder andere wordt samengewerkt met haven- en ontgrondingsbedrijven, biedt kansen voor vlinders in Nederland. Titia Wolterbeek, directeur Vlinderstichting: “Wanneer terreinen ter beschikking komen voor natuur, al is het dan tijdelijk, profiteren daar veel vlindersoorten van”. (...) Lees verder »

8 december 2011

Komt de keizermantel terug?

Twee keizersmantels op berenklauw (foto: Kars Veling).Sinds 1980 geldt de keizersmantel als uit Nederland verdwenen. Toch worden de laatste jaren regelmatig zwervers gezien. Maar zijn het wel zwervers of planten ze zich toch weer voort in ons land? (...) Lees verder »

5 december 2011

Wat doet die vlinder in mijn huis?

Dagpauwoog overwinterend in een schuurtje (foto: Kars Veling)Veel vlinders zijn er niet in de winter. De meeste soorten zijn ei, rups of pop in deze koude periode. Toch komen de afgelopen dagen bij De Vlinderstichting meldingen binnen: “Ik heb een vlinder in mijn huis!“
(...) Lees verder »

5 december 2011

Hakhoutbrigade Leende aan de slag

Alle deelnemers mochten hout mee naar huis nemen, voor in de kachel.Op 3 december 2011 is twintig man sterk in het Leenderbos als 'hakhoutbrigade' aan de slag geweest. Op initiatief van De Vlinderstichting en Staatsbosbeheer snoeiden en kapten ze in de omgeving van buurtschap Bruggerhuizen eikenbomen langs eeuwenoude akkertjes. (...) Lees verder »

29 november 2011

Kleine wintervlinder doet naam eer aan

Een geheel berijpt vrouwtje kleine wintervlinder (foto: Sander Pruiksma)De kleine wintervlinder is een typische vlinder van de winter, dus ga je er van uit dat ze redelijk tegen de kou kunnen, maar toch is dat ook steeds weer verrassend. (...) Lees verder »

28 november 2011

Resultaten Nationale Nachtvlindernacht 2011

De zwarte-c-uil (Xestia c-nigrum) is de winnaar van de Nationale Nachtvlindernacht 2011.In de nacht van 2 op 3 september werd op diverse locaties in Nederland onderzoek gedaan naar nachtvlinders in het kader van de Nationale Nachtvlindernacht 2011. (...) Lees verder »

24 november 2011

Prima jaar voor boomblauwtje en bont zandoogje

Een van de verliezers in 2011: gehakkelde aurelia (foto: Kars Veling)Het was een gemiddeld jaar voor de dagvlinders, zo blijkt uit de eerste resultaten van het vlinderonderzoek. Een aantal soorten deed het slecht, maar boomblauwtje en bont zandoogje hadden een prima jaar. (...) Lees verder »

24 november 2011

Zachte nachten: nachtvlinders kijken

Paring van kleine wintervlinder, vrouwtje is vleugelloos (foto: Kars Veling)De vorst is even weg en voor de komende nachten worden temperaturen van minimaal 5 graden verwacht. Dan zijn er zeker nachtvlinders te zien. De moeite waard om, gewapend met een zaklamp, ’s avonds op pad te gaan. (...) Lees verder »

18 november 2011

De wintervlinder is er weer

Mannetje kleine wintervlinder wachtend op stam (foto: Kars Veling)Ze worden weer gezien: wintervlinders. De komende weken kunt u ook in uw eigen omgeving, soms letterlijk om de hoek, de kleine wintervlinder tegenkomen. Deze nachtvlinder gaat pas goed vliegen als het even koud is geweest. (...) Lees verder »

14 november 2011

Kleine voorjaarsspanner in het najaar

Kleine voorjaarsspanner (Agriopis leucophaearia) in Markelo op 30 oktober 2011. Foto: Helen Karssing.Dit najaar worden er diverse bijzondere waarnemingen gedaan: behalve een voorjaarsuil is er nu ook een voorjaarsspanner gemeld. (...) Lees verder »

9 november 2011

Roesje op rot fruit

Roesje op rotte appel (foto: Kars Veling)De nachten worden kouder maar er zijn nog steeds nachtvlinders actief. De hele winter door, met uitzondering van echte vorstperioden, zijn nachtvlinders te zien. Ze worden aangetrokken door nog bloeiende planten, maar kunnen ook gelokt worden met rot fruit. (...) Lees verder »

8 november 2011

Nog plaatsen vrij op puzzeldag

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de vlinder- en libellenpuzzeldag die op zaterdag 10 december in het kantoor van De Vlinderstichting wordt gehouden. Opgave is wel nodig wegens beperkte ruimte. (...) Lees verder »

8 november 2011

Vlinderkenners gezocht voor vlinderexpeditie in Georgië

Zwavelig oranjetipje (Anthocharis gruneri) (foto: Kars Veling)Er is nog maar weinig bekend over de dagvlinders in Georgië. Mogelijk dat er in 2012 een vlinderexpeditie naar dit schitterende land zal worden gehouden. (...) Lees verder »

4 november 2011

Handen uit de mouwen voor veenbesblauwtje

Veenbesblauwtje (foto: Kars Veling)In het kader van de campagne Tienvoor12 gaat de Vlinderstichtig, samen met Staatsbosbeheer en vrijwilligers, aan de slag bij Sellingen om nieuw leefgebied te creeren voor het superzeldzame veenbesblauwtje. (...) Lees verder »

3 november 2011

Nog veel dagvlinders actief

Bont zandoogje: nog te zien tot forse nachtvorst (foto: Kars Veling)Door het zachte weer deze herfst tot nu toe zijn er nu nog veel dieren en planten te zien die normaal gesproken al in winterrust zijn. Zo vliegen er als het zonnig is nog volop vlinders. (...) Lees verder »

2 november 2011

De nieuwe natuurwet – slecht voor vlinders en libellen

Van de elf beschermde dagvlinders blijven straks maar drie beschermd onder de nieuwe wet. De grote vuurvlinder is daar een van (Foto: Marian Schut)Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe natuurwet. Hiermee verdwijnt de huidige Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. De nieuwe wet natuur, die het Ministerie in het voorjaar van 2012 wil indienen bij de Tweede Kamer, gaat vlinders en libellen veel slechter beschermen dan de huidige wetgeving. (...) Lees verder »

1 november 2011

Koolwitjes in de klas: daar kan geen boek tegenop!

Ieder jaar, tussen maart en september, kunnen scholen bij De Vlinderstichting een vlinderpakket bestellen. Met zo'n pakket kunnen de kinderen zelf vlinders 'grootbrengen'. Hun bevindingen worden genoteerd in het koowitjesdagboek. Deze dagboeken zijn online te lezen. (...) Lees verder »

1 november 2011

Woensdagavond nachtvlinders op TV

Op woensdagavond, 19:20 uur wordt in het programma 'Aanpakken' op Nederland 2 aandacht besteed aan het nachtvlinderonderzoek in Zeeland. (...) Lees verder »

28 oktober 2011

Nachtvlinders op bloemen

Huismoeder op ijzerhard (foto: Kars Veling)Op zachte avonden zijn er, ook in deze tijd van het jaar, nog nachtvlinders actief. Ze zijn te vinden op de nu nog bloeiende planten zoals klimop en ijzerhard. Zijn er nog andere bloemen die nu nog nachtvlinders trekken? (...) Lees verder »

27 oktober 2011

IJzerhard ook in het donker in trek

Windevedermot op ijzerhard (foto: Kars Veling)Het is bekend dat ijzerhard (Verbena) overdag de nodige dagvlinders aantrekt. Maar ook ’s avonds is een bezoekje aan deze plant aan te raden, want ook nachtvlinders komen af op de nectar van deze plant, zeker nu er niet veel andere planten meer bloeien. (...) Lees verder »

27 oktober 2011

Late bleke grasworteluil (Apamea lithoxylaea)

Op 17 oktober 2011 werd in Rockanje een bleke grasworteluil (Apamea lithoxylaea) aangetroffen op smeer. Foto: Karel Rijsdijk.Op 17 oktober 2011 namen Karel Rijsdijk en Peter Rooij een bleke grasworteluil (Apamea lithoxylaea) waar, een soort die normaal gesproken tot eind augustus vliegt. (...) Lees verder »

26 oktober 2011

Kom puzzelen en genieten op de vlinder- en libellenpuzzeldag

Op 10 december zal er in Wageningen een puzzeldag worden gehouden waar iedereen met zijn of haar foto's van dag- en nachtvlinders en libellen kan komen puzzelen en determineren. Met behulp van experts en goede veldgidsen worden zoveel mogelijk dieren op naam gebracht. Ook zijn er korte clinics over de herkenning van moeilijke groepen. (...) Lees verder »

24 oktober 2011

IJzerhard heerlijk voor vlinders

Distelvlinder op Verbena bonariensis (foto: Kars Veling)Naast klimop en herfstaster is ijzerhard op dit moment een echte vlindertrekker. Vooral Verbena bonariensis zie je regelmatig in tuinen staan en kleine vos, dagpauwoog en andere vlinders zijn er dol op. (...) Lees verder »

17 oktober 2011

Heivlinder al lang in de problemen

De heivlinder zit al veel langer in de problemen dan we al wisten. Uit de gegevens van vrijwilligers van het meetnet dagvlinders wisten we hoe de vlinder het vanaf 1990 deed. Met een nieuwe statistische methode lukte het medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en De Vlinderstichting om oude gegevens te ontsluiten. Hieruit blijkt dat de heivlinder al vanaf 1950 moeite heeft heideterreintjes waaruit hij verdween opnieuw te koloniseren. (...) Lees verder »

17 oktober 2011

Veel vlinders in zonnig weekend

Kleine vos op herfstaster (foto: Kars Veling)Tijdens de schitterende zonnige dagen in het afgelopen weekend zijn veel mensen op pad geweest in de natuur. Velen hebben kunnen genieten van de aanwezige dagvlinders op zonnige bloemrijke plekken. (...) Lees verder »

14 oktober 2011

Prins Bernhard Cultuurfonds steunt nachtvlinders

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een financiële bijdrage beloofd voor de campagne Nachtvlinders in de schijnwerper die volgend jaar van start zal gaan. Op allerlei manieren zullen nachtvlinders aandacht krijgen. (...) Lees verder »

13 oktober 2011

Een 'voorjaarsuil' in de herfst

De nunvlinder (Orthosia gothica) vliegt normaal gesproken in het voorjaar.Op 3 oktober 2011 vond Bob van de Dijk in Enumatil (Groningen) een nunvlinder (Orthosia gothica), een soort die normaal gesproken vliegt in het voorjaar. (...) Lees verder »

12 oktober 2011

Tijd voor herfst- en gouduilen

Variabele herfstuil (Agrochola lychnidis) (foto: Kars Veling) (...) Lees verder »

6 oktober 2011

Veel bont zandoogjes deze nazomer

Bont zandoogjeDe afgelopen weken zijn er veel bont zandoogjes gezien. De soort is zich nog steeds aan het uitbreiden. Op vrijwel alle plekken waar bomen of struiken staan kan hij worden aangetroffen. (...) Lees verder »

4 oktober 2011

Weinig nachtvlinders

In de lente was het zomer, in de zomer kwam de herfst. Met het nachtvlindermeetnet volgt Natuurpunt de toestand van de nachtvlinders of 'motten' in Vlaanderen. (...) Lees verder »

29 september 2011

Veel kleine vuurvlinders

Kleine vuurvlinder op kruiskruid (foto: Kars Veling).De afgelopen mooie nazomerdagen hebben weer veel mensen naar buiten gelokt. Een van de veel gemelde vlindersoorten is de kleine vuurvlinder. Ook de komende dagen is deze nog te zien op plaatsen met bloeiende planten. (...) Lees verder »

22 september 2011

Liesgrasboorder (Phragmatiphila nexa) in De Meinweg

Liesgrasboorder in Hasselt. Foto: B.K. Wierda.In Nationaal Park De Meinweg is vorige week de zeer zeldzame liesgrasboorder (Phragmatiphila nexa) aangetroffen. (...) Lees verder »

20 september 2011

Walstropijlstaart steeds vaker gezien

Rups van de walstropijlstaart in Albergen. Foto: Anny en Gerard Schothuis.De walstropijlstaart staat op Vlindernet ‘te boek’ als een zeer zeldzame soort. De laatste jaren wordt deze nachtvlinder uit de familie van de pijlstaarten echter steeds vaker waargenomen. (...) Lees verder »

16 september 2011

Staartblauwtje ook bij Renkum

Het staartje heeft hij nog, als is hij al wat ouder (foto: Kars Veling)Nadat eind augustus op verschillende plekken in Limburg staartblauwtjes waren gezien is er nu ook een melding van (net) boven de grote rivieren. In Renkum werd op 15 september een mannetje aangetroffen. (...) Lees verder »

15 september 2011

Volg De Vlinderstichting op Twitter

Inmiddels volgen meer dan 900 mensen De Vlinderstichting via Twitter. Hiermee zijn deze direct op de hoogte als er iets op vlinder- of libellengebied gebeurt. (...) Lees verder »

14 september 2011

Sleedoornpage in vlindertuin Zuidwolde

De sleedoornpage is een zeldzame en verborgen levende vlinder die laat in het jaar tevoorschijn komt. Vanaf eind juli zijn ze te zien en tot eind september is er nog een kans. (...) Lees verder »

14 september 2011

Kleine heivlinder op TVGelderland

In het programma Buitengewoon van Omroep Gelderland is op 13 september aandacht besteed aan de kleine heivlinder op het Kootwijkerzand. Ook de oud directeur van De Vlinderstichting komt aan het woord. (...) Lees verder »

12 september 2011

Nazomervlinders

Bont zandoogje: ook de komende weken nog volop te zien (foto: Kars Veling)Hoewel de topvlindertijd een beetje op haar eind loopt zijn er in september en oktober zeker nog wel vlinders te zien. De overwinteraars, maar ook soorten die nog een nieuwe generatie hebben in deze tijd van het jaar. (...) Lees verder »

8 september 2011

Tropische vlinder in Maastricht

Papilio anchisiades werd gezien in een tuin in MaastrichtOp dinsdag 6 september zag Luis Perera een wel heel bijzondere vlinder in zijn tuin. Bij navraag bleek het te gaan om Papilio anchisiades, een vlinder uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. (...) Lees verder »

7 september 2011

Krijgt exotische buxusmot vaste voet?

De buxusmot heeft een prachtige parelmoerglans (foto: Kars Veling)Er zijn de afgelopen dagen weer buxusmotten gezien. Deze vlinder, die afkomstig is uit Azië, is in 2007 pas voor het eerst in ons land gezien. De rups ervan kan schade toebrengen aan buxus. (...) Lees verder »

5 september 2011

Succesvolle nachtvlindernacht

Zwarte-c-uil, een van de toppers.In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 september is op meer dan tachtig locaties in Nederland onderzoek gedaan naar nachtvlinders. Met licht en smeer werden vlinders gelokt. De huismoeder lijkt weer de meest waargenomen vlinder. (...) Lees verder »

2 september 2011

Nachtvlinders kijken in heel Nederland

Nachtvlinders kunnen gelokt worden met felle lampen.Op vrijdagavond 2 september kunt u op meer dan 70 locaties in Nederland op zoek naar nachtvlinders, tijdens de Nationale NachtvlinderNacht van De Vlinderstichting. Kijk op www.nachtvlindernacht.nl voor een overzicht van alle locaties. De dieren worden gelokt met speciale lampen en zoetigheden, zodat ze goed bekeken kunnen worden. (...) Lees verder »

29 augustus 2011

Hulp gezocht bij kweken nachtvlinders

Onderzoek naar de effecten van licht op nachtvlinders. Foto: Dick GroenendijkSamen met De Vlinderstichting proberen onderzoekers van de Wageningen Universiteit meer inzicht te krijgen in de effecten van nachtelijke verlichting op nachtvlinders. Voor dit onderzoek zijn grote aantallen rupsen van verschillende soorten nachtvlinders nodig. We proberen deze rupsen zelf te kweken, maar alle hulp is welkom. (...) Lees verder »

23 augustus 2011

Late aardbeivlinder Kennemerduinen

Groot was de verassing toen op 15 augustus een aardbeivlinder werd gemeld uit de Kennemerduinen (Foto: Kars Veling)Op 15 augustus is in de Kennemerduinen een aardbeivlinder gezien. Dit is een zeldzame vlinder in Nederland, maar helemaal bijzonder is dat hij zo laat in het jaar nog gezien wordt. Normaal vliegt de soort uiterlijk tot eind juni. (...) Lees verder »

22 augustus 2011

Pieterpad weer gedomineerd door witjes

Afgelopen weekend werd de vierde Vlinderwandelestafette langs het Pieterpad gehouden. Op dit moment zijn van 80% van de 93 etappes de waarnemingen doorgegeven: in totaal 5474 vlinders. Het klein koolwitje was ook dit keer de winnaar met meer dan de helft van de waarnemingen: 2985, gevolgd door het klein geaderd witje (1107 keer gezien). Het groot koolwitje was het derde witje in de top drie met 439 waarnemingen. (...) Lees verder »

22 augustus 2011

Tropische vlinder in het Weerterbos

Heliconius sara theudela in het Weerterbos, 18 augustus 2011. Foto:'s Harrie Vossen.In het Weerterbos werd vorige week een tropische vlinder aangetroffen: de passiebloemvlinder (Heliconius sara theudela). (...) Lees verder »

22 augustus 2011

Staartblauwtjes in Nederland

Een van de staartblauwtjes die zaterdag 20 augustus werden gezien op de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Foto: Jacques Piters.Afgelopen weekend zijn in Nederland diverse staartblauwtjes waargenomen en gefotografeerd. De laatste waarneming van deze soort dateerde uit 1933. Erg bijzonder dus! (...) Lees verder »

15 augustus 2011

Doe mee aan de vlinderestafette op het Pieterpad!

Het Pieterpad loopt van Pieterburen tot de Sint PietersbergDoe mee en maak de estafette compleet! Op 20 en 21 augustus, wordt voor de vierde maal het vlinderwandelweekend georganiseerd door De Vlinderstichting en het Nivon. De bedoeling is dat alle vlinders op het Pieterpad geteld worden in één weekend. Om dat te kunnen doen is het Pieterpad opgedeeld in 93 etappes, die in estafettevorm worden gelopen. Aanmelden kan op www.vlinderwandelweekend.nl. (...) Lees verder »

15 augustus 2011

Nachtvlinders in de Apenheul

Ook veel jongeren bij de nachtvlinders in de Apenheul (foto: Kars Veling)Tijdens een speciale avondopenstelling van de Apenheul in Apeldoorn is er ruim aandacht geweest voor nachtvlinders. De Vlinderstichting demonstreerde de verschillende manieren van nachtvlinders kijken. (...) Lees verder »

9 augustus 2011

Filmpje: zoekende kolibrievlinder

De kolibrievlinder is een trekvlinder uit Zuid Europa. Je komt ze tegen in tuinen en op andere plekken met veel nectarplanten. De vlinder zweeft voor de bloem, waarbij de vleugels hem op zijn plaats houden. (...) Lees verder »

8 augustus 2011

Weinig vlinders: reden tot zorg?

Van veel vlinders waren de aantallen lager dan vorig jaar tijdens de tuinvlindertellingAfgelopen weekend werden er tijdens de tuinvlindertelling in heel Nederland vlinders geteld. Het aantal vlinders dat is geteld ligt behoorlijk wat lager dan voorgaande jaren. Gaan onze vlinders zo hard achteruit? Of is er iets anders aan de hand? (...) Lees verder »

7 augustus 2011

Kleine vos meest geteld tijdens derde tuinvlindertelling

De kleine vos eindigde, net als vorig jaar, op nummer 1 tijdens de tuinvlindertelling.Afgelopen weekend organiseerde De Vlinderstichting voor de derde keer de Nationale Tuinvlindertelling. De kleine vos eindigde, net vorig jaar, op nummer 1. Ook het klein koolwitje en de atalanta eindigden in de top 3. In totaal werden er ruim 5000 vlinders geteld. Alle resultaten zijn te vinden op www.vlindermee.nl. (...) Lees verder »

5 augustus 2011

Tuinvlindertelling 2011 geopend

wethouder van Zwanenburg (gemeente Hof van Twente) en Titia Wolterbeek (adjunct-directeur De Vlinderstichting) hebben de derde landelijke tuinvlindertelling geopend.Op vrijdag 5 augustus hebben wethouder van Zwanenburg (gemeente Hof van Twente) en Titia Wolterbeek (adjunct-directeur De Vlinderstichting) de derde landelijke tuinvlindertelling geopend. Daarmee is het startschot gegeven om dit weekend de vlinders in de tuin te tellen. (...) Lees verder »

3 augustus 2011

Heerlen houdt van iepenpage

Iepenpage (foto: Kars Veling)Het radio1journaal heeft deze zomer een serie over problemen die planten of dieren veroorzaken voor de economie. Men gaat allerlei voorbeelden langs waar de aanwezigheid van een plant of dier de vooruitgang in de weg staat. Maar het kan ook anders. (...) Lees verder »

3 augustus 2011

Doe mee aan de tuinvlindertelling

De atalanta is een vlinder die veel in tuinen voorkomtKomend weekend, op 5, 6 en 7 augustus is er weer een landelijke tuinvlindertelling. Tel in een kwartiertje alle vlinders in je tuin. En geef ze door via www.vlindermee.nl! (...) Lees verder »

2 augustus 2011

Meer parelmoer

De kleine parelmoervlinder doe het goed in Nederland (foto: Chris van Swaay)De kleine parelmoervlinder draagt haar naam niet voor niets. Geen soort heeft meer en grotere parelmoervlekken op de onderkant. Dat blijft een prachtig gezicht. En gelukkig kan dit op steeds meer plekken bewonderd worden. (...) Lees verder »

1 augustus 2011

Landkaartje verkleurt door somber weer

Landkaartje met wat meer oranje dan een normale zomervorm (foto: Kars Veling)Het landkaartje heeft een oranje voorjaarsvorm en een zwartwitte zomervorm. Doorde donkere julimaand lijken sommige zomervlinders meer op die in het voorjaar. (...) Lees verder »

29 juli 2011

Rampjaar heivlinder?

Uit de eerste resultaten van het Meetnet Dagvlinders lijkt 2011 een zeer slecht jaar te worden voor de heivlinder. Deze vlinder had het toch al erg moeilijk de afgelopen 20 jaar. (...) Lees verder »

28 juli 2011

Braamparelmoervlinder, nieuw in Nederland!

Onderzijde braamparelmoervlinder (foto: Kars Veling)In de Nederlandse provincie Limburg is een braamparelmoervlinder waargenomen. Deze soort is nog nooit eerder in Nederland vastgesteld, maar breidt zich de afgelopen jaren in Duitsland, Frankrijk en België naar het noorden uit. Nu gaat het nog om een zwerver, maar binnenkort kan hij zich wellicht echt vestigen. (...) Lees verder »

27 juli 2011

Slecht jaar veenhooibeestje in het Fochtelooërveen

Een van de veenhooibeestjes uit oktober (foto: Judith Bouma)Judith Bouma telt al jaren het veenhooibeestje in het Fochtelooërveen voor het Landelijk Meetnet Vlinders. Ieder jaar maakt ze ook een overzicht over haar bevindingen. (...) Lees verder »

22 juli 2011

Blijven de vlinderstruiken leeg?

Blijven de vlinderstruiken leeg deze zomer? (Foto: Kars Veling)Nu het volop zomer zou moeten zijn kijkt iedereen verwachtingsvol naar zijn bloeiende vlinderstruik. Helaas is die meestal leeg. Maar waarom dan? En blijft dat zo? En menig al wat oudere vlinderliefhebber denkt weemoedig terug aan ‘vroeger’, toen buddleia’s nog afgeladen waren met vlinders. Maar klopte dat ook, of speel ons geheugen spelletjes met ons? (...) Lees verder »

21 juli 2011

Herken de vlinders in uw tuin - Vlinderstichting geeft cursus vlinders herkennen in Wageningen en Amersfoort

Behalve de dagpauwoog kunt u veel meer vlinders in uw tuin verwachten!Heeft u vlinders in uw tuin en wilt u wel eens weten welke? En wat is nou eigenlijk het verschil tussen een gehakkelde aurelia en een kleine vos? Leer op één avond zelf je tuinvlinders te herkennen. En weet wat er in uw tuin leeft! Neem ook uw foto’s van tuinvlinders mee, om ze ter plekke te laten bekijken door een expert van De Vlinderstichting. (...) Lees verder »

21 juli 2011

Oranje zandoogje: slecht – matig - goed

Het oranje zandoogje (Foto: Chris van Swaay)Voor sommige waarnemers blijft het een moeilijke soort: het oranje zandoogje. Vooral met het bruin zandoogje wordt hij regelmatig verward. Het zijn beide soorten die heel talrijk kunnen zijn. Kijken we naar de populatieontwikkelingen die het Landelijk Meetnet Vlinders laten zien, dan zien we drie trends: slecht, matig en goed. (...) Lees verder »

19 juli 2011

Topjaar keizersmantel

De keizersmantel wordt in 2011 veel gemeld (foto: Chris van Swaay)De keizersmantel is een vlinder die tot de verbeelding spreekt: groot, kleurrijk en hij komt graag bij u op bezoek. En dit jaar lijkt hij dat (ondanks het slechte weer) goed te doen. Let dus op uw vlinderstruik, want er zou zo maar een keizersmantel kunnen zitten. (...) Lees verder »

13 juli 2011

Nieuwe directeur De Vlinderstichting bekend

De nieuwe directeur van De Vlinderstichting, Titia Wolterbeek (foto: Kars Veling)De medewerkers die in deze vakantietijd aan het werk waren bij De Vlinderstichting werden vanmorgen (13 juli) getrakteerd op een glas heerlijke champagne. De opvolger van Theo Verstrael werd bekendgemaakt. (...) Lees verder »

12 juli 2011

Lege vlinderstruiken

In mei zaten er wel kleine vossen op de vroegbloeiende Buddleja alternifolia (foto: Kars Veling)We krijgen nogal wat verontruste telefoontjes van mensen met bloeiende Buddleja’s, die opmerkelijk weinig vlinders zien. Men maakt zich daar zorgen over. Vermoedelijk zullen ze de komende weken wat gerustgesteld worden. (...) Lees verder »

11 juli 2011

Let op! De gele luzernevlinder komt eraan.

Gele luzernevlinder, een van de twee op de Grebbedijk in Wageningen, op 11 juli (foto: Kars Veling)De afgelopen dagen komen er steeds meer meldingen van de gele luzernevlinder bij De Vlinderstichting binnen. Het lijkt een erg goed jaar te worden voor deze trekvlinder. (...) Lees verder »

11 juli 2011

Ga ook 's nachts eens op zoek naar vlinders in je tuin

Gamma-uil bij nacht op vlinderstruik (foto: Kars Veling)Het is volop vlindertijd en veel mensen zien dagpauwoog, kleine vos en koolwitjes op hun vlinderstruik. Deze zijn er overdag, maar ook ’s avonds blijkt de Buddleja in trek te zijn bij tal van nachtvlinders. Ga op een warme zomeravond eens op zoek naar gamma-uil, koperuil, goudvenstertje, avondrood of huismoeder. (...) Lees verder »

8 juli 2011

Ook gegidste wandelingen in Vlinderwandelweekend op het Nivon-Pieterpad

Voor mensen die liever onder begeleiding van een gids lopen, zijn er in de provincies Groningen en Limburg wandelingen die gegidst worden (Foto: Ger Beumeler)In het Vlinderwandelweekend op 20 en 21 augustus op het Nivon-Pieterpad worden er in de provincies Groningen en Limburg wandelingen gegidst door vlinderdeskundigen. Opgeven kan via www.vlinderwandelweekend.nl. Wandelaars noteren de vlinders die zij zien langs het Pieterpad en geven dat door via de website. (...) Lees verder »

6 juli 2011

Zware buien van vorige week treffen vlinders

Gemiddeld aantal vlinders per week op de telroutes.Het was vorige week dinsdag serieus noodweer in Nederland. Van een buitje hebben vlinders niet veel last, maar dit noodweer had toch een behoorlijk effect op het aantal vlinders. (...) Lees verder »

5 juli 2011

Grote weerschijnvlinder heeft topjaar

Grote weerschijnvlinder. Foto: Ab H. Baas.Nog maar tien jaar geleden was de grote weerschijnvlinder een problematische soort. De ene na de andere populatie verdween, en er viel weinig goeds te melden. Maar dit jaar is de soort op veel plekken te zien. (...) Lees verder »

4 juli 2011

Lindewijk is vlinderwijk!

Het straatnaambordje wordt onthuld (Foto: Lenus van der Broek)Vandaag hebben de straatnaamborden in woonwijk de Lindewijk in Wolvega krijgen een ‘gezicht’ gekregen. In de Lindewijk hebben alle straten de naam van een vlinder. Maar dat is niet alles: sinds vandaag staat niet alleen de naam van de straat vermeld, maar ook het ‘plaatje’ dat bij de naam hoort. Voor de Lindewijk betekent dit, dat in de hele wijk prachtige afbeeldingen van enkele tientallen vlinders te zien zijn. Elke straat zijn eigen vlinder! (...) Lees verder »

30 juni 2011

Grote weerschijnvlinder in Kuinderbos

Mannetje grote weerschijnvlinder (foto: Kars Veling)Vorige week vierde het Kuinderbos in de Noordoostpolder zijn vijftigste verjaardag. Het bos, waar Staatsbosbeheer veel energie steekt in het creëren van variatie, heeft al erg veel natuurwaarden, waaronder nu ook de zeldzame grote weerschijnvlinder. (...) Lees verder »

28 juni 2011

Vlinders in het Harderbos profiteren van begrazing

Icarusbaluwtje (Foto: Kars Veling)Het gaat goed met de vlinders in het Harderbos. Enkele jaren terug heeft het maaibeheer hier plaats gemaakt voor begrazing door Schotse Hooglanders. Het aantal waargenomen vlinders is sindsdien verdubbeld. (...) Lees verder »

28 juni 2011

Bosbessnuituil (Hypena crassalis) in Zuid-Holland

Bosbessnuituil (Hypena crassalis). Foto: Karel RijsdijkOp maandag 27 juni werd in Rozenburg een bosbessnuituil (Hypena crassalis) waargenomen, een soort die nog niet eerder gemeld was uit het westen van Nederland. (...) Lees verder »

23 juni 2011

Honderden witjes in roggeveld

In de Achterhoek is vorige week een bijzonder fenomeen op film gezet. Boven een roggeveld waar geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast fladderden vele honderden klein geaderd witjes. Wat deden ze daar? (...) Lees verder »

21 juni 2011

Nieuwe Nederlandse soort: Thera cupressata

De cipresspanner (Thera cupressata). Foto: Mike WestonOp 2 juni werd door Mike Weston in Den Haag een nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland ontdekt: Thera cupressata. (...) Lees verder »

21 juni 2011

Gerard Eggens in het zonnetje

Gerard Eggens bij het nieuwe informatiepaneel in libellenreservaat Kuinderbos (foto: Kars Veling)Tijdens het symposium ter ere van vijftig jaar Kuinderbos is vrijwilliger Gerard Eggens namens Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Flevolandschap en De Vlinderstichting in het zonnetje gezet. (...) Lees verder »

20 juni 2011

Zeer zeldzame grijze heideuil gevonden

De grijze heideuil van de Doornspijkse Heide (foto: Rob Compaijen)Tijdens een avond nachtvlinders inventariseren op de Doornspijkse Heide op 29 mei zag Rob Compaijen een grijze heideuil (Lycophotia molothina). Deze zeer zeldzame nachtvlinder is sinds 1980 enkele malen waargenomen in Nederland en was voor het laatst gezien in 1998. (...) Lees verder »

19 juni 2011

Bonte beer in Groningen

De bonte beer (Callimorpha dominula) in Borgsweer. Foto: mevrouw Oosterhoff.In Borgsweer (Gr) is op 14 juni 2011 een exemplaar van de zeer zeldzame bonte beer (Callimorpha dominula) waargenomen. (...) Lees verder »

15 juni 2011

Nachtvlinderverwachting vernieuwd

Foto: Kars VelingGaat u een avond nachtvlinders kijken en wilt u weten welke soorten u kunt verwachten? Door het invullen van de Nachtvlinderverwachting krijgt u een globaal overzicht van de te verwachten soorten. (...) Lees verder »

15 juni 2011

Duizenden phegeavlinders

Phegeavlinder (foto: Pieter van Hoof)De phegeavlinder is een nachtvlinder die overdag actief is. Het is een opvallende verschijning, met een zwarte kleur met daarop wittige vlekken en twee mooie gele bandjes om het lijf. Hij vliegt dit jaar in opvallend groot aantal. (...) Lees verder »

15 juni 2011

Vlinders op imkerijdagen

Vuilboom: erg goed voor bijen en vlinders (foto: Kars Veling)Op 9 en 10 juli zijn op 500 plaatsen in het land imkers te bezoeken. Zij geven informatie over het bijen houden en over wat ze nodig hebben. Daarbij spelen ook vlinders een rol. (...) Lees verder »

15 juni 2011

Wat is er aan de hand met het bruin zandoogje?

Bruin zandoogje. Foto: Chris van Swaay.Als we vragen: “Wat is de talrijkste vlinder in Nederland?”, dan zullen veel mensen in eerste instantie denken aan een van de witjes of de atalanta. Tellers in het Landelijk Meetnet Vlinders weten wel beter: het bruin zandoogje is al sinds de start van het meetnet in 1990 ieder jaar de talrijkste vlinders op de routes. (...) Lees verder »

13 juni 2011

Kleine weerschijnvlinder na 17 jaar weer gezien

Kleine weerschijnvlinder, gefotografeerd in Duitsland door Paul Cools.2011 blijft een bijzonder vlinderjaar. Door het warme en zonnige weer vliegen vlinders erg goed en vroeg. Ook worden er veel bijzonderheden gemeld. Zo zijn bij Maastricht twee kleine weerschijnvlinders gezien. (...) Lees verder »

13 juni 2011

Spectaculaire gast uit het Verre Oosten

De indiase maanvlinder (Actias selene). Foto: Th. HofstedeOp het industriegebied in Zevenaar werd op 18 mei door Th. Hofstede een bijzondere tropische vlinder gezien: de indiase maanvlinder. (...) Lees verder »

10 juni 2011

Kolibrievlinders weer in het land!

De kolibrievlinder kan in tuinen worden waargenomen, stilstaand in de lucht. (Foto: Nicoliene Peet)De afgelopen dagen krijgt De Vlinderstichting regelmatig meldingen binnen van een opvallende verschijning: de kolibrievlinder. Net als het gelijknamige vogeltje kan deze vlinder stilhangen voor een bloem, terwijl hij razendsnel met zijn vleugels slaat. Tot een jaar of tien geleden een zeldzame verschijning, maar tegenwoordig heel gewoon in Nederland! (...) Lees verder »

9 juni 2011

Droogte serieuze bedreiging voor vlinderpopulaties

Gentiaanblauwtje. Foto: Henk BosmaDagvlinders reageren vaak positief op warmte en zonneschijn. Onderzoek van Wageningse vlinderonderzoekers leert echter dat aanhoudende warmte en droogte een negatief effect hebben op vlinderpopulaties. Soms is het effect pas een jaar later zichtbaar. (...) Lees verder »

9 juni 2011

Vreemde nachtvlinders in de Betuwe

De gemarmerde wortelboorder uit Culemborg (foto: Kars Veling)Tijdens een nachtvlinderavond, waarbij met licht de vlinders werden aangelokt, zijn bij Culemborg een aantal zeldzame soorten aangetroffen, waaronder de gemarmerde wortelboorder. Het zijn onder andere vlinders die bekend zijn van de Veluwe en andere zandgebieden. (...) Lees verder »

7 juni 2011

Junidip viel in mei

De junidip was dit jaar een meidip.Elk jaar is er een korte periode tussen de voorjaarsvlinders en de zomervlinders waarin er vrij weinig vlinders te zien zijn: de junidip. (...) Lees verder »

1 juni 2011

Theo Verstrael naar SOVON

Theo Verstrael, directeur van De Vlinderstichting, vertrekt per 1 september bij De Vlinderstichting. Hij is benoemd tot directeur bij SOVON. Wie de nieuwe directeur van De Vlinderstichting wordt, is nog niet bekend.

31 mei 2011

Groot geaderd witje in Zuid-Limburg

Het groot geaderd witje in Limburg (foto: Olaf op den Kamp)Op de Pietersberg en vlak over de grens bij Kanne zijn twee groot geaderd witjes waargenomen. Deze soort is al 35 jaar geleden uit Nederland verdwenen. Voorbode van nieuwe vestiging? (...) Lees verder »

24 mei 2011

Vlinders vliegen vroeger, maar zijn ook vroeg weer weg

Veenhooibeestje al gezien dit jaar (foto: Kars Veling)Door het aanhoudende mooie en zonnige weer vliegen veel soorten vlinders veel eerder dan normaal. Dat betekent echter ook dat ze eerder zijn uitgevlogen en dat merken we nu in de vervroegde vlinderdip. (...) Lees verder »

19 mei 2011

Rupsen spaanse vlag gevonden

Spaanse vlag (foto: Kars Veling).De spaanse vlag is een opvallende nachtvlinder die overdag actief is. Hij komt voornamelijk in Zuidoost Nederland voor, maar is ook daar geen algemene verschijning. Om de vlinder te kunnen beschermen is meer kennis nodig, bijvoorbeeld over de rupsen. (...) Lees verder »

5 mei 2011

Nieuwe vlinders: wat kunnen we verwachten?

Kaasjeskruiddikkopje: na 56 jaar afwezigheid sinds 2 jaar weer in ons land (Foto: Chris van Swaay)Het steeds warmer wordende klimaat heeft positieve en negatieve effecten bij vlinders. Specialisten van vochtige terreinen met hun hoofdverspreiding in Noord-Europa zullen het de komende jaren steeds moeilijker gaan krijgen. Maar allemansvrienden uit het zuiden komen naar ons toe. Wat hebben we al en wat kunnen we nog verwachten?

3 mei 2011

Nieuwe naamlijst

De bruine bosbesuil is een van de soorten die onlangs een andere wetenschappelijke naam heeft gekregen: Lithomoia solidaginis werd Xylena solidaginis. Foto: Jeroen Voogd.Zoals we u al meldden in ons nieuwberichtje Nieuwe namen enkele nachtvlinders van 29 maart, is er een nieuwe versie van de Naamlijst Nederlandse Lepidoptera beschikbaar. (...) Lees verder »

3 mei 2011

Excursieverslagen nachtvlinders

Foto: Siep en Jannie SinnemaDe secties Ter Haar (macrovlinders) en Snellen (microvlinders) van de Nederlandse Entomologische Vereniging organiseren jaarlijks een gezamenlijke excursie naar een natuurgebied ergens in Nederland, waar alle deelnemers met een vergunning (nacht)vlinders kunnen waarnemen en vangen. (...) Lees verder »

2 mei 2011

Groentjes vallen niet op

Parende groentjes (foto: Kars Veling)Hoewel het geen zeldzame vlinder is, zijn er toch veel mensen die nog nooit een groentje gezien hebben. Dat komt omdat hij een onopvallend bestaan leidt en het niet een soort is die je in een tuin zult tegenkomen. (...) Lees verder »

29 april 2011

Vroeger vliegen loont

Een winnaar: vroeger vliegen en toegenomen, het oranjetipje, een popoverwinteraar (foto: Chris van SwaayHet voorjaar van 2011 was tot nu toe prachtig: veel mooi en warm weer. En dit is niet het enige jaar dat warm verloopt: ons klimaat wordt warmer. Vlinders kunnen op deze opwarming reageren door vroeger te gaan vliegen. En dat blijkt een strategie die zich loont. (...) Lees verder »

22 april 2011

Geactualiseerde kaartjes op Vlindernet

Een aantal exemplaren van het zwart weeskind (Mormo maura) in het Bunderbos. Foto: Alex Kloor.Vorige week zijn de verspreidingskaartjes op de hoofdpagina van de nachtvlindersoorten vernieuwd. Sinds de vorige actualisatie van de kaartjes in april 2010, zijn er meer dan 300.000 nieuwe waarnemingen verwerkt. (...) Lees verder »

22 april 2011

Wijziging Mythimna sicula (scirpi)

Wortelstreepgrasuil (Mythimna sicula).De puntlijngrasuil (Mythimna sicula scirpi) wordt door de taxonomen van Fauna Europaea niet langer als ondersoort beschouwd, maar als een vorm van de van de wortelstreepgrasuil (Mythimna sicula). (...) Lees verder »

20 april 2011

Meer blauw op straat

Of het kabinet zijn doelstellingen gaat halen is nog niet duidelijk, maar bij het boomblauwtje lukt het wel: er is steeds meer blauw op straat. (...) Lees verder »

12 april 2011

Steeds meer oranje

Bij sommige soorten valt het heel erg op dat ze voor- of achteruitgaan, bij anders soorten gaat het zo langzaam dat je het nauwelijks in de gaten hebt. Het oranjetipje is een voorbeeld van zo’n soort. (...) Lees verder »

11 april 2011

Vlinders zijn er vroeg bij

Oranjetipje.Door het aanhoudende zonnige weer zijn er nu veel vlinders te zien. Het oranjetipje is veel aanwezig en ook andere popoverwinteraars worden al zeer regelmatig waargenomen. In totaal zijn er de eerste anderhalve week van april 15 soorten dagvlinders gemeld. (...) Lees verder »

6 april 2011

Voorintekening nieuwe Europese vlinderatlas open

In september 2011 zal de nieuwe Europese vlinderatlas uitkomen. Voor iedere soort is er een pagina met een verspreidingskaart in kleur en een korte beschrijving, alles bij elkaar meer dan 600 bladzijden. Ook alle Nederlandse gegevens zitten erin. Wie zich voor 31 juli inschrijft, kan dit boek krijgen voor 65 euro. Meer informatie en een voorbeeldpagina vindt u hier.

6 april 2011

Massavangst kleine voorjaarsuilen (Orthosia cruda)

Afgelopen weekend beloofde vooraf qua weer ideale omstandigheden te bieden om met behulp van lichtvallen wat voorjaarssoorten te vangen. Aldus besloten Leo Hassink en Marc Bulte de avond van 2 april lichtvalkasten op te zetten bij het ringstation Overdinkel en op het Boerskotten, beide nabij Losser in Twente. (...) Lees verder »

5 april 2011

Vlinders op bloeiende wilg (vervolg)

Kleine voorjaarsuil op katjes. Foto Jeroen Voogd.Met de voortgang van het voorjaar neemt de kans op het waarnemen van vlinders toe. Op 22 maart schreven we dat het afzoeken van bloeiende wilgen een goede optie was om vlinders te zien. Dat geldt niet alleen voor dagvlinders. Ook nachtvlinders maken er gretig gebruik van. (...) Lees verder »

4 april 2011

Nieuwe handleiding vlinder- en libellenmeetnet

Elk jaar tellen vele honderden vrijwilligers mee in de Landelijke Meetnetten voor vlinders en libellen. Met deze meetnetten verzamelen we samen met het CBS actuele informatie over de veranderingen in de vlinder- en libellenstand in Nederland. Daarvoor moet op een gestandaardiseerde manier geteld worden. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar valt in praktijd reuze mee. In de nieuwe handleiding voor beide meetnetten wordt precies beschreven hoe de tellingen verricht moeten worden. (...) Lees verder »

4 april 2011

Vlinders tellen in Bulgarije?

In Bulgarije zijn nog schitterende landschappen (foto: Kars Veling)In Bulgarije worden de Natura 2000 terreinen dit jaar op vlinders geïnventariseerd. Hulp van Nederlandse vlinderaars wordt zeer op prijs gesteld. U krijgt de mogelijkheid om enorm veel vlinders te zien, want Bulgarije is een zeer rijk vlinderland, met meer dan 210 soorten. (...) Lees verder »

4 april 2011

Succesvolle start veldseizoen vlindermonitoring

Het mooie weer van afgelopen weekend viel precies samen met de start van het telseizoen van het Landelijk Meetnet Vlinders. Het had niet mooier kunnen beginnen. Van zestig monitoringroutes zijn de tellingen al online ingevoerd op meetnet.vlinderstichting.nl. Dat leverde mooie resultaten op. (...) Lees verder »

1 april 2011

Vlindertelseizoen begonnen

De vlinderroute wordt in een rustige wandelpas gelopen en om de 50 meter worden de waargenomen soorten genoteerd (foto: Kars Veling).Hoewel de vlinders al een week of wat vliegen start het vlindertelseizoen vandaag pas officieel. Vanaf nu worden er op vele honderden plekken verspreid in het land elke week vlinderroutes geteld. (...) Lees verder »

30 maart 2011

Bloemenzaad voor vlinders

Woensdag 30 maart ontvingen alle Brabantse gemeenten van gedeputeerde Peter van Vught 10 kilo bloemenzaad. Daarmee kunnen zij hun bermen inzaaien, zodat er meer leefgebied voor vlinders wordt gecreëerd. (...) Lees verder »

29 maart 2011

Nieuwe namen enkele nachtvlinders

De wetenschappelijke naam van de egelskopboorder verandert van Capsula sparganii in Globia sparganii. Foto: Jeroen Voogd.Onlangs is er een nieuwe versie van Fauna Europaea gepubliceerd, waarbij vier Nederlandse macronachtvlinders een andere wetenschappelijke naam hebben gekregen en de plaatsing van een aantal soorten in families een wijziging heeft ondergaan. (...) Lees verder »

28 maart 2011

Veldparelmoervlinder breidt uit

Rupsen veldparelmoervlinder (foto: Michiel Wallis de Vries)De veldparelmoervlinder is een ernstig bedreigde dagvlinder die alleen nog in Zuid-Limburg voorkomt. De soort is in samenwerking met Stichting Het Limburgs Landschap in 2007 opnieuw op de Bemelerberg uitgezet. De populatie neemt spectaculair toe. (...) Lees verder »

24 maart 2011

Grote vossen gezien

Grote vos (foto: Kars Veling)De grote vos, een dagvlinder, is officieel verdwenen uit Nederland. Tenminste, de soort plant zich niet meer op vaste locaties voort. Toch zijn er de afgelopen weken een aantal waargenomen. (...) Lees verder »

22 maart 2011

Vlinders zien? Bloeiende wilg!

Kleine vos op wilgenkatje (foto: Kars Veling)Het was zonnig dit weekend en veel mensen hebben hun eerste vlinders gezien. Was je nog niet zo gelukkig en wil je de komende dagen kans maken, dan is een bezoekje aan bloeiende wilgen aan te raden. (...) Lees verder »

14 maart 2011

Citroenvlinders zijn los!

De waarnemingen van citroenvlinder in 2011, tot 13 maart (bron: Natuurkalender)Tijdens de afgelopen weken was van de uit de winterslaap ontwakende vlinders vooral de kleine vos veel gezien. Vanaf zaterdag zijn ook de citroenvlinders massaal wakker geworden. Vooral de mannetjes zijn actief en deze erg opvallende vlinders zijn van grote afstand te herkennen. (...) Lees verder »

11 maart 2011

Gouden vlinder voor Willem Ellis

Vorige week zaterdag heeft Willem Ellis tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting de ‘Gouden Vlinder’ ontvangen, een prijs voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de bescherming van vlinders, zie Gouden vlinderaar Willem Ellis. (...) Lees verder »

1 maart 2011

Landelijke dag 2011: Tien voor 12!

Als u zin hebt in interessante lezingen met mooie foto’s en een vleugje humor, als u unieke films wilt zien over vlinders en libellen of als u gewoon behoefte hebt om andere natuurliefhebbers te ontmoeten bent u van harte welkom op de Landelijke Dag van De Vlinderstichting, zaterdag 5 maart 2011. (...) Lees verder »

24 februari 2011

Bonte brandnetelmot vergist zich

De bewuste bonte brandnetelmot (foto: Jop Bakker).Er kwam een melding van een vers uitgekomen bonte brandnetelmot. Dat is vreemd, want deze micro nachtvlinder vliegt normaal gesproken pas vanaf juni. Waarschijnlijk is de rups naar binnen gekomen op open haardhout. (...) Lees verder »

14 februari 2011

Vlinders vliegen langer en verder door klimaatopwarming

Het hooibeestje was een van de soorten waarvan de vliegactiviteit werd onderzocht (Foto: Anouk Cormont)Hoewel klimaatverandering negatieve effecten zal hebben op veel dagvlindersoorten blijkt dat de opwarming niet alleen maar nadelig is. De kans op kolonisatie van nieuwe gebieden neemt toe door warmere en zonniger omstandigheden. (...) Lees verder »

14 februari 2011

Copaxa lavendera in Gouda

Copaxa lavendera. Foto: Jaap van DamIn Gouda is vorige week door twee waarnemers de uit Mexico afkomstige Copaxa lavendera gezien in de Slagenbuurt. (...) Lees verder »

13 februari 2011

Voorzichting begin dagvlindervoorjaar

Klein koolwitje (foto: Kars Veling)In de afgelopen week zijn er op de zonnige dagen al weer dagvlinders waargenomen. Er zijn meldingen van zes soorten, waarvan de dagpauwoog het meeste gezien is. De waarnemingen komen voornamelijk uit de zuidelijk heft van het land. (...) Lees verder »

10 februari 2011

Het vlinderseizoen is aangebroken!

Een enthousiast verhaal van Sandra Lamberts over een zoektocht naar de meidoornspanner:
'Frans Post en ik trokken er zondagavond op uit om op de Sint Pietersberg te Maastricht een zeldzaam spannertje te zoeken: de meidoornspanner (Theria primaria). (...) Lees verder »

9 februari 2011

Kleine ijsvogelvlinder veert terug

Goed beheer werkt voor de kleine ijsvogelvlinderDe kleine ijsvogelvlinder herstelt zich van een enorme achteruitgang in de negentiger jaren. Ook in Zuid-Nederland, waar de soort bijna was verdwenen, nemen de aantallen weer flink toe, dankzij het natuurbeheer. (...) Lees verder »

1 februari 2011

Meer nachtvlinders op vogelvoer

Zwartvlekwinteruil op pinda's (foto: Koen Cuppens)Na de berichten over de videobeelden van nachtvlinders op beleef de winter zijn er ook meldingen van nachtvlinders die op pinda’s voedsel zoeken. Blijkbaar zijn daar ook aantrekkelijke voedingsbestanddelen voor nachtvlinders te halen. (...) Lees verder »

31 januari 2011

Glanzende marmeruil, nieuw voor Nederland

De glanzende marmeruil (Pseudeustrotia candidula), die op 5 september 2009 in de Millingerwaard werd gezien. Foto: Joop Schaffers.In 2009 is in Nederland een nieuwe nachtvlindersoort aangetroffen: de glanzende marmeruil (Pseudeustrotia candidula). Dit is een Euraziatische soort die in een groot deel van Europa voorkomt, maar vooral in het noordwesten ontbreekt. De laatste twee decennia is er een uitbreiding van het areaal waargenomen, mogelijk samenhangend met de opwarming van het klimaat. (...) Lees verder »

28 januari 2011

Vrouwtjes hot als ze cool zijn opgegroeid

(foto Credit: William H. Piel and Antonia Monteiro/courtesy of Yale University)Uit een studie van de Yale University blijkt dat vrouwtjes van een afrikaanse vlindersoort actief mannetjes proberen te versieren als ze koude temperaturen hebben gehad als rups. Rupsen die warm opgroeien leveren passieve vrouwtjes die wachten op initiatief van mannetjes. (...) Lees verder »

28 januari 2011

Natuurtellers gezocht op de Utrechtse Heuvelrug

Goudhaantje (foto: Kars Veling)De Utrechtse Heuvelrug heeft veel natuur. De beheerders, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en de gemeente Utrechtse Heuvelrug doen hun best om die natuur zoveel mogelijk te behouden en uit te breiden. Daarvoor zijn gegevens over welke planten en dieren er voorkomen en hoe het met ze gaat van groot belang. Werkt het beheer voor die soorten? Er zijn al vrijwilligers die tellingen doen en inventarisaties uitvoeren, maar van veel gebieden is nog maar weinig bekend. De Vlinderstichting en de andere PGO’s gaan actief mee op zoek. (...) Lees verder »

27 januari 2011

Veel eitjes sleedoornpage in Wolvega

Sleedoornpage (foto: Kars Veling)In Wolvega is een record aantal eitjes van de sleedoornpage gevonden. In een sleedoornhaag rondom een ijsbaan werden er meer dan 150 geteld. Tot nu toe waren er nooit meer dan 34 aangetroffen. (...) Lees verder »

24 januari 2011

Zeldzame meidoornspanner gezien

Meidoornspanner (foto: M.A. Posthumus)Op diverse plekken is dit voorjaar de zeer zeldzame meidoornspanner gevonden. Dit is een vlinder die vooral in de late winter en het vroege voorjaar actief is. De waarnemingen kwamen uit de provincies Utrecht, Gelderland en Zeeland. (...) Lees verder »

21 januari 2011

Pindacake met bessen

Foto: VIVARAPindacake met bessen klinkt als een dessert, maar het is een speciale vetbol voor vogels. Daarop kwamen nachtvlinders af. (...) Lees verder »

18 januari 2011

nachtvlinders op Beleef de winter

Een beeld van de webcam van Beleef de winterHet webcam project van Vogelbescherming: ‘Beleef de winter’ heeft al spectaculaire beelden opgeleverd van vogels in een winterse tuin. Nu zijn er ook infraroodbeelden van nachtvlinders die ’s nachts op de vetbol zitten. (...) Lees verder »

17 januari 2011

De eerste dagvlinders

Citroenvlinder (foto: Kars Veling)De temperatuur was zondag boven de tien graden en in de loop van de dag werd het plaatselijk zonnig. Dat heeft direct een aantal vlinders uit hun overwinteringsplek gelokt. (...) Lees verder »

13 januari 2011

Toch al atalanta

De bewuste atalanta op 10 januari (foto: John Adams)Afgelopen maandag is, zonnend op een muur in Heerlen, een atalanta gezien. Dat is bijzonder omdat we ervan uitgaan dat atalanta’s flinke vorst niet kunnen overleven. Heeft hij ergens binnen gezeten? (...) Lees verder »

10 januari 2011

“Nieuwe uitsterfgolf vlinders op komst”

Theo Verstrael
“De plannen voor extreme bezuinigingen op de natuur zullen leiden tot het verdwijnen van vlindersoorten”, waarschuwt Theo Verstrael, directeur van De Vlinderstichting, in zijn nieuwjaarstoespraak. Vanaf 1940 zijn al 17 soorten dagvlinders uitgestorven in Nederland. Van de overgebleven 54 soorten worden er 30 bedreigd. “Mede door het goede natuurbeheer door organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen is de laatste twintig jaar maar één soort verdwenen. Als de voorgestelde kortingen op het natuurbeheer doorgaan zullen we echter de komende jaren zeker meer vlinders verliezen”, aldus Verstrael. (...) Lees verder »

6 januari 2011

Vlinderfilm uit 1943

VPRO-Geschiedenis heeft een Nederlandse vlinderfilm uit 1943 op internet gezet. Het is een film in zwart-wit, waarin allerlei aspecten uit het vlinderleven aan de orde komen. (...) Lees verder »

2 januari 2011

Grote belangstelling voor publieksactie Hart voor Natuur

Lekker warmen aan een vuurkorf bij het Leersumse Veld (foto: Staatsbosbeheer)Boswachters, natuurgidsen en vrijwilligers hebben zondag 2 januari circa 40.000 bezoekers ontvangen met een Nieuwjaarsgroet en warme chocolademelk bij de publieksactie Hart voor Natuur. Geholpen door het prachtige winterweer zijn vele Nederlanders vandaag naar buiten gegaan voor een frisse neus. (...) Lees verder »

23 december 2010

Vlinders houden van boswachters

Donkere wolken boven boswachters en natuurbeheer (foto: Kars Veling)(Bericht van De Vlinderstichting) Een korte bijspijkercursus voor de leden van het kabinet Rutte: van de zeventig vlindersoorten die Nederland rijk was zijn we er al 18 kwijt. Veel van de kwetsbare soorten die we nog over hebben zitten in natuurgebieden. Als die niet meer goed beheerd worden zullen we de komende jaren nog veel meer soorten verliezen. (...) Lees verder »

22 december 2010

Genieten van de natuur nu het nog kan

Natuur voor oud en zeker voor jong (foto: Kars Veling)Hart voor Natuur, een coalitie van ruim twintig natuur- en milieuorganisaties, nodigt iedereen uit om op zondag 2 januari 2011 te genieten van de natuur. In ruim honderd gebieden verspreid over heel Nederland wensen boswachters, natuurgidsen en vrijwilligers de bezoekers een gelukkig Nieuwjaar. Met deze publieksactie vragen de organisatoren aandacht voor de toekomst van de natuur en het landschap. Op de website www.hartvoornatuur.nu vind je alle gebieden die meedoen aan de actie. (...) Lees verder »

21 december 2010

Fijne feestdagen!

Citroenvlinder. Foto T. WiegersmaAlle medewerkers van De Vlinderstichting wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2011. (...) Lees verder »

20 december 2010

Vlinderstichting weer gegroeid

Foto: Kars VelingAan het einde van elk jaar wordt door het radio programma Vroege Vogels de balans opgemaakt van de leden- en donateuraantallen van groene organisaties in Nederland. Dit jaar is de totale aanhang verminderd vergeleken met 2009, maar De Vlinderstichting is weer gegroeid. (...) Lees verder »

17 december 2010

Schitterende vlinderfilm BBC2

Vanavond, 17 december 2010, wordt op BBC2 een schitterende vlinderdocumentaie uitgezonden. De film wordt daar op prime time uitgezonden, namelijk om 20.00 uur. Voor ons betekent dit dat we om 21.00 uur in moeten schakelen. Kijk voor meer info op de site van de BBC. Je kunt hier ook al fantastische clips uit de film bekijken.

16 december 2010

Hart voor Natuur: samen in actie

In actie voor natuur, ook nog voor onze kinderen (foto: Kars Veling)Twintig natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder de noemer Hart voor Natuur (www.hartvoornatuur.nu) willen de organisaties aandacht vragen voor de consequenties van de buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap. Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn de kabinetsplannen zo ingrijpend, dat de natuur en het landschap dat de Nederlanders zo koesteren nooit meer hetzelfde zullen zijn. (...) Lees verder »

16 december 2010

Grote vuurvlinder: uniek, maar hoe lang nog?

Foto: Theo VerstraelDe grote vuurvlinder die in Nederland leeft is heel bijzonder. Het gaat om de ondersoort batava, die elders in de wereld niet voorkomt. Helaas dreigt deze opvallende maar zeldzame vlinder uit te sterven. (...) Lees verder »

14 december 2010

Hoop voor spiegeldikkopje?

Foto: Kars VelingHet spiegeldikkopje is de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. De soort komt alleen nog voor in de Peelregio, in Noord-Brabant en Limburg. Door snel actie te ondernemen kan de soort zich weer uitbreiden en ook nieuwe leefgebieden gaan bevolken. (...) Lees verder »

13 december 2010

Vlinderatlas West-Friesland gepresenteerd

Henny van der Groep van de KNNV overhandigt eerste exemplaar aan gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland (foto: Johan Stuart)Tijdens de Noord-Hollandse natuurdag op zaterdag 11 december werd het eerste exemplaar van de vlinderatlas van West-Friesland overhandigd aan gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland. (...) Lees verder »

9 december 2010

Veenbesblauwtje ernstig bedreigd

Veenbesblauwtje (foto: Kars Veling)Het veenbesblauwtje, een dagvlinder, komt alleen nog voor in een aantal veentjes in Drenthe en een in Groningen. Het is een echte hoogveenspecialist, waarvan de rupsen leven op kleine veenbes en lavendelheide. In de campagne Tien voor 12! werkt De Vlinderstichting eraan dat er over tien jaar weer meer dan tien vliegplaatsen van het veenbesblauwtje zijn. (...) Lees verder »

8 december 2010

Boek cadeau doen? Steun tegelijk De Vlinderstichting!

De Vlinderstichting is aangesloten bij YouBeDo, de enige webwinkel voor boeken waarbij je 10% van elke aankoop gratis kunt doneren aan een goed doel van jouw keuze. De Vlinderstichting bijvoorbeeld. Ze hanteren daarbij dezelfde prijzen als andere boekwinkels, dus doneren kost je niets! (...) Lees verder »

6 december 2010

Vroege winter slecht voor vlinders?

Sneeuw, vorst en een gevoelstemperatuur van min 15 graden. De winter is vroeg ingevallen. We krijgen regelmatig vragen van mensen die zich zorgen maken om de vlinders. Kunnen die hier wel tegen? (...) Lees verder »

3 december 2010

Fluit dit kabinet terug!

(nieuwsbericht van De Vlinderstichting) Actie is broodnodig, want de kabinetsplannen betekenen een ramp voor de natuur. Vogelbescherming is een nieuwjaarskaartenactie begonnen. Kies een kaart en schrijf er een mooie wens op voor zijne excellentie de heer M. Rutte (en daarmee aan het kabinet). De Vlinderstichting staat helemaal achter deze actie en we hebben de poster aangeplakt op onze voordeur. Laten we allemaal meedoen! Ga naar: Fluit dit kabinet terug!

30 november 2010

Vlinder in huis?

Dagpauwogen overwinteren hangend aan het plafond van een schuurtje.Veel vlinders zijn er niet in de winter. De meeste soorten zijn ei, rups of pop in deze koude periode. Toch komen de afgelopen dagen bij De Vlinderstichting veel meldingen binnen: “Ik heb een vlinder in mijn huis! Hoe zorg ik dat hij de winter overleeft?” Gelukkig is dat gemakkelijk: vlinders zijn prima uitgerust om kou te overleven. (...) Lees verder »

29 november 2010

Actiebereidheid natuurliefhebbers groot

Afgelopen zaterdag werd onder de aanwezigen bij de landelijke SOVON-dag gepeild wie mee zou doen indien er een landelijke actiedag tegen de bezuinigingen op de natuur georganiseerd zou worden. Globaal 70% van de aanwezigen gaf aan dat te willen. (...) Lees verder »

25 november 2010

Natuurontwikkeling werkt!

Voormalige akker (foto: Kars Veling)Bij insectenonderzoek op een aantal natuurontwikkelingsgebieden op de Veluwe zijn veel soorten aangetroffen, waaronder Rode Lijst-soorten. Er is gekeken naar vlinders, libellen, sprinkhanen, wilde bijen en zweefvliegen. (...) Lees verder »

25 november 2010

Kleine heivlinder ernstig bedreigd

Zonnende kleine heivlinder (foto: Kars Veling)Alleen op het Kootwijkerzand op de Veluwe komt de kleine heivlinder nog voor. In totaal zijn jaarlijks in dit stuifzandgebied nog maar een paar honderd vlinders aanwezig. In 2010 zijn maximaal 45 vlinders op een dag gezien. (...) Lees verder »

22 november 2010

Vlinderwerkgroep Friesland 25 jaar

Afgelopen zaterdag 20 november vierde de Friese Vlinderwerkgroep haar 25-jarig jubileum tijdens een bijeenkomst in de Fugelhelling in Ureterp. Er waren veel mensen aanwezig, zowel uit de provincie als van daarbuiten. (...) Lees verder »

16 november 2010

Update lijst waarnemingen NNN 2010

Foto: Rinus BaayensOp www.nachtvlindernacht.nl staat een nieuwe geactualiseerde lijst met waarnemingen van de Nationale Nachtvlindernacht 2010. (...) Lees verder »

15 november 2010

Reddingsplan bedreigde vlinders gelanceerd

Spiegeldikkopje, een van de speerpuntsoorten (foto: Kars Veling)Het is tien voor 12 voor de meest bedreigde dagvlinders. De Vlinderstichting heeft op 14 november tijdens het radioprogramma Vroege Vogels het startsein gegeven voor de campagne ‘Tien voor 12!’ Doel is om de meest bedreigde dagvlinders in Nederland duurzame overlevingskansen te geven. De Vlinderstichting legt zich niet neer bij de achteruitgang van de vlinderdiversiteit: “Er mag geen enkele soort meer uit Nederland verdwijnen”. De campagne zal de komende tien jaar worden uitgevoerd. (...) Lees verder »

8 november 2010

Reddingsactie voor bedreigde vlindersoort in Steenwijk

Sleedoornpage.Verbijstering bij De Vlinderstichting. Rond sportpark De Nieuwe Gagels in Steenwijk zijn vrijwel alle sleedoornstruiken waarop zich eitjes van de sleedoornpage bevonden, verwijderd of zwaar beschadigd. Daardoor is het leefgebied van deze bedreigde vlindersoort ernstig aangetast. Een medewerker van De Vlinderstichting en de coördinator van Vlinderwerkgroep De Kop van Overijssel constateerden dit afgelopen zaterdag bij hun bezoek aan het sportpark. (...) Lees verder »

4 november 2010

Andere koperuil in Nederland? Nee!

Koperuil (D. chrysitis) met twee gescheiden gouden banden (foto: Marian Schut)Onlangs is er enige ophef ontstaan over het mogelijk voorkomen van een nieuwe soort koperuil in Nederland: Diachrysia stenochrysis. Op waarneming.nl werd deze soort al door verschillende nachtvlinderaars doorgegeven. Wat is er aan de hand? (...) Lees verder »

1 november 2010

Kamermoties tegen afbraak natuurbeleid aangenomen

Woensdagavond 27 oktober zijn twee moties van resp. D66 en Groen Links in de Tweede Kamer aangenomen in reactie op het regeerakkoord over natuur. (...) Lees verder »

1 november 2010

Nog volop nachtvlinders op klimop

Een oude iepengouduil, 30 oktober 2010 (foto: Kars Veling)De klimop bloeit al vanaf eind september, maar plaatselijk begint deze herfstbloeier nu pas echt. Er zijn nog diverse nachtvlinders die er dankbaar gebruik van maken en er nectar uit drinken. (...) Lees verder »

27 oktober 2010

Als je van natuur houdt, kom je nu in actie!

Als je van de natuur houdt...Het Nederlandse publiek steunt massaal een oproep van Natuurmonumenten aan het kabinet-Rutte en de Tweede Kamer om door te gaan met de afgesproken plannen om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Binnen 24 uur ondertekenden ruim 20.000 mensen de petitie ‘Als je van natuur houdt’ via internet en SMS.
De Vlinderstichting steunt deze actie en roept iedereen op de petitie te ondertekenen. (...) Lees verder »

26 oktober 2010

Dagvlinders eind oktober

Parende klein koolwitjes 25 oktober 2010 (foto: Trees Kaiser)Het dagvlinderseizoen is eigenlijk al over, maar nog steeds worden dagelijks vlinders gezien en doorgegeven. Naast de soorten die hier als vlinder overwinteren zijn er ook nog meldingen van soorten die nog moeten wegtrekken of zich moeten voortplanten voor de winter invalt. (...) Lees verder »

26 oktober 2010

Stem voor 1 november op De Vlinderstichting!

Op 6 oktober vroegen wij u te stemmen op De Vlinderstichting voor de Grote Gift van het 3M Fonds. Velen van u hebben dat gedaan, want De Vlinderstichting is inmiddels terug in de top 5! Maar we willen natuurlijk door naar de eerste plaats.
Heb u nog niet gestemd, doe dat dan alsnog vóór 1 november en help ons de prijs van € 50.000 in de wacht te slepen. (...) Lees verder »

14 oktober 2010

Tijgerblauwtje in de keuken

Het tijgerblauwtje (foto: Coby Stapel - van der Zalm)In Breda is een tijgerblauwtje gezien. Dit is een vlindertje uit het zuiden van Europa, dat af en toe flink trekt en dan ook in ons land terecht komt. Is dit zo’n zwerver of is hij op een andere manier hier gekomen? (...) Lees verder »

14 oktober 2010

Nationale Nachtvlindernacht 2011

De datum voor de Nationale Nachtvlindernacht van 2011 is bekend: vrijdag 2 september.

De Nationale Nachtvlindernacht heeft twee hoofddoelen:
  1. Zoveel mogelijk mensen op een spannende manier kennis laten maken met nachtvlinders;
  2. Tegelijkertijd verspreid in het hele land gegevens van nachtvlinders verzamelen.


12 oktober 2010

Vreemde kleine vuurvlinder

De afgelopen dagen wordt de kleine vuurvlinder nog volop gezien. Soms wordt er een afwijkende vorm gevonden, zoals op zondag 10-10-10 in Wageningen. De oranje kleur is bij deze vlinder veranderd in crèmewit. (...) Lees verder »

11 oktober 2010

Veel dagpauwogen

Dagpauwogen en gehakkelde aurelia (foto: Kars Veling)De afgelopen zonnige dagen zijn er nog veel vlinders gezien. Op plekken met bloeiende nectarplanten zoals bijvoorbeeld herfstaster, klimop of akkerdistel kunnen soms tientallen vlinders bij elkaar zitten. De dagpauwoog is een van de meest talrijke. (...) Lees verder »

11 oktober 2010

Vlinders op zee

De Seafox 1 (foto: Workfox BV LTD)Vorige week werden op gasplatforms in de Noordzee een windepijlstaart en een bruine herfstuil gevonden. Blijkbaar vliegen ze ver over open water en zien de platforms als mooie rustplek. (...) Lees verder »

6 oktober 2010

Het kan nog. Stem op De Vlinderstichting!

Advies in het veld redt vlinders: hier over de iepenpageDe Vlinderstichting heeft zich aangemeld voor de Grote Gift van het 3M Fonds. Nu gaat het er om spannen. U kunt ons helpen om een bedrag van € 50.000 in de wacht te slepen door op De Vlinderstichting te stemmen op de website van de Grote Gift. (...) Lees verder »

4 oktober 2010

Laat de druiven hangen

Agaatvlinder op druif (foto: Kars Veling)Niet geoogste druiven, die aan de struik beginnen te rotten zijn uitstekende nachtvlinderlokkers. Nu er minder bloeiende planten zijn wordt fruit steeds aantrekkelijker als voedselbron. Ga ’s avonds maar eens kijken met een zaklamp. (...) Lees verder »

29 september 2010

Achteruitgang nachtvlinders sterker dan verwacht

De spaanse vlag is op Europese schaal beschermd onder de Habitatrichtlijn.Met behulp van vrijwilligers is de afgelopen jaren een grote nachtvlinderdatabase opgebouwd. Hierdoor weten we eindelijk hoe het gaat met de nachtvlinders in Nederland. Helaas is het beeld niet rooskleurig. De aantallen vlinders zijn in dertig jaar met een derde afgenomen en tweederde van de soorten gaat achteruit. (...) Lees verder »

24 september 2010

Resultaten Nationale Nachtvlindernacht 2010

Nachtvlinders lokken met stroop. Foto: Rinus Baayens.Vrijdag 9 juli 2010 zijn, tijdens de zesde Nationale Nachtvlindernacht, op meer dan 278 plaatsen in het land nachtvlinders geteld. Vanaf de schemering tot in de kleine uurtjes werden zeer veel vlinders gezien, mede doordat de temperatuur op de meeste plaatsen ook ’s nachts nauwelijks onder de 20 graden kwam.
Inmiddels hebben we vrijwel alle resultaten van de NNN 2010 binnen. (...) Lees verder »

13 september 2010

Nachtdieren in Zoo Parc Overloon

Huismoeder bekijken (foto: Kars Veling)Vrijdagavond 10 september was De Vlinderstichting in het Zoo Parc Overloon om nachtdieren in het zonnetje te zetten. Met licht en stroop werden nachtvlinders gelokt en er werden vleermuizen gezocht met een bat-detector. (...) Lees verder »

6 september 2010

Andere nachtvlindernacht Apenheul

Een van de lakens (foto: Kars Veling)In de tournee van De Vlinderstichting langs de Nederlandse dierentuinen stond zaterdagavond de Apenheul op het programma. Met het gekwetter van apen op de achtergrond kwamen meer dan 120 mensen in groepen langs om meer over nachtvlinders en nachtvlinderonderzoek te weten te komen. (...) Lees verder »

6 september 2010

Groot dikkopjes in september

Onderzijde met lichte vlekjes (foto: Kars Veling)Het groot dikkopje vliegt normaal gesproken in één generatie van juni tot in augustus. De laatste jaren echter blijkt er een tweede generatie op te treden in september. Ook nu zijn de eerste groot dikkopjes in september al weer gemeld. (...) Lees verder »

31 augustus 2010

Late pimpernelblauwtjes

Pimpernelblauwtje (foto: Henk Vennix)De pimpernelblauwtjes zijn zeer zeldzame vlinders in Nederland. Het pimpernelblauwtje vliegt op één vliegplaats bij Den Bosch en het donker pimpernelblauwtje in het Roerdal. In 2010 hadden beide soorten een afwijkende vliegtijd. (...) Lees verder »

30 augustus 2010

Nachtvlindernacht in Artis

Ook met licht al belangstelling (foto: Kars Veling)Zaterdagavond was De Vlinderstichting aanwezig in het Amsterdamse Artis om de bezoekers te informeren over nachtvlinders en nachtvlinderonderzoek. Gelukkig was het de hele avond zo goed als droog. De bezoekers waren enthousiast. (...) Lees verder »

27 augustus 2010

Opnieuw een zeer zeldzame zwartvlekspikkelspanner in Rotterdam

De zwartvlekspikkelspanner (Menophra abruptaria) die in de nacht van 21 op 22 augustus 2010 werd gezien in Rotterdam. Foto: Cora de GrootDe zwartvlekspikkelspanner is een zeer zeldzame spanner die behalve in Rotterdam al een aantal decennia niet in Nederland is waargenomen. (...) Lees verder »

25 augustus 2010

Sleedoornpage bij De Vlinderstichting

Onze eigen sleedoornpage!De verborgen levende sleedoornpage krijg je niet makkelijk te zien, maar de medewerkers van De Vlinderstichting kregen hem op een presenteerblaadje aangeboden. Hij werd gespot in een boom in de tuin naast het kantoor. (...) Lees verder »

23 augustus 2010

Klein koolwitje opnieuw winnaar op het Pieterpad

Het klein koolwitje is het meest geteld op het Pieterpad: er werden 3500 exemplaren gemeld.Het klein koolwitje is net als in 2008 en 2009 ook dit jaar weer het meest geteld tijdens het vlinderwandelweekend op het Pieterpad. De drie koolwitjes voeren de top 3 aan. Het bont zandoogje eindigde op de vierde plaats, en de keine vos werd vijfde. De distelvlinder verdween uit de top 5. (...) Lees verder »

23 augustus 2010

Nachtvlinderen in Burgers' Zoo

Plakker met geveerde antennen.Zaterdag 21 augustus werd de 8e nachtvlindernacht in een serie van 13 nachtvlindernachten gehouden. Deze week was de beurt aan Burgers' Zoo in Arnhem. (...) Lees verder »

18 augustus 2010

Slecht jaar voor de heivlinder

Het gemiddeld aantal heivlinders in 2010 ligt flink onder het gemiddelde.Het gaat al jaren slecht met de heivlinder. Eerst leek het in de duinen wel mee te vallen, maar inmiddels zijn de aantallen daar ook flink gedaald. Dankzij de vrijwilligers die hun tellingen online aan het Landelijk Meetnet Vlinders doorgeven, kunnen we nu al kijken hoe het met deze soort gaat in 2010. (...) Lees verder »

16 augustus 2010

Vlinderwandelweekend: alle etappes worden gelopen!

In één weekend het hele Pieterpad lopen en tegelijkertijd alle vlinders tellen. Dat gebeurt op 21 en 22 augustus 2010: tijdens de derde editie van het vlinderwandelweekend. Voor de derde keer op rij is het gelukt: alle etappes van het Pieterpad zullen ook dit jaar worden gelopen. Wilt u zich nog inschrijven? Dat kan: het maakt niet uit of een etappe al door iemand anders gelopen wordt. (...) Lees verder »

13 augustus 2010

Bijzondere melding: Siamese tweeling van vlinders?

Op 11 augustus verscheen in de Oostenrijkse krant 'Kronenzeitung' een bijzonder bericht: een waarneming van een Siamese tweeling van vlinders! (...) Lees verder »

11 augustus 2010

De kleine vossen komen eraan!

De kleine vos is aan zijn tweede generatie begonnenIn een eerder nieuwsbericht meldden we dat we een goed jaar voor de kleine vos verwachtten. En inderdaad: het werd de talrijkste vlinder in de tuinvlindertelling. (...) Lees verder »

10 augustus 2010

Zomervlinders blijven wat achter

In het voorjaar van 2010 waren er meer vlinders waren dan normaal, in de zomer waren het er minder.Eind juni lieten we in een nieuwsberichtje al zien dat de junidip voorbij was en de zomervlinders eraan kwamen. Inmiddels zijn we een paar weken verder en kunnen we heel voorzichtig een voorlopige balans opmaken dankzij de tellingen van honderden vrijwilligers in het Landelijk Meetnet Vlinders. (...) Lees verder »

9 augustus 2010

Natte nachtvlindernacht Beekse Bergen

Rood weeskind zat urenlang op de stroop (foto: Kars Veling)Zaterdag 7 augustus was het nachtdierennacht in Safaripark Beekse Bergen. Medewerkers van De Vlinderstichting waren daar aanwezig om de mensen uit te leggen hoe je nachtvlinders te zien kunt krijgen. Helaas regende het een deel van de avond, maar de belangstelling was desondanks groot. (...) Lees verder »

9 augustus 2010

Doodshoofdvlinder gesignaleerd

Foto: Jeroen VoogdEr zijn weer meldingen van doodshoofdvlinders (Acherontia atropos). Deze trekvlinder uit Zuid-Europa wordt jaarlijks maar af en toe gezien. Eind juli werd in Houten een rups gemeld en op 3 augustus een stervende vlinder in Volendam. (...) Lees verder »

2 augustus 2010

Tuinvlindertelling: kleine vos verslaat distelvlinder

De kleine vos werd in 2010 het meest in de tuinen geteldDe kleine vos is voorlopig het meest gemeld tijdens de landelijke tuinvlindertelling. Deze telling werd in het weekend van 31 juli en 1 augustus georganiseerd door De Vlinderstichting. De tweede plaats is voor de atalanta, en net als vorig jaar staat de dagpauwoog op nummer drie. Alle waarnemingen kunnen worden doorgegeven op www.vlindermee.nl. (...) Lees verder »

2 augustus 2010

Geslaagde nachtdierennacht in Amersfoort

Voor het donker werd, was er al genoeg te zien.De avond begon met regen, maar toen de bui overgetrokken was, werd de nachtdierennacht in Dierenpark Amersfoort een groot succes.
De Nachtdierennacht in Amersfoort was de vierde in de reeks die De Vlinderstichting deze zomer in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen verzorgt. (...) Lees verder »

26 juli 2010

Nachtdierennacht in Dierenrijk Mierlo

Het gamma-uiltje vloog volop rond in het DierenrijkAfgelopen zaterdag vond voor de derde keer deze zomer een Nachtdierennacht plaats. Locatie was dit keer Dierenrijk Mierlo. (...) Lees verder »

26 juli 2010

Spiegeldikkopjes in de Peel: een goed jaar in slechte tijden

Spiegeldikkopjes zijn goed te herkennen aan hun stuiterende vlucht en de lichte ronde vlekken wanneer ze nectar drinken op bijvoorbeeld distels of braam.Het spiegeldikkopje is een bedreigde dagvlinder die tegenwoordig alleen nog in de Peelstreek voorkomt. De aantallen zijn sinds 2004 alarmerend laag. Zoals we in juni al aankondigden, wordt deze zomer in Limburg extra aandacht aan de soort besteed om de huidige verspreiding en aantallen in beeld te brengen. We kunnen nu een eerste balans opmaken. (...) Lees verder »

25 juli 2010

Landelijke tuinvlindertelling op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus

Op 31 juli en 1 augustus zal overal in Nederland en België door duizenden gezinnen gespeurd worden naar vlinders in de tuin. In België al voor de vierde maal, in Nederland is dit jaar de tweede editie. Alle waarnemingen kunnen worden doorgegeven op www.vlindermee.nl. (...) Lees verder »

23 juli 2010

Populierengroenuil na 56 jaar weer in Nederland

Populierengroenuil. Foto: Kiena BrouwerNa slechts één vondst in de vorige eeuw is er nu een tweede exemplaar van de populierengroenuil (Earias vernana) gevonden in ons land. (...) Lees verder »

22 juli 2010

Tientallen kleine ijsvogelvlinders door bosrandverbetering

Kleine ijsvogelvlinder.De afgelopen weken zijn tientallen kleine ijsvogelvlinders gezien in regio ten zuidoosten van Eindhoven, door vrijwilligers van Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting. De kleine ijsvogelvlinder is zeldzaam in Nederland en kwam in de regio tot voor kort alleen voor in het natuurgebied Sang en Goorkens, bij Mierlo. (...) Lees verder »

20 juli 2010

Zeer zeldzame strooiselstipspanners gezien

De strooiselstipspanner die op 9 juli 2010 werd waargenomen in Geldrop. Foto: Robert KastelijnVan de zeer zeldzame strooiselstipspanner (Idaea laevigata) zijn in de afgelopen weken diverse exemplaren opgedoken in Noord-Brabant. (...) Lees verder »

15 juli 2010

Veel koevinkjes in de duinen

De kenmerkende geelomrande oogjes (foto: Kars Veling)Het koevinkje komt vooral veel voor op de hogere zandgronden. In de duinen van Zuid-Kennemerland is de soort echter ook aanwezig en hij wordt momenteel in grote aantallen gezien. (...) Lees verder »

15 juli 2010

Vlinderstruik bij nacht

Gamma-uil op vlinderstruik (foto: Kars Veling)Het is momenteel genieten van dagpauwoog en kleine vos op onze vlinderstruiken. Ook als het donker wordt blijkt dit een echte vlindertrekker en het is de moeite waard om voor het naar bed gaan te inspecteren. (...) Lees verder »

12 juli 2010

Zinderende nachtvlindernacht

Wapendrager (foto: Kars Veling)Vrijdagnacht zijn, op meer dan 80 plaatsen in het land, nachtvlinders geteld. Vanaf het donker worden tot in de kleine uurtjes werden heel erg veel vlinders gezien, mede doordat de temperatuur nauwelijks onder de 20 graden kwam. (...) Lees verder »

9 juli 2010

Droogte: goed voor vlinderaars, slecht voor vlinders

Als waardplannten, zoals hier de grote brandnetel, verdrogen, is dat nadelig voor de vlinderstand.Met de warmte van de laatste weken is het heerlijk vlinders kijken. Iedere dag mooi weer, dus je kunt het vlinders kijken bijna inplannen. Bij veel mensen heerst dan ook het gevoel dat dit mooie weer heel goed is voor vlinders. Maar dat is niet helemaal waar. (...) Lees verder »

7 juli 2010

Nieuws over het gentiaanblauwtje

Het gentiaanblauwtje vliegt alweer volop, voor wie de plekken weet te vinden. Maar het is nog moeilijk te zeggen wat dit jaar voor de soort gaat brengen.
In de recent verschenen Nieuwsbrief Gentiaanblauwtje 2009-2010 staan de belangrijkste recente ontwikkelingen op een rij gezet. Duidelijk is dat de soort nog volop bescherming nodig heeft, om te voorkomen dat deze over een jaar of 10 uit Nederland verdwijnt! (...) Lees verder »

1 juli 2010

De duinparelmoervlinder is los!

Duinparelmoervlinder.Van diverse kanten langs de kust bereiken ons berichten van grote aantallen duinparelmoervlinders! Het Noord-Hollands Duinreservaat, Schiermonnikoog en Ameland – overal verraste waarnemers. Op Schiermonnikoog worden de vlinders ook in de polder en zelfs tot op het strand gezien. Vooral de distels zijn bijzonder bij de vlinders in trek.

30 juni 2010

Let op de sprietknoppen

Zwartsprietdikkopje en geelsprietdikkopje samen op een bloem (foto: Detmar Koelman)De zomer is nu echt losgebarsten. Dat betekent dat het ook weer tijd wordt voor de sprietdikkopjes. Ondanks alle boeken merken we dat er toch nog erg veel fouten gemaakt worden. Daarom weer even een korte opfriscursus. (...) Lees verder »

29 juni 2010

Junidip voorbij!

Ieder vlinderjaar kent een dip in het aantal vlinders in juni: de junidip. De voorjaarsvlinders zijn er niet meer, en de zomervlinders moeten nog komen. (...) Lees verder »

29 juni 2010

Opvallende toename van het bosbesbruintje

Bosbesbruintje. Foto: Marian SchutSinds ruim een week worden er op diverse plaatsen in Nederland grote aantallen bosbesbruintjes (Macaria brunneata) waargenomen. Al gedurende de twee voorgaande jaren, vooral in het jaar 2009, werd dit bruin-oranje vlindertje in toenemende mate gemeld. Uit recente meldingen blijkt nu dat de soort ook dit jaar weer talrijk vliegt, mogelijk in nog grotere aantallen dan voorheen! (...) Lees verder »

22 juni 2010

Grote parelmoervlinder in Limburg

De Limburgse grote parelmoervlinder (foto: Francois Debets)In Zuid Limburg zijn grote parelmoervlinders gezien. Deze vlinder, die nog wel op de Veluwe en op een aantal Waddeneilanden voorkomt, heeft nooit vaste populaties gehad in Limburg. (...) Lees verder »

21 juni 2010

Alweer een zeldzame ontdekking!

De weegbreebeer die op 6 juni 2010 op de Sint-Pietersberg werd waargenomen door Jan Dekker.Op 6 juni werd door Jan Dekker een zeer bijzondere waarneming gedaan op de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg: de weegbreebeer (Parasemia plantaginis). (...) Lees verder »

17 juni 2010

De kleine vos: op en neer

Kleine vos.Het Landelijk Meetnet Vlinders laat zien hoe het met onze dagvlinders gaat. We zien niet alleen soorten die enorm achteruitgaan (bv. de argusvlinder) of juist vooruit gaan (bv. het bont zandoogje) maar ook of soorten veel of weinig fluctueren. (...) Lees verder »

16 juni 2010

Gestreepte pijlstaart in Ospel

De gestreepte pijlstaart die op 12 juni op licht werd aangetroffen in Ospel. Foto: Piet van Nieuwenhoven.Op 12 juni 2010 werd in Ospel een bijzondere waarneming gedaan: tijdens een nachtvlinderavond werd een gestreepte pijlstaart (Hyles livornica) aangetroffen op licht. (...) Lees verder »

16 juni 2010

Het spiegeldikkopje: onbekend maakt onbemind?

Het spiegeldikkopje is alleen nog te vinden het Peelgebied.Het gaat de laatste jaren slecht met het spiegeldikkopje. Een prachtig vlindertje, dat echter alleen lokaal voorkomt en daardoor bij veel mensen onbekend is. (...) Lees verder »

14 juni 2010

Argusvlinder weggevaagd?

Argusvlinder.Nog niet zo lang geleden was de argusvlinder een van de gewoonste Nederlandse vlinders. In de eerste atlas uit 1989 wordt hij ook nog gebruikt als een van de soorten waarmee je kunt zien of een hok goed is onderzocht: had je geen argusvlinder, dan was er vast niet goed gekeken. Dat is inmiddels wel anders. (...) Lees verder »

11 juni 2010

Bijzondere waarneming van de vroege dwergspanner (Eupithecia lanceata)

De vroege dwergspanner (Eupithecia lanceata) die dit voorjaar in Terwolde werd waargenomen. Foto: Dini HurenkampEerder dit jaar, op 30 maart, werd in Terwolde, in Gelderland nabij de IJssel, een exemplaar van de zeer zeldzame vroege dwergspanner (Eupithecia lanceata) waargenomen. (...) Lees verder »

11 juni 2010

Nieuwe waarneming van de zeer zeldzame zwartstreepuil (Hyppa rectilinea)

De zwartstreepuil (Hyppa rectilinea), die in 2010 waargenomen werd op de noordelijke Veluwe. Foto: Rob Compaijen.Net als vorig jaar werd ook in 2010 de zeer zeldzame zwartstreepuil waargenomen op de noordelijke Veluwe. (...) Lees verder »

10 juni 2010

Plaag bastaardsatijnvlinder

Rupsen van de bastaardsatijnvlinder (foto: Wim Domhof)De rupsen van de basaardsatijnvlinder komen dit jaar in de kuststrook veel voor. De haren van deze rups kunnen overlast en gezondheidsklachten veroorzaken voor mensen. (...) Lees verder »

8 juni 2010

Bijzondere waarneming op het Kootwijkerzand

De bewuste vlinder, gefotografeerd op het Kootwijkerzand: waarschijnlijk een hybride tussen de gerimpelde spanner (Macaria liturata) en het donker klaverblaadje (M. alternata). Foto: Jack Pouw.Van de heer Jack Pouw kregen we vorige week foto’s toegestuurd van een wel heel bijzondere waarneming. Op 20 mei fotografeerde hij aan de rand van het Kootwijkerzand een spanner, waarvan de naam ondanks veel speurwerk niet te vinden was. (...) Lees verder »

7 juni 2010

Bijzondere vorm van de mendicabeer gevonden

Een zeldzame vorm van de mendicabeer: op de voorvleugel bevinden zich strepen in plaats van stippen.Twee weken geleden, op 23 mei, werd in Loosbroek in Noord-Brabant door de heer C. Boom een bijzonder uitziende mendicabeer (Diaphora mendica) aangetroffen. (...) Lees verder »

1 juni 2010

Kalkgraslanddikkopje in Limburg

Kalkgraslanddikkopje, 24 mei 2010 (foto: Piet Brouwer)In Zuid-Limburg is een kalkgraslanddikkopje waargenomen. Deze vlinder is sinds 1976 verdwenen uit Nederland. Het gaat hier waarschijnlijk om een zwerver en er zijn geen aanwijzingen dat de soort zich hier al gevestigd heeft. (...) Lees verder »

28 mei 2010

Gerande spanner overal te zien

Foto: Kars VelingIn de buurt van wilgen of populieren is momenteel de gerande spanner aan te treffen. Het is een gewone soort die verspreid over het land voorkomt. Deze nachtvlinder kun je ook overdag zien, want hij laat zich snel opjagen. (...) Lees verder »

27 mei 2010

Spectaculaire vondst rups keizersmantel

De rups van de keizersmantel die in Zwolle werd gevonden op 22 mei 2010 (foto: Marijn Verbeek).In Zwolle is op 22 mei een rups van de keizersmantel ontdekt. Deze vlindersoort is officieel verdwenen uit ons land sinds 1980. Jaarlijks worden er wel zwervers gesignaleerd, maar uit de rupsenvondst blijkt dat de vlinder zich weer voortplant. (...) Lees verder »

26 mei 2010

Massaal veldparelmoervlinder op Bemelerberg

Veldparelmoervlinder onderzijde (foto: Kars Veling)Op de Bemelerberg en in de directe omgeving daarvan vliegen honderden veldparelmoervlinders. Deze zeldzame vlindersoort was vrijwel verdwenen uit Nederland, maar is de afgelopen jaren weer aanwezig in dit natuurgebied van Het Limburgs Landschap, dit voorjaar in groot aantal. (...) Lees verder »

21 mei 2010

De koninginnenpage wordt steeds minder elitair

Koninginnenpage op kale jonkerDe koninginnenpage wordt door veel mensen beschouwd als onze mooiste vlinder. Het is iedere keer weer fantastisch om er een te zien. Twintig jaar geleden was dit nog een echte bijzonderheid in ons land. Wilde je er een zien, dan moest je er moeite voor doen. Onder een reisje naar Limburg kwam je eigenlijk niet uit. Maar de koninginnenpage is eigenlijk niet zo elitair.

21 mei 2010

Achteruitgang vlinders hangt samen met afname bloemenrijkdom

bloemrijk hooilandIn ruim tien jaar tijd is het bloemenaanbod in Nederland met 34 procent afgenomen. Dit biedt een nieuwe verklaring voor de aanhoudende achteruitgang van dagvlinders en andere bestuivende insecten in Nederland. (...) Lees verder »

19 mei 2010

Nachtvlindernachten in de dierentuin

Dankzij een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Coalitie voor Biodiversiteit kan De Vlinderstichting deze zomer (samen met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen) een nachtvlindernacht organiseren in een groot aantal dierentuinen. (...) Lees verder »

18 mei 2010

Bont dikkopje laat

Bont dikkopje, Geelders (Nbr) (foto: Kars Veling)De eerste waarnemingen van het bont dikkopje zijn gedaan. De afgelopen jaren was de soort al vanaf begin mei actief en was de piek rond midden mei. De kou heeft gezorgd voor een vertraagd uitkomen. (...) Lees verder »

17 mei 2010

Vlinder- en libellenfilms in bioscoop!

Uitsluipende grote keizerlibel (foto: Kars Veling)Op zondag 23 mei aanstaande worden in het CineMec in Ede, een megabioscoop, unieke Nederlandse films vertoond over vlinders en libellen. Aansluitend is er een vlinder- en libellenexcursie. (...) Lees verder »

13 mei 2010

Toch vlinders ondanks kou

Oranjetipje op paardenbloem (foto: Kars Veling)Terwijl de temperatuur veel te laag is voor de tijd van het jaar en normaal ook voor dagvlinders, blijken ze toch te vliegen. De drang is zo groot dat ze ook onder slechte omstandigheden actief zijn. (...) Lees verder »

5 mei 2010

Beheerkaarten eikenprocessierups vernieuwd

Vandaag zijn de bijgewerkte beheerkaarten die gebruikt kunnen worden bij de bestrijding van de eikenprocessierups op de website van De Vlinderstichting geplaatst. (...) Lees verder »

27 april 2010

Vlinderstichting bovenaan in tussenstand Grote Gift

Vorige week riepen we u op voor de Vlinderstichting te stemmen op de website van de 3M Grote Gift. Inmiddels staan we bovenaan in de tussenstand. (...) Lees verder »

27 april 2010

Schrijf je in voor het vlinderwandelweekend

Klein geaderd witje, veel gezien op het PieterpadIn één weekend het Pieterpad lopen en tegelijkertijd vlinders tellen. Dat gebeurt op 21 en 22 augustus 2010 tijdens het vlinderwandelweekend. Inschrijven voor een of meerdere etappes kan vanaf vandaag via www.vlinderwandelweekend.nl. (...) Lees verder »

22 april 2010

Stem op De Vlinderstichting!

Zó verdwijnen adviezen zeker niet in de bureaula.De Vlinderstichting heeft zich aangemeld voor de Grote Gift van het 3M Fonds. U kunt ons helpen om een bedrag van € 50.000 in de wacht te slepen door op De Vlinderstichting te stemmen op de website van de Grote Gift. (...) Lees verder »

21 april 2010

Maakt dit zandoogje het te bont?

Bont zandoogje 1980-1989.Het bont zandoogje is bezig met een indrukwekkende kolonisatie van ons hele land. (...) Lees verder »

19 april 2010

Vlinders vliegen wel

De dagpauwoog werd afgelopen weekend het meest gemeld.Afgelopen weekend was het door het prachtige weer echt raak met de dagvlinders. Meer dan duizend vlinders werden afgelopen weekend gezien. De dagpauwoog, de citroenvlinder en het klein koolwitje waren het talrijkst. (...) Lees verder »

19 april 2010

Hyalaethea attemae verrast Vlaardingse wethouder

Hyalaethea attemaeEen nieuwe Indonesische vlindersoort is vernoemd naar Anny Attema, de Vlaardingse wethouder voor schoon, heel en fleurig. De vlinder heet Hyalaethea attemae sinds de officiële publicatie op 10 april 2010 in het wetenschappelijk tijdschrift SUGAPA. (...) Lees verder »

19 april 2010

Kleine vos niet overal terug van weggeweest

Trend van de kleine vos 1990-2009 (Bron: Landelijk Meetnet Vlinders)De kleine vos had het moeilijk. De resultaten van het Landelijk Meetnet Vlinders laten echter zien dat de soort het in 2009 weer wat beter deed. Dat gaf goede hoop voor het voorjaar van 2010. (...) Lees verder »

6 april 2010

Excursie aanmelden voor Nationale Nachtvlindernacht

Op 9 juli 2010 maakt u kans op het zien van veel nachtvlinders. Bijvoorbeeld het groot avondrood (Deilephila elpenor).Op vrijdag 9 juli 2010 is het weer zover. Dan worden in het hele land nachtvlinderexcursies gehouden in het kader van de Nationale Nachtvlindernacht. Organiseert u een excursie tijdens de Nachtvlindernacht, dan kunt u die aanmelden op de website van de Nachtvlindernacht. (...) Lees verder »

23 maart 2010

Geen kleine vuurvlinder

Oranje berkenspanner (foto: Ab Baas)Op de invoersites Telmee en waarneming.nl worden al regelmatig meldingen van kleine vuurvlinder doorgegeven. Bij navraag blijkt altijd dat men ze alleen vliegend heeft gezien in heideterreinen. Het gaat hier vast en zeker om oranje berkenspanners. (...) Lees verder »

18 maart 2010

Tel alle vlinders in uw tuin!

kleine vosDoe mee aan de maandelijkse vlindertelling

Op de eerste zonnige en minder koude dagen komen de dagvlinders massaal uit hun overwintering. Met name citroenvlinder en kleine vos zijn veel gemeld: op 17 en 18 maart werden al meer dan 150 citroenvlinders en 100 kleine vossen gezien! Ook gehakkelde aurelia, dagpauwoog en atalanta werden al actief. Vindt u het ook leuk de vlinders in uw tuin te tellen? Via www.vlindermee.nl kunt u iedere maand al uw tuinvlinders doorgeven. (...) Lees verder »

17 maart 2010

De vlinders zijn los!

Citroenvlinder (foto: Kars Veling)Op de eerste zonnige en minder koude dag op 17 maart zijn de dagvlinders massaal uit hun overwintering gekomen. Met name citroenvlinder en kleine vos zijn veel gemeld. (...) Lees verder »

10 maart 2010

Landelijke Dag: boeiend en druk

De zaal zat lekker vol.Afgelopen zaterdag vond in Wageningen de traditionele Landelijke Dag plaats. De lezingen en films in het kader van het thema Vlinders en libellen in beeld leverden vele boeiende beelden op. (...) Lees verder »

10 maart 2010

Vlinders NU!

De Vlinderstichting dringt er bij de programmacommissies van alle politieke partijen in de Tweede Kamer op aan om in de verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan het behoud van de dieren en planten in Nederland. (...) Lees verder »

2 maart 2010

Wie ziet eerste citroenvlinder?

Citroenvlinder mannetje (fioto: Kars Veling)In de eerste twee maanden van 2010 is nog geen enkele melding van citroenvlinder bij De Vlinderstichting binnen gekomen. Vanaf 2000 waren er vanaf januari tot begin maart gemiddeld al zo’n 50 gezien. (...) Lees verder »

25 februari 2010

Voorlopig nog geen vlinders

Een van de popoverwinteraars boomblauwtje (foto: Kars Veling)Volgens de vliegtijdvoorspelling voor de dagvlinders moeten we nog weken wachten voordat de vlinders zullen verschijnen. Het koele weer houdt ze nog lekker in winterslaap. Voor de popoverwinteraars moeten we dit jaar waarschijnlijk wachten tot in april. (...) Lees verder »

22 februari 2010

Zeldzame uil in Limburg

Donkere winteruil (foto: Marcel Prick)Regelmatig, al vanaf oktober gedurende de hele winter, wordt in Zuid-Limburg op smeer de donkere winteruil gevonden. Deze nachtvlinder is in een aantal bosgebieden gevonden en lijkt hier vaste populaties te hebben. (...) Lees verder »

8 februari 2010

Naamswijzigingen op Vlindernet

Mesapamea didyma heet nu Mesapamea secalella.In december 2009 is er een nieuwe versie van Fauna Europaea gepubliceerd. Veel naamswijzigingen die tijdens de afgelopen jaren in de wetenschappelijke literatuur waren voorgesteld zijn daarin verwerkt en, voor wat ons betreft, daarmee officieel geworden. Op Vlindernet zijn de betreffende namen inmiddels aangepast. (...) Lees verder »

26 januari 2010

Papegaaitje leeft nog

Het papegaaitje (foto: Herman Bouman)Weer zijn er leuke vlinders waargenomen tijdens de vleermuistellingen in bunkers. Na roesjes, hopsnuituilen, dagpauwogen en kleine vossen is nu ook het zeldzame papegaaitje gevonden. (...) Lees verder »

25 januari 2010

Dennenuil in januari

De dennenuil (Panolis flammea) die op 23 januari 2010 werd gevonden bij het Belversven. Foto: Maja de KeijzerAfgelopen zaterdag 23 januari 2010 deed Maja de Keijzer een bijzondere waarneming in de Kampina (Noord-Brabant). (...) Lees verder »

22 januari 2010

Fotopuzzeldag en Landelijke Vlinderdag

In 2009 werd na ruim 50 jaar het kaasjeskruiddikkopje weer in Nederland gezien. Foto: Dick GroenendijkDe Vlinderstichting organiseert de komende tijd twee bijeenkomsten, waarvoor we u van harte willen uitnodigen: de fotopuzzeldag op 13 februari en de Landelijke Vlinderdag op 6 maart. (...) Lees verder »

22 januari 2010

Bibberende rupsen

Rups januari 2010 (Foto: Judith Bouma)Overwinterende dieren zijn vaak helemaal in rust. Zo proberen ze de koude periode te overleven. Soms worden ze echter, waarschijnlijk gestoord, actief en dan kom je ze zelf in de sneeuw tegen, zoals deze rietvinkrups. (...) Lees verder »

21 januari 2010

Nachtvlinders in de winter

De wachtervlinder (Eupsilia transversa). Foto: Jeroen VoogdHoewel het nog volop winter is, zijn er toch al enkele nachtvlinders actief. Onder andere de wachtervlinder (Eupsilia transversa), de perentak (Phigalia pilosaria) en de zwartvlekwinteruil (Conistra rubiginosa). Kijk voor meer informatie eens bij de Aandachtssoorten op Vlindernet en geef uw waarnemingen door!

18 januari 2010

Koninginnenpage in de kerstboom

Clarabella in de kerstboom (foto: Erik Gordebeke)Erik Gordebeke kwam op zoom.nl met een prachtig kerstverhaal: een vers uitgekomen koninginnenpage in de kerstboom. (...) Lees verder »

12 januari 2010

Kou goed voor vlinderoverwinteraars

Veel vlinders zijn er niet in de winter. De meeste soorten zijn ei, rups of pop in deze ongunstige periode. Vier soorten dagvlinders gaan als vlinder de winter in, maar komen ze er ook uit? (...) Lees verder »

5 januari 2010

Vlinders blij met vitale vutters

Hard aan het werk voor bont dikkopjes (foto: Kars Veling)Een groep vroeg gepensioneerden uit Nederweert en omgeving is vele honderden uren per jaar op pad om kleinschalig beheer uit te voeren in natuurgebieden in die regio. Zeldzame vlinders als bont dikkopje en kleine ijsvogelvlinder profiteren hiervan. (...) Lees verder »

31 december 2009

Top drie 2009: dagvlinders

Oranje luzernevlinder (foto: Kars Veling)Wat waren leuke, opvallende en bijzondere waarnemingen in 2009? Hier de top drie van de dagvlinders: de vele distelvlinders en oranje luzernevlinders, het kaasjeskruiddikkopje en zich voortplantende keizersmantels. (...) Lees verder »

30 december 2009

Top drie 2009: nachtvlinders

Eremodrina gilva (foto: Frans Cupedo)Wat waren leuke, opvallende en bijzondere waarnemingen in 2009? Hier de top drie van de nachtvlinders: een nieuwe soort voor ons land, een bijzondere waarneming in een tapuitensnavel en een nieuwe plek voor het zwart weeskind. (...) Lees verder »

18 december 2009

Roesje bij vleermuistellingen

Roesje op vlierbessen (foto: Kars Veling)De afgelopen weken kwamen er, terwijl het geen vlinderweer was, regelmatig meldingen binnen van het roesje, een nachtvlinder. Het bleek dat deze vlinders meegeteld werden bij de inventarisatie van vleermuizen in hun overwinteringsplaatsen. (...) Lees verder »

10 december 2009

Nationale Nachtvlindernacht: 2009 en 2010

zwarte c-uil (Foto: Johan Barth)Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht van 2009 hebben weer tientallen mensen een excursie georganiseerd en nachtvlinders gekeken. Een verslag met enkele opvallende resultaten is te vinden op de volledig vernieuwde website.
In 2010 zal de nachtvlindernacht georganiseerd worden in het weekend van vrijdag 9 juli. (...) Lees verder »

1 december 2009

Bosbesuil ook in de Betuwe

Bosbesuil in rust (foto: Kars Veling)De bosbesuil is een echte wintervlinder, die aanwezig is van september tot in mei. Het is vooral een soort van de zandgronden, maar nu is hij ook in de Betuwe gevonden, gewoon in een tuin. (...) Lees verder »

30 november 2009

Erg laat groot koolwitje

Groot koolwittje (foto: Kars Veling)Op 29 november werd in Oldenzaal nog een groot koolwitje gezien. Dit is een erg late waarneming van deze vlinder. De soort overwintert als pop en de laatste vlinders worden normaal in oktober waargenomen. (...) Lees verder »

23 november 2009

Distelvlinder en oranje luzernevlinder: beste jaar sinds 1990

Ditelvlinder (Foto: Kars Veling)Het afgelopen jaar waren er al veel losse waarnemingen van distelvlinder en oranje luzernevlinder. Uit het meetnet vlinders blijkt nu dat beide soorten het beste jaar hadden sinds het begin van de tellingen in 1990. (...) Lees verder »

4 november 2009

Twee nieuwe veldgidsen verschenen

Eind oktober zijn twee nieuwe Nederlandstalige veldgidsen verschenen: Dagvlinders van Europa (KNNV) en de Beknopte veldgids nachtvlinders (Tirion). (...) Lees verder »

3 november 2009

Bijzondere waarneming in tapuitensnavel

Gekraagde wespvlinder in de snavel van een tapuit (foto: Herman van Oosten)Herman van Oosten (Stichting Bargerveen) filmt geregeld tapuitennesten voor onderzoek. Op 29 juni van dit jaar filmde hij in Bakkum (Noordhollands Duinreservaat) driemaal een wel zeer bijzondere prooi in de snavel van een tapuit: de gekraagde wespvlinder. (...) Lees verder »

3 oktober 2009

Informatie visstaartjes (Nolinae) uitgebreid

Het bremvistaartje (Nola holsatica) is recentelijk bewezen een nieuwe soort voor Nederland te zijn.In het laatste nummer van Franje, het mededelingenblad van de secties Snellen en Ter Haar van de Nederlanse Entomologische Vereniging (NEV), staat de powerpointpresentatie over de Nederlandse Nolinae (visstaartjes), die Rob de Vos (Werkgroep Vlinderfaunistiek) tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de sectie Ter Haar heeft gehouden. (...) Lees verder »

22 september 2009

Duizenden oranje luzernevlinders

oranje luzernevlinder (Foto: Jacques van Mastrigt)De oranje luzernevlinder, een trekvlinder die in sommige jaren vanuit het zuiden Nederland binnen komt, heeft zich massaal voortgeplant en is nu met vele duizenden in ons land te zien. Zolang er nog geen forse nachtvorst is blijven er vlinders aanwezig. (...) Lees verder »

10 september 2009

Buxusmot (Glyphodes perspectalis) breidt zich uit

Buxusmot (Glyphodes perspectalis). Foto: M.v.d.Straten, ©Plantenziektenkundige Dienst. (...) Lees verder »

9 september 2009

Voortplantende keizersmantel

ei-afzettende keizersmantel (foto: Marijn Verbeek)In een eerder nieuwsbericht werd melding gemaakt van veel waarnemingen van de keizersmantel in 2009 en het vermoeden dat deze verdwenen soort zich weer voortplant in Nederland. Inmiddels is het bewijs geleverd. In Zwolle zijn eitjes afgezet en uitgekomen. (...) Lees verder »

2 september 2009

Spaanse vlag in Zuid-Beveland

De spaanse vlag die op 1 september werd waargenomen in Zeeland.Gisteren 1 september 2009 is door Henk Wagenaar uit Kapelle een spaanse vlag waargenomen in een vlinderval in zijn tuin. Het gaat om de tweede waarneming van de spaanse vlag in Zeeland. (...) Lees verder »

30 augustus 2009

Zwarte-c-uil wint de nachtvlindernacht

zwarte-c-uil (Xestia c-nigrum). Foto: Johan BarthAfgelopen vrijdagavond 28 augustus vond de vijfde nationale nachtvlindernacht in Nederland plaats. Het weer was niet optimaal, maar de volhouders werden beloond met vaak grote aantallen vlinders op stroop. Het lijkt erop dat de zwarte-c-uil de huismoeder van ‘haar’ traditionele eerste plaats heeft verstoten. (...) Lees verder »

14 augustus 2009

Populatie zwart weeskind in het Dinkeldal

Smeerplek in het Dinkeldal met onder andere zwart weeskind, rood weeskind en karmozijnrood weeskind. Foto: Marc BulteAfgelopen dinsdag- en woensdagavond, 11 en 12 augustus 2009, hebben Leo Hassing en Marc Bulte nachtvlinders geïnventariseerd op diverse plekken in het Dinkeldal in Twente. De grote verrassing van deze nachtvlinderavonden was de vondst van een populatie van het zwart weeskind (Mormo maura). (...) Lees verder »

13 augustus 2009

Meer kaasjeskruiddikkopjes

kaasjeskruiddikkopje (foto: Kars Veling)Dit voorjaar werd voor de eerste maal sinds 1953 een kaasjeskruiddikkopje gezien op twee verschillende plekken in Zuid-Limburg. Inmiddels vliegt de tweede generatie en er zijn al meerdere meldingen, zelfs van ei-afzettende vrouwtjes! (...) Lees verder »

3 augustus 2009

Relatief al veel zwervende keizersmantels gezien

keizersmantel (foto: Kars Veling)Vanaf eind juni zijn er al een kleine twintig meldingen van keizersmantel gedaan. Deze in Nederland uitgestorven soort zwerft regelmatig ons land in. Er zijn de afgelopen jaren aanwijzingen geweest dat de keizersmantel zich voortplantte in ons land. Als hij zich vijf jaar achter elkaar op een plek in Nederland voortplant, wordt hij weer als aanwezig beschouwd. (...) Lees verder »

1 augustus 2009

Rupsen zeldzame trekvlinder in Kwade Hoek

Rups van de wolfsmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae). Foto: Jeroen VoogdEen vrijwilliger van Natuurmonumenten heeft eind juli zeven rupsen van de wolfsmelkpijlstaart gevonden in de Kwade Hoek. De rupsen werden aangetroffen op zeewolfsmelk. (...) Lees verder »

4 juli 2009

Zeer zeldzame zwartstreepuil gezien

De zwartstreepuil die door Martin Scheper werd gezien en gefotografeerd.Op 14 juni werd door Martin Scheper de zeer zeldzame zwartstreepuil (Hyppa rectilinea) waargenomen op de Veluwe. (...) Lees verder »

15 juni 2009

Bosbesbruintje massaal aanwezig

Massale aanwezigheid van bosbesbruintjes (foto: Jan Spies).Via diverse waarnemers bereiken ons de afgelopen dagen berichten over enorme aantallen bosbesbruintjes. Vorig jaar deed deze spanner (Macaria brunneata) het al heel goed, dit jaar is hij op sommige plaatsen zelfs zeer massaal aanwezig. Doordat de soort op dit moment zo talrijk is worden de vlinders ook op ongebruikelijke vindplaatsen gezien, bijvoorbeeld in stedelijk gebied. De rupsen vreten van de bosbes, maar de vlinders zwermen uit en hebben dit jaar een inheemse migratie. (...) Lees verder »

15 juni 2009

Eikenprocessierupsen voor het eerst ook in Drenthe

Eikenprocessierupsen in processie op stam zomereik (Foto: Arnold van Vliet).De afgelopen dagen zijn voor het eerst eikenprocessierupsnesten aangetroffen in vier gemeenten in Drenthe: Meppel, Hoogeveen, Uffelte en Havelte. Hiermee breidt de rups zich weer verder naar het noorden uit. De gevonden locaties komen overeen met de prognose nadat vorig jaar op die locaties ook mannetjesvlinders zijn gevangen met feromoonvallen. De weersomstandigheden voor de ontwikkeling van de rups zijn de afgelopen weken ideaal geweest. In diverse gemeenten worden dan ook grote aantallen rupsen aangetroffen. (...) Lees verder »

10 juni 2009

Weer een nieuwe nachtvlindersoort in Nederland!

Eremodrina gilva (foto: Frans Cupedo)Op 1 juni 2009 vond Frans Cupedo in zijn tuin in Geulle (Zuid-Limburg) een mannetje Eremodrina gilva, een soort uit de familie van de uilen (Noctuidae), die nog nooit eerder in Nederland is waargenomen. Een nieuwe soort dus voor de Nederlandse lijst. (...) Lees verder »

9 juni 2009

Distelvlinders hebben IJsland bereikt

Foto: Frank LondonAl lijkt de directe trek van de distelvlinders bij ons wat tot rust gekomen, gestopt zijn de vlinders allerminst. Bij ons kwamen ze vooral op 19 en 20 mei langs, op 24 en 25 mei was de grote trek over Groot-Brittannië en rond 30 mei kwamen ze aan op de Far Oer. En nog steeds gingen ze door. (...) Lees verder »

27 mei 2009

Invasie distelvlinder nog lang niet afgelopen.

Foto: Jeanette EssinkIn Nederland is vanaf vorige week de distelvlinderinvasie bezig. Vooral op 19 en 20 mei trokken distelvlinders massaal in Zuid-Nederland. Inmiddels komen er uit heel Europa berichten over de invasie en het is nog lang niet over! (...) Lees verder »

26 mei 2009

'Spinselmotten' massaal aanwezig

Foto: RTV RijnmondOp diverse plekken in Nederland, onder andere in de regio Rotterdam, bepalen spinselmotten op dit moment het straatbeeld. Niet alleen bomen worden ingepakt door de rupsen van deze kleine microvlinders, maar ook bijvoorbeeld geparkeerde auto's. De rupsen zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid en ook de bomen herstellen zich na enkele weken grotendeels weer.
De 'spinselmotten' betreffen diverse soorten stippelmotten uit het geslacht Yponomeuta. Zie voor meer informatie over de soorten het nieuwsbericht op www.microlepidoptera.nl. (...) Lees verder »

20 mei 2009

Een tweede kaasjeskruiddikkopje!

kaasjeskruiddikkopje, 20 mei 2009, omgeving Eijsden (foto Jacques Piters)Vandaag, 20 mei 2009, is opnieuw een kaasjeskruiddikkopje gezien in Nederland. Tijdens een wandeling in de omgeving van Eijsden werd door de collega's Jacques Piters en Vincent Gustings aan het begin van de middag een dikkopje ontdekt dat verdacht veel leek op het kaasjeskruiddikkopje dat op 1 mei werd gezien en waarvan een foto op Vlindernet staat. Zie ook het nieuwsberichtje van 5 mei.

19 mei 2009

Distelvlinderinvasie

Distelvlinder, 18 mei 2009 (foto: Gert Gelmers)Twee berichtjes die vandaag binnenkwamen:
  • 'Er trekt een enorme golf Distelvlinders binnen (locatie Eijsden).'
  • 'Waarschijnlijk hebben jullie het ook al gemerkt? Er zijn plotseling enorm veel distelvlinders! Gisteren was ik in Duin & Kruidberg en zag er tientallen distelvlinders, op bloemrijke plaatsen wemelde het er van. Ook zag ik al een enkele gammauil.'
(...) Lees verder »

5 mei 2009

Rupsenpoepregen

Wit laken met rupsenpoepjes en rups.Momenteel vindt in de Nederlandse bossen de rupsenpiek plaats. De rupsen komen in zo’n grote dichtheid voor en eten zoveel van het nog jonge en dus malse blad van vooral eiken dat het vallen van de uitwerpselen op de bosbodem klinkt als lichte regen. Het tijdstip van de rupsenpiek lijkt iets later te zijn dan in het zeer vroege voorjaar van 2007. (...) Lees verder »

5 mei 2009

Kaasjeskruiddikkopje na 56 jaar terug in Nederland

kaasjeskruiddikkopje (foto: Hub Reumkens)In Zuid-Limburg is het kaasjeskruiddikkopje waargenomen, een soort die voor het laatst in 1953 in Nederland was gezien. Deze soort profiteert van de opwarming en was de afgelopen jaren al aan het oprukken in België en Duitsland. (...) Lees verder »

1 mei 2009

Warme aprilmaand: veel oranjetipjes!

Foto: Kars VelingHet zonnige en warme weer van april 2009 is gunstig voor de insecten. Vooral het oranjetipje profiteert opvallend goed van het fraaie voorjaar: de vlinder wordt op meer plekken en in hogere aantallen gezien dan normaal. (...) Lees verder »

24 april 2009

Zeldzame grote boomspanner in de Betuwe

Op 7 maart 2009 werd de grote boomspanner (Triphosa dubitata) ook waargenomen in Ospel (Limburg). Foto: Piet van NieuwenhovenBij het nachtvlinderonderzoek in de Put van Buren, werd zaterdagavond 18 april door de insectenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg een grote boomspanner (Triphosa dubitata) gevonden. Deze soort is zeer zeldzaam in Nederland en was nog niet eerder in de Betuwe aangetroffen. (...) Lees verder »

7 maart 2009

Bosbesuilen actief

bosbesuil (Conistra vaccinii). Foto: Bob van de DijkDe bosbesuil is de gehele winter aanwezig. Op milde winteravonden is de soort ook actief. De afgelopen dagen zijn er tientallen gemeld, niet alleen uit het zuiden van het land, maar tot in Groningen toe. (...) Lees verder »

6 maart 2009

Mexicaanse gast: Copaxa lavendera

Copaxa lavendera. Foto: Louwi FraanjeOnlangs werd er een foto van wel een heel bijzondere nachtvlinder opgestuurd via het fotoformulier van Vlindernet. Het was al snel duidelijk dat dit geen Nederlandse soort betrof. Maar wat was het wel? (...) Lees verder »

2 maart 2009

Voorjaar prima tijd voor smeren

zwartvlekwinteruil (Conistra rubiginosa). Foto: Kars VelingNu, in het vroege voorjaar, zijn er al enkele nachtvlinders actief. Sommige hebben als vlinder geen voedsel nodig, maar andere soorten wel. Omdat er geen of maar heel weinig bloeiende planten zijn komen de vlinders nu af op zoetigheid. (...) Lees verder »

21 februari 2009

2008 slechtste dagvlinderjaar

ziveren maan (foto: Kars Veling)Uit de resultaten van het Landelijk Meetnet Vlinders blijkt wat de vlinderaars al vermoedden: 2008 was het slechtste dagvlinderjaar sinds de start van het onderzoek in 1990. (...) Lees verder »

14 februari 2009

Vlindernet ‘jarig’

Vorig jaar tijdens de Landelijke Vlinderdag 2008 werd de nieuwe versie van Vlindernet gepresenteerd. Vandaag vindt in Wageningen de Landelijke Vlinderdag 2009 plaats en dus is Vlindernet een beetje jarig. (...) Lees verder »

12 februari 2009

Rupsen determineren vanaf een foto

rups van de breedbandhuismoeder (Noctua fimbriata). Foto: Jeroen VoogdAlle foto’s die sinds de start van het nieuwe Vlindernet in maart 2008 via het fotoformulier op Vlindernet binnen komen, worden door een team van deskundigen beoordeeld op kwaliteit, determinatie en toegevoegde waarde. (...) Lees verder »

12 februari 2009

Drymonia obliterata (her)ontdekt

De beukentandvlinder (Drymonia obliterata). Foto: Maarten Jacobs.Op 14 juli 2008 werd door Marcel Prick en Guido Smeets in Zuid-Limburg een bijzondere nachtvlinder waargenomen: Drymonia obliterata. (...) Lees verder »

28 januari 2009

Waar komt de Nederlandse naam roesje vandaan?

Het roesje heeft de afgelopen weken veel aandacht gehad. Het was een van de aandachtssoorten op Vlindernet en veel mensen hebben waarnemingen doorgegeven van deze soort. Op 6 januari werd bovendien door VARA Vroege Vogels aandacht besteed aan het roesje. Hieronder nog één keer het roesje in de schijnwerpers. (...) Lees verder »

15 januari 2009

Liesgrasboorder heeft populatie in Hasselt

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht van 2008 werd de liesgrasboorder voor het eerst sinds 1994 weer waargenomen. Foto: B.K. WierdaTijdens de Nationale Nachtvlindernacht van 29 augustus 2008 werd bij een excursies in Hasselt een liesgrasboorder (Phragmatiphila nexa) gefotografeerd door de heer B.K. Wierda. (...) Lees verder »

8 januari 2009

Roesje op TV

Overwinterende roesjes (Scoliopteryx libatrix) in een mergelgroeve. Foto: Jeroen VoogdAfgelopen dinsdagavond 6 januari werd in de televisieuitzending van VARA Vroege Vogels aandacht besteed aan het roesje. (...) Lees verder »

8 januari 2009

Wachtervlinder op woonkamerraam

wachtervlinder (Eupsilia transversa) Foto: Leo HassingOp 4 januari vond Marga Dekker in Epe een vlinder op haar woonkamerraam. Het bleek te gaan om een nachtvlinder, de wachtervlinder, die op niet te koude nachten ontwaakt uit zijn winterrust. (...) Lees verder »

20 december 2008

Nieuw op Vlindernet: links naar tijdschriftartikelen

In het tijdschrift Vlinders van De Vlinderstichting verschijnen regelmatig artikelen over bepaalde soorten dag- of nachtvlinders. Van een groot aantal artikelen is een PDF gemaakt om deze informatie ook via Vlindernet toegankelijk te maken. (...) Lees verder »

8 december 2008

Nieuws over de kromzitter

In november was de kromzitter (Asteroscopus sphinx) een van de aandachtssoorten op Vlindernet. In die tijd is de soort uit 20 uurhokken (5x5km) gemeld. (...) Lees verder »

2 december 2008

Reacties op 'Lekker hapje: de huismoeder'

Op 11 november plaatsten we een nieuwsberichtje over een vensterbank vol met huismoedervleugeltjes en vroegen we om uw reactie. (...) Lees verder »

1 december 2008

Beschimmelde rups

rups van de kleine beer (Phragmatobia fuliginosa). Foto: Piet SmeetsDe foto hiernaast werd ons toegestuurd door Marian Barendtszen met de vraag wat er met deze vreemd uitziende rups aan de hand is. (...) Lees verder »

21 november 2008

Storing opgelost

(...) Lees verder »

11 november 2008

Lekker hapje: de huismoeder!

De huismoedervleugels in de vensterbank in Heiloo (Foto: Wim Klein Schiphorst).Wim Klein Schiphorst vond enkele dagen geleden in een achterafhoekje in de schuur meer dan 80 losse vleugeltjes van de huismoeder (Noctua pronuba). (...) Lees verder »

4 november 2008

Eerste resultaat Aandachtssoorten

zwartstipvlinder (foto: Bob van de Dijk)De afgelopen maand hebben er voor het eerst twee Aandachtssoorten op Vlindernet gestaan: de zwartstipvlinder (Agrochola lota) en de jeneverbesspanner (Thera juniperata). (...) Lees verder »

27 oktober 2008

Uitslag Vlinderstichting fotowedstrijd

De winnende foto: de Rockmaster Dragonfly van Alex HuizingaIn het kader van het 25 jarig bestaan van De Vlinderstichting is er een fotowedstrijd georganiseerd. Er waren zo’n 1500 inzendingen door meer dan 250 fotografen. De jury, bestaande uit Henkjan Kievit (Voorzitter Internationale Federatie van natuurfotografen), Danny Ellinger (Directeur Foto Natura) en Kees Loogman (Hoofdredacteur maandblad Grasduinen) heeft na lang beraadslagen de knoop doorgehakt. (...) Lees verder »

20 oktober 2008

Nieuw op Vlindernet: Aandachtssoorten

Een van de aandachtssoorten van oktober 2008: de zwartstipvlinder (Foto: Bob van de Dijk).Op Vlindernet is sinds vorige week een nieuw item te vinden: Aandachtssoorten. (...) Lees verder »

8 oktober 2008

Bizar: 7 oktober, twee veenhooibeestjes!

veenhooibeestje Fochteloerveen - 7 oktober 2008 (Foto: Judith Bouma)Judith Bouma, degene die de monitoringroute voor het veenhooibeestje in het Fochteloerveen telt, stuurde ons een mailtje met de mededeling dat ze vandaag (7 oktober) in het ene momentje dat de zon scheen twee veenhooibeestjes heeft gezien (zie een ervan op de foto)! (...) Lees verder »

7 oktober 2008

Kleine heivlinder nog niet uitgestorven

kleine heivlinder Kootwijk - 19 augustus 2007 (Foto: P Winkelman)De afgelopen jaren ging het buitengewoon slecht met de kleine heivlinder. Deze soort komt nog maar op één locatie voor en ook daar waren de aantallen schrikbarend laag. Dit jaar was hij gelukkig iets meer aanwezig. (...) Lees verder »

4 oktober 2008

Nationale NachtvlinderNacht 2009

Volgend jaar vindt alweer de vijfde Nationale NachtvlinderNacht plaats. Noteer deze datum daarom alvast in uw agenda: vrijdagavond 28 augustus 2009. Ook in het aansluitende weekend kan onder de noemer van Nationale NachtvlinderNacht gevlinderd worden.
(...) Lees verder »

13 september 2008

Libellennet online!

paardenbijter (Aeshna mixta) Foto: Kim HuskensOp vrijdag 12 september 2008 is er een nieuwe website de lucht in gegaan: Libellennet. Op deze site vindt u allerlei informatie over de libellen die in Nederland voorkomen. (...) Lees verder »

8 september 2008

Nachtvlindernacht 2008 succesvol

liesgrasboorder (Phragmatiphila nexa) Foto: B.K. WierdaAfgelopen vrijdagavond, 29 augustus was al weer de vierde Nationale Nachtvlindernacht. Op een kleine 100 locaties zijn deze avond met licht en smeer nachtvlinders gelokt. Mede dankzij het goede weer was het een zeer geslaagde avond en nacht. (...) Lees verder »

5 augustus 2008

Het gaat goed met de spaanse vlag!

De pol koninginnenkruid langs de A2 met daarop in elk geval 5 zichtbare spaanse vlaggen.De spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria) lijkt het dit jaar erg goed te doen. De eerste waarneming bereikte ons al op 10 juli en vanaf die datum komen er geregeld spaanse vlag waarnemingen binnen. (...) Lees verder »

2 augustus 2008

Nieuw: nachtvlinderverwachting

Gaat u vanavond nachtvlinders kijken en wilt u weten welke soorten u kunt verwachten? Vul een aantal gegevens in en de 'nachtvlinderverwachting' geeft u een lijst met de meest waarschijnlijke algemene soorten die u kunt aantreffen. (...) Lees verder »

22 juli 2008

Grote weerschijnvlinder in Noordoostpolder

grote weerschijnvlinder in de Noordoostpolder op 6 juli 2008 (Foto: Jan van den Berg)In het Voorsterbos in de Noordoostpolder is Natuurmonumenten al meer dan tien jaar bezig om meer variatie aan te brengen in het productiebos. Dat zorgt voor veel meer vlinders en nu is zelfs de ernstig bedreigde grote weerschijnvlinder aangetroffen! (...) Lees verder »

14 juli 2008

Lichte daguil in Zandvoort

lichte daguil (Heliothis viriplaca) Foto: Alex KloorBegin juli werd door Alex Kloor de zeer zeldzame lichte daguil (Heliothis viriplaca) waargenomen. (...) Lees verder »

14 juli 2008

Zoek mee naar rupsen van de tweekleurige uil (Hecatera bicolorata)

voorlaatste stadium rups van de tweekleurige uil (Hecatera bicolorata). Let op de ontbrekende bloeiwijze (vraatbeeld!). Foto: Jeroen VoogdIn Nederland komen twee Hecatera-soorten voor: de tweekleurige uil (Hecatera bicolorata) en de kompassla-uil (Hecatera dysodea). Beide komen niet al te best op licht en lijken daardoor wellicht zeldzamer dan ze in werkelijkheid zijn. Helpt u mee om rupsen van de tweekleurige uil te zoeken? (...) Lees verder »

3 juni 2008

Een nieuwe website over micro-vlinders

Carcina quercana, het gevlamd motje (Foto: Tymo Muus)Deze week is een nieuwe vlinderwebsite op het internet verschenen. Een website over de kleinste vlinders: www.microlepidoptera.nl. (...) Lees verder »

29 april 2008

Vlinderzoeksysteem werkt nu ook voor nachtvlinders!

rode vlekkenuil (Cerastis rubricosa). Foto: Jeroen VoogdTot nu toe kon u met het vlinderzoeksysteem alleen dagvlinders opzoeken. Vanaf vandaag is het ook mogelijk om nachtvlinders te zoeken. (...) Lees verder »

8 maart 2008

Vlindernet vernieuwd!

w-uil (Lacanobia thalassina). Foto: Jeroen VoogdVanaf vandaag kunt u kennis maken met een totaal vernieuwd Vlindernet. Naast de informatie over alle Nederlandse dag- en nachtvlinders, is er nu ook allerlei algemene informatie over vlinders en rupsen op onze website te vinden. Ook nieuw zijn het vlinderzoeksysteem en het rupsenzoeksysteem. (...) Lees verder »

Terug naar het actuele nieuws »

Ook op de hoogte blijven van het nieuws van De Vlinderstichting?
Word dan lid van de nieuwsbrief!


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen