De VlinderstichtingVlindernet
Help de vlinders
Dé informatiesite voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders

Aanbevolen literatuur

De Nieuwe Veldgids Dagvlinders
Wynhoff, I; van Swaay, C; Veling, K; Vliegenthart, A. (2009)
KNNV Uitgeverij, Zeist en De Vlinderstichting, Wageningen.
328 pagina's
ISBN 978-90-5011-292-5

De Nieuwe Veldgids Dagvlinders, die in maart 2009 is verschenen, is de meest complete gids van de vlinders van Noordwest Europa. Het is een volledig herziene versie van de succesvolle Veldgids Dagvlinders. De herdruk behandelt alle 150 soorten dagvlinders van Noordwest Europa en biedt een schat aan praktische informatie waarmee soorten gemakkelijk op naam te brengen zijn. Handige determinatietabellen leiden eerst tot familie- en dan tot soortsniveau. Van de boven- en onderkant van elke vlinder zijn duidelijke afbeeldingen opgenomen, waar nodig met opvallende kenmerken extra uitvergroot. Ook bevat de gids kleurenfoto’s uit de vrije natuur, en van de soorten waarvoor dat nuttig is, ook foto’s van eitjes, rupsen en poppen.
De Nieuwe Veldgids Dagvlinders heeft een overzichtelijke opmaak met twee pagina’s per soort. Naast de afbeeldingen en verspreidingskaartjes biedt de gids bondige informatie over uiterlijke kenmerken, vliegtijd, voorkomen, waardplanten en zeldzaamheid. De auteurs, ervaren medewerkers van De Vlinderstichting, geven bovendien talloze handreikingen voor het op naam brengen van moeilijke soorten. Met deze gids kan iedereen – specialist en amateur – vlot en succesvol dagvlinders determineren. Onmisbaar in iedere veldrugzak!
 
« terug naar 'Aanbevolen literatuur'

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen